IN MEMORIAM ANITA KIJNE.

 

Alweer is ons een koorlid ontvallen…

Op 1 januari 2015 is Anita als bij ons koor van start gegaan. Bescheiden als zij was, stelde zij zich op achterin het koor, in die lange rij Hoge Sopranen en kweet zij zich, vanaf het begin, van haar taak. Onopvallend maar wel degelijk aanwezig met haar mooie stem. Vriendelijk, met steeds die lach in haar ogen.

Zij was er ook bij als er weer eens een kooractiviteit zou plaatsvinden en er vrijwilligers gevraagd werden om in een commissie plaats te nemen. Ze was dan zo’n stille kracht op de achtergrond maar toch duidelijk aanwezig in die werkgroep bij de voorbesprekingen en daadkrachtig bij de uitvoerende taken. Natuurlijk ook bij de optredens liet zij zich zien en horen.

Soms, enkele maanden geleden nog pas, misten we haar wel eens bij de repetities. Vermoeid vertelde zij dan. Maar enige tijd en vele onderzoeken later, vertelde ze dat ze ernstig ziek was. In het begin was zij nog wel steeds zoveel mogelijk bij de repetities aanwezig en was ze vol goede moed. Maar soms was ze er dan plots weer eens niet en van lieverlede ontbrak zij regelmatiger. Daarna gaf ze aan dat het repetitiebezoek te zwaar werd en wisten wij dat het helemaal niet goed ging. We kregen daarna te horen dat het snel achteruit ging en begin deze week kregen wij helaas het bericht dat zij was overleden. Zo jong nog en zo snel… Zaterdag de 21e september nemen wij afscheid van haar.

Wij verliezen in haar een trouw en plichtsbekwaam lid. Zij zal in onze gedachten blijven. Wij danken haar dat wij haar hebben mogen leren kennen en voor wat zij voor ons koor heeft betekend.

Wij wensen haar familie heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Bestuur en leden van Het Zwanentranenkoor.