TRANENDOEDAG.

TRANENDOEDAG.

 

Voor 15 september aanstaande is een activiteitencommissie doende om een gezellige dag te organiseren.

De commissie heeft deze dag TRANENDOEDAG genoemd. De finesses van de dag zijn nog niet volledig bekend, maar enkele belangrijke items van/over de dag zijn inmiddels al wel bekend gemaakt:

 

                    Waar:          Wijkgebouw De Linde, Wipakker 16, Etten-Leur;

                    Kosten:        Leden en donateurs €.7,50, Introcucees: €.10,=;

                    Tijd:             Van 13.00 tot 18.00 uur;

                    Programma: Een middag vol verrassingen!

 

De commissie heeft al wel bekend gemaakt ook een (korte) fietstocht in te plannen en wil weten of daar voldoen belangstelling voor is. Graag dus, als dat nog niet is gedaan, even melden of je mee wil fietsen. Bij slecht weer gaat die fietstocht vanzelfsprekend niet door en doe je automatisch mee met het binnenprogramma.

Aanmelden voor deze dag kan tot 9 september a.s.. Maar om voor de commissie de organisatie te vergemakkelijken wordt een snelle aanmelding op prijs gesteld. Stop daartoe het meldingsformulier, met het inschrijfgeld, in een enveloppe en stop die bij een van de commissieleden in de bus!

De leden van de activiteitencommissie zijn (op alfabetische volgorde):              Lia Goossens, Henk van Gurp, Marianne Hultermans, Annie Suykerbuyk en Jac Suykerbuyk.

De commissie hoopt op een grootse opkomst!

 

VAKANTIEPERIODE ZWANENTRANENKOOR.

De jaarlijkse vakantieperiode van Het Zwanentranenkoor is dit jaar vastgesteld van 3 juli tot en met 20 augustus 2019.

Dat betekent dus dat het koor zijn laatste repetitieavond heeft op woensdag 26 juni (de dag van het traditionele ZOMERCONCERT)

en dat dan op 21 augustus weer de eerste repetitie zal plaatsvinden. 

Indien er nieuws van het koor is ziet u dat vanzelfsprekend weer op de site of in De Bode. 

Wij wensen u vanaf deze plaats alvast prettige vakantie toe.

Namens het Bestuur: de site-beheerders Wies en René.

 

 

 

AUBADE ZWANENTRANENKOOR

Het Zwanentranenkoor heeft op Koningsdag, haar medewerking verleend aan de aubade voor de Geridderden van Etten-Leur. Achter het Gemeentehuis, op het plein voor de filmzaal, werden de ‘oude’ en de nieuw Geridderden in het zonnetje gezet. Na een kort muzikaal intermezzo door een kleine afvaardiging van de harmonie, kwamen de vendelzwaaiers van het Etten-Leurse Gilde om de feestelijke bijeenkomst te openen. Nadat de Burgemeester (met naast haar de Jeugdburgemeester) de Geridderden had toegesproken was het de beurt aan het Zwanentranenkoor om hen toe te zingen. Zeer bekwaam werden een viertal (uitgekozen door een afgevaardigde van het Oranjecomité) liederen gezongen. Ondanks het twijfelachtige weer slaagde het koor er in om het publiek en de Geridderden te bekoren met hun gezangen. Het publiek reageerde enthousiast en met name het ‘Bij ons in Brabant’ werd voluit meegezongen en –gedeind en gingen de handen daarbij in lucht. Ondanks de minder gelukkig gekozen aubadeplaats (zo’n aubade hoort vóór het Gemeentehuis bij het bordes plaats te vinden, vonden de koorleden) waren publiek en Geridderden zeer content met dit kooroptreden.

Het Zwanentranenkoor is inmiddels bezig met de voorbereidingen op de komende optredens ‘in den lande’. Want allereerst staat op 18 mei a.s. een optreden gepland in Klundert, waar de koren die door Kees van Vugt werden gedirigeerd (het Westhoeks Mannen Koor (WMK) uit Klundert, het Variakoor uit Hoeven en het Zwanentranenkoor uit Etten-Leur), gezamenlijk (onder leiding van ieders nieuwe dirigent) afscheid van hem gaan nemen met een zeer gevarieerd fgeestelijk programma. Daarna vind voor Het Zwanentranenkoor hun jaarlijks terugkerend ZOMERCONCERT plaats. Dit Zomerconcert zal worden gehouden in Het Turfschip in Etten-Leur-Noord, op woensdag 26 juni. Hierna volgen later in het jaar nog belangrijke optredens in Oosterhout en in Tiel. In deze plaatsen komen diverse koren samen om een paar grootse Korenfestivals te presenteren. Deze dagen worden jaarlijks door een groot aantal toeschouwers bezocht. Op 13 december (kunt u ook st in uw agenda noteren) volgt het traditionele WINTERCONCERT in de aula van de KSE in Etten-Leur. Al bij al een mooie klus voor de nieuwe koordirigent van het koor.

Van en over de komende concerten en eventuele nieuwe optredens houd het koor u vanzelfsprekend t.z.t. tijdig op de hoogte.

  

 

ZOMERCONCERT ZWANENTRANENKOOR.

