ZWANENTRANENKOOR DOEDAG.

Het Zwanentranenkoor hield afgelopen zondag haar jaarlijkse koordag. Alle leden en donateurs, eventueel aangevuld met partners, werden daarvoor uitgenodigd naar De Linde te komen. Zo’n dag is meestal een verrassingsdag wat betreft de te verrichten activiteiten. Dit jaar had de organisatiecommissie er voor gekozen om een doedag te organiseren. Dat wilde dus zeggen dat er gefietst kon worden, aan koersbal gedaan kon worden, ’n wedstrijd ‘voelen-wat-er-in-‘n-zak-zit’. en ’n rebus invullen. Ook kwam het Ettense dialect aan de orde middels de opdracht ‘wat betekent dit Ettense woord of deze Ettense uitdrukking in het Nederlands…’ Voor velen, het koor bestaat niet alleen uit Ettense of Leurse leden, kwamen hierbij woorden en uitdrukkingen aan de orde waarvan men van het bestaan nooit gehoord had! Hilarisch dus, maar bovenal gezelligheid binnen in De Linde.

Buiten De Linde was er, voor de fietsliefhebbers binnen het koor, een mooie tocht uitgezet. Deze rit liep door binnenpaadjes, die vele van die fietsers nog nooit hadden bereden, via Sprundel naar Rucphen en via st. Willebrord weer terug naar Etten-Leur. Een mooie, 25-kilometer lange, landelijke tocht die voor herhaling vatbaar is, als men tenminste de routebeschrijving heeft bewaard…(!).

Na de prijsuitreikingen voor de diverse activiteiten werd het tijd voor een muziekquiz. Aan de hand van korte fragmenten van een lied moest een bingokaart ingevuld worden, leuk en verrassend! Daarna was het tijd voor een hapje. De kroketten en frikadellen werden tot volle tevredenheid verorberd en daarna toog men van lieverlede weer voldaan huiswaarts.

Een gezellige dag zat er weer op, de onderlinge band tussen donateurs, leden, muzikanten en (nieuwe) dirigent waren weer extra aangehaald. Op weer naar een nieuw koorjaar, met als klapstuk het WINTERCONCERT IN DE KSE op vrijdag 13 december aanstaande.

Wilt u ook lid worden van dit mooie koor (met name mannen zijn van harte welkom): meld u dan aan bij voorzitter Bart Hoek. Zie voor nadere gegevens van Bart de site van het koor: www.zwanentranenkoor.nl.

 

SUCCES IN DE NIEUWE NOBELAER.

Afgelopen zondag werd in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur een korenfestival georganiseerd. Zo’n vijftiental koren uit Etten-Leur en (verdere) omgeving (zelfs vanuit Tholen) traden daar op in het kader van een introductie-afsluitingsweek.

Het Zwanentranenkoor was ook uitgenodigd en kweet zich van haar taak om het Nederlandstalige lied op de voorgrond te plaatsen. Andere koren zongen veelal anderstalige liederen, ’n enkeling uitgezonderd.

Het Zwanentranenkoor trad tweemaal op, de eerste keer in de foyer van de en de tweede maal in de grote hal voorin bij de entree. In de foyer was het nog niet zo druk, maar ja, nogal vroeg… Al om 12.00 uur begonnen de optredens, da’s toch lunchtijd en er was nog zoveel anders te doen in Etten-Leur, dus nog weinig publiek aanwezig! Het optreden was wel sfeervol, er werd goed geluisterd door de aanwezigen en het optreden werd zeer gewaardeerd. Het tweede optreden trok meer publiek, werd goed meegeleefd en oogste een dankbaar applaus.

Jammer was, en een geluk voor het Zwanentranenkoor dat ze daar niet hoefden te zingen, de programmering op het podium van de grote zaal en dan omgekeerd naar die zaal… Dit was ’n wat vreemde opstelling zo beleefden de optredende koren en het aldaar aanwezige publiek.

Al bij al toch weer een mooi optreden voor het Etten-Leurse thuispubliek en voor de nieuwe koordirigent een opsteker dat het koor onder haar leiding op de goede en vernieuwende weg is.

De voorzitter benadrukte nog even na de optredens dat de supporters van het koor in hun agenda vrijdag 13 december moeten noteren. Want dan wordt het traditionele Winterconcert in de KSE weer gehouden. Ook dit jaar weer met het Westhoek Mannenkoor (WMK) uit Klundert. Deze optredens zijn de laatste jaren bijzonder succesvol gebleken, dus mag niet gemist worden!

     

TRANENDOEDAG.

TRANENDOEDAG.

 

Voor 15 september aanstaande is een activiteitencommissie doende om een gezellige dag te organiseren.

