ZOMERCONCERT ZWANENTRANENKOOR.

 

Op woensdag 26 juni aanstaande houdt het ZWANENTRANENKOOR weer haar traditionele ZOMERCONCERT. Ook dit jaar weer in haar thuishonk ’t TURFSCHIP in Etten-Leur-Noord. Nieuw dit jaar (voor beide partijen best wel een beetje spannend) is, dat dit concert voor het eerst onder leiding zal staan van de nieuwe koordirigent. Nanny Kramer is sedert enkele maanden nu bezig als opvolgster van Kees van Vugt. Kees is gestopt met zijn dirigeerwerkzaamheden en er is uitgebreid afscheid van hem genomen. Nanny is nu dus bezig om het te zingen repertoire voor dit jaarlijkse ZOMERCONCERT te oefenen op de wekelijkse repetities op de woensdagavond. Dat is voor de leden soms wel weer wat aanpassen, want de liederen ‘moeten’ natuurlijk nu op háár manier gezongen gaan worden. Elke dirigent heeft immers zijn of haar eigen stijl van werken en interpreteren van de  arrangementen. Dat wordt straks voor de zangeressen, zangers, accordeonisten én dirigent een mooie manier om te laten horen en zien hoe het er nu voor staat met het Zwanentranenkoor. Het koor heeft er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan en voor u, als toehoorder/trouwe supporter, wordt het een kans om te komen horen hoe dat in de praktijk ‘hoort’!

U kunt dus in uw agenda noteren: ZOMERCONCERT, woensdag 26 juni, 20.00 uur in ’t Turfschip (deur open vanaf 19.30 uur).

Na dit zomerconcert staan vooralsnog op de agenda optredens op 28 september KOM in Oosterhout en op 12 oktober het Smartlappenfestival in Tiel. Belangrijk om zeker ook in uw agenda te noteren is de datum van het jaarlijkse (in Etten-Leur en omgeving ‘wereldberoemde’) WINTERCONCERT in de KSE in Etten-Leur. Dit mag u natuurlijk helemaal niet missen!

Voor het overige houdt het koor u natuurlijk waar nodig tijdig op de hoogte van optredens, bijzonderheden of anderszins belangrijke items van, voor en over het ZWANENTRANENKOOR.

  

AUBADE ZWANENTRANENKOOR

Het Zwanentranenkoor heeft op Koningsdag, haar medewerking verleend aan de aubade voor de Geridderden van Etten-Leur. Achter het Gemeentehuis, op het plein voor de filmzaal, werden de ‘oude’ en de nieuw Geridderden in het zonnetje gezet. Na een kort muzikaal intermezzo door een kleine afvaardiging van de harmonie, kwamen de vendelzwaaiers van het Etten-Leurse Gilde om de feestelijke bijeenkomst te openen. Nadat de Burgemeester (met naast haar de Jeugdburgemeester) de Geridderden had toegesproken was het de beurt aan het Zwanentranenkoor om hen toe te zingen. Zeer bekwaam werden een viertal (uitgekozen door een afgevaardigde van het Oranjecomité) liederen gezongen. Ondanks het twijfelachtige weer slaagde het koor er in om het publiek en de Geridderden te bekoren met hun gezangen. Het publiek reageerde enthousiast en met name het ‘Bij ons in Brabant’ werd voluit meegezongen en –gedeind en gingen de handen daarbij in lucht. Ondanks de minder gelukkig gekozen aubadeplaats (zo’n aubade hoort vóór het Gemeentehuis bij het bordes plaats te vinden, vonden de koorleden) waren publiek en Geridderden zeer content met dit kooroptreden.

Het Zwanentranenkoor is inmiddels bezig met de voorbereidingen op de komende optredens ‘in den lande’. Want allereerst staat op 18 mei a.s. een optreden gepland in Klundert, waar de koren die door Kees van Vugt werden gedirigeerd (het Westhoeks Mannen Koor (WMK) uit Klundert, het Variakoor uit Hoeven en het Zwanentranenkoor uit Etten-Leur), gezamenlijk (onder leiding van ieders nieuwe dirigent) afscheid van hem gaan nemen met een zeer gevarieerd fgeestelijk programma. Daarna vind voor Het Zwanentranenkoor hun jaarlijks terugkerend ZOMERCONCERT plaats. Dit Zomerconcert zal worden gehouden in Het Turfschip in Etten-Leur-Noord, op woensdag 26 juni. Hierna volgen later in het jaar nog belangrijke optredens in Oosterhout en in Tiel. In deze plaatsen komen diverse koren samen om een paar grootse Korenfestivals te presenteren. Deze dagen worden jaarlijks door een groot aantal toeschouwers bezocht. Op 13 december (kunt u ook st in uw agenda noteren) volgt het traditionele WINTERCONCERT in de aula van de KSE in Etten-Leur. Al bij al een mooie klus voor de nieuwe koordirigent van het koor.

Van en over de komende concerten en eventuele nieuwe optredens houd het koor u vanzelfsprekend t.z.t. tijdig op de hoogte.

  

 

Carnaval

In verband met Carnaval is er geen repetitie:

Woensdag 27 februari

Woensdag 6 maart

ZWANENTRANENKOOR NEEMT AFSCHEID VAN DIRIGENT.

Woensdag aanstaande, 27 maart 2019, zal dirigent Kees van Vugt voor het laatst de repetitie van Het Zwanentranenkoor leiden. Na ruim vier jaren de leiding over het koor te hebben gehad, heeft hij besloten om zich te gaan weiden aan zijn andere hobby’s. Hij heeft niet alleen bij Het Zwanentranenkoor, maar ook bij alle andere koren die hij dirigeerde besloten de verbintenis te gaan beëindigen.

