COLUMN.18.04.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kwaar beejzig meej marmer, staol en 

Wok steen, en kvon data niej kan, dah vurgaon!

Aalteit beij nuuwe teksten dan lees ik die dus deur,

Nét vurdakkut gaoij ziengun, want weejtun is kunnun!

En dus vonnik data niej kan, want kèm, totnogtoew,

Nwôôit meejgemokt, staol vurgaon, dus klopt da daor

Tekstuuweel niej jimmul, wattaor staot, tog, istniej dan?

Regttuit gezeejt: mokkut wok noggis zien van marmer!

Akkut goet ‘èb, efkus waddaandurs, waar ’sAnne dur

Nouw vurt lest, en dah vinnik jil jammer, niej vur Rietje

En de rest van die mèskus, mar kvin dasse beij ôôs

Nog langur mot bleijvun, ze wôrttur gwon beij, vinnik!

Kommop dus, roeppun teejgun ‘eur dasse trug mot.

Of oowvur ‘n paor weejkun, of gleik, want kdeink dasse

Ok deejze kollums leest, en dus musschient ‘èllupttut!

Reejjun wurrom ik vol ‘oowp en vurwagting vurruit keik…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was bezig met marmer, staal en ook

Wel nog steen en ik vond dat ‘t niet kan, dat vergaan!

Altijd bij nieuwe teksten, dan lees ik die dus dóór,

Net voordat ik ‘t ga zingen, want wéten is kúnnen!

En dus vond ik dat ‘t niet kan, want ik heb, tot nu toe,

Nooit meegemaakt, staal vergaan, dus klopt dat daar

Tekstueel niet gans, wat daar staat, toch, is ’t niet dan?

Rechtuit gezegd: moet ik ‘t ook nog ’s zien van marmer!

Als ik ‘t goed heb, even wat anders, was ons Anne er

Nu voor ’t laatst en dat vind ik jammer, niet voor Rietje

En de rest van de meisjes, maar ik vind dat ze bij ons

Nog langer moet blijven, ze hoort er gewoon bij, vind ik!

Kom op dus, roepen tegen haar dat ze terug moet.

Of over ‘n paar weken, of direct, want ik denk dat ze

Ook deze columns leest, dus misschien helpt het!

Reden waarom ik vol hoop en verwachting vooruit kijk…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.10.04.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, twaar as vanouts vandeweek!

Want ‘sAn waardur wir, net as toen noggis.

Anne waardur om ‘sRietje te vurvangguh,

Nouw, vur mein mag ze wir bleivun, twaar,

En dah mjinnik, of ze niej wegguwwiest waar!

Nouw mot Rietje wok wir trugkommun, wor.

Tog vinnik dattur veijf mottun zèn, zeij/hullie!

Reejkun mar uit: bassun en wok teejnoorrun,

Alten én soowpraonnun én wogge soowpraonnun.

Nouw, dazzèn veijf stemmun, dus worrun daor

Enkel en aljin dus wok veijf van die muziekkaanten

Nog beij, tog, makkelijk en duijdulluk isda tog!?

Kik en atter beij ellukke stem jinne meej speult,

Oh, oh, dan gaoggut nog beejtturdur kloppen.

Of niej dan, makkulluk tog, ut klop prussies!

Reejjun om ammul Anne te vraoggun te bleijven!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was als van ouds, deze week!

Want Anne was er weer, net als toen nog ‘s.

Anne was er om ‘ons’ Rietje te vervangen,

Nou, van mij mag ze weer blijven, ’t was,

En dat meen ik, of ze niet wég geweest was!

Nou moet Rietje ook weer terugkomen, hoor.

Toch vind ik dat  er vijf moeten zijn, zij/hun!

Reken maar uit: bassen, en ook tenoren,

Alten én sopranen én nog hoge sopranen.

Nou, dat zijn vijf stemmen, dus horen daar

Enkel en alleen dus ook vijf van die muzikanten

Nog bij, toch, makkelijk en duidelijk is dat toch!?

Kijk en als er bij elke stem eentje mee-speelt

Oh, oh, dan gaat het nog beter kloppen.

Of niet dan, gemakkelijk toch, het klopt precies!

Reden om allemaal Anne te vragen te blijven!

Tot de volgende keer,

ERKA

 

COLUMN.03.04.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, göllie hètdah musschient wok wellus.

