Zwanentranenkoor 'kwam' in Oosterhout.

Afgelopen zondag heeft Het Zwanentranenkoor een optreden gehad op het jaarlijks georganiseerde ‘Cultuur en Korenfestival “KOM OOSTERHOUT” ‘, vandaar die ‘kwam’ in de kop van dit artikel. Door de kom van Oosterhout verspreid waren diverse artistieke evenementen (zoals zandsculpturen) opgesteld, tentoongesteld (zoals werkstukken en schilderwerken) van diverse artiesten en stonden tentjes opgesteld waarin en/of -voor koren optraden.

Het Zwanentranenkoor kweet zich goed van haar taak. Tevoren even ongerust, want ‘in Oosterhout regent ’t altijd’, bleef het bij de optredens van het Etten-Leurse koor nagenoeg altijd droog. Tweemaal trad het koor op met een gevarieerd programma. De repertoirecommissie had zich wederom goed van haar taak gekweten. Smartlappen, afgewisseld met ‘ouwe’ meezingers, en nieuwe pas ingestudeerde liedjes. Het publiek was enthousiast, de voorbijgangers bleven spontaan staan. Eenmaal kwam ’n scootmobiel aangereden waarop de bestuurster spontaan afremde, langzaam doorreed en daarbij voluit meezingend met het nummer dat het koor op dat moment ingezet had!

Nanny Kramers, de nieuwe dirigente van Het Zwanentranenkoor kweet zich ook goed van haar taak. Extra voor haar was dat zij telkens voor het optreden van Het Zwanentranenkoor een optreden moest dirigeren van ’n ander koor waarover zij de artistieke leiding heeft. Effe omschakelen dus telkenmale voor haar, want het zijn echt twee verschillende koren. Compliment dus ook voor haar omdat zij die veranderingen soepel oploste!

Het koor gaat zich nu voorbereiden op ‘Tiel’. In Tiel wordt namelijk op 12 oktober aanstaande een groot(s) smartlappenfestival georganiseerd. Hier treden tientallen koren en artiesten op. Het beloofd daar een werkelijk spektakel te worden. Het koor gaat met een volle bus richting Tiel, vol verwachting naar weer een mooi optreden.

Hierna gaat gerepeteerd worden voor het jaarlijkse, traditionele WINTERCONCERT, dat op vrijdag 13 december a.s. zal worden gehouden in de KSE in Etten-Leur. En, ook nu weer in samenwerking met het WMK, Het Westhoeks MannenKoor uit Klundert. Noteer dat dus alvast ook maar in uw agenda, want dit is een jaarlijks hoogtepunt van en door Het Zwanentranekoor!

 

 

IN MEMORIAM ANITA KIJNE.

 

Alweer is ons een koorlid ontvallen…

Op 1 januari 2015 is Anita als bij ons koor van start gegaan. Bescheiden als zij was, stelde zij zich op achterin het koor, in die lange rij Hoge Sopranen en kweet zij zich, vanaf het begin, van haar taak. Onopvallend maar wel degelijk aanwezig met haar mooie stem. Vriendelijk, met steeds die lach in haar ogen.

Zij was er ook bij als er weer eens een kooractiviteit zou plaatsvinden en er vrijwilligers gevraagd werden om in een commissie plaats te nemen. Ze was dan zo’n stille kracht op de achtergrond maar toch duidelijk aanwezig in die werkgroep bij de voorbesprekingen en daadkrachtig bij de uitvoerende taken. Natuurlijk ook bij de optredens liet zij zich zien en horen.