Vanzelfsprekend zal het koor woensdag op gepaste wijze afscheid van hem nemen om hem te danken voor alles wat het koor van hem heeft geleerd. Van de meestal tweestemmige liederen slaagde hij er in korte tijd in om dat uit te breiden naar drie- en vierstemmige liederen. Vele liedjes heeft hij in die tijd ter hand genomen en op nieuw gearrangeerd. Voor de leden soms even moeilijk om zo’n lied op een totaal andere wijze te moeten zingen, maar na korte tijd hoorde men zelf hoe mooi die nieuwe arrangementen geworden waren. Hij lette goed op de verstaanbaarheid, op de punten en de komma’s, lengtes of rustjes. Die puntjes werden een “Kees-puntje”. Telkenmale onderbrak hij (soms onder grote hilariteit) de repetitie-uitoefening van een lied omdat er weer eens net goed gelet was op het beroemde puntje achter een of andere noot…! Hij heeft het koor op zijn tactische maar kenmerkende wijze, wat meer discipline bijgebracht met name bij de optredens. Samen met hem zijn de vele optredens tot gro(o)t(s)e successen geworden. Met name de Winterconcerten van de laatste jaren werden bijzondere sfeervolle avonden in de KSE-aula.

Het koor dankt hem voor zijn inzet, enthousiasme en uithoudingsvermogen om het koor tot grotere hoogte te brengen. Het Zwanentranenkoor zal hem nooit vergeten. Overigens heeft hij wel toegezegd bij ‘noodgevallen’ bereid te zijn in te vallen, tevens heeft hij toegezegd om jaarlijks nog zo’n viertal arrangementen te schrijven voor het koor.

Het Zwanentranenkoor gaat nu verder met dirigente Nanny Kramer. Het zal wennen worden voor de zangeressen, zangers en accordeonisten, maar de kennismaking en de ervaringen met haar tot nu toe zijn wederzijds positief ontvangen en geven vertrouwen voor de toekomst. Het bleek bij de kennismaking overigens dat zij samen met Kees van Vugt op dezelfde dirigentenopleiding gezeten heeft. Samen met Kees heeft Nanny inmiddels de meeste nummers van het Zwanentranenkoor-repertoire doorgenomen, aantekeningen daarvan/-voor gemaakt en op band opgenomen, zodat zij thuis een en ander goed kan voorbereiden. Daar spreekt haar inzet en enthousiasme al bij voorbaat uit.

Het koor wenst Kees alle goeds toe voor de toekomst en dankt hem voor alle inzet en voor alles wat het koor van hem heeft mogen leren!

 

   

WETENSWAARDISHEDEN EN ANDER KOOR-NIEUWS.

Tijdens de Jaarvergadering van Het Zwanentranenkoor, (woensdag 6 februari jongstleden) zijn een groot aantal punten aan de orde geweest. Zo werd duidelijk dat er een nieuwe dirigent is aangetrokken. Want ‘onze’ Kees gaat ons helaas verlaten en om voorbereid te zijn op dat naderende afscheid medio dit jaar, zijn er diverse gesprekken gevoerd met kandidaten om hem op te gaan volgen. Dat heeft er in geresulteerd dat we een nieuwe dirigent gaan krijgen die deze week voor het eerst voor het koor zal komen te staan. Deze dirigent is (behoudens een korte tijd bij de start van het koor) voor het eerst een vrouw. Nanny (of Nannie) is haar naam en zij zal een groep van zo’n 80 gemotiveerde vrouwen en mannen voor zich krijgen te staan, die graag met haar gaan verder bouwen aan de toekomst van Het Zwanentranenkoor! T.z.t. zal formeel nog afscheid van Kees van Vugt worden genomen. Kees heeft overigens toegezegd, in tijd van nood in te willen/zullen vallen, en jaarlijks nog een viertal arrangementen voor het koor te gaan schrijven, dus op de achtergrond blijven we van hem horen.

 

De voorzitter gaf tevens een uitleg en nadere/aanvullende tekst en uitleg over de wettelijke privacyverklaring die elke vereniging dient te hebben en dus ook bij/voor ons koor is opgesteld.

 

Verder nieuws van de Jaarvergadering is dat we voor het eerst sinds jááááren geen fietsdag zullen hebben! Een werkgroepje zal nu voorbereidingen gaan treffen om in het najaar een ‘gezellige middag’ op poten te gaan zetten. Verrassingen zullen daarbij niet uitgesloten zijn en in de loop van het jaar zal duidelijk worden hoe die dag er uit zal komen te zien.

 

De voorgestelde contributieverhoging, door de voorzitter prima gemotiveerd,   werd unaniem aangenomen. Een teken dat ook alle leden van het koor zeer gemotiveerd zijn om de nieuwe ontwikkelingen gestalte te gaan geven.

 

De data die voor leden, donateurs en supporters nu al belangrijk zijn in 2019 zijn:

 

-        De vakantieperiode vangt aan op 4 juli en eindigt op 21 augustus.

 

-        Het Zomerconcert wordt 3 juli gehouden.

 

-        Voor het Winterconcert is de KSE weer gereserveerd en wel voor vrijdag 13 december.  

 

-        Het eerstvolgende optreden van het koor is gepland op zaterdag 6 april voor Wijkvereniging Het Hooghuis.

 

Dus noteer deze data alvast in uw agenda! Wij houden u t.z.t. weer op de hoogte van eventueel nader nieuws van het koor.

 

 

 

 

 

Subcategorieën