ZOMERCONCERT AFGELAST.

In verband met het overlijden ons koorlid Paula Kloosterman heeft het bestuur besloten het Zomerconcert af te gelasten.

Wij verzoeken de leden woensdag a.s. tóch naar Het Turfschip te komen. We kunnen dan met elkaar aandacht aan dit overlijden besteden.

De familie heeft ook gevraagd om op de uitvaart van Paula enkele liederen ter harer gedachtenis te willen zingen. We kunnen tijdens deze repetitie daar dan wat extra aandacht aan besteden. Wanneer de uitvaart voor Paula wordt gehouden hopen we dan woensdag te kunnen mededelen.

Wij houden u nog op de hoogte of er op een later tijdstip alsnog een Zomerconcert wordt georganiseerd.

 

 

 

ZWANENTRANENKOOR GLUNDERT IN KLUNDERT.

 

Afgelopen zaterdag was het Zwanentranenkoor uitgenodigd om in Klundert het muziekfestival “KLUNDERT GLUNDERT” mede op te luisteren. Er waren een tiental koren aanwezig op het historische plein bij het eeuwenoude stadhuis. Er waren twee podia, diverse kraampjes voor een hapje en een drankje en er was een prima zonnig weer! Zo warm zelfs dat veel luisteraars zich verscholen onder de diverse (speciaal daarvoor opgezette) partytenten. De klapstoeltjes verhuisden mee naar een volgend optreden op een ander podium en volgende partytent. Mooi om te zien en te beleven.

Het Zwanentranenkoor was goed bij stem, de sfeer zat er vanaf het begin prima in en het publiek genoot van de optredens. Hoewel diverse koren een aantal dezelfde liederen ten gehore brachten, kreeg het Zwanentranenkoor regelmatig complimenten voor de manier waarop het drie- of vierstemmig gepresenteerde ‘exemplaar’ van het Zwanentranenkoor toch nogal wat mooier klonk dan de een- of tweestemmige uitvoeringen van andere koren. Bij het tweede optreden ging het publiek zelfs zover dat volop meegedanst werd op de eeuwenoude steentjes voor het stadhuis. Leuk en gezellig om te zien, maar vooral bijzonder dankbaar voor het koor om dat te mogen beleven!

 

Het vizier van het koor is nu, in eerste instantie, gericht op Middelburg. Hier gaat het Zwanentranenkoor zaterdag 2 juni namelijk optreden tijdens het beroemde VOLKOREN-festival. Per (volle) bus gaan dirigent Kees van Vugt, de koorleden en aangevuld met donateurs en introducés naar Middelburg. Daar treden zaterdag en zondag in totaal zo’n 120 (!!) koren en orkesten op. Op tientallen podia verspreid door de stad en in diverse kerken zullen de ingelootte koren en orkesten aldaar hun kunne ‘ten toon’ brengen. Deze dag is écht een must voor koorliefhebbers. En voor het Zwanentranenkoor is het een eer om er op te mogen treden!

 

Later in deze juni-maand, volgt op woensdag de 27 juni het ZOMERCONCERT, in Het Turfschip. Dit gratis toegankelijke Zomerconcert zal verrassend zijn. Hoe en wat die verrassing inhoud, daar komen we later nog op terug!

Na dit Zomerconcert volgt een welverdiende vakantie van 4 juli tot 22 augustus.

 

 

ZWANENTRANENKOOR NAAR DONGEN

Zondag 8 april aanstaande, ‘s-middags vanaf 13.00 uur, vind in Dongen het VOORJAARSCONCERT plaats van het plaatselijke koor “Zin in Zang’.

Aan dit concert doen dit jaar, naast het organiserende koor, ook Het Zwanentranenkoor en het Prinsenbeekse koor “Beekse Smart” mee.

De optredens beginnen zo rond 13.00 uur. Elk koor treedt tweemaal een half uur op en de middag wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden rond 17.30 uur.

De optredens vinden plaats bij “ ’t Maoske “, aan de Middelstraat 24 in De Moer.

Supporters en donateurs zijn natuurlijk weer van harte welkom bij dit optreden. De voorjaarsconcerten die vorige jaren werden georganiseerd door ‘Zin in Zang’ hebben bewezen dat een bezoek aan deze concerten een gezellige middag betekenen. Uw bezoek zal het waard zijn want ook nu beloofd het weer een mooie middag te worden. 

