COLUMN.04.12.2017

Torzjieneel:

Zwaontjes, trillend zit ik ‘ier nouw wir te schreivun,

Want ze zèn nouw in de straot aont boeldoowzurrun.

At goet is zènzur in geslaogt om teijdug klaor te zein

Nouw zènze beejzug meej zon trilmussjien, ‘n klein.

En de buddoelling is dasse de boel goet plat reijjun,

Niks mjir of miendur, mar we voellunnut beijjun.

Tis morruggun Sienturklaossaovvut, durrom op reim,

Regstreejks uittut‘art, vant koor en of eijgun ‘heim’.

Allus en aljin mar vurt Juubbieleejumkonsert van strak,

Nog mar veijf nagjus slaoppun de zeejnuuwwun strak.

En mar ‘oowpun dat gaot meejttie vant WeeEmKaa,

Niks goeffunt meej zöllie, dus vurrassing, jaajaa!

Kik, noguhe kjir oeffunnun..? Njeut, niks ginnurraolle,

Of oew genaomt, saommuh gaommurvur: fiennaolle!

Offut proowgramma goettis, zeejkur, guzzult zelluf zien,

Reejjun meej vurtrouwwun tkonsert tegummoet te zien!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, trillend zit ik hier nou weer te schrijven,

Want ze zijn nou in onze straat aan het bulldozeren.

Als 't goed is zijn ze'r in geslaagd ijdig klaar te zijn

Nu zijn ze dus bezig met zo’n trilmachine, ’n klein,

En de bedoeling is dat ze de boel goed plat rijden,

Niets meer of minder, maar we voelen 't beiden.

T’is morgen Sinterklaasavond, dus daarom op rijm,

Rechtstreeks uit 't hart, van ’t koor en/of eigen ‘heim’.

Alles en alleen maar voor 't Jubileumconcert van ‘strak’,

Noch maar vijf nachtjes slapen, van de zenuwen strak.

En maar hopen dat 't goed gaat met hun van dat WMK,

Niets geoefend met hunnie, dus verrassing, jajaa!

Kijk, nog 'n keer oefenen…? Nee hoor, geen generale,

Of hoe ook genaamd, samen gaan we er voor: finale!

Of 't programma goed is, zéker, je zult ’t zelf ook zien,

Reden om met vertrouwen ’t concert tegemoet te zien!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.27.11.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaar weg, mar tog waarrikkur!

Want Swies aar mein durrop gezet vandeweek.

Aarrut stiekum de zaoturdag al guddaon/-schreejvun.

Nouw benk trouwus wel bunnuuwt oettwaar,

En oellang, en wiej, vandeweek op de raodiejoow!?

Nog om aon te worrun, goeije rukklaomme vur ôôs!?

Tog wel deink, want kweet toevallug wiet zouw doen…

Reejjun wok ommut inturvjoew vur in de kraant

Af te waagttun, want kweetwok wiedda guddaon eet.

Nouw dus wir de lèste lwôôtjus weejgun, maokkun,

En bekeijkun, want die zènt zwaorst tog aalteit, ‘ei!?

Nog ruijm jinnuh week en dan ist zowweit: ut konsert.

Kik, ‘ut’ mot eigunluk ‘UT’, zèn, want wôftletturs!

Om naodruk te leigun op tjeenentaandur, schreivdut

Ommus meej wôftletturs, zoow ekkut gulljirt, toen…

Reejjun ommur flienk teejgunaon te gaon, woensdag!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was wèg, maar toch was ik er!

Want ons Wies had mij er op gezet, vorige week.

Al stiekem zaterdags tevoren gedaan/-schreven.

Nou ben ik trouwens wel benieuwd hoe het was,

En hoe lang, en wie, deze week op de radio!?

Nog om áán te horen, goede reclame voor ons!?

Toch wel denk ik, weet toevallig wie ‘t zou doen…

Reden ook om het interview voor in de krant

Af te wachten, want ik weet wie dát gedaan heeft.

Nou dus weer de laatste lootjes wegen, maken,  

En bekijken, want die zijn ’t zwaarst toch altijd, hè!?

