ZWANENTRANENKOOR NAAR DONGEN

Zondag 8 april aanstaande, ‘s-middags vanaf 13.00 uur, vind in Dongen het VOORJAARSCONCERT plaats van het plaatselijke koor “Zin in Zang’.

Aan dit concert doen dit jaar, naast het organiserende koor, ook Het Zwanentranenkoor en het Prinsenbeekse koor “Beekse Smart” mee.

De optredens beginnen zo rond 13.00 uur. Elk koor treedt tweemaal een half uur op en de middag wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden rond 17.30 uur.

De optredens vinden plaats bij “ ’t Maoske “, aan de Middelstraat 24 in De Moer.

Supporters en donateurs zijn natuurlijk weer van harte welkom bij dit optreden. De voorjaarsconcerten die vorige jaren werden georganiseerd door ‘Zin in Zang’ hebben bewezen dat een bezoek aan deze concerten een gezellige middag betekenen. Uw bezoek zal het waard zijn want ook nu beloofd het weer een mooie middag te worden. 

 

Voorts staan voor Het Zwanentranenkoor nog de volgende optredens ingepland:

Hemelvaartsdag, 10 mei, per bus, naar Groesbeek,

Zaterdag 26 mei naar Klundert,

Zaterdag 2 juni, ook per bus, naar Middelburg,

en

Zaterdag 29 september naar Oosterhout.

Afgelopen week kwamen weer een paar aanvragen voor optredens binnen, maar daarover later, als de boekingen definitief geworden zijn, meer nieuws.

U ziet het, het programma van Het Zwanentranenkoor begint weer lekker te vullen.

Tevens is het koor bezig met het instuderen van een aantal nieuwe nummers. Voor deze nieuwe nummers is gekozen naar aanleiding van een enquete die onder de leden is gehouden. De koorleden hebben eind vorige jaar/begin dit jaar een aantal liederen op kunnen geven waarvan zij vonden dat die op het repertoire zouden moeten kunnen komen. Hierbij is door de Repertoirecommissie de stelling ‘meeste stemmen gelden’ toegepast, en zodoende zijn inmiddels al drie nieuwe liederen op het repertoire opgenomen. En er komen er nog meer…

U ziet ook Het Zwanentranenkoor is vernieuwend bezig en ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet!

 

 

ZWANENTRANENKOOR'PROGRAMMA.2018.

Voor het Zwanentranenkoor gaat het nieuwe jaar nu weer écht beginnen.

 

De eerste boekingen komen binnen, de eerste optredens staan al weer gepland. Hoewel, i.v.m. carnaval, twee repetities in februari (7 en 14) niet doorgaan omdat thuishonk Het Turfschip dan gesloten, is zijn de voorbereidingen al in volle gang.

 

Het eerste optreden staat vast op zondag 8 april in Dongen. Vervolgens gaat het koor per bus naar Groesbeek (op Hemelvaartdag, donderdag 10 mei). Dan volgt zaterdag 26 mei het inmiddels traditionele optreden in Klundert. Voorts zijn leden en aanhang blij dat ze ook weer voor het ‘Middelburgs Volkoren’ zijn ingeloot, want daar treedt het koor op zaterdag 2 juni voor het voetlicht. En voorlopig staat als laatste het optreden in Oosterhout, op zaterdag 29 september, ingeboekt.

 

Van meer huishoudelijke aard is het feit dat de Jaarvergadering er aan komt. Woensdag 28 februari is dus ook geen repetitie, maar zullen leden en donateurs het alleen maar gaan hebben over de agendapunten die op stapel staan.

 

Voor u als liefhebbers en donateurs belangrijk om genoemde data in uw agenda aan te tekenen!

 

 

 

Beste Leden & Donateurs.

 

Nu we het jubileumjaar hebben afgesloten met een geweldig concert willen wij iedereen bedanken voor een prachtig  jaar. Een jaar waarin weer eens is gebleken, dat we er voor elkaar zijn, in goede verstandhouding en i n een mooie sociale cohesie.

 

Het plezier in het samen zingen is alleen maar gegroeid, dankzij onze dirigent Kees.

 

Ik spreek de hoop uit en heb er alle vertrouwen in, dat we dit in 2018 voortzetten.

 

Aan allen: ” Mooie feestdagen en een muzikaal en gezond 2018”

 

Het Bestuur.

 

 

 

Wij, de beheerders van de site (Henk, Wies & René) sluiten ons gaarne aan bij deze mooie wens!

