COLUMN.22.10.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, ja dan komde wir tuis en hedde

Wir genoowtun, veul gefietst en gewandult.

Ammul int Zuijt-‘Ollaanse eijlaantungebiet.

Naor de nuuwe ‘aovus, de (grwôôte) duijnun.

En ut ‘Kwakskuswaottur’ ent breeje straant.

Nouw dan komde dus tuis van die kèmping,

Twaar in Roowkanje, en dan ziede tuis aljin

Rotsooij, zaant, gele muzsjíennus en ‘eulluh!

Ammul in de straot vurt goeije doel dus daor.

Nouw aarruzzut gezeeijt wor, dasse dur ‘ier

En daor, durraon zouwwun buggiennun, mar

Nouw zoow.., tis nog aargur zellufs, want alle

Kleijne en grwôote auwtoos staon nouw beij

Oôs aagtur opt plein, ‘konnognet in munne/

Oôze gurraoziej, aagtur daor, in ôôzze tuin…

Reejjun, máóndun t’oowpun opt reejzultaot!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ja dan kom je weer thuis en heb je

Weer genoten, veel gefietst en gewandeld.

Allemaal in’t Zuid-Hollandse eilandengebied.

Naar de nieuwe havens, de grote duinen.

En naar ‘t ‘Quakjeswater’ en ‘t brede strand.

Nou, dan kom je dus thuis van die camping,

T’was in Rockanje, en dan zie je thuis alleen

Rotzooi, zand, gele machines en heulen!

Allemaal in de straat voor ‘t goede doel daar.

Nou was het gezegd hoor, dat ze hier

En daar, er aan zouden gaan beginnen, maar

Nú, zó…, het is nog erger zelfs, want alle

Kleine en grote auto’s staan nu allemaal bij

Ons achter op ’t plein, ik kon nog net in m’n/

Onze garage, achter daar, in onze tuin…

Reden, máánden te hopen op hét resultaat!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.09.10.2017.

Torzjineel,

Zwaontjes, hedde göllie wok un brief gat van Barttuh?

Want, vink, touwmar niej op ‘ei meejt fjistun, tog?

Amme tjuubbieleejumkonsert èmmun kreigen we

Nóggis teettuh, meejzunnallun, meettuh donnatteurs.

En das tog wel un vurrassing vinnik, kdogt tis oowvur!

Niks van daddallus, ze gaon gwon deur meejt fjistun.

Tóg wir un leuk ienniessiejatief van zöllie, kompliement!

Reejjun om noggis un pluim uit te reijkun aon zöllie.

Ammul dus aonweejzug zèn ‘ei, dieje zaotturdag de  

Neejgunde deejsembur van vant jaor, vúrt konsert.

En, bei de naozit zuldur wok wel zèn nuttuurluk, want

Nouw zeider dan tog al want we mottun juubbieleejjum-

Konserteerrun, dus zèmmuddur auwtoowmaoties!

Ok leuk dah zöllie vant West’oeksmannenkoor dur

Ok wir beij zèn, en nao aflwop bleijvun, twor deink

Reejdulluk guzzellug, in de KaaEsEej, de neejgunde.

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie ook een brief gehad van Bart?

Want, vind ik, ‘t houd maar niet op hè met feesten, toch?

Als we ‘t Jubileumconcert hebben krijgen we

Nóg eens tee ten, met z’n allen, met de donateurs.

En da’s toch wel ‘n verrassing vind ik, ik dacht ’t is over!

Niets van dat alles, ze gaan gewoon door met feesten.

Toch weer ‘n leuk initiatief van hun, compliment!

Reden om nog eens een pluim uit te reiken aan hun.

Allemaal dus aanwezig zijn hè, die zaterdag de

Negende december van dit jaar, vóór het concert.

En bij de nazit zul je d‘r ook wel zijn natuurlijk, want

Nou ben je er dan toch al, want we moeten jubileum-

Koncerteren, dus zijn we er automatisch!

Ook leuk dat hun van ’t WesthoekMannenKoor er

Ook weer bij zijn, en na afloop blijven, ’t wordt denk ik

Redelijk gezellig, in de K.S.E., de negende.

