COLUMN.12.03.2018.

Torzjieneel;

Zwaontjes, niessunt en proestunt zittik ‘ier,

Want tis mondag en dus ist wirris zowweit!

Aon de slag meette kollum, vurt koor, ôôs koor!

Nouw mok wel wir opkrabbullun, want Bart zeej:

Er zèn wir nuuwe leejjun diej motte inschreijvun…

Nouw en dan motte nog un boek vur wirrun alt…

Tissut waarruk dah roept, ut koor dah roept, jaja!

Reejdulluk gaoggut inmidduls, mar kwaar niej

Aljin buggreejppik vandeweek, twaarrunnur veul.

Nouw ‘ooppik dassammul un bietje opgeknapt zèn,

En niej ammul de rest aonsteejkun, want zèmme

Nog weijjur van ‘uis, en tis zoow wir aagt appril…

Kik, das nouw tveurdjil van zon grwôtte klub:

Oowvurleejvun doennur aalteit wir wel un paor.

Om dan ‘oestunt en proestunt en niessunt wir

Rap vurruit te deinkun: tis zoowwir woensdag…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, niessend en proestend zit ik hier,

Want het is maandag en dus is’t weer zover!

Aan de slag met de column, voor ’t koor, ons koor!

Nou moet ik wel opkrabbelen, want Bart zei:

Er zijn weer nieuwe leden, die moet je inschrijven…

Nou en dan moet er nog ‘n boek voor weer ’n alt…

T’is ‘t werk dat roept, ’t koor dat roept, jaja!

Redelijk gaat het inmiddels, maar ik was niet

Alleen begreep ik, deze week, ’t waren en velen.

Nu hoop ik dat ze allemaal ‘n beetje opgeknapt zijn,

En niet allemaal de rest aansteken, want zijn we

Nog verder van huis, en ’t is zo weer acht april…

Kijk, dat is nou het voordeel van zo’n grote club:

Overleven doen er altijd weer wel een paar.

Om dan hoestend en proestend en niesend weer

Rap vooruit te denken: ’t is zo weer woensdag…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.05.03.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kweet efkus niej waorrikkut oowvur mot ‘emmun.

Want de vurgaodurring liep ‘normaol’, de kleejding is ‘ront’, en

At goettis komtur wok wir un fietstogt, dus twor wir un gwon jaor.

Nouw viel me toenk ‘ier buggon te schreijvun wel op dattal mèirt is!

En tog mottut jaor nog buggiennun vinnik, want ut jiste optreejun

Nouw vantjaor, mot wok nog kommun, mar tjiste nuuw lietje is

Toggal binnen, daor kreiggik un jil apart gevoel van binnen van…

Reejkun mar dattur nog mjir kommun, want Sjaok zeejda, tog!?

Ammul dus wir vurruijt keijkun ammul dus wir schaarrup zen, want

Nog mjir nuuwe lietjes buttjikkunt oppoew kwievief zèn, oplettun!

En, oow ja, dur mot me tóg nog wah vant ‘art, van mein ‘art:

Naomulluk un woord van dank aon ‘Enk Aorts want diejjis gestopt.

Kik, ‘eijjeet jil veul vurt koor, ôôs koor, gedaon, dus dammaag

Ok wellis gezeet worrun, tis jammur dattie niemmur kan wattie wul.

Omdassun gestelt’eit ut niemmur toelaot: ‘Enk, jil veul bedankt!

Reejjun dasse meette vurgaodurring dur wok aondagt vur aarrun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik weet even niet waar ik het over moet hebben.

Want de vergadering verliep ‘normaal’, de kleding is ‘rond’, en

Als ‘t goed is komt er weer ‘n fietstocht dus ‘t wordt ‘n gewoon jaar.

Nou viel me toen ik hier begon te schrijven wel op dat ‘t al maart is!

En toch moet het jaar nog beginnen vind ik, want ’t eerste optreden

Nu dit jaar, moet ook nog komen, maar ’t eerste nieuwe liedje is

Toch al binnen, daar krijg ik ’n heel apart gevoel van binnen van…

Reken maar dat er nog meer komen, want Jack zei dat, toch!?

Allemaal dus weer vooruit kijken allemaal dus weer scherp zijn want

Nog meer nieuwe liedjes betekent op je qui-vive zijn, opletten!

En, oh ja, er moet me tóch nog wat van ’t hart, van mijn hart:

Namelijk ’n woord van dank aan Henk Aerts want die is gestopt.

Kijk, hij heeft veel voor het koor, ons koor, gedaan, dus dat mag

Ook wel’s gezegd worden ’t is jammer dat hij niet meer kan wat hij wil.