 

 

 

Wat u verder moet weten:

 

Op woensdag 27 december is er geen repetitie.

 

Op woensdag 3 januari 2018 is onze nieuwjaarsreceptie. Alle leden, donateurs en hun partners zijn hier van harte welkom.

 

Wij zorgen voor een drankje en een hapje en een zestal optredens.

 

Verder is er gelegenheid een dansje te wagen.

 

Tevens stellen een drietal leden hun hobby ten toon.

 

Inkom vanaf 19.30 uur. Begin avond 20 uur.

 

 

 

 

 

 

 

ZWANENTRANENKOOR 'T NIEUWE JAAR IN.

Woensdag 3 januari heeft het ZWANENTRANENKOOR z’n jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden voor leden, aanhang en donateurs.

 

Evenals vorig jaar, maar nu nóg uitgebreider, werd dat gedaan met het tentoonstellen van hobby’s van enkele leden en met optredens. Een aantal leden toonden hun bijzondere verzamelingen als postzegels, dobbelstenen, speelkaarten, foto’s en ander speciaals. Weer andere leden traden op, zowel individueel als in groepsverband. Zo kwam een van de  leden in z‘n oorspronkelijk dialect zijn (Limburgse) afkomst verduidelijken, anderen lieten zien hoe je de polonaise moet lopen. Werd op hilarische wijze de schrijfwijze van de naam van de dirigent verduidelijkt en werd uit de doeken gedaan hoe een Frans toilet ‘werkt’… ’n Paar leden lieten poppen dansen en zingen, weer een ander zong ‘Elke roos’ in aan het koor aangepaste dialecttekst, maar werd door ‘de zaal’ enigszins  overstemd omdat men spontaan de originele versie meezong. Maar door dit alles, mét dit alles, deze optredens en tentoonstellingen toonden bestuur, leden en donateurs de binding die men met elkaar heeft opgebouwd in die twintig jaar die het koor nu inmiddels bestaat. Dat jubileum werd vorig jaar uitgebreid gevierd, maar met deze receptie werd die bijzondere band die de groep met elkaar heeft, nog eens duidelijk aangetoond!

 

Het koor gaat vanaf deze week weer ‘gewoon’ aan de slag met hun wekelijkse repetities onder leiding van dirigent Kees van Vugt. Om de komende geboekte optredens weer goed voor de dag te kunnen komen.

 

Óp naar het vijfentwintigjarig  jubileum wordt het motto van het Zwanentranenkoor.

 

Jubileumconcert

Wij hebben ons jubileumjaar geweldig afgesloten.

In "de Linde" werd Bart heel terecht in het zonnetje gezet.

Als lid van verdienste ontving hij glasgeblazen zwanen met een traan.

Ook werd uitleg gegeven waarom en dat kwam echt binnen bij Bart.

Toen volgde een goed verzorgde koffietafel, samen met de leden en donateurs.

Een lekker kopje soep, broodjes, salades en een croquet en natuurlijk een lekker bakje koffie of kopje thee.

Toen de inwendige mens voldaan was, op naar de K.S.E.

s'Morgens was alles al in gereedheid gebracht, zowel voor de muziek als de nazit.

Onze vaste hulp Dennis (licht en geluid)  heeft weer goed zijn best gedaan.

Nog even soundchecken en het concert kon beginnen.

Om 19.00 uur ging de zaal open en om !9.30 uur zat het tjokvol.

De pr van René heeft duidelijk zijn uitwerking gehad en hier worden wij blij van.

Na het "lang zal ze leven" gingen we los.

Op het scherm liet Jac zien welk lied er werd gezongen en dat gaf telkens leuke reacties van het publiek.

Even diep ademhalen en daar gingen we.

Eerst het Zwanentranenkoor afgewisseld door het WMK.

Door een defect aan een microfoon werd 1 lied opnieuw gezongen en dat werd gehonoreerd door het publiek.

In de pauze was er voor iedereen een kopje koffie of thee met wat lekkers.

Na de pauze werd het WMK afgewisseld door het Zwanentranenkoor.

Tot slot zongen beide koren gezamenlijk Silent Night en dat klonk als een klok.

Samen met het WMK is het ons gelukt een fantastische avond te verzorgen.

Kees heeft iets moois afgeleverd en werd natuurlijk in de bloemetjes gezet.

Deze werden door hem aan zijn lieve vrouw Nelly gegeven.

Luid toegezongen door het koor en publiek. "Keesie bedankt".

Na de gezellige nazit is iedereen voldaan naar huis gegaan.

Subcategorieën