Soms, enkele maanden geleden nog pas, misten we haar wel eens bij de repetities. Vermoeid vertelde zij dan. Maar enige tijd en vele onderzoeken later, vertelde ze dat ze ernstig ziek was. In het begin was zij nog wel steeds zoveel mogelijk bij de repetities aanwezig en was ze vol goede moed. Maar soms was ze er dan plots weer eens niet en van lieverlede ontbrak zij regelmatiger. Daarna gaf ze aan dat het repetitiebezoek te zwaar werd en wisten wij dat het helemaal niet goed ging. We kregen daarna te horen dat het snel achteruit ging en begin deze week kregen wij helaas het bericht dat zij was overleden. Zo jong nog en zo snel… Zaterdag de 21e september nemen wij afscheid van haar.

Wij verliezen in haar een trouw en plichtsbekwaam lid. Zij zal in onze gedachten blijven. Wij danken haar dat wij haar hebben mogen leren kennen en voor wat zij voor ons koor heeft betekend.

Wij wensen haar familie heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Bestuur en leden van Het Zwanentranenkoor.

 

 

SUCCES IN DE NIEUWE NOBELAER.

Afgelopen zondag werd in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur een korenfestival georganiseerd. Zo’n vijftiental koren uit Etten-Leur en (verdere) omgeving (zelfs vanuit Tholen) traden daar op in het kader van een introductie-afsluitingsweek.

Het Zwanentranenkoor was ook uitgenodigd en kweet zich van haar taak om het Nederlandstalige lied op de voorgrond te plaatsen. Andere koren zongen veelal anderstalige liederen, ’n enkeling uitgezonderd.

Het Zwanentranenkoor trad tweemaal op, de eerste keer in de foyer van de en de tweede maal in de grote hal voorin bij de entree. In de foyer was het nog niet zo druk, maar ja, nogal vroeg… Al om 12.00 uur begonnen de optredens, da’s toch lunchtijd en er was nog zoveel anders te doen in Etten-Leur, dus nog weinig publiek aanwezig! Het optreden was wel sfeervol, er werd goed geluisterd door de aanwezigen en het optreden werd zeer gewaardeerd. Het tweede optreden trok meer publiek, werd goed meegeleefd en oogste een dankbaar applaus.

Jammer was, en een geluk voor het Zwanentranenkoor dat ze daar niet hoefden te zingen, de programmering op het podium van de grote zaal en dan omgekeerd naar die zaal… Dit was ’n wat vreemde opstelling zo beleefden de optredende koren en het aldaar aanwezige publiek.

Al bij al toch weer een mooi optreden voor het Etten-Leurse thuispubliek en voor de nieuwe koordirigent een opsteker dat het koor onder haar leiding op de goede en vernieuwende weg is.

De voorzitter benadrukte nog even na de optredens dat de supporters van het koor in hun agenda vrijdag 13 december moeten noteren. Want dan wordt het traditionele Winterconcert in de KSE weer gehouden. Ook dit jaar weer met het Westhoek Mannenkoor (WMK) uit Klundert. Deze optredens zijn de laatste jaren bijzonder succesvol gebleken, dus mag niet gemist worden!

     

ZWANENTRANENKOOR DOEDAG.

Het Zwanentranenkoor hield afgelopen zondag haar jaarlijkse koordag. Alle leden en donateurs, eventueel aangevuld met partners, werden daarvoor uitgenodigd naar De Linde te komen. Zo’n dag is meestal een verrassingsdag wat betreft de te verrichten activiteiten. Dit jaar had de organisatiecommissie er voor gekozen om een doedag te organiseren. Dat wilde dus zeggen dat er gefietst kon worden, aan koersbal gedaan kon worden, ’n wedstrijd ‘voelen-wat-er-in-‘n-zak-zit’. en ’n rebus invullen. Ook kwam het Ettense dialect aan de orde middels de opdracht ‘wat betekent dit Ettense woord of deze Ettense uitdrukking in het Nederlands…’ Voor velen, het koor bestaat niet alleen uit Ettense of Leurse leden, kwamen hierbij woorden en uitdrukkingen aan de orde waarvan men van het bestaan nooit gehoord had! Hilarisch dus, maar bovenal gezelligheid binnen in De Linde.