Want ik ben un uur beejzig gewiest ommut

Ammul weg te werrukkun en/of te weijgurrun.

Naomulluk ammul meeltjus van vrèmde firmas

En organniezaossies die oe wah wullun aonsmeirrun.

Nouw komtda volgus mein omdagge zoowgunnaomt

Tog wirrus wah gewonnun hèt, of graotus kreigt!

Reejjun om dur vur te zurruggun dagge daor dus

Ammul niej op in mot gaon, guwwon wégklikkun dus!

Nog beejttur: onderaont burrigt oew eiggun afmeldun.

En dan kommun ‘ze’/’die’ dus niemmur (‘oopulluk)…

Nouw wirris waddaandurs: kwaar naort Passiekonsert.

Kik, dawaar zwaor, om te ziengun en om te lösturrun.

Onmoowgulluk trouwus om te worrun wásse zongen,

Om de slegte akkoestiek van de Lambertuskerruk dus.

Reejjun om daor dus niemjir te gaon ziengun, vinnik!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, jullie hebben dat misschien ook weleens.

Want ik ben een uur bezig geweest om het

Allemaal wég te werken en/of te weigeren.

Namelijk allemaal mailtjes van vreemde firma’s

En organisaties die je wat willen aansmeren.

Nou komt dat, volgens mij, omdat je zogenaamd

Toch weer eens wat gewonnen hebt, of gratis krijgt!

Reden om er voor te zorgen dat je daar dus

Allemaal niet op in moet gaan, wégklikken dus!

Nog beter: onderaan ’t bericht jezelf afmelden.

En dan komen ‘ze’/ ‘die’ dus niet meer (hopelijk)…

Nu weer wat anders: ik was naar ’t Passieconcert.

Kijk, dat was ‘zwaar’, om te zingen en om te luisteren.

Onmogelijk trouwens om te horen wát ze zongen.

Om de slechte akoestiek van de Lambertuskerk dus.

Reden om daar dus niet meer te gaan zingen, vind ik!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.dd.27.03.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes twaar de woensdag wir ouwerwets lekker.

Want wemme goed geripputteert, kwaar saovus moeij!

Aalteit ak dan tuis kom zeet die van mein ‘Edde mjir op?’

Nouw, ak moeij ben nao de ripputtiessie leikkut wel of,

En dah mjinnik, ikkur jintje tuvveul op ‘èm, diejjenaovut.

Nouw is dah gullukkug niej, want dur zèn greinzun, ‘eij!?

Tog waarrut wirris lekkur ziengun, mwooi goeffut dus.

Reejjun wurrom ik uijt keik naor de volgunde optreejjus.

Akkut goettem in Dongen en daornaor naor Middulburrug.

Nouw en in Middulburrug mottut jil leutug zèn en grwôts.

En das nuttuurluk wawweij wel wullun, grwôts en geif.

Nouwwist al mwooij damme uijtgunwôddigt zèn daor,  

Kik, en dan ist dus wok nwôddug damme goet zèn daor!

Om niej te zeiggun: We mottun dur stáón, we motten daor

Ok laottun zien, worrun wasse in Braobaant wok kunnuh.

Reejjun om ok ammul goet aonweejzug te zèn, swoendags!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was de woensdag weer ouderwets lekker.

Want we hebben goed gerepeteerd was ’s avonds moe!

Als ik dan thuis kom zegt die van mij ‘Heb je teveel op?’

Nou, als ik moe ben na de repetitie lijkt het wel of,

En dat meen ik, ik er eentje teveel op heb, die avond.

Nou en dat is gelukkig niet, want er zijn grenzen, hè!?

Toch was ‘t weer ‘s lekker zingen, mooi geoefend dus.

Reden waarom ik uit kijk naar de volgende optredens.

Als ik ‘t goed heb in Dongen, EN daarna Middelburg.

Nou en in Middelburg moet ‘t heel leuk zijn en groots.

En dat is natuurlijk wat wij willen, groots en gaaf.

Nou is het al mooi dat we uitgenodigd zijn, daar,

Kijk, en dan is het ook nodig dat we goed zijn, daar!

Om niet te zeggen: We moeten er stáán, we moeten er

Ook laten zien en horen wat ze in Brabant ook kunnen.

Reden om ook allemaal aanwezig te zijn ’s woensdags!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.20.03.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, hedde göllie wok duitnwôdduging ghat?

