COLUMN.13.03.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kzeejjut veurrugge week al, want ik

Waar toen naor Sprundul vur de Diejjalektunaovut.

Aalteit, de jiste mondag van mèirt, is daddaor.

Nouw èmmikkut daor gat oowvur nun pustoor.

En wel nun pustoor van aodul, waarrut, diemme daor

Noggis gat èmmun, in de middun dertuggur jaorrun.

Tisdus in Sprundul, dakkut vurtelttèm dattie, Ut Saske,

Reejgulregt ut Lokkurtven digt eet laottun gwôijjun!

Aalteit giengun de jongus én mèskus daor zwemmun.

Nouw, dah kon dus niej, vonnie, gemengt zwemmun!

En dus ‘eettie dus de mannun van de steun, schopke

Nao schopke ut Lokkertven digt laottun gwôôijjun!

Kik en un paor jaor geleejjun èmmun ze meej grwôt,

Oftewel ‘zwaor mattriejjaol’, ut Lokkertven vur muljoennun,

Oowpun gemôkt, nouw kanda wel, gemengt zwemmun!

Reejgulregte kappiettaolsvurniettugging isdaddus, tog…!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik vertelde het vorige week al, want ik

Was toen naar Sprundel voor de Dialectenavond.

Altijd, de eerste maandag van maart, is dat daar.

Nou heb ik daar gesproken over een pastoor,

En wel ‘n pastoor van adel, was het, die we daar

Nog ‘s gehad hebben, in de midden dertiger jaren

T’is dus in Sprundel, dat ik’t vertelde, dat hij, ‘t Saske,

Regelrecht het Lokkerven dicht heeft laten gooien!

Altijd gingen de jongens en meisjes daar zwemmen.

Nou, dat kon dus niet, vond hij, gemengd zwemmen!

En dus heeft hij, de mannen van de bijstand, schopke

Na schopke het Lokkerven helemaal dicht laten gooien!

Kijk, en ’n paar jaar geleden nu, hebben ze met groot

Oftewel ‘zwaar materiaal’, ’t Lokkerven voor miljoenen,

Open gemaakt, nu kan dat weer, gemengd zwemmen!

Regelrechte kapitaalsvernietiging is dat dus, toch…!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.06.03.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kèm vaort, kmis jöllie, tis lang geleejjun…

Want toenk vurtrok waarrut nog feejbruuwwaorrie en

Akkut goettem ist nouw al meirt, de zesde inmidduls!

Nouw benk bleij dat dus de woensdag wir ziengun is,

En wel geleik optreejjun vur d’Anbaarrug buwwonnurs.

Nouw ek nog un aandur proowbleem, want kmot nouw

Tog vannaovut naor Sprundul, mun opgroeidurrup.

Reejkunnun daor op de Diejjalektunaovont op mein   

Aodullukke-pustoor-diettur-in-Sprundul-is-gewiest-vurraol.

Nouw ekkut nuttuurluk al wel klaor, da vurraol, mar tog…

En dur kommun daor mjir meinssun praottun oowvur

Neejdurlaanse diejjalektun, int biezondur Braobaanse!

Kik, kben bunnuuwt oetta gaot, mar kouwwoe op de

Ôôgte, klets jöllie naodurraant wir wel wirris beij wor.

Om dan tooppun damme de woensdag goet ziengun en

Regttuit un suukses zèn en worrun daor, int Anbaarrug!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, heimwee, k’mis jullie, ’t is lang geleden…

Want toen ik vertrok was het nog ruim in februari en

Als ik het goed heb is het nu al mart, de 6e inmiddels!

Nu ben ik blij dat aanstaande woensdag weer zingen is,

En wel gelijk ‘n optreden dus voor de Anbarg-bewoners.

Nou heb ik nog een ander probleem, want ik moet nou

Toch vanavond naar Sprundel, mijn eigen opgroei-dorp.

Rekenen daar op de Sprundelse Dialectenavond op mijn

Adellijke-pastoor-die-er-geweest-is-in-Sprundel-verhaal.

En er komen daar nog meer mensen praten over de

Nederlandse dialecten, in het bijzonder de Brabantse!

Kijk, ben benieuwd hoe dat gaat, houd jullie natuurlijk

Op de hoogte, klets jullie naderhand weer wel ‘s bij hoor.