 

Voorts staan voor Het Zwanentranenkoor nog de volgende optredens ingepland:

Hemelvaartsdag, 10 mei, per bus, naar Groesbeek,

Zaterdag 26 mei naar Klundert,

Zaterdag 2 juni, ook per bus, naar Middelburg,

en

Zaterdag 29 september naar Oosterhout.

Afgelopen week kwamen weer een paar aanvragen voor optredens binnen, maar daarover later, als de boekingen definitief geworden zijn, meer nieuws.

U ziet het, het programma van Het Zwanentranenkoor begint weer lekker te vullen.

Tevens is het koor bezig met het instuderen van een aantal nieuwe nummers. Voor deze nieuwe nummers is gekozen naar aanleiding van een enquete die onder de leden is gehouden. De koorleden hebben eind vorige jaar/begin dit jaar een aantal liederen op kunnen geven waarvan zij vonden dat die op het repertoire zouden moeten kunnen komen. Hierbij is door de Repertoirecommissie de stelling ‘meeste stemmen gelden’ toegepast, en zodoende zijn inmiddels al drie nieuwe liederen op het repertoire opgenomen. En er komen er nog meer…

U ziet ook Het Zwanentranenkoor is vernieuwend bezig en ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet!

 

 

ZWANENTRANENKOOR NAAR GROESBEEK.

Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, gaat Het Zwanentranenkoor met een volle bus (gevuld met zangeressen, zangers, muzikanten, donateurs en partners) richting Groesbeek. Daar is het koor uitgenodigd om hun kunne te tonen en te laten horen op het jaarlijkse “TRANENDAL TUSSEN DE HEUVELS”, georganiseerd door het smartlappenkoor ‘OCHAARM’ uit Groesbeek. Het organiserende koor doet de organisatie van dit festival dit jaar voor de tiende maal. Het is dus een écht lustrum!

Koren konden zich tevoren aanmelden om mee te doen en een loting bepaalde dan uiteindelijk welke vijftien koren (aangevuld met nog drie bands) mochten meedoen. Het Zwanentranenkoor is dus ingeloot en zal op deze Hemelvaartsdag in Groesbeek, net als alle andere koren, driemaal optreden.

De dag wordt, bij de Pagodetent op het Marktplein, om 12.00 uur geopend waarna de koren door een der Ochaarm-leden naar hun optreedlocaties op diverse plaatsen in het dorp worden begeleid. Het Zwanentranenkoor moet dus driemaal (om 12.45, 14.15 en om 15.45 uur) hun optredens verzorgen. Om 17.00 uur worden alle koren dan weer verwacht op het marktplein waar dan nog tot 21.00 uur een avondvullend programma met livemuziek op stapel staat.

Het wordt daar in Groesbeek dus een zeer gevarieerd programma want naast smartlappen en luisterliedjes worden zullen shantymuziek, visserskoren en Duitstalige schlagerliederen ten tonele worden gebracht.

De repertoirecommissie van Het Zwanentranenkoor zal vanzelfsprekend weer een mooi programma samenstellen voor deze optredens, reden voor de koorleden om de nog resterende woensdagen vol enthousiasme en inzet te gaan repeteren. 

 

ZWANENTRANENKOOR'PROGRAMMA.2018.

Voor het Zwanentranenkoor gaat het nieuwe jaar nu weer écht beginnen.

 

De eerste boekingen komen binnen, de eerste optredens staan al weer gepland. Hoewel, i.v.m. carnaval, twee repetities in februari (7 en 14) niet doorgaan omdat thuishonk Het Turfschip dan gesloten, is zijn de voorbereidingen al in volle gang.

 

Het eerste optreden staat vast op zondag 8 april in Dongen. Vervolgens gaat het koor per bus naar Groesbeek (op Hemelvaartdag, donderdag 10 mei). Dan volgt zaterdag 26 mei het inmiddels traditionele optreden in Klundert. Voorts zijn leden en aanhang blij dat ze ook weer voor het ‘Middelburgs Volkoren’ zijn ingeloot, want daar treedt het koor op zaterdag 2 juni voor het voetlicht. En voorlopig staat als laatste het optreden in Oosterhout, op zaterdag 29 september, ingeboekt.

 

Van meer huishoudelijke aard is het feit dat de Jaarvergadering er aan komt. Woensdag 28 februari is dus ook geen repetitie, maar zullen leden en donateurs het alleen maar gaan hebben over de agendapunten die op stapel staan.

 

Voor u als liefhebbers en donateurs belangrijk om genoemde data in uw agenda aan te tekenen!