KSE-AULA BOMVOL VOOR HET WINTERCONCERT

 

 

Afgelopen vrijdag verzorgde Het Zwanentranenkoor haar traditionele Winterconcert in de KSE in Etten-Leur. Met ook dit jaar weer in samenwerking met het gastkoor WMK (Westhoeks MannenKoor) uit Klundert.

Het Zwanentranenkoor stond dit jaar voor de eerste keer onder leiding van haar nieuwe dirigente Nanny Kramers. En Nanny kweet zich op een prima manier van haar taak. Zij toonde aan dat haar manier van dirigeren bijzonder aansluit bij de kwaliteiten van Het Zwanentranenkoor. Het koor toonde discipline en inzet en de nieuwe liederen die door Nanny waren ingestudeerd kwamen prima voor het voetlicht!

Na de opening door de voorzitter Bart Hoek, startte het thuiskoor met een aantal sfeervolle liederen als ‘Dit wordt een avond’ en ‘Een beetje vrede’, maar in dit eerste optreden werden gelijk ook de nieuwe liedjes ‘Rosanne’ en ‘Drink rode wijn’ voor het voetlicht gebracht. Ovaties waren het gevolg op deze mooie, professioneel maar sfeervol gebrachte nummers.

Na dit eerste optreden volgde een wisseling van de wacht en kwam het gastkoor WMK voor de eerste maal voor het voetlicht. Met hun bekende evergreens van onder andere John Denver, Fats Domino, en Cees Veerman zetten de mannen uit Klundert ook nu weer de bomvolle KSE-aula op stelten. Want voluit zong het publiek mee en de oohs en aahs waren duidelijk hoorbaar als het nieuwe lied werd aangekondigd. Jack Suykerbuyk had opnieuw gezorgd voor sfeervolle beelden bij de te zingen nummers van het WMK, maar voor het thuiskoor had hij daarbij ook nog gezorgd voor de volledige teksten van de te zingen liederen zodat het publiek voluit kon meezingen. Deze beelden en teksten werden zeer op prijs gesteld!

Na het eerste optreden van het WMK volgde een pauze met door het thuiskoor gratis aangeboden kopje koffie of thee ‘met wat lekkers’. Na de pauze vervolgde het WMK haar optreden, waarna Het Zwanentranenkoor de bühne weer overnam. Bijzonder gewaardeerd werden toen het nieuwe lied ‘Het leven dans sirtaki’ en het ingetogen en sfeerrijk gezongen ‘De Roos’. Maar de grote, tevoren aangekondigde, verrassing werd de presentatie van het Engelstalige ‘Somewhere between’. Inderdaad zeer verrassend, omdat voor het eerst een Engelstalig lied, door het normaliter uitsluitend Nederlandstalig zingend Zwanentranenkoor, gezongen werd. Een staande ovatie was het gevolg voor dit geslaagde experiment!

Tot slot van het concert kwam het WMK ook nog op het podium, waarna beide koren samen (o.l.v. Nanny Kramers) nog een paar kerstliederen zongen waaronder een ‘Silent Night’ dat onder bijna doodse stilte door het publiek werd beluisterd.  

Kortom: een weer bijzonder geslaagd Winterconcert, wat zeker weer voor herhaling vatbaar is! Die toezegging deed voorzitter Bart Hoek het publiek in zijn dankwoord. Hierna werd de dirigente van Het Zwanentranenkoor in de bloemetjes gezet en ontving Kees van Vugt, dirigent van het WMK wat

‘lekkers’ aangereikt, als dank voor hun beider inzet tijdens dit geslaagde evenement. En onder de klanken van ‘We wish you a merry Christmas’, verlieten koren en publiek daarna de aula. Waarna de koren nog een ‘korte nazit’ hadden…