COLUMN.14.08.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, ik zit ‘ier jil aljin aagtur mun peesee,

Want k’mot un stukske scheijvun vurrut koor.

Akkut niej doej weettik niej oe de reejaksie is,

Naomulluk, kwor mar soms wattrug op mun

Eiguste iemeeladres ‘ier onderaon en das vremd!

Niks is leutuggur dan reejaksies op un stukske,

T’is dan naomulluk zeejkur daddugullie tleest!

Reejdulluk lang geleejjun zemme op vakaanssie

Ammul gegaon, en nouw missik jöllie zoow, dak

Nouw guffrusteert zit ‘ier aagtur munne peesee.

En das jil vurveellunt want kkan jöllie niej missun,

Nog duurrut mjir dan tweej weejkun damme ôôs

Kunnun zien, wir, opnuuw, noggis, of ‘oewwok…

Om dan wir gleijk meejzunnallun op pad te gaon,

Omdamme dan naar Riel mottun, om te ziengun.

Reejkun mar dah vôrt jil zjeer doet, ziedduwwel…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik zit hier heel alleen achter m’n pc,

Want ik moet ‘n stukje schijven voor ’t koor.

Als ik het niet doe weet ik niet hoe de reactie is,

Namelijk, ik hoor maar sporadisch wat terug op m’n

Eigen emailadres hier onderaan,en dat is vreemd!

Niks is leuker dan reacties op ’n stukje/collumn,

T’is dan namelijk zeker dat jullie het lezen!

Redelijk lang geleden zijn we op/met vakantie

Allemaal gegaan, en nou mis ik jullie zo, dat ik

Nou gefrusteerd zit te zijn hier achter mijn pc.

En dat is heel vervelend want kan jullie niet missen,

Nog duurt het meer dan twee weken dat we elkaar

Kunnen zien, weer, opnieuw, nog ‘s, of hoe ook…

Om dan weer gelijk met z’n allen op pad te gaan,

Omdat we dan naar Riel moeten, om te zingen.

Reken maar dat heimwee zeer doet, zie je wel…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.08.08.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kwaar weg, bennouwwir trug ziedewel.

Want kwaar effe naor de kèmping, mar nouwk

Awwir trug ben zendur gleik proowbleejmun.

Nouw zitta zoow: munne printer doeggut niejmjir!

En das vurveejlunt, want agge zon tien daogen

Naor de kèmping waart, nouw dan kwammur wah

Tussundeur binnen wor en da motte op pappier!

Reejgultje vur reejgultje motte dan kunnen leejzun,

At min of mjir offiesiejille stukken zen, vant koor en

Nog aandurre maantulzurrug, of wijkwerrukgroepen

En zoow, dus dan edde un proowblim, attiejut

Niej doet, dus aont waarruk, opnuuw ingevoert enzoow.

Kik en nouw doettiejut wir, en benk vur koor, buurt

Of maantulzurrug wir leesbaor en zoowwat mot!

Omdan wir gulleijk aont werruk te gaon vur diezellufde

Reejdulluk bekende instaanssies, zoowwagge ziet!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was weg, ben nu weer terug zie je wel.

Want ik was even naar de camping, maar nu ik

Alweer terug ben zijn er gelijk weer problemen.

Nu zit dat zo: mijn printer doet het niet meer!

En dat is vervelend, want als je zo’n tien dagen

Naar de camping was, nou dan kwam er wat

Tussendoor binnen hoor en dat moet op papier!

Regeltje voor regeltje moet je dan kunnen lezen,

Als het min of meer officiële stukken zijn, van ‘t koor en

Nog andere van mantelzorg, of wijkwerkgroepen

Enzo, dus dan heb je ’n probleem, als hij het

Niet doet, dus aan het werk, opnieuw ingevoerd enzo.

Kijk en nou doet hij het weer, en ben ik voor koor, buurt

Of mantelzorg weer leesbaar en zo als het moet!

Om dan direct weer aan het werk te gaan voor diezelfde

Redelijk bekende instanties, zoals je ziet!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.24.07.2017.

COLUMN.24.07.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, tis dakkut weet dammedur nouw niej zèn,

Want tis vukkaanssie, dus zèmmedur niej, swoensdags.

