WETENSWAARDISHEDEN EN ANDER KOOR-NIEUWS.

Tijdens de Jaarvergadering van Het Zwanentranenkoor, (woensdag 6 februari jongstleden) zijn een groot aantal punten aan de orde geweest. Zo werd duidelijk dat er een nieuwe dirigent is aangetrokken. Want ‘onze’ Kees gaat ons helaas verlaten en om voorbereid te zijn op dat naderende afscheid medio dit jaar, zijn er diverse gesprekken gevoerd met kandidaten om hem op te gaan volgen. Dat heeft er in geresulteerd dat we een nieuwe dirigent gaan krijgen die deze week voor het eerst voor het koor zal komen te staan. Deze dirigent is (behoudens een korte tijd bij de start van het koor) voor het eerst een vrouw. Nanny (of Nannie) is haar naam en zij zal een groep van zo’n 80 gemotiveerde vrouwen en mannen voor zich krijgen te staan, die graag met haar gaan verder bouwen aan de toekomst van Het Zwanentranenkoor! T.z.t. zal formeel nog afscheid van Kees van Vugt worden genomen. Kees heeft overigens toegezegd, in tijd van nood in te willen/zullen vallen, en jaarlijks nog een viertal arrangementen voor het koor te gaan schrijven, dus op de achtergrond blijven we van hem horen.

 

De voorzitter gaf tevens een uitleg en nadere/aanvullende tekst en uitleg over de wettelijke privacyverklaring die elke vereniging dient te hebben en dus ook bij/voor ons koor is opgesteld.

 

Verder nieuws van de Jaarvergadering is dat we voor het eerst sinds jááááren geen fietsdag zullen hebben! Een werkgroepje zal nu voorbereidingen gaan treffen om in het najaar een ‘gezellige middag’ op poten te gaan zetten. Verrassingen zullen daarbij niet uitgesloten zijn en in de loop van het jaar zal duidelijk worden hoe die dag er uit zal komen te zien.

 

De voorgestelde contributieverhoging, door de voorzitter prima gemotiveerd,   werd unaniem aangenomen. Een teken dat ook alle leden van het koor zeer gemotiveerd zijn om de nieuwe ontwikkelingen gestalte te gaan geven.

 

De data die voor leden, donateurs en supporters nu al belangrijk zijn in 2019 zijn:

 

-        De vakantieperiode vangt aan op 4 juli en eindigt op 21 augustus.

 

-        Het Zomerconcert wordt 3 juli gehouden.

 

-        Voor het Winterconcert is de KSE weer gereserveerd en wel voor vrijdag 13 december.  

 

-        Het eerstvolgende optreden van het koor is gepland op zaterdag 6 april voor Wijkvereniging Het Hooghuis.

 

Dus noteer deze data alvast in uw agenda! Wij houden u t.z.t. weer op de hoogte van eventueel nader nieuws van het koor.