Om dan te hopen dat we de woensdag goed zingen en

Rechtuit een succes zijn en worden daar in ’t Anbarg!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.27.02.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, twintug jaor Zwaonnuntraonnunkoor, tismewah!

Want tis vanttjaor, damme zoowlang bestaon, vannaf 1997!

Akkut goettèm dan mottuh wut vanttjaor dikkuls vierrun,

Naommulluk geleejzun op puppierkus van dorganniezaossie.

En dah buttjikkunt dus, damme vanttjaor, wel driej kjir,

Naoraonleijding van diej briefkus, nóggis mottun gaon fjistun…

Tis de vierde jannuuwwaorrie buggonnun meej die mwooije

Russepsie, meej vannallus en nogwah, dur en vur de leejjun.

Aonstaonde 21 meij gaomme doedagdoen, lekkur saommun.

Naodurraant, op de 10e septembur, ist wir lekkur ront fietssun.

En op de 19e noowvembur isttun juubbieleejjumkonsert!

Nouw staottur beijt juubbieleejjunkonsert wel ‘vurlwôppug’ beij,

Kik en das nouw eijgunluk wir zoow moeilluk, want wah mottun,  

Oowvur en weer, nouw meejtte vukkaanssieplenning doen!?

Of gaomme zoow laot niemmur weg, as greijssurkwiej zènde…

Rejjun dak deink: kikkis wahmoeijlluk dattis vur douwurrun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, twintig jaar Zwanentranenkoor, ‘t is me wat!

Want het is van’t jaar, dat we zo lang bestaan, vanaf 1997!

Als ik het goed heb dan moeten we het dit jaar dikwijls vieren,

Namelijk gelezen op die briefjes van de organisatie.

En dat betekent dus, dat we dit jaar, nog wel drie keer,

Naar aanleiding van die briefjes, nóg’s moeten gaan feesten…

T’is op de vierde januari al begonnen met die mooie

Receptie, met van alles en nog wat, door en voor de leden.

Aanstaande 21 mei gaan we doe-dag-doen, lekker samen.

Naderhand, op de 10e september, is’t weer lekker rond fietsen.

En op de negentiende november is er ’n jubileumconcert!

Nou staat er bij het jubileumconcert wel ‘voorlopig’ bij,

Kijk en dat is nou eigenlijk weer zo moeilijk, want wat moet je,

Over en weer, nou met de vakantieplanning gaan doen!?

Of gaan we zo laat niet meer weg, als grijs circuit zijnde…

Reden dat ik denk: kijk ’s hoe moeilijk ’t is voor ouderen…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.20.02.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kbendur wir, trug dus van weggewiest.

Want weij waarrun efkus weg, dus nouw wir trug.

Ammul goettenwel, mar twaar mwooij, twaar leuk.

Nouw wir dur teejgunnaon, want tis zoow den 8ste.

En nouw dan tog mar efkus oowvur zakkunrollurs.

Net toenk innun bus op Teejnurriffe wulde stappen,

Toen voeldennik iets aon mun bjin, keekkom, en

Rats mun portummunneej waar weg, foetsie dus!

Ammul trammullant, ammul pliessie gedoe en

Nog wok nog paskus blokkeerrun want aandurs…

Enzoow dus, beij mukkaor, zon twee daogun flut!

Nouw ist ammul wir goet, m’n reijbewijs trug en

Keijkun we vurtaon nóg beejttur uit en nog beejter

Oew geld opberruggun vurtaon, want das beejtur,

Oew geld oppun veijlugger plek aagtur slot en grendul!

Reejjun om bleij te zèn om trug te zèn beij jöllie, strak!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, terug dus weggeweest.

Want wij waren even weg, dus nu weer terug.

Allemaal goed en wel, maar ’t was mooi, ’t was leuk.

Nu weer er tegenaan, want het is zo weer de 8ste.

En nu dan toch maar even over zakkenrollers.

Net toen ik in ‘n bus op Tenerife wilde stappen,

Toen voelde ik iets aan m’n been, keek om, en

Rats m’n portemonnee was weg, foetsie dus!

Allemaal trammelant, allemaal politie goede en

Nog ook nog pasjes blokkeren want anders…

En zo dus, bij elkaar, zo’n twee dagen dus flut!

