ZWANENTRANENKOOR IN DE NIEUWE NOBELAER.

Op de door de Nieuwe Nobelaer georganiseerde “KORENDAG 2019” zal ook Het Zwanentranenkoor acte de présence geven.

Deze korendag wordt door de Nieuwe Nobelaer georganiseerd om de startweek van het nieuwe culturele Nobelaer-seizoen af te sluiten. Als feestelijk afsluiting van die startweek, waarin belangstellenden konden zien en beleven welke nieuwe cursussen en lessen de Nieuwe Nobelaer te bieden heeft, is

ZONDAG 8 SEPTEMBER

deze grootse KORENDAG georganiseerd.

Aan deze korendag doen zo’n twaalf koren uit de regio mee. Verdeeld over 3 podia (de grote zaal, het evenementenplein, en de foyer) in de Nobelaer presenteren die koren zich aan het publiek.

Het Zwanentranenkoor zal tweemaal optreden. Om 12.20 uur voor de eerste keer in de foyer, en om 14.20 uur in het evenementenplein.

Voor het koor is dit optreden weer een nieuwe kans om zich aan een groot publiek in Etten-Leur te presenteren onder leiding van haar nieuw dirigent. Zo kort ná de koorvakantie (slechts twee repetities kunnen oefenen) is/wordt het voor allen een spannende exercitie. Deze korendag in de Niwue Nobelaer is gratis toegangkelijk voor het publiek!

Daarnaast moesten deze week alle leden zich ‘in vol ornaat’ melden bij het repetitielokaal. Regelmatig wordt door aanvragers van een optreden namelijk  gevraagd om een recente foto, zo van: “Kunnen we zien hoe jullie er uit zien en hoe groot jullie zijn”… Met deze nieuwe foto’s kan het Zwanentranenkoor zich dan weer eens van haar nieuwe frisse kant tonen.

Voor de nabije toekomst staan inmiddels twee grote optredens op stapel. Het eerste op 28 september a.s. naar KOM Oosterhout (een groots korenfestival met tientallen koren op diverse podia in het centrum van Oosterhout) en op 12 oktober gaat het koor naar Tiel voor een groot Smartlappenkorenfestival aldaar.

Verder is het belangrijk om alvast in uw agenda te noteren dat het jaarlijks Winterconcert in de KSE zal plaatsvinden op vrijdag 13 december.

Van het overige nieuws zal het Zwanentranenkoor u natuurlijk weer tijdig op deze plaats op de hoogte houden.