Buiten De Linde was er, voor de fietsliefhebbers binnen het koor, een mooie tocht uitgezet. Deze rit liep door binnenpaadjes, die vele van die fietsers nog nooit hadden bereden, via Sprundel naar Rucphen en via st. Willebrord weer terug naar Etten-Leur. Een mooie, 25-kilometer lange, landelijke tocht die voor herhaling vatbaar is, als men tenminste de routebeschrijving heeft bewaard…(!).

Na de prijsuitreikingen voor de diverse activiteiten werd het tijd voor een muziekquiz. Aan de hand van korte fragmenten van een lied moest een bingokaart ingevuld worden, leuk en verrassend! Daarna was het tijd voor een hapje. De kroketten en frikadellen werden tot volle tevredenheid verorberd en daarna toog men van lieverlede weer voldaan huiswaarts.

Een gezellige dag zat er weer op, de onderlinge band tussen donateurs, leden, muzikanten en (nieuwe) dirigent waren weer extra aangehaald. Op weer naar een nieuw koorjaar, met als klapstuk het WINTERCONCERT IN DE KSE op vrijdag 13 december aanstaande.

Wilt u ook lid worden van dit mooie koor (met name mannen zijn van harte welkom): meld u dan aan bij voorzitter Bart Hoek. Zie voor nadere gegevens van Bart de site van het koor: www.zwanentranenkoor.nl.

 

ZWANENTRANENKOOR IN DE NIEUWE NOBELAER.

Op de door de Nieuwe Nobelaer georganiseerde “KORENDAG 2019” zal ook Het Zwanentranenkoor acte de présence geven.

Deze korendag wordt door de Nieuwe Nobelaer georganiseerd om de startweek van het nieuwe culturele Nobelaer-seizoen af te sluiten. Als feestelijk afsluiting van die startweek, waarin belangstellenden konden zien en beleven welke nieuwe cursussen en lessen de Nieuwe Nobelaer te bieden heeft, is

ZONDAG 8 SEPTEMBER

deze grootse KORENDAG georganiseerd.

Aan deze korendag doen zo’n twaalf koren uit de regio mee. Verdeeld over 3 podia (de grote zaal, het evenementenplein, en de foyer) in de Nobelaer presenteren die koren zich aan het publiek.

Het Zwanentranenkoor zal tweemaal optreden. Om 12.20 uur voor de eerste keer in de foyer, en om 14.20 uur in het evenementenplein.

Voor het koor is dit optreden weer een nieuwe kans om zich aan een groot publiek in Etten-Leur te presenteren onder leiding van haar nieuw dirigent. Zo kort ná de koorvakantie (slechts twee repetities kunnen oefenen) is/wordt het voor allen een spannende exercitie. Deze korendag in de Niwue Nobelaer is gratis toegangkelijk voor het publiek!

Daarnaast moesten deze week alle leden zich ‘in vol ornaat’ melden bij het repetitielokaal. Regelmatig wordt door aanvragers van een optreden namelijk  gevraagd om een recente foto, zo van: “Kunnen we zien hoe jullie er uit zien en hoe groot jullie zijn”… Met deze nieuwe foto’s kan het Zwanentranenkoor zich dan weer eens van haar nieuwe frisse kant tonen.

Voor de nabije toekomst staan inmiddels twee grote optredens op stapel. Het eerste op 28 september a.s. naar KOM Oosterhout (een groots korenfestival met tientallen koren op diverse podia in het centrum van Oosterhout) en op 12 oktober gaat het koor naar Tiel voor een groot Smartlappenkorenfestival aldaar.

Verder is het belangrijk om alvast in uw agenda te noteren dat het jaarlijks Winterconcert in de KSE zal plaatsvinden op vrijdag 13 december.

Van het overige nieuws zal het Zwanentranenkoor u natuurlijk weer tijdig op deze plaats op de hoogte houden.