COLUMN.02.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbennur wir, kben trug, kwaar op vakkaassie.

Wemmunnut goetgat, kben tuvreejjun, twaar goei weer.

Ammul goet en wel, mar kaar vurt weer nie wég’oevengaon!

Niks dan goei weer ‘ier mar bij ôôs daor wok, en das niej…

En nouwwir oowvur naor de gwonne gang van zaokkun dus.

Naort Zoowmurkonsert buvvobbult, de woensdag dus.

Tis dan ôôs dubbuut, tjiste meej/in ôôs nuuwwe pakskus.

Reejdulluk nuuwsgierrug benk wassur van zulle vinnun…

Ammul netjus int zwart, ammul netjus meejjun zwarte map!

Nouw mar afwaagttun wellukke lietjes Kees laot ziengun,

En das un vurrassing want veivvuntwintug gat, die kumme

Nwooit vanzunleejvun gezongun kreijgun op jinne naovut!

Kik, en das nouw wir ôôs koor, want vol meej vurrassingun.

Om oowvur vurnuuwwingun mar niej te praottun, want

Ok daor gaoggut meej deur: wir twee nuuwe vrouwen.

Reejdulluk bunnuuwt: jonge of musschient wel jil jonge…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, ik ben terug, ik was op vakantie.

We hebben het goed gehad, ben tevreden, ’t was goed weer.

Allemaal goed en wel maar had voor ‘t weer niet hoeven gaan!

Niets dan goed weer hier maar bij ons daar ook en da’s niet…

En nu weer over naar de gewone gang van zaken dus.

Naar het Zomerconcert bijvoorbeeld, woensdag aanstaande.

T’is dan ons debuut, ‘t eerste met/in onze nieuwe kledij.

Redelijk nieuwsgierig ben ik wat ‘ze’ er van zullen vinden…

Allemaal netjes in’t zwart, allemaal netjes ’n zwarte map!

Nu maar afwachten welke liedjes Kees zal laten zingen.

En da’s ’n verrassing: 25 liedjes gekregen, die kunnen we

Nooit van z’n leven gezongen krijgen op één avond!

Kijk, en da’s nou weer ons koor, want vol met verrassingen.

Om over vernieuwingen maar niet te spreken, want

Ook daar gaat ’t maar door: weer twee nieuwe vrouwen.

Redelijk benieuwd: jonge of misschien wel heeeel jonge…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.28.05.2018.

COLUMN.28.05.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbendurwir, kwaar effe weg en strak wir.

Waarde göllie wok in Klundert aont glundurrun?

Ammul goetgemutst dus, want twaar lekker weer en

Noggis goet gezongun wok, vinnik ent puubliek wok.

Ent puubliek gieng bij ôôs zellufs daansun, dus…

Nouw gaomme vandeweek vast oeffunnun vur de

Togt naor Middulburg en vurt Zoowmurkonsert!

Reejdulluk spannunt, of zitte göllie dur niej meej?

Ammul goet in vorrum, ammul goet beij stem, dus

Nouw mottut wok wir goet gaon, zeejkur tkonsert!

En wittut nog: we gaon dan in ôôs nuuwe pakskus.

Nouw das wok spannunt, want ‘oew zulluzzut vinnun!?

Kik, oeffunning baort kunst, mar tuunnieforrum…

Of zalt gwon wennun worre, dur gwon eijgus aon en

Om worrun, og, tzal wir wel meejvallun, twor gwon.

Reejjun om de toekomst meej zin in te gaon, tog!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ps: bennur strak in juunnie niej…

 

Vertaling:

Zwaantjes, ben er weer, ik was even weg en straks weer.

Waren jullie ook in Klundert aan het glunderen?

Allemaal goedgemutst dus, want ‘t was lekker weer en

Nog eens goed gezongen ook, vind ik en’t publiek ook.

En het publiek ging bij ons zelfs dansen, dus…

Nou gaan we deze week vast alvast oefenen voor de

Tocht naar Middelburg en voor het Zomerconcert!

Redelijk spannend, of zitten jullie er niet mee?

Allemaal goed in vorm, allemaal goed bij stem, dus

Nu moet het ook weer goed gaan, zeker het concert!

En weet je het nog: we gaan dan in onze nieuwe pakjes.

Nou, dat is ook spannend, want hoe zullen ze ’t vinden!?

Kijk oefening baart kunst, maar het uniform…

Of zal ‘t gewoon wennen worden, er gewoon eigen aan en

Om worden, och, ’t zal weer wel meevallen, ’t wordt gewoon.

