ZWANENTRANENKOOR NEEMT AFSCHEID VAN DIRIGENT.

Woensdag aanstaande, 27 maart 2019, zal dirigent Kees van Vugt voor het laatst de repetitie van Het Zwanentranenkoor leiden. Na ruim vier jaren de leiding over het koor te hebben gehad, heeft hij besloten om zich te gaan weiden aan zijn andere hobby’s. Hij heeft niet alleen bij Het Zwanentranenkoor, maar ook bij alle andere koren die hij dirigeerde besloten de verbintenis te gaan beëindigen.

Vanzelfsprekend zal het koor woensdag op gepaste wijze afscheid van hem nemen om hem te danken voor alles wat het koor van hem heeft geleerd. Van de meestal tweestemmige liederen slaagde hij er in korte tijd in om dat uit te breiden naar drie- en vierstemmige liederen. Vele liedjes heeft hij in die tijd ter hand genomen en op nieuw gearrangeerd. Voor de leden soms even moeilijk om zo’n lied op een totaal andere wijze te moeten zingen, maar na korte tijd hoorde men zelf hoe mooi die nieuwe arrangementen geworden waren. Hij lette goed op de verstaanbaarheid, op de punten en de komma’s, lengtes of rustjes. Die puntjes werden een “Kees-puntje”. Telkenmale onderbrak hij (soms onder grote hilariteit) de repetitie-uitoefening van een lied omdat er weer eens net goed gelet was op het beroemde puntje achter een of andere noot…! Hij heeft het koor op zijn tactische maar kenmerkende wijze, wat meer discipline bijgebracht met name bij de optredens. Samen met hem zijn de vele optredens tot gro(o)t(s)e successen geworden. Met name de Winterconcerten van de laatste jaren werden bijzondere sfeervolle avonden in de KSE-aula.

Het koor dankt hem voor zijn inzet, enthousiasme en uithoudingsvermogen om het koor tot grotere hoogte te brengen. Het Zwanentranenkoor zal hem nooit vergeten. Overigens heeft hij wel toegezegd bij ‘noodgevallen’ bereid te zijn in te vallen, tevens heeft hij toegezegd om jaarlijks nog zo’n viertal arrangementen te schrijven voor het koor.

Het Zwanentranenkoor gaat nu verder met dirigente Nanny Kramer. Het zal wennen worden voor de zangeressen, zangers en accordeonisten, maar de kennismaking en de ervaringen met haar tot nu toe zijn wederzijds positief ontvangen en geven vertrouwen voor de toekomst. Het bleek bij de kennismaking overigens dat zij samen met Kees van Vugt op dezelfde dirigentenopleiding gezeten heeft. Samen met Kees heeft Nanny inmiddels de meeste nummers van het Zwanentranenkoor-repertoire doorgenomen, aantekeningen daarvan/-voor gemaakt en op band opgenomen, zodat zij thuis een en ander goed kan voorbereiden. Daar spreekt haar inzet en enthousiasme al bij voorbaat uit.

Het koor wenst Kees alle goeds toe voor de toekomst en dankt hem voor alle inzet en voor alles wat het koor van hem heeft mogen leren!

 

   

Carnaval

In verband met Carnaval is er geen repetitie:

Woensdag 27 februari

Woensdag 6 maart

IN MEMORIAM DRÉ ANTONISSEN.

 

Ons koorlid Dré Antonissen is 29 december jongsleden, na een kort ziekbed, toch nog zeer onverwacht overleden.

Dré, en zijn vrouw Annie, kwamen op 3 maart 2011 op ’n repetitie, samen, rustig binnenwandelen. Werden voorgesteld, zochten ’n plaatsje en wáren er gewoon…

Heel rustig was hij, onopvallend, maar tóch heel aanwezig, werd hij in korte tijd deel van onze koorfamilie. Z’n grijns op z’n gezicht, die kleine schittering in z’n ogen, het kleine kuchje als hij tussendoor aandacht vroeg of je ergens op wilde attenderen. Altijd aanwezig, alert op van die kleine dingetjes. Nu voelen we straks niet meer dat prikje in de rug na of voor een opmerking die geheid dan komen zou…

In de bijna acht jaar die hij deel uitmaakte van ons koor was hij ook regelmatig bereid om hand en spandiensten te verlenen bij activiteiten van het koor. Hij was dan nauwgezet en zeer serieus bezig. Want het mocht niet fout lopen bij de betreffende activiteit. Stiptheid, punctualiteit waren dan zijn handelsmerk. En je moest je dan aan afspraken houden anders kreeg je dat te horen. Rustig, beschaafd maar wel duidelijk. We zullen hem gaan missen, niet alleen als zanger, medeorganisator, maar bovenal als méns!

Dré bedankt dat wij je mochten kennen.

We wensen Annie en verdere familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit zware verlies.

