ZWANENTRANENKOOR 'T NIEUWE JAAR IN.

Woensdag 3 januari heeft het ZWANENTRANENKOOR z’n jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden voor leden, aanhang en donateurs.

 

Evenals vorig jaar, maar nu nóg uitgebreider, werd dat gedaan met het tentoonstellen van hobby’s van enkele leden en met optredens. Een aantal leden toonden hun bijzondere verzamelingen als postzegels, dobbelstenen, speelkaarten, foto’s en ander speciaals. Weer andere leden traden op, zowel individueel als in groepsverband. Zo kwam een van de  leden in z‘n oorspronkelijk dialect zijn (Limburgse) afkomst verduidelijken, anderen lieten zien hoe je de polonaise moet lopen. Werd op hilarische wijze de schrijfwijze van de naam van de dirigent verduidelijkt en werd uit de doeken gedaan hoe een Frans toilet ‘werkt’… ’n Paar leden lieten poppen dansen en zingen, weer een ander zong ‘Elke roos’ in aan het koor aangepaste dialecttekst, maar werd door ‘de zaal’ enigszins  overstemd omdat men spontaan de originele versie meezong. Maar door dit alles, mét dit alles, deze optredens en tentoonstellingen toonden bestuur, leden en donateurs de binding die men met elkaar heeft opgebouwd in die twintig jaar die het koor nu inmiddels bestaat. Dat jubileum werd vorig jaar uitgebreid gevierd, maar met deze receptie werd die bijzondere band die de groep met elkaar heeft, nog eens duidelijk aangetoond!

 

Het koor gaat vanaf deze week weer ‘gewoon’ aan de slag met hun wekelijkse repetities onder leiding van dirigent Kees van Vugt. Om de komende geboekte optredens weer goed voor de dag te kunnen komen.

 

Óp naar het vijfentwintigjarig  jubileum wordt het motto van het Zwanentranenkoor.