Laatste nieuws

 

 

Donderdag 7 mei 2020

Beste leden en donateurs van het Zwanentranenkoor.

Gisterenavond de zoveelste persconferentie van de minister.

Het blijft onzeker voor ons allen.

* Wanneer zien we elkaar weer ?

* Wanneer kunnen we weer bijkletsen ?

* Wanneer kunnen we weer zingen ?

* Wanneer kunnen we weer een drankje doen ?

Wij als bestuur hebben er tot nu toe ook geen antwoord op !!!

Wij hopen dat verder alles goed gaat met jullie.

Mochten we iets voor jullie kunnen betekenen?

Mail of bel ons.

Houdt het veilig en gezond !!!

Groetjes namens het bestuur van het Zwanentranenkoor.

KSE-AULA BOMVOL VOOR HET WINTERCONCERT

 

 

Afgelopen vrijdag verzorgde Het Zwanentranenkoor haar traditionele Winterconcert in de KSE in Etten-Leur. Met ook dit jaar weer in samenwerking met het gastkoor WMK (Westhoeks MannenKoor) uit Klundert.

Het Zwanentranenkoor stond dit jaar voor de eerste keer onder leiding van haar nieuwe dirigente Nanny Kramers. En Nanny kweet zich op een prima manier van haar taak. Zij toonde aan dat haar manier van dirigeren bijzonder aansluit bij de kwaliteiten van Het Zwanentranenkoor. Het koor toonde discipline en inzet en de nieuwe liederen die door Nanny waren ingestudeerd kwamen prima voor het voetlicht!

Na de opening door de voorzitter Bart Hoek, startte het thuiskoor met een aantal sfeervolle liederen als ‘Dit wordt een avond’ en ‘Een beetje vrede’, maar in dit eerste optreden werden gelijk ook de nieuwe liedjes ‘Rosanne’ en ‘Drink rode wijn’ voor het voetlicht gebracht. Ovaties waren het gevolg op deze mooie, professioneel maar sfeervol gebrachte nummers.

Na dit eerste optreden volgde een wisseling van de wacht en kwam het gastkoor WMK voor de eerste maal voor het voetlicht. Met hun bekende evergreens van onder andere John Denver, Fats Domino, en Cees Veerman zetten de mannen uit Klundert ook nu weer de bomvolle KSE-aula op stelten. Want voluit zong het publiek mee en de oohs en aahs waren duidelijk hoorbaar als het nieuwe lied werd aangekondigd. Jack Suykerbuyk had opnieuw gezorgd voor sfeervolle beelden bij de te zingen nummers van het WMK, maar voor het thuiskoor had hij daarbij ook nog gezorgd voor de volledige teksten van de te zingen liederen zodat het publiek voluit kon meezingen. Deze beelden en teksten werden zeer op prijs gesteld!

Na het eerste optreden van het WMK volgde een pauze met door het thuiskoor gratis aangeboden kopje koffie of thee ‘met wat lekkers’. Na de pauze vervolgde het WMK haar optreden, waarna Het Zwanentranenkoor de bühne weer overnam. Bijzonder gewaardeerd werden toen het nieuwe lied ‘Het leven dans sirtaki’ en het ingetogen en sfeerrijk gezongen ‘De Roos’. Maar de grote, tevoren aangekondigde, verrassing werd de presentatie van het Engelstalige ‘Somewhere between’. Inderdaad zeer verrassend, omdat voor het eerst een Engelstalig lied, door het normaliter uitsluitend Nederlandstalig zingend Zwanentranenkoor, gezongen werd. Een staande ovatie was het gevolg voor dit geslaagde experiment!

Tot slot van het concert kwam het WMK ook nog op het podium, waarna beide koren samen (o.l.v. Nanny Kramers) nog een paar kerstliederen zongen waaronder een ‘Silent Night’ dat onder bijna doodse stilte door het publiek werd beluisterd.  

Kortom: een weer bijzonder geslaagd Winterconcert, wat zeker weer voor herhaling vatbaar is! Die toezegging deed voorzitter Bart Hoek het publiek in zijn dankwoord. Hierna werd de dirigente van Het Zwanentranenkoor in de bloemetjes gezet en ontving Kees van Vugt, dirigent van het WMK wat

‘lekkers’ aangereikt, als dank voor hun beider inzet tijdens dit geslaagde evenement. En onder de klanken van ‘We wish you a merry Christmas’, verlieten koren en publiek daarna de aula. Waarna de koren nog een ‘korte nazit’ hadden… 

2019 / 2020

Wij, de beheerders van de site van Het Zwanentranenkoor,

wensen u en de uwen, een gezond en muzikaal 2020 toe.

Mogen al uw wensen voor 2020 uitkomen!

Wies en René.

 

KSE-WINTERCONCERT

Vrijdag 13 december is het weer zo ver. Het Zwanentranenkoor geeft dan weer haar jaarlijkse, traditionele, Winterconcert in  de aula van de KSE in Etten-Leur. En, zoals de laatste jaren gebruikelijk, opnieuw met als gastkoor Het Westhoeks Mannenkoor (WMK) uit Klundert.

 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 

18.45 u. Deur van de KSE gaat open

 

19.30 u. Aanvang concert door gastkoor Het Zwanentranenkoor

 

20.05 u. Eerste optreden van het WMK

 

20.30 u. Pauze met gratis koffie of thee

 

21.00 u. Tweede optreden van het WMK

 

21.30 u. Tweede optreden van Het Zwanentranenkoor

 

Met tot slot een gezamenlijk optreden van beide koren onder leiding van Nanny Kramers, dirigente van Het Zwanentranenkoor.

 

 

 

Dit traditionele Winterconcert in de KSE belooft weer een spetterende avond te worden. Zoals bekend zingen de mannen van het WMK hun traditionele ‘ouwe getrouwe evergreens’ en Het Zwanentranenkoor zal een aantal van haar bekende nummers ten gehore brengen. Maar ook een aantal nieuwe liederen die onder leiding van haar nieuwe dirigent Nanny Kramers zijn ingestudeerd. Waaronder ook een verrassing, een lied, dat zeker voor en van het thuiskoor niet verwacht zal worden! Het beloofd dus weer een bijzondere avond te worden.

 

Zoals de supporters van Het Zwanentranenkoor gewend zijn, is ook deze avond weer gratis toegankelijk. En in de pauze kunt u genieten van een gratis kopje koffie of thee, dus u hoeft ook dan niet op ’n droogje te zitten!

 

Kom op tijd, want vol is vol en dat is de laatste jaren zo’n beetje gewoonte geworden: een volle aula van/in de KSE, aan de Stijn Streuvelslaan 42, in Etten-Leur.

 

Subcategorieën