ZWANENTRANENKOOR'PROGRAMMA.2018.

Voor het Zwanentranenkoor gaat het nieuwe jaar nu weer écht beginnen.

 

De eerste boekingen komen binnen, de eerste optredens staan al weer gepland. Hoewel, i.v.m. carnaval, twee repetities in februari (7 en 14) niet doorgaan omdat thuishonk Het Turfschip dan gesloten, is zijn de voorbereidingen al in volle gang.

 

Het eerste optreden staat vast op zondag 8 april in Dongen. Vervolgens gaat het koor per bus naar Groesbeek (op Hemelvaartdag, donderdag 10 mei). Dan volgt zaterdag 26 mei het inmiddels traditionele optreden in Klundert. Voorts zijn leden en aanhang blij dat ze ook weer voor het ‘Middelburgs Volkoren’ zijn ingeloot, want daar treedt het koor op zaterdag 2 juni voor het voetlicht. En voorlopig staat als laatste het optreden in Oosterhout, op zaterdag 29 september, ingeboekt.

 

Van meer huishoudelijke aard is het feit dat de Jaarvergadering er aan komt. Woensdag 28 februari is dus ook geen repetitie, maar zullen leden en donateurs het alleen maar gaan hebben over de agendapunten die op stapel staan.

 

Voor u als liefhebbers en donateurs belangrijk om genoemde data in uw agenda aan te tekenen!

 

 

 

ZWANENTRANENKOOR 'T NIEUWE JAAR IN.

Woensdag 3 januari heeft het ZWANENTRANENKOOR z’n jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden voor leden, aanhang en donateurs.

 

Evenals vorig jaar, maar nu nóg uitgebreider, werd dat gedaan met het tentoonstellen van hobby’s van enkele leden en met optredens. Een aantal leden toonden hun bijzondere verzamelingen als postzegels, dobbelstenen, speelkaarten, foto’s en ander speciaals. Weer andere leden traden op, zowel individueel als in groepsverband. Zo kwam een van de  leden in z‘n oorspronkelijk dialect zijn (Limburgse) afkomst verduidelijken, anderen lieten zien hoe je de polonaise moet lopen. Werd op hilarische wijze de schrijfwijze van de naam van de dirigent verduidelijkt en werd uit de doeken gedaan hoe een Frans toilet ‘werkt’… ’n Paar leden lieten poppen dansen en zingen, weer een ander zong ‘Elke roos’ in aan het koor aangepaste dialecttekst, maar werd door ‘de zaal’ enigszins  overstemd omdat men spontaan de originele versie meezong. Maar door dit alles, mét dit alles, deze optredens en tentoonstellingen toonden bestuur, leden en donateurs de binding die men met elkaar heeft opgebouwd in die twintig jaar die het koor nu inmiddels bestaat. Dat jubileum werd vorig jaar uitgebreid gevierd, maar met deze receptie werd die bijzondere band die de groep met elkaar heeft, nog eens duidelijk aangetoond!

 

Het koor gaat vanaf deze week weer ‘gewoon’ aan de slag met hun wekelijkse repetities onder leiding van dirigent Kees van Vugt. Om de komende geboekte optredens weer goed voor de dag te kunnen komen.

 

Óp naar het vijfentwintigjarig  jubileum wordt het motto van het Zwanentranenkoor.

 

Jubileumconcert

Wij hebben ons jubileumjaar geweldig afgesloten.

In "de Linde" werd Bart heel terecht in het zonnetje gezet.

Als lid van verdienste ontving hij glasgeblazen zwanen met een traan.

Ook werd uitleg gegeven waarom en dat kwam echt binnen bij Bart.

Toen volgde een goed verzorgde koffietafel, samen met de leden en donateurs.

Een lekker kopje soep, broodjes, salades en een croquet en natuurlijk een lekker bakje koffie of kopje thee.

Toen de inwendige mens voldaan was, op naar de K.S.E.

s'Morgens was alles al in gereedheid gebracht, zowel voor de muziek als de nazit.

Onze vaste hulp Dennis (licht en geluid)  heeft weer goed zijn best gedaan.

Nog even soundchecken en het concert kon beginnen.

Om 19.00 uur ging de zaal open en om !9.30 uur zat het tjokvol.

De pr van René heeft duidelijk zijn uitwerking gehad en hier worden wij blij van.

