AUBADE ZWANENTRANENKOOR

Het Zwanentranenkoor heeft op Koningsdag, haar medewerking verleend aan de aubade voor de Geridderden van Etten-Leur. Achter het Gemeentehuis, op het plein voor de filmzaal, werden de ‘oude’ en de nieuw Geridderden in het zonnetje gezet. Na een kort muzikaal intermezzo door een kleine afvaardiging van de harmonie, kwamen de vendelzwaaiers van het Etten-Leurse Gilde om de feestelijke bijeenkomst te openen. Nadat de Burgemeester (met naast haar de Jeugdburgemeester) de Geridderden had toegesproken was het de beurt aan het Zwanentranenkoor om hen toe te zingen. Zeer bekwaam werden een viertal (uitgekozen door een afgevaardigde van het Oranjecomité) liederen gezongen. Ondanks het twijfelachtige weer slaagde het koor er in om het publiek en de Geridderden te bekoren met hun gezangen. Het publiek reageerde enthousiast en met name het ‘Bij ons in Brabant’ werd voluit meegezongen en –gedeind en gingen de handen daarbij in lucht. Ondanks de minder gelukkig gekozen aubadeplaats (zo’n aubade hoort vóór het Gemeentehuis bij het bordes plaats te vinden, vonden de koorleden) waren publiek en Geridderden zeer content met dit kooroptreden.

Het Zwanentranenkoor is inmiddels bezig met de voorbereidingen op de komende optredens ‘in den lande’. Want allereerst staat op 18 mei a.s. een optreden gepland in Klundert, waar de koren die door Kees van Vugt werden gedirigeerd (het Westhoeks Mannen Koor (WMK) uit Klundert, het Variakoor uit Hoeven en het Zwanentranenkoor uit Etten-Leur), gezamenlijk (onder leiding van ieders nieuwe dirigent) afscheid van hem gaan nemen met een zeer gevarieerd fgeestelijk programma. Daarna vind voor Het Zwanentranenkoor hun jaarlijks terugkerend ZOMERCONCERT plaats. Dit Zomerconcert zal worden gehouden in Het Turfschip in Etten-Leur-Noord, op woensdag 26 juni. Hierna volgen later in het jaar nog belangrijke optredens in Oosterhout en in Tiel. In deze plaatsen komen diverse koren samen om een paar grootse Korenfestivals te presenteren. Deze dagen worden jaarlijks door een groot aantal toeschouwers bezocht. Op 13 december (kunt u ook st in uw agenda noteren) volgt het traditionele WINTERCONCERT in de aula van de KSE in Etten-Leur. Al bij al een mooie klus voor de nieuwe koordirigent van het koor.

Van en over de komende concerten en eventuele nieuwe optredens houd het koor u vanzelfsprekend t.z.t. tijdig op de hoogte.