SUCCES IN DE NIEUWE NOBELAER.

Afgelopen zondag werd in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur een korenfestival georganiseerd. Zo’n vijftiental koren uit Etten-Leur en (verdere) omgeving (zelfs vanuit Tholen) traden daar op in het kader van een introductie-afsluitingsweek.

Het Zwanentranenkoor was ook uitgenodigd en kweet zich van haar taak om het Nederlandstalige lied op de voorgrond te plaatsen. Andere koren zongen veelal anderstalige liederen, ’n enkeling uitgezonderd.

Het Zwanentranenkoor trad tweemaal op, de eerste keer in de foyer van de en de tweede maal in de grote hal voorin bij de entree. In de foyer was het nog niet zo druk, maar ja, nogal vroeg… Al om 12.00 uur begonnen de optredens, da’s toch lunchtijd en er was nog zoveel anders te doen in Etten-Leur, dus nog weinig publiek aanwezig! Het optreden was wel sfeervol, er werd goed geluisterd door de aanwezigen en het optreden werd zeer gewaardeerd. Het tweede optreden trok meer publiek, werd goed meegeleefd en oogste een dankbaar applaus.

Jammer was, en een geluk voor het Zwanentranenkoor dat ze daar niet hoefden te zingen, de programmering op het podium van de grote zaal en dan omgekeerd naar die zaal… Dit was ’n wat vreemde opstelling zo beleefden de optredende koren en het aldaar aanwezige publiek.

Al bij al toch weer een mooi optreden voor het Etten-Leurse thuispubliek en voor de nieuwe koordirigent een opsteker dat het koor onder haar leiding op de goede en vernieuwende weg is.

De voorzitter benadrukte nog even na de optredens dat de supporters van het koor in hun agenda vrijdag 13 december moeten noteren. Want dan wordt het traditionele Winterconcert in de KSE weer gehouden. Ook dit jaar weer met het Westhoek Mannenkoor (WMK) uit Klundert. Deze optredens zijn de laatste jaren bijzonder succesvol gebleken, dus mag niet gemist worden!

     

ZWANENTRANENKOOR IN DE NIEUWE NOBELAER.

Op de door de Nieuwe Nobelaer georganiseerde “KORENDAG 2019” zal ook Het Zwanentranenkoor acte de présence geven.

Deze korendag wordt door de Nieuwe Nobelaer georganiseerd om de startweek van het nieuwe culturele Nobelaer-seizoen af te sluiten. Als feestelijk afsluiting van die startweek, waarin belangstellenden konden zien en beleven welke nieuwe cursussen en lessen de Nieuwe Nobelaer te bieden heeft, is

ZONDAG 8 SEPTEMBER

deze grootse KORENDAG georganiseerd.

Aan deze korendag doen zo’n twaalf koren uit de regio mee. Verdeeld over 3 podia (de grote zaal, het evenementenplein, en de foyer) in de Nobelaer presenteren die koren zich aan het publiek.

Het Zwanentranenkoor zal tweemaal optreden. Om 12.20 uur voor de eerste keer in de foyer, en om 14.20 uur in het evenementenplein.

Voor het koor is dit optreden weer een nieuwe kans om zich aan een groot publiek in Etten-Leur te presenteren onder leiding van haar nieuw dirigent. Zo kort ná de koorvakantie (slechts twee repetities kunnen oefenen) is/wordt het voor allen een spannende exercitie. Deze korendag in de Niwue Nobelaer is gratis toegangkelijk voor het publiek!

Daarnaast moesten deze week alle leden zich ‘in vol ornaat’ melden bij het repetitielokaal. Regelmatig wordt door aanvragers van een optreden namelijk  gevraagd om een recente foto, zo van: “Kunnen we zien hoe jullie er uit zien en hoe groot jullie zijn”… Met deze nieuwe foto’s kan het Zwanentranenkoor zich dan weer eens van haar nieuwe frisse kant tonen.

Voor de nabije toekomst staan inmiddels twee grote optredens op stapel. Het eerste op 28 september a.s. naar KOM Oosterhout (een groots korenfestival met tientallen koren op diverse podia in het centrum van Oosterhout) en op 12 oktober gaat het koor naar Tiel voor een groot Smartlappenkorenfestival aldaar.

Verder is het belangrijk om alvast in uw agenda te noteren dat het jaarlijks Winterconcert in de KSE zal plaatsvinden op vrijdag 13 december.

Van het overige nieuws zal het Zwanentranenkoor u natuurlijk weer tijdig op deze plaats op de hoogte houden.

