ZOMERCONCERT SUCCESVOL.

 

 

Woensdag 29 augustus presenteerde Het ZWANENTRANENKOOR zich in thuishonk Het Turfschip “op de Leur” voor het jaarlijkse ZOMERCONCERT.

Voor het eerst deden zij dat in hun nieuwe outfit. Vanwege het twintigjarig bestaan (vorig jaar) had het koor zich nieuwe kleding toegezegd. En er is natuurlijk geen mooier gelegenheid om die te presenteren dan tijdens het ZOMERCONCERT. Ook dit zomerconcert zélf was in een nieuw jasje gestoken…, want de leden moesten maar liefst 25 liedjes in hun concertmap steken. Tijdens het concert, zo had dirigent Kees van Vugt medegedeeld, zou afhankelijk van de sfeer en de ‘vorm’ van de avond, gekozen worden welk lied wanneer ten gehore zou worden gebracht.

Voor accordeonisten, leden, en publiek dus spannend wat er gezongen zou gaan worden. In de concertmap zaten overigens alle nieuwe liederen van het afgelopen koorjaar, enkele waren zelfs nog nooit in het openbaar gezongen, dus extra spannend of er ook dáár een van zou worden gezongen… Ook spannend voor de dirigent zelf. Want alle liederen van het koor zijn inmiddels door hem ‘onder handen genomen’, dus gearrangeerd (de nieuwe exemplaren) of ge-her-arrangeerd. Spannend dus ook voor hem of het publiek zijn arrangement zal/kan waarderen.

Dat werd het, want het werd een bijzonder succesvolle avond. De zaal was bomvol, in allerijl moesten extra stoelen aangesleept worden om het toegestroomde publiek van een zitplaats te voorzien. Vanaf het begin, overigens eerst daartoe aangezet/uitgenodigd door de dirigent, werden liedjes meegezongen en was de sfeer uitstekend. De nieuwe liederen werden duidelijk gewaardeerd en ook de nieuw outfit werd op een welverdiend applaus getrakteerd.

Voor de repertoirecommissie was het succes van de avond natuurlijk ook een (overigens stilzwijgend) succes. Want zij hebben de nieuwe liederen uitgezocht, opgezocht en beoordeeld of die zouden passen bij het koor en haar aanhangers. De reacties van de bomvolle zaal op het gezoden repertoire waren overweldigend.

Kortom: een bijzonder succesvolle avond in Het Turfschip!