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.02.10.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, en nouw, wah mottuh we nouw?

Want tis gedaon meet fjistun, tjis vurbeij!

Akkut goettèm dan èmmumme gin fjisjes mjir.

Nog aljin nog mar ut Juubieleejumkonsert.

En daor zaattik nouw, zelluf, ut mjiste oowvur

Nao te deinkun, want mot de fjistkummissie

Tog nog wah daorraon doen, of doettie aandurre

Reejgulkummissie, de muzziekkummissie dur

Allus vur, want tmot wel gurreejgult worrun ‘ei?

Nouw dogttik dus zoow zelluf beij mun eijgun:

En wah worrut, aljin, of saomun meejjun aandur,

Niks dan kèslietjus, of ‘ouwe van daoggun’, vant

Koorbuggien beij Marjan in de Zwaon, of van

Oôs van nouw, van meej ôônze Kees, moeijluk ‘ei!?

Og, at mar guzzellug wort, en meej veul puubliek.

Reejjun om in spanning af te waagtun dus…, tog!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, en nou, wat moeten we nou?

Want het is gedaan met feesten, ’t is voorbij!

Als ik ‘t goed heb dan zijn er geen feestjes meer.

Nog alleen nog maar het Jubileumconcert.

En daar zat ik nou, zelf, het meeste over

Na te denken, want moet de feestcommissie

Toch nog wat daar aan doen, of doet die andere

Regelcommissie, de repertoirecommissie, er

Alles voor, want ’t moet wel geregeld worden hè?

Nou dacht ik dus zo zelf bij mezelf:

En wat wordt het, alleen, of samen met ’n ander,

Niets dan kerstliedjes, of ‘oude van dagen’, van ‘t

Koorbegin bij Marian in De Zwaan, of van

Ons van nu, van met onze Kees, moeilijk hè!?

Och, als het maar gezellig wordt, en met veel publiek.

Reden om in spanning af te wachten dus…, toch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.25.09.2017.

Totzjineel:

Zwaontjes, net trug van weggewiest, zaakkut.

Want we motten de zaoturdag naor Wôster’out.

Ammul gaon ziegun daor, mart parkeerrun ‘ei!?

Nouw zèn weij ‘Ollaandurs, dus buttaollun…

En nouw laazzik dat graotus is opt Slotjusveld.

Nouw, doemmuddaddantog want ak mot buttaollun

Tog, vurt ziengun, nouw dan weettikkutnogniej…

Ruim deinkun, vurruit keijkun, inspeulun op,

Ammul van deejze teit, dus goet dattieje Bart ôôs

Nog net op teit ‘eet gewaorschuwt, want áándurs.

En de zaoturdag dan zeejkur, waart kommuttaor

Niej te vurspellun gewiest, want: “Witte watta  

Kostte, da parkeerrun!?”, zieddut vur’oew strak?

Og, ge mot gewôn daor dur’eennun keijkun.

Omdagge, vurrun dubbultje, nwôit op de jiste

Rang kunt zittun, wôk niej beit koor, tog ‘ei!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, net terug van weggeweest, zag ik het.

Want we moeten a.s. zaterdag naar Oosterhout.

Allemaal gaan zingen daar, maar dat parkeren hè!?

Nou zijn wij ‘Hollanders’, dus betalen…

En nu las ik dat het gratis is op ’t Slotjesveld.

Nou, doen we dat dan toch want als ik moet betalen

Toch, voor het zingen, nou dan wéét ik het nog niet…

Ruim denken, vooruit kijken, inspelen op,

Allemaal van deze tijd, dus goed dat die Bart ons

Nog net op tijd heeft gewaarschuwd, want anders.

En a.s. zaterdag dan zeker, was het commentaar

Niet te voorspellen geweest, want: “Weet je wat dat

Koste, dat parkeren!?”, zie je het voor je straks?

Och, je moet daar gewoon doorheen kijken.

Om dat je, voor een dubbeltje, nooit op de eerste

Rang kunt zitten, ook niet bij het koor, toch hè!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.18.09.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, wajjammur ‘eij, dat niej deurgieng!