 

Op woensdag 26 juni aanstaande houdt het ZWANENTRANENKOOR weer haar traditionele ZOMERCONCERT. Ook dit jaar weer in haar thuishonk ’t TURFSCHIP in Etten-Leur-Noord. Nieuw dit jaar (voor beide partijen best wel een beetje spannend) is, dat dit concert voor het eerst onder leiding zal staan van de nieuwe koordirigent. Nanny Kramer is sedert enkele maanden nu bezig als opvolgster van Kees van Vugt. Kees is gestopt met zijn dirigeerwerkzaamheden en er is uitgebreid afscheid van hem genomen. Nanny is nu dus bezig om het te zingen repertoire voor dit jaarlijkse ZOMERCONCERT te oefenen op de wekelijkse repetities op de woensdagavond. Dat is voor de leden soms wel weer wat aanpassen, want de liederen ‘moeten’ natuurlijk nu op háár manier gezongen gaan worden. Elke dirigent heeft immers zijn of haar eigen stijl van werken en interpreteren van de  arrangementen. Dat wordt straks voor de zangeressen, zangers, accordeonisten én dirigent een mooie manier om te laten horen en zien hoe het er nu voor staat met het Zwanentranenkoor. Het koor heeft er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan en voor u, als toehoorder/trouwe supporter, wordt het een kans om te komen horen hoe dat in de praktijk ‘hoort’!

U kunt dus in uw agenda noteren: ZOMERCONCERT, woensdag 26 juni, 20.00 uur in ’t Turfschip (deur open vanaf 19.30 uur).

Na dit zomerconcert staan vooralsnog op de agenda optredens op 28 september KOM in Oosterhout en op 12 oktober het Smartlappenfestival in Tiel. Belangrijk om zeker ook in uw agenda te noteren is de datum van het jaarlijkse (in Etten-Leur en omgeving ‘wereldberoemde’) WINTERCONCERT in de KSE in Etten-Leur. Dit mag u natuurlijk helemaal niet missen!

Voor het overige houdt het koor u natuurlijk waar nodig tijdig op de hoogte van optredens, bijzonderheden of anderszins belangrijke items van, voor en over het ZWANENTRANENKOOR.

  

ZWANENTRANENKOOR NEEMT AFSCHEID VAN DIRIGENT.

Woensdag aanstaande, 27 maart 2019, zal dirigent Kees van Vugt voor het laatst de repetitie van Het Zwanentranenkoor leiden. Na ruim vier jaren de leiding over het koor te hebben gehad, heeft hij besloten om zich te gaan weiden aan zijn andere hobby’s. Hij heeft niet alleen bij Het Zwanentranenkoor, maar ook bij alle andere koren die hij dirigeerde besloten de verbintenis te gaan beëindigen.

Vanzelfsprekend zal het koor woensdag op gepaste wijze afscheid van hem nemen om hem te danken voor alles wat het koor van hem heeft geleerd. Van de meestal tweestemmige liederen slaagde hij er in korte tijd in om dat uit te breiden naar drie- en vierstemmige liederen. Vele liedjes heeft hij in die tijd ter hand genomen en op nieuw gearrangeerd. Voor de leden soms even moeilijk om zo’n lied op een totaal andere wijze te moeten zingen, maar na korte tijd hoorde men zelf hoe mooi die nieuwe arrangementen geworden waren. Hij lette goed op de verstaanbaarheid, op de punten en de komma’s, lengtes of rustjes. Die puntjes werden een “Kees-puntje”. Telkenmale onderbrak hij (soms onder grote hilariteit) de repetitie-uitoefening van een lied omdat er weer eens net goed gelet was op het beroemde puntje achter een of andere noot…! Hij heeft het koor op zijn tactische maar kenmerkende wijze, wat meer discipline bijgebracht met name bij de optredens. Samen met hem zijn de vele optredens tot gro(o)t(s)e successen geworden. Met name de Winterconcerten van de laatste jaren werden bijzondere sfeervolle avonden in de KSE-aula.

Het koor dankt hem voor zijn inzet, enthousiasme en uithoudingsvermogen om het koor tot grotere hoogte te brengen. Het Zwanentranenkoor zal hem nooit vergeten. Overigens heeft hij wel toegezegd bij ‘noodgevallen’ bereid te zijn in te vallen, tevens heeft hij toegezegd om jaarlijks nog zo’n viertal arrangementen te schrijven voor het koor.

Het Zwanentranenkoor gaat nu verder met dirigente Nanny Kramer. Het zal wennen worden voor de zangeressen, zangers en accordeonisten, maar de kennismaking en de ervaringen met haar tot nu toe zijn wederzijds positief ontvangen en geven vertrouwen voor de toekomst. Het bleek bij de kennismaking overigens dat zij samen met Kees van Vugt op dezelfde dirigentenopleiding gezeten heeft. Samen met Kees heeft Nanny inmiddels de meeste nummers van het Zwanentranenkoor-repertoire doorgenomen, aantekeningen daarvan/-voor gemaakt en op band opgenomen, zodat zij thuis een en ander goed kan voorbereiden. Daar spreekt haar inzet en enthousiasme al bij voorbaat uit.

Het koor wenst Kees alle goeds toe voor de toekomst en dankt hem voor alle inzet en voor alles wat het koor van hem heeft mogen leren!