Omdat z’n gesteldheid ’t niet meer toelaat: Henk heel erg bedankt!

Reden dat ‘ze’ bij de vergadering er ook aandacht voor hadden!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.26.02.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hedde göllie ‘m wok gat, diej uijtnwoddugging?

Want kkreeg burrigt van ‘mein bullastingdienst’ dakkur,

Ak teit aar, is naor moes keijkun, naor da burrigt, daorrin.

Nouw, tviel wir mwôij teejgun, twaar wir genogt, twaar

En is mar zat, ‘Bullastingsaomunwerking West-Braobbaant’!

Nouw, twaar gwôn van de Gumjinte, de WeeOowZet enzoow!

Twaar wir mjir, mar ja duizen in Etten en op de Leur vlieggun

Reejdulluk in preis omwôg de leste teit en nouw zen zöllie

Avvast wok mar meej omwôg gegaon, meejtur bullastingun.

Nouw ‘èmmun we gulluk dasse vant koor, tniej doen…

En dan buddoel ik: Steijgun meette kontriebuussie, want

Niks te vinnun durroowvur op daggenda vur de vurgaodurring.

Kik, dan ‘èmmun die mazzul tog nog binnun, pluim vurt koor!

Of zittik nouw oppun, de, vurkjirde golluflengte……………….

Om op dieje pluim trug te kommun: Diejjis wa mein betreft,

Reejdulluk turregt vurt de, ôôze, Juubbieleejumkummissie!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie ‘m ook gehad, die uitnodiging?

Want ik kreeg bericht van ‘Mijn Belastingdienst’ dat ik,

Als ik ‘r tijd voor had, ’s naar moest kijken, naar hun bericht.

Nou, ‘t viel weer mooi tegen, ’t was weer genoeg, ‘t was

En is maar ‘zat’, ‘Belasting Samenwerking West-Brabant’!

Nou, het was dus gewoon van de Gemeente, de WOZ enzo!

T’was weer méér, maar ja de huizen en Etten-Leur vliegen

Redelijk in prijs omhoog de laatste tijd en nu zijn hunnie

Alvast ook maar mee omhooggegaan, met hun belastingen.

Nou hebben we geluk dat ze van ’t koor, het niet doen…

En dan bedoel ik: Stijgen met de contributie, want

Niets te vinden daarover op de agenda voor de vergadering.

Kijk, dan is die mazzel tóch nog binnen, pluim voor ’t koor!

Of zit ik nou op een, de, verkeerde golflengte…………………

Om op die pluim terug te komen: Die is wat mij betreft,

Redelijk terecht voor de, onze, Jubileumcommissie!!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.19.02.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, struinunt laast Ettus of Leurs S’eeren weegun.

Wandelent of fietsunt, want ik doeij nog wellis waddaandurs

As vurrut kôôr pennun of zittun rommullun of reejgullun,

Naoddurrik soms wellis vurweisbortjus van de Gummjinte.

En’t gao van ‘sportpark De streek’ tot ‘Sportpark de Streek’

Naor ‘sportpark de Streek’, of wok wel ‘Bouwverkeer streek’

Tot ‘bouwverkeer Streek’ en as taolpuurrist vink dawwel wah!

Reejjun dakkur oowvur pen ‘ier, is damme van ôôze buurt

Al mjir kjir meej de Gummjinte duroowvur gepraot ‘emmun.

Nouw èmmun zöllie van de Gummjinte al dikkuls guzzeet

En zèllufs toegezeet dur waddaon te doen, mar geziet

Nouw nog steeds duzzellufde bortjus staon.., en ‘angun…

Kik musschient dattie nuuwe Burgummjister diddwok leejst

Of bukkèkt en dattur nouwwis eindulluk waddaon gebeurt.

Of zouw dah eijdullukke wôôp zèn van mein as pènnurt!?

Reejjun om uit te zien naor de woensdag: wir ripputtiessie!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, struinend langs Ettens of Leurs ’s-Heeren wegen,

Wandelend of fietsend, want ik doe nog wel ’s wat anders

Als voor het koor pennen, te zitten rommelen of te regelen,

Nader ik soms wel eens verwijsbordjes van de Gemeente.

En ‘t gaat van ‘sportpark De streek’ tot ‘Sportpark de Streek’

Naar ‘sportpark de Streek’, of ook wel ‘Bouwverkeer streek’

Tot ‘bouwverkeer Streek’ en als taalpurist vind ik dat wel wat!

Reden dat ik er over pen, hier, is dat we van onze Buurt

Al meermaals met de Gemeente er over gesproken hebben.

