De eigenaar van Café "De Zwaan" in Etten-Leur heeft op 30 maart 1997 het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een koor. Het doel is met elkaar gezellig zingen zonder al te veel "poespas". Het genre van de liedjes met een traan bracht ons de naam: Het Groot Leurs Zwanen Tranenkoor.                

                                                                                    

Later is deze naam veranderd in:

Het Zwanentranenkoor

Het koor is begonnen met 30 leden, inmiddels is de grootte van het koor gegroeid naar zo'n 80 leden. Het koor is in Etten-Leur zo populair, dat er een wachtlijst is van mensen die tot het koor willen toetreden.                                                                                                           

Na het aantrekken van een professionele dirigent Cor van Rooy en uitbreiding van de muzikale ondersteuning (inmiddels vijf accordeonisten) is de kwaliteit aanmerkelijk gestegen. Door zijn toedoen is het koor meerstemmig gaan zingen (sopranen/alten/tenoren/bassen). Na het overlijden van Cor van Rooy, heeft Kees van Vugt in januari 2015 het stokje overgenomen. Kees van Vugt arrangeert de liedjes naar eigen inzicht, die in samenwerking met de repertoire-commissie, in het repertoire worden opgenomen. Voor de koorleden, die een keer per week op woensdagavond repeteren, is kwaliteit belangrijk, maar het plezier staat op de eerste plaats.

 

DOELSTELLING:

Het Zwanentranenkoor heeft als doelstelling de vorming en instandhouding van een gemengd zangkoor, met nadruk op het ten gehore brengen van het Nederlandse levenslied, Oud Hollandse en Nederlandse liederen van populaire genre.