Want twaar tógnogwel geif weer de zaoturdag.

Ammul wient en ammul reejgun vurwaagt en

Nouw kwaammut niej, twaar jimmul wientstil.

Ent reejgunde wok noggis niej, zôôndenneij!?

Nouw waarrut beejttur gewiest dat gereejgunt en

Tog flienk gewaait ‘aar, want dan waarut turregte

Reejjun gewiest dassut afgelast ‘èmmun…

Ammul raar ‘ei dagge nouw eijgunluk wulde dat

Nouw flienk reejgunde en aandurs wulde aalteit

En jeewwug, dat drwôg weer is, en niej waait…

Nouw meinssun, weij zèn dus un raor volluk, want

Kik, tis nwooit goet, at reejgunt en at drwog is niej!

Om diej reejjun eettuh muzziekkummissie nouw

Ok noggis makkulluk want de muzziek van toen

Reejkunnun ze nouw vur strak in Wostur’out wor!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, wat jammer nou dat ‘t niet doorging!

Want het was toch nog wel ‘goei weer’ zaterdag.

Allemaal wind en allemaal regen verwacht en

Nu kwam het niet, ‘t was helemaal windstil.

En ‘t regende ook nog eens niet, zonde hè!?

Nu was het beter geweest dat het geregend en

Toch flink gewaaid had, want dan was het terecht

Reden geweest dat ‘ze’ het afgelast hebben…

Allemaal raar hè, dat je nou eigenlijk wilde dat ‘t

Nu flink regende, en anders wil je altijd

En eeuwig, dat het droog weer is en niet waait…

Nou mensen, wij zijn dus een raar volkje, want

Kijk ’t is nooit goed, als ’t regent niet en als ’t droog is!

Om die reden heeft de repertoirecommissie nu

Ook nog ’s gemakkelijk want de muziek van toen

Rekenen ze nu voor straks in Oosterhout hoor!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.11.09.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, nao un zwaor wiekent benkkur tog wir.

Want twaar un fjistwiekent van de buurt ént koor!

Ammul reejgullun en afspraokkun naokommun, mar

Niej aalteit ammul gelukt, sorrie durvur aon allun!

En nouw wir oowvur tot de orde vandedag, vant koor.

Nouw zouwwikkut oowvur woensdag kunnen ‘èmmun,

Twaar ommus wirris nun jille mwooie ripputiessie.

Ruim zouwwikkut buvvobbult kunnen ‘èmmun oowvur

Ammul van die niej-Braobaandurs diej moeijte èmmun

Nog wirris oowvur ‘Braobaant’ te ziengun, mar laommut

Ergus aandurs oowvur ‘èmmun, oowvurrut busstaon en

Nogwel twintug jaor vant koor en durrom van ‘ierruit

Klinkkunde kompliementun vur dorganniezaossie van

Oôs mjirdurre fjisten ent afsluijtunde fietsun ent eejttun.

Oowpunluk dus: twaar goed, priema, goed guddaon!

Reejjun om nou wir óp te gaon vurt volgende fjisje….

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, na een zwaar weekend ben ik er weer.

Want het was ’n feestweekend van de buurt en ’t koor!

Allemaal regelen en afspraken na komen, maar

Niet allemaal gelukt, sorry daarvoor aan allen!

En nu weer over tot de orde van de dag, van ’t koor.

Nu zou ik het over afgelopen woensdag kunnen hebben,

T’was immers weer eens ’n hele mooie repetitie.

Ruim zou ik het bijvoorbeeld kunnen hebben over

Allemaal van die niet-Brabanders die moeite hebben

Nóg weer ‘s over ‘Brabant’ te zingen, maar laat me het

Ergens anders over hebben, over het bestaan, en

Nog wel twintig jaar, van ’t koor en daarom van hieruit

Klinkende complimenten voor de organisatie van

Onze meerdere feesten en ‘t afsluitende fietsen en eten.

Openlijk dus: ’t was goed, ’t was prima, goed gedaan!

Reden om nu weer op te gaan voor ‘t volgende feestje…

Tot de volgende keer,

ERKA.