RABO Clubsupport.

Het Bestuur van Het Zwanentranenkoor dankt alle leden, donateurs en supporters voor de door hen uitgebrachte stem aan/voor het koor bij de grote "RABO Clubsupport"-actie van dit jaar. Het Bestuur hoopt dat er weer een leuk bedrag voor ons koor ter beschikking komt.

 

ZWANENTRANENKOOR OP DREEF IN TIEL.

Vanaf het Van Bergenplein, per nagenoeg volle bus, ging het, om (zoals afgesproken) 09.30 uur precies, richting Flipje-stad Tiel. Want daar, in de Betuwe, werd weer een groot(s) smartlappenfestival georganiseerd. Zo’n vierentwintig koren meldden zich aldaar om, na ontvangst van lunchpakketten en consumptiebonnen (ja dat hoort er ook bij) hun kunne te gaan tonen aan het publiek op de vele, door de hele stad verspreide podia.

Het Zwanentranenkoor, voor het eerst hier aanwezig, kweet zich van haar taak. Gedisciplineerd werd onder leiding van dirigent Nanny Kramers prima sámen gezongen. Er werd goed gekeken en gereageerd op de, al dan niet ‘kleine’, aanwijzingen van haar en goed geluisterd naar de accordeonisten. Want, zo weten ‘ze’ wel: alleen sámen kom je tot een goed resultaat. Dat er soms wel eens een nootje verkeerd valt of te beluisteren is, dat gebeurd bij de grootste koren en/of orkesten en is vanzelfsprekend acceptabel. Maar het goede en bétere samenspel is de winst voor koor en publiek!

Jammer overigens dat het weer weer eens niet mééwerkte daar in Tiel. Het meeste publiek was op de markt onder de parasols en tentdaken te vinden. Bij de optredens van de diverse koren, bestond het publiek meestal slechts uit leden van de eerder optredende koren of van leden van koren die na dit optreden aan de bak moesten. Dat was jammer, voordeel was wel dat die luisteraars weer wel kénners waren, ervaringsdeskundigen dus zogezegd. En die waardeerden het optreden van Het Zwanentranenkoor ten zeerste.

De repertoirecommissie had weer voor een zeer gevarieerd programma gekozen, dus de luisteraars kregen mooie evergreens te horen, gevolgd door een mooi luister- of meezinglied. Er werden door het koor ook een paar, van de dit jaar, nieuw ingestudeerde nummers gezongen. En ook die gingen ‘lekker’ en nagenoeg zonder foutjes. De samenwerking tussen zangers/-essen en de accordeonisten gaat steeds beter lopen. Opvallend snel zijn de twee nieuwe muziekanten opgenomen in de groep en hebben zich aangepast aan de grote groep zangers-/essen achter zich. Ook dat is een compliment waard en mag dus wel eens vernoemd worden. Na de prijsuitreiking en de samenzang toog het koor weer voldaan huiswaarts.

En vanaf nu staan de repetities volledig in het teken van het grote jaarlijkse WINTERCONCERT IN DE KSE. Want op VRIJDAG 13 DECEMBER wordt dat traditionele concert weer gepresenteerd. Ook dit jaar weer samen met het WMK, (het Klundertse “Westhoeks MannenKoor”). Voorgaande jaren heeft uitgewezen dat deze ‘ wat vreemde combinatie’ voor een groot succes zorgt. Nadere info hieromtrent kunt u t.z.t. weer op deze plaats vinden. Maar noteer alvast die 13e december in uw agenda!

 

IN MEMORIAM ANITA KIJNE.

 

Alweer is ons een koorlid ontvallen…

Op 1 januari 2015 is Anita als bij ons koor van start gegaan. Bescheiden als zij was, stelde zij zich op achterin het koor, in die lange rij Hoge Sopranen en kweet zij zich, vanaf het begin, van haar taak. Onopvallend maar wel degelijk aanwezig met haar mooie stem. Vriendelijk, met steeds die lach in haar ogen.

Zij was er ook bij als er weer eens een kooractiviteit zou plaatsvinden en er vrijwilligers gevraagd werden om in een commissie plaats te nemen. Ze was dan zo’n stille kracht op de achtergrond maar toch duidelijk aanwezig in die werkgroep bij de voorbesprekingen en daadkrachtig bij de uitvoerende taken. Natuurlijk ook bij de optredens liet zij zich zien en horen.

Soms, enkele maanden geleden nog pas, misten we haar wel eens bij de repetities. Vermoeid vertelde zij dan. Maar enige tijd en vele onderzoeken later, vertelde ze dat ze ernstig ziek was. In het begin was zij nog wel steeds zoveel mogelijk bij de repetities aanwezig en was ze vol goede moed. Maar soms was ze er dan plots weer eens niet en van lieverlede ontbrak zij regelmatiger. Daarna gaf ze aan dat het repetitiebezoek te zwaar werd en wisten wij dat het helemaal niet goed ging. We kregen daarna te horen dat het snel achteruit ging en begin deze week kregen wij helaas het bericht dat zij was overleden. Zo jong nog en zo snel… Zaterdag de 21e september nemen wij afscheid van haar.

Wij verliezen in haar een trouw en plichtsbekwaam lid. Zij zal in onze gedachten blijven. Wij danken haar dat wij haar hebben mogen leren kennen en voor wat zij voor ons koor heeft betekend.

