COLUMN.08.01.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, durris gin beejtur buggien dannun goei!

Want twaar un goei buggien vandeweek, de resepsie.

Ammul leejjun die wah deejjun of liettun zien wasse

Nog ammul kunnen ennof doen naost ut, ôôs koor.

En dawwaar veul: un Limburgur die liet worrun dattie

Noggal wah vaort eet naor zun proowvinssie, of

Tig mèskus die twônden ‘oe pollunnèze te lwôppun,

Reejdulluk wah leejjun meej ‘obbies en nun zangur,

Al mar zun best doent diejjalektlietje te ziengun mar  

Noggal wier oowvurstemt dur de zaol diet torzjieneel

En niks dán bleef ziengun waordeur de kloew wegviel.

Niks dan vurbinding niks dan soamun’ang twôndun we!

Kik: En das nouw ut koor, ôôs koor, weij meejzunnallun!

Om daormeej aon twônnun dur te staon, dur te zèn!

Óp: Saomun wirrun juubieleejjum, ut veifentwintugste!

Reejjun omdur wir teejgunnaon te gaon meejzunnallun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, er is geen beter begin dan een goed begin!

Want ‘t was ‘n goed begin deze week, de receptie.

Allemaal leden die wat deden of lieten zien wat ze

Nog allemaal kunnen en/of doen naast ’t koor, óns koor.

En dat was veel: ‘n Limburger die liet horen dat hij

Nogal wat heimwee heeft naar zijn provincie, of

Tig meisjes die lieten zien hoe je polonaise moet lopen..,

Redelijk wat leden met hobby’s en ook nog ’n zanger

Al maar z’n best doende ’n dialect-liedje te zingen, maar

Nogal werd overstemd door ‘de zaal’ die het origineel

En niets dan dát bleef zingen waardoor de clou wég viel…

Niets dan verbinding, niets dan samenhang toonden we!

Kijk: En dat is nou ’t koor, óns koor, wíj met z’n allen!

Om daarmee aan te tonen dat we er stáán, er zíjn!

Óp: Sámen naar weer een jubileum, ‘t vijfentwintigste!

Reden om er weer eens tegenaan te gaan met z’n allen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.01.01.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, göllie dogt nuttuurluk: die is nogniej wakkur!?

Want tis Nuuwjaor, twaar laot, twier laot, tisnogvroeg…

Ammul waor, mar kdogt bei muneigun: staarruk zèn en

Nouw durruit, tvoorbjilt geejvun, dur stáón die jiste dag!

En dan dus aon jöllie ammul die beste weinsun uitdjillun.

Nouw die èk al zoowveul gat vanmorruggun, tkanniejjop!

Tog leujtug wor, dassaonnoew deinkun, dassammul wir

Reejdulluk snel durbeij waarrun, om mein, jöllie en ôôs,

Ammul vant koor, de beste weinsun te stuurrun vur 2018!

Niks dan goeis, ammul goeie gezont’eit enzoow, niks dan!

En nóg mjir goeie muuziek maokkun meej zunnallun, int

Nuuwe jaor: dat koor wir fris en vroowluk gao zörgun en

Keijkun naor, en werkun aon, un nuuw deejsennium  

Om oowvur tien jaor te kunnun zeiggun: we zèndurnog!

Om oowvur tien jaor te kunnun zeiggun: ‘ier zèmmuwwir!

Reejjun om te zeiggun aon ammul: tot de woensdag ‘eij!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, jullie dachten natuurlijk: die is nog niet wakker!?

Want ‘t is Nieuwjaar, ‘t was laat, ’t werd laat, ’t is nog vroeg…

Allemaal waar, maar ik dacht bij mezelf: sterk zijn en

Nu er uit, het voorbeeld geven, er stáán die eerste dag!

En dan dus aan jullie allemaal de beste wensen uitdelen.

Nou, die heb ik al zóveel gehad vanmorgen, ’t kan niet op!

Toch leuk hoor, dat ‘ze’ aan je denken, dat ‘ze’ allemaal weer

Redelijk snel er bij waren, om mij, om jullie en om ons,

Allemaal van ‘t koor, de beste wensen te sturen voor 2018!

Niks dan goeds, allemaal goede gezondheid enzo, niets dan!

En nog meer goede muziek maken met z’n allen, in het

Nieuwe jaar: dat het koor weer fris en vrolijk gaat zorgen en

Kijken naar, en werken aan, een nieuw decennium

Om over tien jaar te kunnen zeggen: we zijn er nog!