De commissie heeft deze dag TRANENDOEDAG genoemd. De finesses van de dag zijn nog niet volledig bekend, maar enkele belangrijke items van/over de dag zijn inmiddels al wel bekend gemaakt:

 

                    Waar:          Wijkgebouw De Linde, Wipakker 16, Etten-Leur;

                    Kosten:        Leden en donateurs €.7,50, Introcucees: €.10,=;

                    Tijd:             Van 13.00 tot 18.00 uur;

                    Programma: Een middag vol verrassingen!

 

De commissie heeft al wel bekend gemaakt ook een (korte) fietstocht in te plannen en wil weten of daar voldoen belangstelling voor is. Graag dus, als dat nog niet is gedaan, even melden of je mee wil fietsen. Bij slecht weer gaat die fietstocht vanzelfsprekend niet door en doe je automatisch mee met het binnenprogramma.

Aanmelden voor deze dag kan tot 9 september a.s.. Maar om voor de commissie de organisatie te vergemakkelijken wordt een snelle aanmelding op prijs gesteld. Stop daartoe het meldingsformulier, met het inschrijfgeld, in een enveloppe en stop die bij een van de commissieleden in de bus!

De leden van de activiteitencommissie zijn (op alfabetische volgorde):              Lia Goossens, Henk van Gurp, Marianne Hultermans, Annie Suykerbuyk en Jac Suykerbuyk.

De commissie hoopt op een grootse opkomst!

 

ZWANENTRANENKOOR IN DE NIEUWE NOBELAER.

Op de door de Nieuwe Nobelaer georganiseerde “KORENDAG 2019” zal ook Het Zwanentranenkoor acte de présence geven.

Deze korendag wordt door de Nieuwe Nobelaer georganiseerd om de startweek van het nieuwe culturele Nobelaer-seizoen af te sluiten. Als feestelijk afsluiting van die startweek, waarin belangstellenden konden zien en beleven welke nieuwe cursussen en lessen de Nieuwe Nobelaer te bieden heeft, is

ZONDAG 8 SEPTEMBER

deze grootse KORENDAG georganiseerd.

Aan deze korendag doen zo’n twaalf koren uit de regio mee. Verdeeld over 3 podia (de grote zaal, het evenementenplein, en de foyer) in de Nobelaer presenteren die koren zich aan het publiek.

Het Zwanentranenkoor zal tweemaal optreden. Om 12.20 uur voor de eerste keer in de foyer, en om 14.20 uur in het evenementenplein.

Voor het koor is dit optreden weer een nieuwe kans om zich aan een groot publiek in Etten-Leur te presenteren onder leiding van haar nieuw dirigent. Zo kort ná de koorvakantie (slechts twee repetities kunnen oefenen) is/wordt het voor allen een spannende exercitie. Deze korendag in de Niwue Nobelaer is gratis toegangkelijk voor het publiek!

Daarnaast moesten deze week alle leden zich ‘in vol ornaat’ melden bij het repetitielokaal. Regelmatig wordt door aanvragers van een optreden namelijk  gevraagd om een recente foto, zo van: “Kunnen we zien hoe jullie er uit zien en hoe groot jullie zijn”… Met deze nieuwe foto’s kan het Zwanentranenkoor zich dan weer eens van haar nieuwe frisse kant tonen.

Voor de nabije toekomst staan inmiddels twee grote optredens op stapel. Het eerste op 28 september a.s. naar KOM Oosterhout (een groots korenfestival met tientallen koren op diverse podia in het centrum van Oosterhout) en op 12 oktober gaat het koor naar Tiel voor een groot Smartlappenkorenfestival aldaar.

Verder is het belangrijk om alvast in uw agenda te noteren dat het jaarlijks Winterconcert in de KSE zal plaatsvinden op vrijdag 13 december.

Van het overige nieuws zal het Zwanentranenkoor u natuurlijk weer tijdig op deze plaats op de hoogte houden.

 

VAKANTIEPERIODE ZWANENTRANENKOOR.

De jaarlijkse vakantieperiode van Het Zwanentranenkoor is dit jaar vastgesteld van 3 juli tot en met 20 augustus 2019.

Dat betekent dus dat het koor zijn laatste repetitieavond heeft op woensdag 26 juni (de dag van het traditionele ZOMERCONCERT)

en dat dan op 21 augustus weer de eerste repetitie zal plaatsvinden. 

Indien er nieuws van het koor is ziet u dat vanzelfsprekend weer op de site of in De Bode. 

Wij wensen u vanaf deze plaats alvast prettige vakantie toe.

Namens het Bestuur: de site-beheerders Wies en René.

 

 

 

Subcategorieën