Nog ruim één week en dan is ’t zover: het concert.

Kijk, ‘het’ moet eigenlijk ‘HET’, zijn, want hoofdletters!

Om nadruk te leggen op ‘t een of ander, schrijf je het

Om die reden met hoofdletters, zo dus geleerd, toen…

Reden om er weer flink tegenaan te gaan, woensdag!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

Column.20.11.2017

COLUMN.20.11.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kzeejjut vorige week allis: let op!

We kommun in de kraant en op de raoddiejoow!

Akkut goettep dan wortur vandeweek gepraot,

Naomus kraanten, BeejjEndeStem of de Boowde.

En dan kommun we de vreijdag op de raodiejoow,

Naorrik goet ginformeert ben op Loowkal Effem.

Tussun elluf en twolluf, regstreeks inturviejoew!

Regstreeks wok op de vierde deejsember ront,

Aarren ze gezeet, 16.50 uur int programma, leif!

Niks mis meej tog, vúr ôôs Juubieleejumkonsert.

En dan mar ‘oowpun dassammul gaon lusturrun.

Nouw mot me woknog vanttart van de woensdag.

Kees wor steeds strengur, vinnik, twor surriejeus!

Omdammennut Juubieleejumkonsert gaonèmmun,

Omdamme meej liefde en uittut tart mottun ziengun.

Reejjun ommur surriejeus teegunaon te gaon, gaon!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

Vertaling:

Zwaantjes, ik zei het vorige week al eens: let op!

We komen in de krant en op de radio!

Als ik ‘t goed heb dan wordt er deze week gepraat,

Namens de kranten, BNdeStem of De Bode.

En dan komen we aanstaan vrijdag op de radio,

Naar ik goed geïnformeerd ben op Local FM.

Tussen elf en twaalf, rechtstreeks interview!

Rechtstreeks ook de vierde december, rond,

Als gezegd, 16.50 uur in het programma, live!

Niks mis mee toch, voor óns Jubileumconcert.

En dan maar hopen dat men allen gaat luisteren.

Nu moet me ook nog van het hart van woensdag.

Kees wordt steeds strenger, vind ik, ’t word serieus!

Omdat we het Jubileumconcert gaan hebben,

Omdat we met liefde en uit het hart moeten zingen.

Reden om er serieus tegenaan te gaan, gaan!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.13.11.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, witte wat veurdjil is addoew straot

Wirris dur werrukzaom’eejdun geplaogt wort?

Aalteit muzziek, aalteit mar: “Skaai Reejdijoow”!

Normaol buggiennik om aagttuur meej mun

Eiguste kraantje en koffiej, mar mjisttal ist

Nouw al ‘alluf aagt, want om kwart oowvurt

Tuur van zeuvun ist al raok meejt geluit van

Raodijoows en ‘aomurs teejgun stjinnun en

Aalteit voldoende ‘arttop, want ze mottun ut

Nuttuurluk in de jille straot worrun dassullie

Errugge fens zèn van “Skaai Reejdijoow”!!!

Niks mis meej, mar zoow ‘art en zoow vroeg!?

Kik raoddijoow, muzziek, priema, in jirre!

Omdawwei die strak wok gubbruijkun wullen.  

Omdad’Oproep Braobaant ôôs aondaagt gift.

Reejjun om de vierde deejsember tontouwwun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, weet je wat het voordeel is als je straat

Weer eens door werkzaamheden geplaagd wordt?

Altijd muziek, altijd weer: “Sky Radio”…

Normaal begin ik zo om acht uur met m’n

Eigen krantje en koffie, maar meestal is het

Nu al half acht, want om kwart over

T’uur van zeven is’t al raak met ‘t geluid van 

Radio’s en hamers tegen stenen en

Altijd voldoende hardop, want ze moeten ‘t

Natuurlijk in de hele straat horen dat zij

Erge fans zijn van “Sky Radio”!!!

Niks mis mee, maar zo hard en zo vroeg…!?

Kijk radio, muziek, prima, in ere!