Om over tien jaar te kunnen zeggen: hier zijn we weer!

Reden om te zeggen tegen allemaal: tot woensdag hè!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.24.12.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, waor waarde göllie vandeweek?

Want onze Kees deej aljin mar lietjes doen

As ‘nuuwe’ nummers die we allang niemmur

Noggis goeffunt aarrun, vanèndurrunaffaon…

En dawwaar soms laggun, soms kloptuddur

Niks van, twaar langgeleejjun dammutdeejjun!

Tisdus volgunt jaor veul oeffunnun, zeettie!

Reejjun ommur vandaog al te zèn, want

At morruggun niej meejzit zittut teejgun, dus

Nouwwal, want at morruggun dus niej lukt,  

Entzit teejgun, vurgeettikkut musschient wel…

Nouw dus vanaf mein prettugge daoggun meej

Kèsmus, en de jaorwiessulling zat’eit meej maotte!

Om vast te stellun dak nwooijt aljin drienk, mar

Ommus aalteit meej maottun, dus da zitwel goet.

Reejjun ommur toggal gewiest te zèn, vandaog!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, waar waren jullie deze week?

Want onze Kees deed alleen maar liedjes

Als ‘nieuwe’ nummers die we allang niet meer

Nogeens hadden geoefend, van voren af aan!

En dat was soms lachen, soms klopte er

Niks van, ’t was lang geleden dat we ‘t deden!

T’is dus voor volgend jaar veel oefenen, zei hij!

Reden om er vandaag al te zijn, want

Als ’t morgen niet mee zit, zit ’t tegen, dus

Nu al, want als het morgen niet lukt,

En het zit tegen, vergeet ik het misschien wel…

Nu dus, vanaf deze plaats, prettige dagen met

Kerstmis en de jaarwisseling zatheid met mate!

Om vast te stellen dat ik nooit alleen drink, maar

Ommers altijd met maten, dus dat zit wel goed.

Reden om er toch al geweest te zijn vandaag!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.18.12.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes zelfs via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kwaamun

Wel un aontal kompliementun binnun, tistog gekkeij!?

Ammul tuvreejjun meinsun die vant koor, ôôs koor,

Nogwirris gunnoowtun ‘emmun: bedankt en mèrsie!

En nouw naort volgunt optreejjun, vanmiddag, dus.

Nouwwir meej alle bjintjus op de vloer en wir gwon

Tussaommun wir sirriejeus dur ‘beij’ zèn, oplettun en

Reejsoowluut naor onze Kees keijkun en lusturrun!

Aknouw opt jaor trugkeijk, dan mottik konstatteerrun

Niks mjir, niks miendur, we staondur wir/nog/goettop.

En dus mottun we nouw wir allun vurruit keijkkun,

Naor volgent jaor, naor de toekomst, vurrun groots

Koor en daormeej ‘ellupttut damme saommun zèn!

Om daormeej aon te twonnun damme aljin saommun,

Ok niej aljin dus, meejjôôs koor op de kaort bleijven.

Reejkun dus vur pragtugge daogen en mwoi 2018!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes zelfs via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kwamen

Wel ‘n aantal complimenten binnen, ’t is toch gek hè!?

Allemaal tevreden mensen die van ‘t koor, óns koor,

Nog weer eens genoten hebben: bedankt en merci!

En nu naar het volgend optreden, vanmiddag, dus.

Nu weer met de beentjes op de grond en weer gewoon  

Tezamen weer serieus er ‘bij’ zijn, opletten en

Resoluut naar onze Kees kijken en luisteren!

Als ik nu op ‘t jaar terugkijk, dan moet ik constateren

Niks meer, niks minder, we stáán er weer/nog/goed op.

En dus moeten we nu weer allen vooruit kijken,

Naar volgend jaar, naar de toekomst, voor een groots

Koor en daarmee helpt het dat we sámen zijn!

Om daarmee aan te tonen dat we alleen sámen,

Ook niet alleen dus, met ons koor op de kaart blijven!

Reken dus voor prachtige dagen en mooi 2018!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.11.12.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wah waarrut van ôôze Kees en zölliejje Kees,

Werkulluk buwwondurruswaordug om zondur toeffunnun

Alles priema te laottun vurlwôppun meejta Saailunt Naait!

