COLUMN.08.05.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kèm net de liedjes wir uit munne map gholt.

Want ze motten wir uit de konsertmap in de guwwonne…

Akda zoow doei, dan mok tog wir deinkun aon giesturrun.

Nouw waarrut best wel goet daor, wemme goed gezongun.

En dur waarrun dur best veul van ôôs en das goet, mar

Nouw mokkut tog èmmun oowvur zöllie’s organniezaossie.

Twaar strak gorganniezeert, dus liepput fout meejt ruilen.

Ruilen van koor dus, twiessullun zoowgezeet, tjeen duraf,

Aandur durrop en daggaonniej zondur wiessulteit, tog…!?

Nouwwaarrut vurvolg dat jimmul uitliep, dattur ingukkort

En miendur gezonggun moog worrun en das niej goet!

Nie jirluk, want dur waarrundur diej gwon deurgiengun.

Kik en weij iewwun ôôs aont vurzoek van dorganniezaossie.

Om jirluk te zèn, vink dah goet, mar dan ámmaol doen!

Og, twaar tog guzzellug, en Nelly van Kees waar dur wok,

Reejjun zaaggik om eur steuntjus en knuffuls te geejvun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb net de liedjes weer uit m’n map gehaald.

Want ze moeten weer uit de concertmap in de gewone…

Als ik dat zo doe, dan moet ik toch weer denken aan gisteren.

Nou was het best wel goed daar, we hebben goed gezongen.

En er waren er best wel veel van ons en dat is goed, maar

Nu moet ik het toch hebben over de organisatie van hen.

T’was strak georganiseerd, dus liep het fout met het ruilen.

Ruilen van koor dus, ‘t wisselen zogezegd, de ene eraf,

Andere er op en dat gaat niet zonder wisseltijd, toch…!?

Nu was het gevolg dat het helemaal uit liep, dat er ingekort

En minder gezongen mocht worden en dat is niet goed!

Niet eerlijk, want er waren koren die gewoon doorgingen.

Kijk en wij hielden ons aan het verzoek van de organisatie.

Om eerlijk te zijn, vind ik dat goed, maar dan allemaal doen!

Och, ’t was toch gezellig, en Nelly van Kees was er ook,

Reden zag ik om haar steuntjes en knuffels te geven!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.01.05.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, heddut gezien, alwir twee dur beij!

Want ut ‘eet Zeine Maajjusteit wir be’aogt om

Awwir tweej van ôôze leejjun te meejdajjeerun!

Nouw waarrun ut Nel en Toos die vurrast zèn.

En weij nuttuurluk wok, mar wak gek von waar

Nouw, dah wasse vur ôôs koor wok nog deejjun,

Tog niejjis vurnoemt geworrun in d‘uldugging!

Reejjun daddier nog efkus te doen: Nel en Toos,

Allebeij bedankt vur wagge wok vurt koor deej!

Noggis waddaandurs, komde göllie tog wok nog  

Efkus naor de Doeddag vant/ôôs koor de 21e !?

Nouw emmun ‘ze’ van de fjistkummissie zoow dur

Klienkunde best gedaon vur de fjistjus vant jaor.

Om vant fjistjaor un mwooij jaor te maokun, en

Om ze nouw te laottun ‘zittun’, dur tuis te blijven…

Reejkun mar datta jimmul niej leuttug is vur zöllie!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, heb je het gezien, alweer twee er bij!

Want ‘t heeft Zijne Majesteit weer behaagd om

Alweer twee van onze leden te medailleren!

Nu waren het Nel en Toos die verrast werden.

En wij natuurlijk ook, maar wat ik gek vond was

Nou, dat wat ze voor ons koor ook nog deden

Toch niet is vernoemd geworden in de huldiging!

Reden dat hier nog even te doen: Nel en Toos,

Allebij bedankt wat jullie voor ‘t/ons koor deden!

Nog weer ‘s wat anders, komen jullie toch ook nog

Even naar de Doedag van het/ons koor de 21e !?

Nou hebben ‘ze’ van de feestcommissie zó hun

Klinkende best gedaan voor de feestjes van’t jaar.

Om van’t feestjaar een mooi jaar te maken, en

Om ze nou te laten ‘zitten’, door thuis te blijven…

Reken maar dat dat helemaal niet leuk is voor hen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.24.04.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kèm vandeweek is zitten keijkun op de saait.