Nu is ’t allemaal weer goed, m’n rijbewijs terug en

Kijken we voortaan nog beter uit en nog beter

Ons geld opbergen voortaan, want dat is beter,

Ons geld op ‘n veiliger plek achter slot en grendel!

Reden om blij te zijn om terug te zijn bij jullie, straks!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.06.02.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kbendur tweej weejkun niej, kben wég.

Want kmot meej, meejttie van mein, efkus durruit.

Aarrug ‘ei, tmot, ge kuntur niej buijttun, ‘ei!?

Normaol zouwwikkur wel zèn, tis guwwônte.

En guwwôntus zendur om in staant touwwun.

Niks mjir dan roettienne, gwôn vastug’eit, tog?

Togôôppik dak efkus niej gemist wor, dadde göllie

Reejdulluk gwôn deur kunt meej vurgaoddurrun en

Aandurs meej de ripputtiessies, want tmot gwon.

Niks mjir, niks miendur, want strak in mèirt mottur

En zöldur wir mottun staon vur d’Anbaarriggurs.

Nouw mottik wok nog efkus vraoggun ofde göllie

Kien en slim, is nao wolt deinkun oowvur de jeugd.

Oftewel ‘oe kömme nuuwwe jongurrun werruvvun.

Omdak vin damme flienk oud aont worrun zèn…

Reejjun of daor is efkus beij stil te gaon staon!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er twee weken niet, kben weg.

Want ik moet mee, met die van mij, even er uit.

Altijd erg hè, ‘t moet, je kunt er niet buiten hè!?

Normaal zou ik er wel zijn, ’t is immers gewoonte.

En gewoontes zijn er om in stand te houden.

Niets meer dan routine, gewoon vastigheid, toch?

Toch hoop ik dat ik even niet gemist wordt, dat jullie

Redelijk gewoon door kunnen met vergaderen en

Anders met repetities, want het moet gewoon.

Niets meer, niets minder, want in maart moet je

En zul je er weer moeten staan voor de Anbargers.

Nou moet ik ook nog even vragen of jullie.

Kien en slim, eens na wilt denken over de jeugd.

Oftewel hoe kunnen we nieuwe jongeren werven.

Omdat ik vind dat we flink oud aan ’t worden zijn…

Reden om daar eens even stil bij te gaan staan!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.30.01.2017.

Torzjineel:

Zwaon tjes, kèm zittuh oefunnun vandeweek.

Want oft klèndur kon munne tekst ‘ierveur.

Aalteit akkut klaor aar, dant waarrut telang.

Niks dan ellende, niks aandurs dan ommullus.

En tellukkus moes Swies de boel wir reddun.

Nouw ist volgus mein gulleegun aont formaot,

Tis de beeltgrwôtte vant scherrum van oewe

Russente of ouwe kompjoettur of leptop dus.

Aalteit as ik beij mein keek wart goet, mar

Nét klaor of Swies belde dat bei‘eur fout zaat!

En dan ikke mar wir prutssun of vurkleijnnun.

Nouw ‘ooppik dat nouw wir goet is wor Wies.

Kèm gin zin om allus wir opnuuw te gaon

Ombouwwun, vurprutssun, of te vurnuuwun.

Omdak soms wôôk nog wellis waddaandurs

Regt te zettun ‘èm, of te reejalliezeerrun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb zitten oefenen deze week,

Want of het kleiner kon mijn tekst hiervoor.

Altijd als ik het klaar had, dan was het te lang.

Niets anders dan ellende, niets dan ongemak.

En telkens moest Wies de boel weer redden.

Nou is ‘t volgens mij gelegen aan ‘t formaat.

T’is de beeldgrootte van het scherm van je

Recente of oude computer of laptop dus.

Altijd als ik bij mij keek was ’t goed, maar

Net klaar of Wies belde dat ’t bij haar fout zat!

En ik maar weer prutsen of weer verkleinen.

Nou hoop ik dat ’t nu weer goed is hoor Wies!

K’heb geen zin om alles weer opnieuw te gaan

Ombouwen, verprutsen of te vernieuwen.

Omdat ik ook nog weleens wat anders

Recht te zetten heb, of te realiseren…

Tot de volgende keer,

ERKA.