Normaol worde wok uit de zaol nog wel gukkwek of zoow,

En gurroezzummoes wok, twaar nouw égtwel saaillunt!

Neejdurlaas gesproowkun:  ‘stil’ dus diej KaaEsEej-zaol.

Tis , zoowwôrdunnik van veul meinsuh wok van krietiesse,

Reejkunnunt oowvur twintug jaor, ut beste konsert wôôit!!

Ammul dus efkus op oewwe schouwur kloppuh, en dan wir

Naort volgende konsert, vur de KaaBeejOow, de mondag.

En daor wôk surriejjeus, wôk wir goet lusturrun, dur zèn!

Nouwwe tóg aont pluimmuh geejvun zèn: wok ut WeejEm

Kaa waar gewéldug, zaarrun ut puubliek gleik in de sfeer.

Ouwe lietjus van ôôze jonge teit, ze gaondurrin as koek.

Og, twaar buijtullaans mar konnun nog Enguls ziengun.

Reejjun noggis saommun te zèn de volgunde kjir? Tog!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, wat was het van onze Kees en hun Kees,

Werkelijk bewonderenswaardig om zonder te oefenen

Alles prima te laten verlopen met dat Silent Night!

Normaal hoor je ook uit de zaal nog wel gekwek en zo,

En geroezemoes ook, maar ‘t was nu echt wel ‘silent’!

Nederlands gesproken: ‘stil’ dus toen, die KSE-zaal.

T’is, zo hoorde ik van veel mensen, ook van kritische,

Rekenend over twintig jaar, het beste concert ooit!!

Allemaal dus even op je schouder kloppen en dan weer

Naar het volgende concert, voor de KBO, a.s. maandag.

En daar ook serieus zijn, weer goed luisteren, er zíjn!

Nu we toch aan het pluimen geven zijn: ook het WM

K was geweldig, hadden het publiek direct in de sfeer.

Oude liedjes van onze jonge tijd, gaan er in als koek.

Och, ’t was ‘buitenlands’, konden nog Engels zingen.

Reden nog ‘s sámen te zijn de volgende keer? Toch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.04.12.2017

Torzjieneel:

Zwaontjes, trillend zit ik ‘ier nouw wir te schreivun,

Want ze zèn nouw in de straot aont boeldoowzurrun.

At goet is zènzur in geslaogt om teijdug klaor te zein

Nouw zènze beejzug meej zon trilmussjien, ‘n klein.

En de buddoelling is dasse de boel goet plat reijjun,

Niks mjir of miendur, mar we voellunnut beijjun.

Tis morruggun Sienturklaossaovvut, durrom op reim,

Regstreejks uittut‘art, vant koor en of eijgun ‘heim’.

Allus en aljin mar vurt Juubbieleejumkonsert van strak,

Nog mar veijf nagjus slaoppun de zeejnuuwwun strak.

En mar ‘oowpun dat gaot meejttie vant WeeEmKaa,

Niks goeffunt meej zöllie, dus vurrassing, jaajaa!

Kik, noguhe kjir oeffunnun..? Njeut, niks ginnurraolle,

Of oew genaomt, saommuh gaommurvur: fiennaolle!

Offut proowgramma goettis, zeejkur, guzzult zelluf zien,

Reejjun meej vurtrouwwun tkonsert tegummoet te zien!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, trillend zit ik hier nou weer te schrijven,

Want ze zijn nou in onze straat aan het bulldozeren.

Als 't goed is zijn ze'r in geslaagd ijdig klaar te zijn

Nu zijn ze dus bezig met zo’n trilmachine, ’n klein,

En de bedoeling is dat ze de boel goed plat rijden,

Niets meer of minder, maar we voelen 't beiden.

T’is morgen Sinterklaasavond, dus daarom op rijm,

Rechtstreeks uit 't hart, van ’t koor en/of eigen ‘heim’.

Alles en alleen maar voor 't Jubileumconcert van ‘strak’,

Noch maar vijf nachtjes slapen, van de zenuwen strak.

En maar hopen dat 't goed gaat met hun van dat WMK,

Niets geoefend met hunnie, dus verrassing, jajaa!

Kijk, nog 'n keer oefenen…? Nee hoor, geen generale,

Of hoe ook genaamd, samen gaan we er voor: finale!

Of 't programma goed is, zéker, je zult ’t zelf ook zien,

Reden om met vertrouwen ’t concert tegemoet te zien!

Tot de volgende keer,

ERKA.