SUCCES IN DE NIEUWE NOBELAER.

Afgelopen zondag werd in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur een korenfestival georganiseerd. Zo’n vijftiental koren uit Etten-Leur en (verdere) omgeving (zelfs vanuit Tholen) traden daar op in het kader van een introductie-afsluitingsweek.

Het Zwanentranenkoor was ook uitgenodigd en kweet zich van haar taak om het Nederlandstalige lied op de voorgrond te plaatsen. Andere koren zongen veelal anderstalige liederen, ’n enkeling uitgezonderd.

Het Zwanentranenkoor trad tweemaal op, de eerste keer in de foyer van de en de tweede maal in de grote hal voorin bij de entree. In de foyer was het nog niet zo druk, maar ja, nogal vroeg… Al om 12.00 uur begonnen de optredens, da’s toch lunchtijd en er was nog zoveel anders te doen in Etten-Leur, dus nog weinig publiek aanwezig! Het optreden was wel sfeervol, er werd goed geluisterd door de aanwezigen en het optreden werd zeer gewaardeerd. Het tweede optreden trok meer publiek, werd goed meegeleefd en oogste een dankbaar applaus.

Jammer was, en een geluk voor het Zwanentranenkoor dat ze daar niet hoefden te zingen, de programmering op het podium van de grote zaal en dan omgekeerd naar die zaal… Dit was ’n wat vreemde opstelling zo beleefden de optredende koren en het aldaar aanwezige publiek.

Al bij al toch weer een mooi optreden voor het Etten-Leurse thuispubliek en voor de nieuwe koordirigent een opsteker dat het koor onder haar leiding op de goede en vernieuwende weg is.

De voorzitter benadrukte nog even na de optredens dat de supporters van het koor in hun agenda vrijdag 13 december moeten noteren. Want dan wordt het traditionele Winterconcert in de KSE weer gehouden. Ook dit jaar weer met het Westhoek Mannenkoor (WMK) uit Klundert. Deze optredens zijn de laatste jaren bijzonder succesvol gebleken, dus mag niet gemist worden!