ZWANENTRANENKOOR NEEMT AFSCHEID VAN DIRIGENT.

Woensdag aanstaande, 27 maart 2019, zal dirigent Kees van Vugt voor het laatst de repetitie van Het Zwanentranenkoor leiden. Na ruim vier jaren de leiding over het koor te hebben gehad, heeft hij besloten om zich te gaan weiden aan zijn andere hobby’s. Hij heeft niet alleen bij Het Zwanentranenkoor, maar ook bij alle andere koren die hij dirigeerde besloten de verbintenis te gaan beëindigen.

Vanzelfsprekend zal het koor woensdag op gepaste wijze afscheid van hem nemen om hem te danken voor alles wat het koor van hem heeft geleerd. Van de meestal tweestemmige liederen slaagde hij er in korte tijd in om dat uit te breiden naar drie- en vierstemmige liederen. Vele liedjes heeft hij in die tijd ter hand genomen en op nieuw gearrangeerd. Voor de leden soms even moeilijk om zo’n lied op een totaal andere wijze te moeten zingen, maar na korte tijd hoorde men zelf hoe mooi die nieuwe arrangementen geworden waren. Hij lette goed op de verstaanbaarheid, op de punten en de komma’s, lengtes of rustjes. Die puntjes werden een “Kees-puntje”. Telkenmale onderbrak hij (soms onder grote hilariteit) de repetitie-uitoefening van een lied omdat er weer eens net goed gelet was op het beroemde puntje achter een of andere noot…! Hij heeft het koor op zijn tactische maar kenmerkende wijze, wat meer discipline bijgebracht met name bij de optredens. Samen met hem zijn de vele optredens tot gro(o)t(s)e successen geworden. Met name de Winterconcerten van de laatste jaren werden bijzondere sfeervolle avonden in de KSE-aula.

Het koor dankt hem voor zijn inzet, enthousiasme en uithoudingsvermogen om het koor tot grotere hoogte te brengen. Het Zwanentranenkoor zal hem nooit vergeten. Overigens heeft hij wel toegezegd bij ‘noodgevallen’ bereid te zijn in te vallen, tevens heeft hij toegezegd om jaarlijks nog zo’n viertal arrangementen te schrijven voor het koor.

Het Zwanentranenkoor gaat nu verder met dirigente Nanny Kramer. Het zal wennen worden voor de zangeressen, zangers en accordeonisten, maar de kennismaking en de ervaringen met haar tot nu toe zijn wederzijds positief ontvangen en geven vertrouwen voor de toekomst. Het bleek bij de kennismaking overigens dat zij samen met Kees van Vugt op dezelfde dirigentenopleiding gezeten heeft. Samen met Kees heeft Nanny inmiddels de meeste nummers van het Zwanentranenkoor-repertoire doorgenomen, aantekeningen daarvan/-voor gemaakt en op band opgenomen, zodat zij thuis een en ander goed kan voorbereiden. Daar spreekt haar inzet en enthousiasme al bij voorbaat uit.

Het koor wenst Kees alle goeds toe voor de toekomst en dankt hem voor alle inzet en voor alles wat het koor van hem heeft mogen leren!