Jubileumconcert

Wij hebben ons jubileumjaar geweldig afgesloten.

In "de Linde" werd Bart heel terecht in het zonnetje gezet.

Als lid van verdienste ontving hij glasgeblazen zwanen met een traan.

Ook werd uitleg gegeven waarom en dat kwam echt binnen bij Bart.

Toen volgde een goed verzorgde koffietafel, samen met de leden en donateurs.

Een lekker kopje soep, broodjes, salades en een croquet en natuurlijk een lekker bakje koffie of kopje thee.

Toen de inwendige mens voldaan was, op naar de K.S.E.

s'Morgens was alles al in gereedheid gebracht, zowel voor de muziek als de nazit.

Onze vaste hulp Dennis (licht en geluid)  heeft weer goed zijn best gedaan.

Nog even soundchecken en het concert kon beginnen.

Om 19.00 uur ging de zaal open en om !9.30 uur zat het tjokvol.

De pr van René heeft duidelijk zijn uitwerking gehad en hier worden wij blij van.

Na het "lang zal ze leven" gingen we los.

Op het scherm liet Jac zien welk lied er werd gezongen en dat gaf telkens leuke reacties van het publiek.

Even diep ademhalen en daar gingen we.

Eerst het Zwanentranenkoor afgewisseld door het WMK.

Door een defect aan een microfoon werd 1 lied opnieuw gezongen en dat werd gehonoreerd door het publiek.

In de pauze was er voor iedereen een kopje koffie of thee met wat lekkers.

Na de pauze werd het WMK afgewisseld door het Zwanentranenkoor.

Tot slot zongen beide koren gezamenlijk Silent Night en dat klonk als een klok.

Samen met het WMK is het ons gelukt een fantastische avond te verzorgen.

Kees heeft iets moois afgeleverd en werd natuurlijk in de bloemetjes gezet.

Deze werden door hem aan zijn lieve vrouw Nelly gegeven.

Luid toegezongen door het koor en publiek. "Keesie bedankt".

Na de gezellige nazit is iedereen voldaan naar huis gegaan.