Aalteit is da, mar kkannur mar niej aon wennen, want

Niks is mwoojer dan roetienne, dan auwtoowmatisme!

En dasdan agge elleke week auwtoowmaoties opnuuw

Naort Törrufschip reit om te gaon ripputeerrun, gwonte!

Tis ommus un beejzuggeit diegge vaneigus doet.

Reejdulluk kort geleejjun waarrun we nog saommun,

Ammul int Törrufschip en nouw zèmme uitgezworruvun.

Naor kèmping, viella, ‘ûske, tent, oowtel of waddanwok.

En zittuh, ligguh, hanguh we daor mar wah te doen, of

Niej, mar tis ommus vukkaanssie, dan maag daddeij!?

Kik, en dan, oowvur veif weejkun, dán meugun we wir,

Omdatdan 30 auwgustus is, en das vlak vur septembur.

Om de derde wir te gaon ziengun in Riel, bij Alluffun.

Reejjun om durdan te stáón, vur en meejt beste bjinte!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, het is dat ik het weet dat we er niet zijn,

Want ‘t is vakantie, dus zijn we er niet, ’s woensdags.

Altijd is dat, maar ik kan er maar niet aan wennen, want

Niets is mooier dan routine, dan automatisme!

En dat is dan dat je elke week automatisch opnieuw

Naar ‘t Turfschip rijdt om te gaan repeteren, gewoonte!

T’is immers een bezigheid die je vanzelf doet.

Redelijk kort geleden waren we nog samen,

Allemaal in ‘t Turfschip en nu zijn we uitgezworven.

Naar camping, villa, huisje, tent, hotel of wat dan ook.

En zitten, liggen, hangen we daar maar wat te doen, of

Niet, maar het is immers vakantie, dan mag dat hè!?

Kijk, en dan, over vijf weken, dán mogen we weer,

Omdat ‘t dan 30 augustus is, dat is kort voor september.

Om de derde weer te gaan zingen in Riel, bij Alphen,

Reden om er dan te stáán, voor en met ‘t beste beentje!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.18.07.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, wemme vukkaansie, we zendur niej, nouw.

Want toennikkur niej waar waarde göllie dur vurtlest!

Ammul wir goet turregt gekommun in dees week?

Naor de kèmping, meejdauwtoow, oft vliegmussjien.

En dan wir lekkur rusttun, liggun en niks doen of

Noggis gaon fietsun, wandullun of zwemmun, want

T’is vukkaanssie, we zendur niej, want we mottun

Reejdulluk goet uitgerust zèn, want de 3e septembur

Alwir, staottur un optreejjun geplent daor in Riel!

Nouw ‘èmmun we mar jin ripputtiessie amme trug zen,

En das weijnug om in Riel goet vur de dag te kommun.

Nouw, dus goet rustun, goet konsuttreerrun vur strak!

Komme in goeie vurrum trug en gaomme Riel is goet

Oowvur ôôs laottun praottun en gaomme Riel is goet

Oowvur en van ôôs laottun gunniettun, want zèndur dan  

Reejdulluk goet klaor vur dus, mar kèm nouwwal vaort!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, we hebben vakantie, we zijn er niet, nu.

Want toen ik er niet was, waren jullie er voor ’t laatst!

Allemaal weer goed terecht gekomen in deez week?

Naar de camping, met de auto, of de vliegmachine.

En dan weer lekker rusten, liggen en niks doen of

Nog eens gaan fietsen, wandelen of zwemmen, want

T’is vakantie, we zijn er niet, want we moeten

Redelijk goed uitgerust zijn, want de 3e september

Alweer, staat er een optreden gepland daar in Riel!

Nou hebben we maar één repetitie als we terug zijn,

En da’s weinig om in Riel goed voor de dag te komen.

Nou, dus goed rusten, goed concentreren voor straks!

Komen we in goede vorm terug en gaan Riel eens goed

Over ons laten praten en gaan we Riel eens goed

Over en van ons laten genieten, want we zijn er dan

Redelijk goed klaar voor dus, maar ik heb nu al heimwee!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.10.07.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, trug van weggewiest, wierrik drek kriegul.