Reden om de toekomst met zin in te gaan, toch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

Ps: ik ben er straks in juni niet…

COLUMN.07.05.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wèmme ze, we kunnunnutnouw oefunnun!

Want vandeweek kreejgun we, diettur waarrun, ze.

Agger niej waar dan kreidde ze nun volgende kjir wel.

Nouw kummunnôôs niemmur vurschuijlun aagtur de tekst,

En mottun wunnut volgus die notjus gaon ziengun.

Nouw, kben bunnuuwt oetta nouw gaot klienkun, en,

Tmot nouw, kèmmut gezien, nog duijdulluk worrun wie

Regttuit ziengt en wiettie wôgge of laoge notjus ziengt!

Ammul dus, strak, ammut wirris gaon ziengun, schaarrup

Naor Kees keijkun, zoowdamme niej vur schut staon

En/of vur joowkur, atta Durrup wirris aon dorde komt…

Nouw de dondurdag ammul op teit beij de bus zèn, `ei!

Kik, we mottun naor Groesbeejk, mottunnur op teit zèn.

Ommur daor meejjôôs beste bjintje veur te gaon staon.

Om zöllie daor te laottun worrun (en zien) wie weij zèn.

Reejjun om strak in Groesbeek allèrt te zèn en te bleijvun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes we hebben ze we kunnen het nu oefenen!

Want afgelopen woensdag kregen we, die er waren, ze.

Als je er niet was dan krijg je ze ‘n volgende keer wel.

Nu kunnen we ons niet meer verschuilen achter de tekst,

En moeten we het volgens die nootjes gaan zingen.

Nou, ik ben benieuwd, hoe dat nu gaat klinken, en,

T’moet nu, ik heb het gezien, nog duidelijk worden wie

Rechtuit zingt en wie de hoge of lage nootjes zingt!

Allemaal dus, straks, als we weer 's gaan zingen, scherp

Naar Kees kijken, zo dat we niet voor schut staan

En/of voor joker als dat Dorp weer’s aan de orde komt…

Nu, donderdag allemaal op tijd bij de bus zijn, hè!

Kijk we moeten naar Groesbeek, moeten er op tijd zijn.

Om er daar met ons beste beentje vóór te gaan staan.

Om hun daar te laten horen (en zien) wie wij zijn.

Reden, straks in Groesbeek alert te zijn en te blijven!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.30.04.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, bedankt dadde göllie dur giesturrun wok waar.

Want tis vur Kriest nun mwôôije dag geworrun, de zondag!

Ammul goet gezongun en ammul jil aontoezjast meegedaon.

Nouw dawaar soms wellis aandurs, volgus ôôze Keejs dus.

En wierdur volgus mein volluijt en voldaon meejgedaon!

Nouw waddaandurs, want ‘eij, ôôze Keejs, von vandeweek

Tog damme meejt Kleine Kaffeej mar waddaon rommuldun!?

Reejjun ommum te laottun zien damme gin notjus aarrun…

Ammul goettenwel mar zondur notjus knaauwwut niej goet!!

Nouw en toen zeettie teejgun mein “Oeps, dah wiessik niej!”

En nouw kreeggik de zondag van zeijn ammul blaojkus meej

Niks dan notjus van en oowvur un Klein Kaffeej Aon Daovvun

Kik en die kreijde göllie de woensdag van meijn, addur bent…

Om dan meej te kunnun ziengun zoowwattiejut ‘eet bedoelt.

Og aldoende ljirde wir wellis wah, tog, niedan, zoowwisttog.

Reejjun tooppun dah Kriest de zondag tóg eej gunnoowtun.

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, bedankt dat jullie er gisteren ook waren.

Want ‘t is voor Chris ‘n mooie dag geworden, zondag!

Allemaal goed gezongen en heel enthousiast meegedaan.

Nou dat was soms wel eens anders, volgens onze Kees dus.

En nu werd er, volgens mij, voluit en voldaan meegedaan!

Nu eens wat anders, want hij, onze Kees, vond deze week

Toch, dat we met Het Kleine Café maar wat aanrommelden!?

Reden om ‘m te laten zien dat wij ‘geen nootjes’ hadden…

Alles goed en wel maar zonder nootjes knauwt ’t niet goed!!

Nou en toen zei hij tegen mij “Oeps, dat wist ik niet!”

En nou kreeg ik zondag van hem allemaal blaadjes met

Niks dan noten van en over ’n ‘Klein Café Aan De Haven’!!

