IN MEMORIAM DRÉ ANTONISSEN.

 

Ons koorlid Dré Antonissen is 29 december jongsleden, na een kort ziekbed, toch nog zeer onverwacht overleden.

Dré, en zijn vrouw Annie, kwamen op 3 maart 2011 op ’n repetitie, samen, rustig binnenwandelen. Werden voorgesteld, zochten ’n plaatsje en wáren er gewoon…

Heel rustig was hij, onopvallend, maar tóch heel aanwezig, werd hij in korte tijd deel van onze koorfamilie. Z’n grijns op z’n gezicht, die kleine schittering in z’n ogen, het kleine kuchje als hij tussendoor aandacht vroeg of je ergens op wilde attenderen. Altijd aanwezig, alert op van die kleine dingetjes. Nu voelen we straks niet meer dat prikje in de rug na of voor een opmerking die geheid dan komen zou…

In de bijna acht jaar die hij deel uitmaakte van ons koor was hij ook regelmatig bereid om hand en spandiensten te verlenen bij activiteiten van het koor. Hij was dan nauwgezet en zeer serieus bezig. Want het mocht niet fout lopen bij de betreffende activiteit. Stiptheid, punctualiteit waren dan zijn handelsmerk. En je moest je dan aan afspraken houden anders kreeg je dat te horen. Rustig, beschaafd maar wel duidelijk. We zullen hem gaan missen, niet alleen als zanger, medeorganisator, maar bovenal als méns!

Dré bedankt dat wij je mochten kennen.

We wensen Annie en verdere familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit zware verlies.

We zullen a.s. zaterdag, tijdens de crematieplechtigheid, hem op gepaste wijze zingend uitgeleiden.

 

Bestuur, leden en donateurs van

Het Zwanentranenkoor.

 

 

IN MEMORIAM DRÉ ANTONISSEN.

 

Ons koorlid Dré Antonissen is 29 december jongsleden, na een kort ziekbed, toch nog zeer onverwacht overleden.

Dré, en zijn vrouw Annie, kwamen op 3 maart 2011 op ’n repetitie, samen, rustig binnenwandelen. Werden voorgesteld, zochten ’n plaatsje en wáren er gewoon…

Heel rustig was hij, onopvallend, maar tóch heel aanwezig, werd hij in korte tijd deel van onze koorfamilie. Z’n grijns op z’n gezicht, die kleine schittering in z’n ogen, het kleine kuchje als hij tussendoor aandacht vroeg of je ergens op wilde attenderen. Altijd aanwezig, alert op van die kleine dingetjes. Nu voelen we straks niet meer dat prikje in de rug na of voor een opmerking die geheid dan komen zou…

In de bijna acht jaar die hij deel uitmaakte van ons koor was hij ook regelmatig bereid om hand en spandiensten te verlenen bij activiteiten van het koor. Hij was dan nauwgezet en zeer serieus bezig. Want het mocht niet fout lopen bij de betreffende activiteit. Stiptheid, punctualiteit waren dan zijn handelsmerk. En je moest je dan aan afspraken houden anders kreeg je dat te horen. Rustig, beschaafd maar wel duidelijk. We zullen hem gaan missen, niet alleen als zanger, medeorganisator, maar bovenal als méns!

Dré bedankt dat wij je mochten kennen.

We wensen Annie en verdere familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit zware verlies.

We zullen a.s. zaterdag, tijdens de crematieplechtigheid, hem op gepaste wijze zingend uitgeleiden.

 

Bestuur, leden en donateurs van

Het Zwanentranenkoor.

 

 

KERST- EN NIEUWJAARSWENS,

MEDE NAMENS HET BESTUUR VAN HET ZWANENTRANENKOOR, WENSEN WIJ AL ONZE LEDEN, DONATEURS EN SUPPORTERS, PRETTIGE KERSTDAGEN, EEN MOOIE JAARWISSELING EN EEN GEZOND EN MUZIKAAL 2019 TOE.

 

MOGE HET NIEUWE JAAR U BRENGEN WAT WIJ OOK VOOR ONS ZELF WENSEN!

 

 

 

DE SITE-BEHEERDERS,

 

WIES, HENK EN RENÉ.

 

PS: Het koor geniet nu van een (korte) Kerst-/Nieuwjaarsvakantie.

We zijn vanaf 9 januari 2019 weer actief! 

 

 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST VERVALT!

In verband met het overlijden van ons koorlid Dré Antonissen hebben wij besloten om de 

op 2 januari geplande Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden, partners en donateurs,

niet door te laten gaan!

Omdat de familie van Dré het koor gevraagd heeft om tijdens de afscheidsceremonie te zingen, is er woensdag een repetitie om dit voor te bereiden.

Het Bestuur van het Zwanentranenkoor.

 

 

 

 

KSE BOMVOL VOOR HET ZWANENTRANENKOOR EN HET WMK.

Afgelopen vrijdag werd in de KSE wederom (voor de zestiende keer al weer) het Winterconcert gepresenteerd door Het Zwanentranenkoor uit Etten-Leur. Opnieuw (voor de vierde keer) in samenwerking met het WMK (WestHoeksMannenkoor) uit Klundert. Beide koren staan onder de bezielende leiding van dirigent/arrangeur Kees van Vugt.

 

De KSE-aula was volledig volgestroomd om van deze koren te kunnen genieten. Want genieten werd het écht!

 

Telkens wanneer lichtbeelden achter de optredende koren werden getoond met de aankondiging van het volgende lied, kwam vanuit de zaal direct een herkenningsreactie: Oh Jaaa! Die lichtbeelden, door koorlid Jack Suykerbuyk gemaakt, speelden daarna sfeervol in op de tekst van het bestreffende lied. De repertoirecommissie van het Zwanentranenkoor had wederom een mooie mix gemaakt van sfeerliedjes, evergreens, nieuw repertoire en enkele Kerstnummers. Onder leiding van Kees van Vugt werden de liederen op mooie meerstemmige wijze voor het voetlicht gebracht.

 

Het WMK slaagde er opnieuw in het publiek te verrassen met oude Engelstalige muziek ‘van onze jeugd’. Liedjes van Elvis, Fats Domino, Louis Armstrong, de Everly Brothers en vele andere sterren uit vervlogen tijden werden op enthousiaste wijze gepresenteerd. Ook deze liederen waren door Kees van Vugt in een écht WMK-jasje gegoten.

 

Het in groten getale opgekomen publiek (er moesten zelfs mensen blijven staan zo vol was de KSE-aula) genoot met volle teugen. Open doekjes en staande ovaties waren het gevolg voor beide koren.

 

Tot slot van de avond brachten beide koren nog gezamenlijk een paar Kerstliederen ten gehore. Waarbij met name ‘Silent Night” onder werkelijk doodse stilte vanuit de zaal beluisterd werd en een ovationeel staand applaus de dank was voor deze prachtige presentatie!   

 

Kortom een geweldige avond in de KSE voor de supporters van beide koren. Dirigent Kees van Vugt werd daarna uitgebreid in het spreekwoordelijke zonnetje gezet door voorzitter Bart Hoek van het Zwanentranenkoor. Om hem moverende redenen heeft Kees namelijk besloten te stoppen met al zijn dirigeer- en arrangeer-werkzaamheden en dus voor de laatste keer hier in de KSE-aula stond. Een ‘Keessie bedankt’ vanuit de zaal en vanaf het podium waren zijn terechte deel.

 

Het publiek heeft zeer zeker genoten van deze muzikale avond en was u er niet: dan heeft u zeker wat gemist!!