Want kvon dak weijnug reejjaksie kreeg op mun oproep.

Akkut goet zaag dan waarrun dur vandemont mar un bietje!

Nouw ‘eet die saait naomulluk un telmesjientje durrop staon,

En dah telddop ‘oeveulttur keijkkun op de saait vant koor.

Nogwel pur dag, pur week, pur mont en ammul in toowtaol.

Tottenmet giesturrun waarrun dur vandemont ‘ondurttwintig!

Reejjun wurrom dak dah naokeejk waar omdak toen vur

Anne un oproep gedaon aar om oew mjinning te geejvun.  

Nao reejjaksie konnik die dan deurstuurrun naor ‘eur…

En ik zaag daddôônze ruim tagguttug leejjun in driej weejkun

Nog mar fjirtug kjir pur week is keijkun op de saait of kollum…

Kik en dan vraoggik munneiggun af waor doen ‘Ènk, Wies,   

Of Runneej ut dan ammul vur, of benk nouw te pessiemisties…

Of is dun ‘èlft van de leejjun jinkjir per weejk tog veul…, mar

Reejkunttur mar gwôn op dasse tog gwôn deurgaon wor!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb deze week eens zitten kijken op de site.

Want ik vond dat ik weinig reactie kreeg op mijn oproep.

Als ik het goed zag dan waren er deze maand maar weinig!

Nou heeft de site er namelijk een telmachientje op staan,

En dat telt op hoeveel er kijken op de site van het koor.

Nog wel per dag, per week, per maand en alles bij elkaar.

Tot en met gisteren waren er deze maand honderdtwintig!

Reden waarom dat ik dat nakeek was omdat ik toen voor

Anne een oproep gedaan had om je mening te geven.

Na jullie reacties kon ik die dan doorsturen naar haar…

En ik zag dat onze ruim tachtig leden in drie weken tijd

Nog maar veertig keer p/week ’s kijken op site of column…

Kijk en dan vraag ik mezelf af waar doen Henk, Wies,

Of René ‘t dan allemaal voor, of ben ik nou te pessimistisch…

Of is de helft van de leden een keer p/week toch veel…, maar

Reken er maar op dat ze toch gewoon doorgaan hoor!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.18.04.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kwaar beejzig meej marmer, staol en 

Wok steen, en kvon data niej kan, dah vurgaon!

Aalteit beij nuuwe teksten dan lees ik die dus deur,

Nét vurdakkut gaoij ziengun, want weejtun is kunnun!

En dus vonnik data niej kan, want kèm, totnogtoew,

Nwôôit meejgemokt, staol vurgaon, dus klopt da daor

Tekstuuweel niej jimmul, wattaor staot, tog, istniej dan?

Regttuit gezeejt: mokkut wok noggis zien van marmer!

Akkut goet ‘èb, efkus waddaandurs, waar ’sAnne dur

Nouw vurt lest, en dah vinnik jil jammer, niej vur Rietje

En de rest van die mèskus, mar kvin dasse beij ôôs

Nog langur mot bleijvun, ze wôrttur gwon beij, vinnik!

Kommop dus, roeppun teejgun ‘eur dasse trug mot.

Of oowvur ‘n paor weejkun, of gleik, want kdeink dasse

Ok deejze kollums leest, en dus musschient ‘èllupttut!

Reejjun wurrom ik vol ‘oowp en vurwagting vurruit keik…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was bezig met marmer, staal en ook

Wel nog steen en ik vond dat ‘t niet kan, dat vergaan!

Altijd bij nieuwe teksten, dan lees ik die dus dóór,

Net voordat ik ‘t ga zingen, want wéten is kúnnen!

En dus vond ik dat ‘t niet kan, want ik heb, tot nu toe,

Nooit meegemaakt, staal vergaan, dus klopt dat daar

Tekstueel niet gans, wat daar staat, toch, is ’t niet dan?

Rechtuit gezegd: moet ik ‘t ook nog ’s zien van marmer!

Als ik ‘t goed heb, even wat anders, was ons Anne er

Nu voor ’t laatst en dat vind ik jammer, niet voor Rietje

En de rest van de meisjes, maar ik vind dat ze bij ons

Nog langer moet blijven, ze hoort er gewoon bij, vind ik!