Want weij gaon doedaggun de jinnuntwintugste mei!

Ammul goet guleejzun wamme gaon doedaggen?

Nouw, ikke wel, en nouw weettikkut nog niej nouw!

En dörrom vrôôggikkut aon jöllie, guwwitmar nwôôit.

Nouw ‘èk jin dieng ont’ouwwun: drie bitterballun.

Tisdus iets meej ballun deink, saomun daormeej  

Rollun, gwôôijun, kètsun of waddan wôk, daormeej…

Ammul goettenwel, mar kweet alteit gèirre waor ik

Nouw wir aon meej mot doen, nouw, strak, laottur.

En dus vrôôggikkut mar aon jöllie, of mok dan

Nouw eijgunluk bei zöllie van dorganniezaossie zèn?

Kik, en dus mok wir waagttun…, tot de woensdag.

Op, vur, tussen of naor de ripputtiessie: prangut…

Om niej te zeiggun: ut niej weejttun ist aarrugste!

Reejjun om meej spoanning uit te keijkkun naor…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie ook de uitnodiging gehad?

Want wij gaan doedaggen de eenentwintigste mei!

Allemaal goed gelezen wat we gaan doedaggen?

Nou, ik wel, en nou weet ik het nog niet, nou!

En daarom vroeg ik ‘t aan jullie, je weet maar nooit!

Nou heb ik een ding onthouden: drie bitterballen.

T’is dus iets met ballen denk ik, samen daarmee

Rollen, gooien, kaatsen of wat dan ook, daarmee…

Alles goed en wel, maar ik weet altijd graag waar ik

Nou weer aan mee moet doen, nu, straks, later.

En dus vroeg ik ’t maar aan jullie, of moet ik dan

Nou eigenlijk bij hunnie van de organisatie zijn?

Kijk, en dus moet ik weer wachten…, tot woensdag.

Op, voor, tussen of na de repetitie: prangend…

Om niet te zeggen: het niet weten is het ergste!

Reden om met spanning uit te kijken naar…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.13.03.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kzeejjut veurrugge week al, want ik

Waar toen naor Sprundul vur de Diejjalektunaovut.

Aalteit, de jiste mondag van mèirt, is daddaor.

Nouw èmmikkut daor gat oowvur nun pustoor.

En wel nun pustoor van aodul, waarrut, diemme daor

Noggis gat èmmun, in de middun dertuggur jaorrun.

Tisdus in Sprundul, dakkut vurtelttèm dattie, Ut Saske,

Reejgulregt ut Lokkurtven digt eet laottun gwôijjun!

Aalteit giengun de jongus én mèskus daor zwemmun.

Nouw, dah kon dus niej, vonnie, gemengt zwemmun!

En dus ‘eettie dus de mannun van de steun, schopke

Nao schopke ut Lokkertven digt laottun gwôôijjun!

Kik en un paor jaor geleejjun èmmun ze meej grwôt,

Oftewel ‘zwaor mattriejjaol’, ut Lokkertven vur muljoennun,

Oowpun gemôkt, nouw kanda wel, gemengt zwemmun!

Reejgulregte kappiettaolsvurniettugging isdaddus, tog…!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik vertelde het vorige week al, want ik

Was toen naar Sprundel voor de Dialectenavond.

Altijd, de eerste maandag van maart, is dat daar.

Nou heb ik daar gesproken over een pastoor,

En wel ‘n pastoor van adel, was het, die we daar

Nog ‘s gehad hebben, in de midden dertiger jaren

T’is dus in Sprundel, dat ik’t vertelde, dat hij, ‘t Saske,

Regelrecht het Lokkerven dicht heeft laten gooien!

Altijd gingen de jongens en meisjes daar zwemmen.

Nou, dat kon dus niet, vond hij, gemengd zwemmen!

En dus heeft hij, de mannen van de bijstand, schopke

Na schopke het Lokkerven helemaal dicht laten gooien!

Kijk, en ’n paar jaar geleden nu, hebben ze met groot

Oftewel ‘zwaar materiaal’, ’t Lokkerven voor miljoenen,

Open gemaakt, nu kan dat weer, gemengd zwemmen!

Regelrechte kapitaalsvernietiging is dat dus, toch…!?

Tot de volgende keer,

ERKA.