ZWANENTRANENKOOR OP DREEF IN TIEL.

Vanaf het Van Bergenplein, per nagenoeg volle bus, ging het, om (zoals afgesproken) 09.30 uur precies, richting Flipje-stad Tiel. Want daar, in de Betuwe, werd weer een groot(s) smartlappenfestival georganiseerd. Zo’n vierentwintig koren meldden zich aldaar om, na ontvangst van lunchpakketten en consumptiebonnen (ja dat hoort er ook bij) hun kunne te gaan tonen aan het publiek op de vele, door de hele stad verspreide podia.

Het Zwanentranenkoor, voor het eerst hier aanwezig, kweet zich van haar taak. Gedisciplineerd werd onder leiding van dirigent Nanny Kramers prima sámen gezongen. Er werd goed gekeken en gereageerd op de, al dan niet ‘kleine’, aanwijzingen van haar en goed geluisterd naar de accordeonisten. Want, zo weten ‘ze’ wel: alleen sámen kom je tot een goed resultaat. Dat er soms wel eens een nootje verkeerd valt of te beluisteren is, dat gebeurd bij de grootste koren en/of orkesten en is vanzelfsprekend acceptabel. Maar het goede en bétere samenspel is de winst voor koor en publiek!

Jammer overigens dat het weer weer eens niet mééwerkte daar in Tiel. Het meeste publiek was op de markt onder de parasols en tentdaken te vinden. Bij de optredens van de diverse koren, bestond het publiek meestal slechts uit leden van de eerder optredende koren of van leden van koren die na dit optreden aan de bak moesten. Dat was jammer, voordeel was wel dat die luisteraars weer wel kénners waren, ervaringsdeskundigen dus zogezegd. En die waardeerden het optreden van Het Zwanentranenkoor ten zeerste.

De repertoirecommissie had weer voor een zeer gevarieerd programma gekozen, dus de luisteraars kregen mooie evergreens te horen, gevolgd door een mooi luister- of meezinglied. Er werden door het koor ook een paar, van de dit jaar, nieuw ingestudeerde nummers gezongen. En ook die gingen ‘lekker’ en nagenoeg zonder foutjes. De samenwerking tussen zangers/-essen en de accordeonisten gaat steeds beter lopen. Opvallend snel zijn de twee nieuwe muziekanten opgenomen in de groep en hebben zich aangepast aan de grote groep zangers-/essen achter zich. Ook dat is een compliment waard en mag dus wel eens vernoemd worden. Na de prijsuitreiking en de samenzang toog het koor weer voldaan huiswaarts.

En vanaf nu staan de repetities volledig in het teken van het grote jaarlijkse WINTERCONCERT IN DE KSE. Want op VRIJDAG 13 DECEMBER wordt dat traditionele concert weer gepresenteerd. Ook dit jaar weer samen met het WMK, (het Klundertse “Westhoeks MannenKoor”). Voorgaande jaren heeft uitgewezen dat deze ‘ wat vreemde combinatie’ voor een groot succes zorgt. Nadere info hieromtrent kunt u t.z.t. weer op deze plaats vinden. Maar noteer alvast die 13e december in uw agenda!