We zullen a.s. zaterdag, tijdens de crematieplechtigheid, hem op gepaste wijze zingend uitgeleiden.

 

Bestuur, leden en donateurs van

Het Zwanentranenkoor.

 

 

WETENSWAARDISHEDEN EN ANDER KOOR-NIEUWS.

Tijdens de Jaarvergadering van Het Zwanentranenkoor, (woensdag 6 februari jongstleden) zijn een groot aantal punten aan de orde geweest. Zo werd duidelijk dat er een nieuwe dirigent is aangetrokken. Want ‘onze’ Kees gaat ons helaas verlaten en om voorbereid te zijn op dat naderende afscheid medio dit jaar, zijn er diverse gesprekken gevoerd met kandidaten om hem op te gaan volgen. Dat heeft er in geresulteerd dat we een nieuwe dirigent gaan krijgen die deze week voor het eerst voor het koor zal komen te staan. Deze dirigent is (behoudens een korte tijd bij de start van het koor) voor het eerst een vrouw. Nanny (of Nannie) is haar naam en zij zal een groep van zo’n 80 gemotiveerde vrouwen en mannen voor zich krijgen te staan, die graag met haar gaan verder bouwen aan de toekomst van Het Zwanentranenkoor! T.z.t. zal formeel nog afscheid van Kees van Vugt worden genomen. Kees heeft overigens toegezegd, in tijd van nood in te willen/zullen vallen, en jaarlijks nog een viertal arrangementen voor het koor te gaan schrijven, dus op de achtergrond blijven we van hem horen.

 

De voorzitter gaf tevens een uitleg en nadere/aanvullende tekst en uitleg over de wettelijke privacyverklaring die elke vereniging dient te hebben en dus ook bij/voor ons koor is opgesteld.

 

Verder nieuws van de Jaarvergadering is dat we voor het eerst sinds jááááren geen fietsdag zullen hebben! Een werkgroepje zal nu voorbereidingen gaan treffen om in het najaar een ‘gezellige middag’ op poten te gaan zetten. Verrassingen zullen daarbij niet uitgesloten zijn en in de loop van het jaar zal duidelijk worden hoe die dag er uit zal komen te zien.

 

De voorgestelde contributieverhoging, door de voorzitter prima gemotiveerd,   werd unaniem aangenomen. Een teken dat ook alle leden van het koor zeer gemotiveerd zijn om de nieuwe ontwikkelingen gestalte te gaan geven.

 

De data die voor leden, donateurs en supporters nu al belangrijk zijn in 2019 zijn:

 

-        De vakantieperiode vangt aan op 4 juli en eindigt op 21 augustus.

 

-        Het Zomerconcert wordt 3 juli gehouden.

 

-        Voor het Winterconcert is de KSE weer gereserveerd en wel voor vrijdag 13 december.  

 

-        Het eerstvolgende optreden van het koor is gepland op zaterdag 6 april voor Wijkvereniging Het Hooghuis.

 

Dus noteer deze data alvast in uw agenda! Wij houden u t.z.t. weer op de hoogte van eventueel nader nieuws van het koor.

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM DRÉ ANTONISSEN.

 

Ons koorlid Dré Antonissen is 29 december jongsleden, na een kort ziekbed, toch nog zeer onverwacht overleden.

Dré, en zijn vrouw Annie, kwamen op 3 maart 2011 op ’n repetitie, samen, rustig binnenwandelen. Werden voorgesteld, zochten ’n plaatsje en wáren er gewoon…

Heel rustig was hij, onopvallend, maar tóch heel aanwezig, werd hij in korte tijd deel van onze koorfamilie. Z’n grijns op z’n gezicht, die kleine schittering in z’n ogen, het kleine kuchje als hij tussendoor aandacht vroeg of je ergens op wilde attenderen. Altijd aanwezig, alert op van die kleine dingetjes. Nu voelen we straks niet meer dat prikje in de rug na of voor een opmerking die geheid dan komen zou…

In de bijna acht jaar die hij deel uitmaakte van ons koor was hij ook regelmatig bereid om hand en spandiensten te verlenen bij activiteiten van het koor. Hij was dan nauwgezet en zeer serieus bezig. Want het mocht niet fout lopen bij de betreffende activiteit. Stiptheid, punctualiteit waren dan zijn handelsmerk. En je moest je dan aan afspraken houden anders kreeg je dat te horen. Rustig, beschaafd maar wel duidelijk. We zullen hem gaan missen, niet alleen als zanger, medeorganisator, maar bovenal als méns!

Dré bedankt dat wij je mochten kennen.

We wensen Annie en verdere familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit zware verlies.

We zullen a.s. zaterdag, tijdens de crematieplechtigheid, hem op gepaste wijze zingend uitgeleiden.

 

Bestuur, leden en donateurs van

Het Zwanentranenkoor.