 

VAKANTIEPERIODE ZWANENTRANENKOOR.

De jaarlijkse vakantieperiode van Het Zwanentranenkoor is dit jaar vastgesteld van 3 juli tot en met 20 augustus 2019.

Dat betekent dus dat het koor zijn laatste repetitieavond heeft op woensdag 26 juni (de dag van het traditionele ZOMERCONCERT)

en dat dan op 21 augustus weer de eerste repetitie zal plaatsvinden. 

Indien er nieuws van het koor is ziet u dat vanzelfsprekend weer op de site of in De Bode. 

Wij wensen u vanaf deze plaats alvast prettige vakantie toe.

Namens het Bestuur: de site-beheerders Wies en René.

 

 

 

TRANENDOEDAG.

TRANENDOEDAG.

 

Voor 15 september aanstaande is een activiteitencommissie doende om een gezellige dag te organiseren.

De commissie heeft deze dag TRANENDOEDAG genoemd. De finesses van de dag zijn nog niet volledig bekend, maar enkele belangrijke items van/over de dag zijn inmiddels al wel bekend gemaakt:

 

                    Waar:          Wijkgebouw De Linde, Wipakker 16, Etten-Leur;

                    Kosten:        Leden en donateurs €.7,50, Introcucees: €.10,=;

                    Tijd:             Van 13.00 tot 18.00 uur;

                    Programma: Een middag vol verrassingen!

 

De commissie heeft al wel bekend gemaakt ook een (korte) fietstocht in te plannen en wil weten of daar voldoen belangstelling voor is. Graag dus, als dat nog niet is gedaan, even melden of je mee wil fietsen. Bij slecht weer gaat die fietstocht vanzelfsprekend niet door en doe je automatisch mee met het binnenprogramma.

Aanmelden voor deze dag kan tot 9 september a.s.. Maar om voor de commissie de organisatie te vergemakkelijken wordt een snelle aanmelding op prijs gesteld. Stop daartoe het meldingsformulier, met het inschrijfgeld, in een enveloppe en stop die bij een van de commissieleden in de bus!

De leden van de activiteitencommissie zijn (op alfabetische volgorde):              Lia Goossens, Henk van Gurp, Marianne Hultermans, Annie Suykerbuyk en Jac Suykerbuyk.

De commissie hoopt op een grootse opkomst!

 

ZOMERCONCERT ZWANENTRANENKOOR.

 

Op woensdag 26 juni aanstaande houdt het ZWANENTRANENKOOR weer haar traditionele ZOMERCONCERT. Ook dit jaar weer in haar thuishonk ’t TURFSCHIP in Etten-Leur-Noord. Nieuw dit jaar (voor beide partijen best wel een beetje spannend) is, dat dit concert voor het eerst onder leiding zal staan van de nieuwe koordirigent. Nanny Kramer is sedert enkele maanden nu bezig als opvolgster van Kees van Vugt. Kees is gestopt met zijn dirigeerwerkzaamheden en er is uitgebreid afscheid van hem genomen. Nanny is nu dus bezig om het te zingen repertoire voor dit jaarlijkse ZOMERCONCERT te oefenen op de wekelijkse repetities op de woensdagavond. Dat is voor de leden soms wel weer wat aanpassen, want de liederen ‘moeten’ natuurlijk nu op háár manier gezongen gaan worden. Elke dirigent heeft immers zijn of haar eigen stijl van werken en interpreteren van de  arrangementen. Dat wordt straks voor de zangeressen, zangers, accordeonisten én dirigent een mooie manier om te laten horen en zien hoe het er nu voor staat met het Zwanentranenkoor. Het koor heeft er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan en voor u, als toehoorder/trouwe supporter, wordt het een kans om te komen horen hoe dat in de praktijk ‘hoort’!

U kunt dus in uw agenda noteren: ZOMERCONCERT, woensdag 26 juni, 20.00 uur in ’t Turfschip (deur open vanaf 19.30 uur).

Na dit zomerconcert staan vooralsnog op de agenda optredens op 28 september KOM in Oosterhout en op 12 oktober het Smartlappenfestival in Tiel. Belangrijk om zeker ook in uw agenda te noteren is de datum van het jaarlijkse (in Etten-Leur en omgeving ‘wereldberoemde’) WINTERCONCERT in de KSE in Etten-Leur. Dit mag u natuurlijk helemaal niet missen!

Voor het overige houdt het koor u natuurlijk waar nodig tijdig op de hoogte van optredens, bijzonderheden of anderszins belangrijke items van, voor en over het ZWANENTRANENKOOR.

  

Subcategorieën