Wij wensen haar familie heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Bestuur en leden van Het Zwanentranenkoor.

 

 

Zwanentranenkoor 'kwam' in Oosterhout.

Afgelopen zondag heeft Het Zwanentranenkoor een optreden gehad op het jaarlijks georganiseerde ‘Cultuur en Korenfestival “KOM OOSTERHOUT” ‘, vandaar die ‘kwam’ in de kop van dit artikel. Door de kom van Oosterhout verspreid waren diverse artistieke evenementen (zoals zandsculpturen) opgesteld, tentoongesteld (zoals werkstukken en schilderwerken) van diverse artiesten en stonden tentjes opgesteld waarin en/of -voor koren optraden.

Het Zwanentranenkoor kweet zich goed van haar taak. Tevoren even ongerust, want ‘in Oosterhout regent ’t altijd’, bleef het bij de optredens van het Etten-Leurse koor nagenoeg altijd droog. Tweemaal trad het koor op met een gevarieerd programma. De repertoirecommissie had zich wederom goed van haar taak gekweten. Smartlappen, afgewisseld met ‘ouwe’ meezingers, en nieuwe pas ingestudeerde liedjes. Het publiek was enthousiast, de voorbijgangers bleven spontaan staan. Eenmaal kwam ’n scootmobiel aangereden waarop de bestuurster spontaan afremde, langzaam doorreed en daarbij voluit meezingend met het nummer dat het koor op dat moment ingezet had!

Nanny Kramers, de nieuwe dirigente van Het Zwanentranenkoor kweet zich ook goed van haar taak. Extra voor haar was dat zij telkens voor het optreden van Het Zwanentranenkoor een optreden moest dirigeren van ’n ander koor waarover zij de artistieke leiding heeft. Effe omschakelen dus telkenmale voor haar, want het zijn echt twee verschillende koren. Compliment dus ook voor haar omdat zij die veranderingen soepel oploste!

Het koor gaat zich nu voorbereiden op ‘Tiel’. In Tiel wordt namelijk op 12 oktober aanstaande een groot(s) smartlappenfestival georganiseerd. Hier treden tientallen koren en artiesten op. Het beloofd daar een werkelijk spektakel te worden. Het koor gaat met een volle bus richting Tiel, vol verwachting naar weer een mooi optreden.

Hierna gaat gerepeteerd worden voor het jaarlijkse, traditionele WINTERCONCERT, dat op vrijdag 13 december a.s. zal worden gehouden in de KSE in Etten-Leur. En, ook nu weer in samenwerking met het WMK, Het Westhoeks MannenKoor uit Klundert. Noteer dat dus alvast ook maar in uw agenda, want dit is een jaarlijks hoogtepunt van en door Het Zwanentranekoor!

 

 

ZWANENTRANENKOOR DOEDAG.

Het Zwanentranenkoor hield afgelopen zondag haar jaarlijkse koordag. Alle leden en donateurs, eventueel aangevuld met partners, werden daarvoor uitgenodigd naar De Linde te komen. Zo’n dag is meestal een verrassingsdag wat betreft de te verrichten activiteiten. Dit jaar had de organisatiecommissie er voor gekozen om een doedag te organiseren. Dat wilde dus zeggen dat er gefietst kon worden, aan koersbal gedaan kon worden, ’n wedstrijd ‘voelen-wat-er-in-‘n-zak-zit’. en ’n rebus invullen. Ook kwam het Ettense dialect aan de orde middels de opdracht ‘wat betekent dit Ettense woord of deze Ettense uitdrukking in het Nederlands…’ Voor velen, het koor bestaat niet alleen uit Ettense of Leurse leden, kwamen hierbij woorden en uitdrukkingen aan de orde waarvan men van het bestaan nooit gehoord had! Hilarisch dus, maar bovenal gezelligheid binnen in De Linde.

Buiten De Linde was er, voor de fietsliefhebbers binnen het koor, een mooie tocht uitgezet. Deze rit liep door binnenpaadjes, die vele van die fietsers nog nooit hadden bereden, via Sprundel naar Rucphen en via st. Willebrord weer terug naar Etten-Leur. Een mooie, 25-kilometer lange, landelijke tocht die voor herhaling vatbaar is, als men tenminste de routebeschrijving heeft bewaard…(!).

Na de prijsuitreikingen voor de diverse activiteiten werd het tijd voor een muziekquiz. Aan de hand van korte fragmenten van een lied moest een bingokaart ingevuld worden, leuk en verrassend! Daarna was het tijd voor een hapje. De kroketten en frikadellen werden tot volle tevredenheid verorberd en daarna toog men van lieverlede weer voldaan huiswaarts.

Een gezellige dag zat er weer op, de onderlinge band tussen donateurs, leden, muzikanten en (nieuwe) dirigent waren weer extra aangehaald. Op weer naar een nieuw koorjaar, met als klapstuk het WINTERCONCERT IN DE KSE op vrijdag 13 december aanstaande.

Wilt u ook lid worden van dit mooie koor (met name mannen zijn van harte welkom): meld u dan aan bij voorzitter Bart Hoek. Zie voor nadere gegevens van Bart de site van het koor: www.zwanentranenkoor.nl.

 

Subcategorieën