Want kèm gulleik gekeejkun naor, vant koor ôôs koor.

Akkut nouw gleik goet zaag hemmummuh wok kortjus.

Nouw stonnur naomulluk int Ettuskraantje/de Boowde,

En klieg niej, damme ôôs vieziettekaortje gaavvun…

Nouw, kweet vanniks, kèm nwooit zon kaortje gezien!

Tog gek want kouw wok ut argief vant koor beij…, en

Regttuit gezeet kwies niej datweij zukke kortjus aarrun!

Ammul goet en wel, waarrun goet gezongun zeej Kees.

Nouw, daor benk bleij om, want kwaardur zelluf niej,

En tóg gienggut goet, dus göllie kun mein dus gwon,

Nouw en dan, soms dus, gwon missun, das niej jirluk!

Kik gullukkug waardur veul volk aont lösturrun, leuk!

Ommus tis tog wir mwooij zoow in de piksjer te staon.

Om te konstatteerrun zuvvul suupporturs tèmmun.

Reejjun om nao de vukkaassie wir lekkur deur te gaon!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, terug van weggeweest, werd ik direct kriegelig.

Want ik heb gelijk gekeken naar en van ’t koor, ons koor.

Als ik het nu gelijk goed zag hebben we ook kaartjes.

Nou stond er namelijk in het Ettens Krantje/De Bode,

En ik lieg niet, dat we ons visitekaartje afgaven…..

Nou, ik weet van niets, ik heb nooit zo’n kaartje gezien!

Toch gek, want ik hou ook ’t archief van ’t koor bij…, en

Rechtuit gezegd ik wist niet dat wij zulke kaartjes hebben!

Allemaal goed en wel we hebben goed gezongen zei Kees.

Nou, daar ben ik blij om, want ik was er zelf niet bij,

En tóch ging het goed, dus jullie kunnen mij dus gewoon,

Nu en dan, soms dus, gewoon missen en dat is niet eerlijk!

Kijk gelukkig was er veel publiek aan't luisteren, dát is leuk!

Omdat, ’t is toch weer leuk om zo in de picture te staan.

Om te constateren zo veel supporters te hebben.

Reden om na de vakantie weer lekker dóór te gaan!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLOMN 6-7-2017

 

 

Zingend en zwaaiend hebben we het seizoen beëindigd

Weer een volle zaal met blije mensen            

Al vanaf het begin zat de stemming erin

Na binnenkomst een ontvangst met muziek uit onze jeugd

En warempel de heupjes kwamen meteen in beweging

Nu wilde Kees een kort programma, maar dat ging niet door

Tot de pauze moesten er van Bart nog een aantal nummers bij

Reden voor Kees om meer van het repertoire te selecteren

Allemaal in de pauze getrakteerd op een bitterbal en muziek

Na de pauze weer volop gezongen en gespeeld

En het ging volgens mij niet slecht of misschien wel goed

Na de vakantie zullen we dat horen van de maestro

Kees en Nelly wij wensen jullie een fijne vakantie

Ook natuurlijk voor iedereen een heerlijke tijd gewenst

Om na de vakantie weer lekker samen te werken aan ons

Repertoire. Dan zijn we blij dat we weer gaan beginnen

 

Eldek

Ziengend en zjoerend zen wut seizoen gestopt

Wir nun volle zaol mee blij volk

Al van enderenafaon lieput lekker

Nao ut binnekomme kreede ouwe liedjes van vroeger

En da kwaam daansend binne, los in deupe

Nou wouw Kees ut kort ouwe, mar da gieng ut nie worre

Tot aon de pauze moese er van Bart mieer gezonge worre

Reje vur Kees om nog wa op te zoeke

Ammel krede nun bitterbal en een muziekske wier gedraaid

Nao ut schoove wir volop zienge en speule

En ut ging volgus mijn nie slecht of wellicht wel goed

Nao de vakaantie whore we da wel van de maestro

Keeske en Nelleke maokter nu goeie vakaantie van

(W)Ok allemaol nu goeie tijd gewenst en laot mar waaie

Om nao de vakaantie wir saome te werke aon oons

Repertoire. Leutig om dan wir te begiene

 

Eldek