Kom op dus, roepen tegen haar dat ze terug moet.

Of over ‘n paar weken, of direct, want ik denk dat ze

Ook deze columns leest, dus misschien helpt het!

Reden waarom ik vol hoop en verwachting vooruit kijk…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.10.04.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, twaar as vanouts vandeweek!

Want ‘sAn waardur wir, net as toen noggis.

Anne waardur om ‘sRietje te vurvangguh,

Nouw, vur mein mag ze wir bleivun, twaar,

En dah mjinnik, of ze niej wegguwwiest waar!

Nouw mot Rietje wok wir trugkommun, wor.

Tog vinnik dattur veijf mottun zèn, zeij/hullie!

Reejkun mar uit: bassun en wok teejnoorrun,

Alten én soowpraonnun én wogge soowpraonnun.

Nouw, dazzèn veijf stemmun, dus worrun daor

Enkel en aljin dus wok veijf van die muziekkaanten

Nog beij, tog, makkelijk en duijdulluk isda tog!?

Kik en atter beij ellukke stem jinne meej speult,

Oh, oh, dan gaoggut nog beejtturdur kloppen.

Of niej dan, makkulluk tog, ut klop prussies!

Reejjun om ammul Anne te vraoggun te bleijven!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was als van ouds, deze week!

Want Anne was er weer, net als toen nog ‘s.

Anne was er om ‘ons’ Rietje te vervangen,

Nou, van mij mag ze weer blijven, ’t was,

En dat meen ik, of ze niet wég geweest was!

Nou moet Rietje ook weer terugkomen, hoor.

Toch vind ik dat  er vijf moeten zijn, zij/hun!

Reken maar uit: bassen, en ook tenoren,

Alten én sopranen én nog hoge sopranen.

Nou, dat zijn vijf stemmen, dus horen daar

Enkel en alleen dus ook vijf van die muzikanten

Nog bij, toch, makkelijk en duidelijk is dat toch!?

Kijk en als er bij elke stem eentje mee-speelt

Oh, oh, dan gaat het nog beter kloppen.

Of niet dan, gemakkelijk toch, het klopt precies!

Reden om allemaal Anne te vragen te blijven!

Tot de volgende keer,

ERKA

 

COLUMN.03.04.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, göllie hètdah musschient wok wellus.

Want ik ben un uur beejzig gewiest ommut

Ammul weg te werrukkun en/of te weijgurrun.

Naomulluk ammul meeltjus van vrèmde firmas

En organniezaossies die oe wah wullun aonsmeirrun.

Nouw komtda volgus mein omdagge zoowgunnaomt

Tog wirrus wah gewonnun hèt, of graotus kreigt!

Reejjun om dur vur te zurruggun dagge daor dus

Ammul niej op in mot gaon, guwwon wégklikkun dus!

Nog beejttur: onderaont burrigt oew eiggun afmeldun.

En dan kommun ‘ze’/’die’ dus niemmur (‘oopulluk)…

Nouw wirris waddaandurs: kwaar naort Passiekonsert.

Kik, dawaar zwaor, om te ziengun en om te lösturrun.

Onmoowgulluk trouwus om te worrun wásse zongen,

Om de slegte akkoestiek van de Lambertuskerruk dus.

Reejjun om daor dus niemjir te gaon ziengun, vinnik!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, jullie hebben dat misschien ook weleens.

Want ik ben een uur bezig geweest om het

Allemaal wég te werken en/of te weigeren.

Namelijk allemaal mailtjes van vreemde firma’s

En organisaties die je wat willen aansmeren.

Nou komt dat, volgens mij, omdat je zogenaamd

Toch weer eens wat gewonnen hebt, of gratis krijgt!

Reden om er voor te zorgen dat je daar dus

Allemaal niet op in moet gaan, wégklikken dus!

Nog beter: onderaan ’t bericht jezelf afmelden.

En dan komen ‘ze’/ ‘die’ dus niet meer (hopelijk)…

Nu weer wat anders: ik was naar ’t Passieconcert.

Kijk, dat was ‘zwaar’, om te zingen en om te luisteren.

Onmogelijk trouwens om te horen wát ze zongen.

Om de slechte akoestiek van de Lambertuskerk dus.

Reden om daar dus niet meer te gaan zingen, vind ik!

Tot de volgende keer,

ERKA.