VAKANTIEPERIODE ZWANENTRANENKOOR.

De jaarlijkse vakantieperiode van Het Zwanentranenkoor is dit jaar vastgesteld van 3 juli tot en met 20 augustus 2019.

Dat betekent dus dat het koor zijn laatste repetitieavond heeft op woensdag 26 juni (de dag van het traditionele ZOMERCONCERT)

en dat dan op 21 augustus weer de eerste repetitie zal plaatsvinden. 

Indien er nieuws van het koor is ziet u dat vanzelfsprekend weer op de site of in De Bode. 

Wij wensen u vanaf deze plaats alvast prettige vakantie toe.

Namens het Bestuur: de site-beheerders Wies en René.