Omdat wij die straks ook gebruiken willen.

Omdat “Omroep Brabant” ons aandacht geeft.

Reden om de vierde december te onthouden!!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.06.11.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kem toggis efkus zittuh telluh,

Want tintriegeerdumme togwel, rontkeijkunt.

Ammul vrouwuh leikkut, ak wirris rontkeijk.

Normaol is de vur’ouding in Neejdurlaant,

En mukkaant oowvural in d’omgeejving,

Normaol zon 52pussent vrouwulluk geslagt,

Teejgun zon 48pussent mannun, tog!?

Reejkunnikkut beij ôôs uit dan kommik

Aamper uijt op zon 22pursent mannuh!

Naorrut Stuur keijkunt zenttur 25pursent!

En das tog wel aarrug ‘eij, mottuh zöllie

Nouw tog egt wel veul ondur leijjun, of

Kommuh die mannuh meejtur kraagt en/

Of inzet dur tog guwwon nog boowvunnuijt?

Of zittik nouw de weins van de vaoddur van

Reejdullukke gedaagtes te ‘oowpun…..?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb toch ‘s even zitten tellen.

Want ‘t intrigeerde mij toch wel, rondkijkend.

Allemaal vrouwen lijkt’t, als ik weer ‘s rondkijk.

Normaal is de verhouding in Nederland,

En bijna overal in de/onze eigen omgeving,

Normaal zo’n 52 procent vrouwelijk geslacht,

Tegen zo’n 48 procent mannen, toch!?

Reken ik het bij ‘ons’ uit dan kom ik

Amper uit op zo’n 22 procent mannen!

Naar het Bestuur kijkend zijn er 25 procent!

En dat is toch wel erg hè, moeten zij

Nu toch echt wel veel onder lijden, of

Komen die mannen met hun kracht en/

Of inzet er toch gewoon nog bovenuit?

Of zit ik nu de wens van de vader van

Redelijke gedachtes te hopen.....?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.30.10.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, bende göllie dur wok meejt Nuuwjaor!?

Want dannist russepsie, vant koor, vurt nuuwjaor.

Ammul wir leutugge diengun doen, dus gif doeweijgun

Nou wokkis op, want saommun kummuddurdan wir

Efkus nun leujtugge start vant nuuwe jaor van maokkun!

Nouw wirris waddaandurs, want we gaont tjaor van

Tjuubbieleejjum afsluijtun meejjun grwôts konsert.

Reejjun wurrom we ammul ut affiessje gat ‘èmmun.

Ammul op’angun tuis eij, ammul vurt raom durmeej!

Nouw meuggun zut in Etten en op de Leur ammul

Egt weejttun dat zoowweit is: Twintug jaor zienggun we

Nouw al meejzunallun en meejt konsert saommun meejt

Koor uit de Klundurt, uit de West’oek, wok van Kees.

Omdammennal zoowveul suukses aarrun de veurugge

Optreejjus in de KaaEsEej, doemmut wir saommun.

Reejjun om ôôs nouwwal daorrop te gaon vur’euggun!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, zijn jullie er ook met het Nieuwjaar!?

Want dan is’t receptie, van’t koor, voor’t nieuwe jaar.

Allemaal weer leuke dingen doen, dus geef jezelf

Nou ook eens op, want samen kunnen we er dan weer

Even een leuke start van‘t nieuwe jaar van maken!

Nu weer eens wat anders, want we gaan ’t jaar van

T’jubileum afsluiten met een groots concert.

Reden waarom we allemaal ‘t affiche gekregen hebben.

Allemaal ophangen hè, allemaal voor ’t raam er mee!

Nu mogen ze het in Etten en op de Leur allemaal

Echt weten dat het zover is: Twintig jaar zingen we

Nu al met z’n allen en met het concert samen met het

Koor uit de Klundert, uit de Westhoek, ook van Kees.

Omdat we al zoveel succes hadden de vorige

Optredens in de KSE, doen we het weer samen.

Reden om ons er nu al op te gaan verheugen!!

Tot de volgende keer,

ERKA.