Nou hebben ‘zij’ van de Gemeente al dikwijls gezegd

En zélfs toegezegd er wat aan te doen, maar je ziet

Nu nog steeds dezelfde bordjes staan…, en hangen…

Kijk misschien dat die nieuwe Burgemeester dit ook leest

Of bekijkt en dat er nu eindelijk eens wat aan gebeurt.

Of zou dat ijdele hoop zijn van mij als schrijver!?

Reden om uit te zien naar woensdag: weer repetitie!!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.12.02.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis wir zoowweit, we meugun wir niej!

Want tis karnuval, allus mot wir weijkun, tis digt!

Allus staoddop zun kop, de tent is oowpun, mar..

Niej vur ôôs, want weij meugun niej kommuh, dus.

En daddoe zjir, want ik ben ginne karnuvallur, tis

Niej aon mein bussteet, dus ik wul gwón ziengun!

Tzen traonun die nouw vloeijjun, tzen traonun, ut

Reejguntturvan, want kwul ziengun meet koor en

At kan liefst vandeweek nog, wir, gwon, as gewent…

Niks gin pollunnaizzus, niks gin gublèr vant bier

En zoow, mar gwon lietjus van ‘drienk rwôôje wein’.

Niks aon, karnuval, want we kunnuh dan niej ziengun.

Kik en weij zèn un zangkoor, vur goeije lietjus en

Ommus niej vur van die meebleir lietjus as van

Op die school meej van die luijzunmoeddurs, tog!?

Reejjun om uijt te zien naor de volgunde week…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is weer zover, we mogen weer niet!

Want ‘t is carnaval, alles moet weer wijken, ’t is dicht!

Alles staat op z’n kop, de tent is open, maar…

Niet voor óns, want wíj mogen niet komen, dus.

En dat doet zeer, want ik ben geen carnavaller, ‘t is

Niet aan mij besteedt, dus ik wil gewóón zingen!

T’zijn tranen die nou vloeien, ‘t zijn tranen, het  

Regent er van, want ik wil zingen met het koor en

Als‘t kan liefst deze week nog, gewoon, als gewent…

Niks geen polonaises, niks geen geblèr van ’t bier

En zo, maar gewoon liedjes van ‘drink rode wijn’.

Niks aan, carnaval, want we kunnen dan niet zingen.

Kijk, en wij zijn ’n zangkoor, voor goede liedjes en

Ommers niet voor van die meeblèr liedjes als van

Op die school met van die luizenmoeders, toch!?

Reden om uit te zien naar de volgende week…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.05.02.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kdogt vandeweek, kaar gurrugtun guwwort:

Wah zallur gaon gebeurrun, wah zalttie gaon doen!?

Akkut goet guwwort aar zouwtie daltun vantjin

Naor taandur gaon zettun, deurmukkaorre ‘ussullun,

En op aandurre plekkuh gaon zettuh, zoowguzzeet!

Nouw, dur giengun bij daandurrun durwok vandur plek.

Tog aarrikkur mjir van vurwaagt, ik dogt ‘ei gaosse  

Regs rigttun, van grwot naor kleijn zettun, zoowguzzeet.

Ammul niej waor dus, ‘ei eejsse dus gwon beejtur

Naor stem gussorteert en das eijgunluk beejtur dankkur  

Eijgunluk van vurwaagt aar, en ‘koop, en vurwaagttur

Nouw van, daddut wah stemming betreft, beejttur gaot  

Klienkun, beejttur gaot stemmun dus, dammut mjir gleijk

Of duijdullukkur gaon worrun, en mussgient worrun we

Of kreijgun mjir bassun un paor laogge altun schoowvun  

Reejdulluk korttop naor de mannun zaaggik opt lest tog!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik dacht deze week, had geruchten gehoord:

Wat zal er gaan gebeuren, wat zal hij gaan doen!?

Als ik het goed gehoord had zou hij de alten van ’t een

Naar ‘t ander gaan zetten, door elkaar gaan husselen,

En op andere plaatsen gaan zetten, zogezegd!

Nou, er gingen bij de andere stemmen ook van hun plek.

Toch had ik er meer van verwacht, ik dacht, hij gaat ze

Rechts richten, van groot naar klein zetten, zogezegd.

Allemaal niet waar dus, hij heeft ze gewoon beter

Naar stem gesorteerd en dat is eigenlijk beter dan ik er

Eigenlijk van verwacht had, en ik hoop, en verwacht er

Nu van, dat het wat stemming betreft, beter gaat

Klinken, beter gaat stemmen dus, dat we het meer gelijk

Of duidelijker gaan horen, en misschien horen we

Of krijgen we meer bassen, ’n paar lage alten schoven

Redelijk kort op naar de mannen zag ik op ’t laatst toch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.