Na het "lang zal ze leven" gingen we los.

Op het scherm liet Jac zien welk lied er werd gezongen en dat gaf telkens leuke reacties van het publiek.

Even diep ademhalen en daar gingen we.

Eerst het Zwanentranenkoor afgewisseld door het WMK.

Door een defect aan een microfoon werd 1 lied opnieuw gezongen en dat werd gehonoreerd door het publiek.

In de pauze was er voor iedereen een kopje koffie of thee met wat lekkers.

Na de pauze werd het WMK afgewisseld door het Zwanentranenkoor.

Tot slot zongen beide koren gezamenlijk Silent Night en dat klonk als een klok.

Samen met het WMK is het ons gelukt een fantastische avond te verzorgen.

Kees heeft iets moois afgeleverd en werd natuurlijk in de bloemetjes gezet.

Deze werden door hem aan zijn lieve vrouw Nelly gegeven.

Luid toegezongen door het koor en publiek. "Keesie bedankt".

Na de gezellige nazit is iedereen voldaan naar huis gegaan.

Beste Leden & Donateurs.

 

Nu we het jubileumjaar hebben afgesloten met een geweldig concert willen wij iedereen bedanken voor een prachtig  jaar. Een jaar waarin weer eens is gebleken, dat we er voor elkaar zijn, in goede verstandhouding en i n een mooie sociale cohesie.

 

Het plezier in het samen zingen is alleen maar gegroeid, dankzij onze dirigent Kees.

 

Ik spreek de hoop uit en heb er alle vertrouwen in, dat we dit in 2018 voortzetten.

 

Aan allen: ” Mooie feestdagen en een muzikaal en gezond 2018”

 

Het Bestuur.

 

 

 

Wij, de beheerders van de site (Henk, Wies & René) sluiten ons gaarne aan bij deze mooie wens!

 

 

 

Wat u verder moet weten:

 

Op woensdag 27 december is er geen repetitie.

 

Op woensdag 3 januari 2018 is onze nieuwjaarsreceptie. Alle leden, donateurs en hun partners zijn hier van harte welkom.

 

Wij zorgen voor een drankje en een hapje en een zestal optredens.

 

Verder is er gelegenheid een dansje te wagen.

 

Tevens stellen een drietal leden hun hobby ten toon.

 

Inkom vanaf 19.30 uur. Begin avond 20 uur.

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumconcert

 

ZWANENTRANENKOOR

Op zaterdag 9 december is de dag van ons jubileumconcert dat gegeven wordt samen met het Westhoeks mannenkoor.

Voorafgaand is er een koffietafel voor leden en donateurs in de Linde.

Hiervoor dient u zich op te geven op de intekenlijst.

Inloop vanaf 16 uur, begin om 16.30 uur.

Vergeet niet je parkeerschijf mee te nemen als je met de auto komt !!!! 

Om 19.30 uur begint het jubileumconcert in de aula van de KSE.

Aanwezig uiterlijk 19 uur.

De kleding is bekend en het repertoire in de zwarte concertmap.

Repertoire deel 1

17 Bij ons in Brabant

12 Mooi was die tijd

01 Het is een wonder

05 Dans nog eenmaal met mij

04 Ver weg van Eden

16 Marmer, staal en steen vergaan

07 Zeven regenbogen

18 Waarom fluister ik jouw naam nog

Repertoire deel 2

22 Alles wat ademt

28 Slavenkoor

19 De soldaat

23 Halleluja

45 Ik heb een droom

49 De roos

03 K Hoog daar aan de hemel staat

10 K Silent night ( met het mannenkoor WMK)

 

 

 

Wij zingen van 19.30 tot 20 uur en van 21.30 tot 22 uur.

Het mannenkoor van 20  tot 20.30 uur en van 21 tot 21.30 uur. 

Pauze  van 20.30 tot 21 uur.

Na afloop is er een nazit samen met het mannenkoor in leshuis 2 met een hapje en een drankje. 

Hier kunnen consumptiebonnen worden bijgekocht voor 1,50 euro/stuk 

Gaarne allen op tijd aanwezig en laten we er een mooie dag en een mooi concert van maken.

Op 4 december om 16.50 uur is er een interview op Omroep Brabant.

Dit is te beluisteren op FM 94,0 (ether)

Bestuur en commissie 20 jaar