Kijk en die krijgen jullie woensdag van mij, als je er bent…

Om dan mee te kunnen zingen zoals hij het heeft bedoeld.

Och al doende leer je weer ‘s wat toch, niet dan, zo is’t toch.

Reden om te hopen dat Chris zondag toch heeft genoten.

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.23.04.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbendurwir, kwaar effe weg, kmoes meej.

Want we waarrun naor Dalgarve, daor zèmmuh we

Aont fietsun en twandullun gewiest, meej mwooi weer.

Nouw gifta niks, is efkus weg, mar akdan tuis kom

En merruk dattur nuuwe kleeding is uitgerèkt, èkda

Nouw dus gummist en weettik niej wadde göllie ammel

Tog nog ammul gattèt, roskus, zjielètjus, jaskus…

Reejkun mar dakda wok weettun wöl, mar nouw mok

Ammul waagtun tot de woensdag vurdakkut weet…

Nouw en waagtun is moeijluk en zeejkur agge niet

En/of niej jimmul wit waorrop, waorveur en wurrum!

Nouw deinkkik inmidduls beij mun eigun: zummut mar

Klaor en duijdulluk, gewon blaauw blaauw laottun?

Of waarrut azuurblaauw, turkwaaze of ‘eejmulsblauw…

Og, ge mot mar zoow deinkun addouw ‘aor mar goet zit!

Reejjun dak deink: de woensdag weekkut lekkur wok!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, was effe weg, ik moest mee.

Want we waren naar de Algarve, daar zijn we

Aan ‘t fietsen en wandelen geweest, met mooi weer.

Nou geeft dat niks, ‘s effe weg, maar als ik dan thuis kom

En merk dat er nieuwe kleding is uitgereikt, heb ik dat

Nou dus gemist en weet ik niet wat jullie allemaal

Toch nog gekregen hebben, roosjes, giletjes, jasjes…

Reken maar dat ik dat ook weten wil, maar nu moet ik

Alsmaar wachten tot woensdag voordat ik het weet…

Nou, en wachten is moeilijk en zeker als je niet

En/of niet helemaal weet waaróp, waarvoor en waarom!

Nou denk ik inmiddels bij mezelf: zullen we het maar

Klaar en duidelijk, gewoon blauw blauw laten?

Of was het azuurblauw, turquoise of hemelsblauw…

Och, je moet maar zo denken als je haar maar goed zit!

Reden dat ik denk: de woensdag weet ik ’t lekker ook!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.09.04.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, aarde göllie da giesturrun wok?

Want ik dogt jist damme ergus in de rimboe

Aonkwaammun toenk aonreej naor de Moer…

Nouw en toen wierrut innjees tog wir asfalt

En waardur nun Kerruk en un plein en un kroeg!

Nouw en toen zaattun we tog goet, alwaarrut

Tog wir, vur ôôs, un klein poowdijum, zoowdak

Reejdulluk dikkuls meej mun boek en aarrummun

Ammul mar in de knoei zaat te staon, mar verdur

Nun goeije ziengmiddag daor vur Zin-in-Zang wor!

En kvon damme int algemjin goet zongun, mar

Nouw ist afwaagten tot de woensdag of ôôze

Kees da wok von, want dast bullangreikste, tog!?

Om dan wir vurruit te gaon keijkun naor de volgunde

Of daandurre kjir damme wir ‘uit’ mottun ziengun.

Regttuittut ‘art gesproowkun: kzieddur naor uit!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hadden jullie dat gisteren nou ook?

Want ik dacht eerst dat we ergens in de rimboe

Aankwamen toen ik aanreed naar de Moer…

Nou en toen werd het ineens toch weer asfalt

En was er een kerk en ’n plein en ’n kroeg!

Nou en toen zaten we toch goed, al was het

Toch weer, voor ons, ‘n klein podium, zodat ik

Redelijk dikwijls met m’n boek en m’n armen

Alsmaar in de knoei zat te staan. maar verder

N’n goeie zingmiddag daar voor Zin in Zang hoor!

En ik vond dat we in’t algemeen goed zongen, maar

Nou is het afwachten tot aanstaande woensdag of onze

Kees dat ook vond, want dat is’t belangrijkste, toch!?

Om dan weer vooruit te gaan kijken naar de volgende

Of de andere keer dat we weer ‘uit’ moeten zingen.

Recht uit ’t hart gesproken: ik zie er naar uit!

Tot de volgende keer,

ERKA.