COLUMN.13.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie oeweigun al aongemelt?

Want tis de 23-ste september wir fietstogt vant kôôr.

Ammul meejdoen ‘ei, want kèm guwwort dassedur un

Nogal jille mwôôije rit van gummokt èmmun, dur

En laast slaans paoijkus en dreejvun en turraskus…

Nouw, da meude dus niej missun, en zèmmun

Togwok nog wah lekkurs teettun agge trugbent!

Reejdulluk, das wirris waddaandurs, de vakkaanssie

Aont deurkommun, uitzweejttun en kreujnun van de

Nogal jitte daogun en naagtun…, tis wok nwoit goet!?

En tog komt de jiste ripputtiessieaovont dur wir aon.

Nouw leikkut vinnik, oft zoowgaaw vurbeij is guggaon.  

Kik, musschient komt dah omdat zoow waarrum waar.

Of zouwwut guwwon zèn omdamme ouwer worrun

Ofzoow en dat daordeur lèkt ofttammul snellur gaot…

Reejjun omdur de volgunde wejk wir te zèn, te staan!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie jezelf al aangemeld?

Want t is de 23e September weer fietstocht van ’t koor.

Allemaal meedoen hè, want heb gehoord dat ‘ze’ er ‘n

Nogal hele mooie rit van gemaakt hebben, door  

En langs ‘s lands paadjes en dreven en terrasjes…

Nou, dat mag je dus niet missen, en ‘ze’ hebben

Toch ook nog wat lekkers te eten als je terug bent!

Redelijk, dat is weer ‘s wat anders, de vakantie

Aan het doorkomen, uitzweten en kreunen van de

Nogal hete dagen en nachten…, ’t is ook nooit goed!?

En toch komt de eerste repetitieavond er weer aan.

Nou lijkt het, vind ik, of ’t zo snel voorbij is gegaan.

Kijk, misschien komt dat omdat het zo warm was.

Of zou het gewoon zijn omdat we ouder worden

Ofzo en dat ‘t daardoor lijkt of ’t allemaal sneller gaat…

Reden om er volgende week weer te zijn, te stáán!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.06.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, witte göllie nog dat vakkaanssie is?

Want kzittiernouw te tiepen en das dus waarruk!?

Akkut goettep dan benk musschient de jinnugste

Nog vant kôôr diettadoet, of zèndur nog mjir soms?

Eijgunluk zullundur wel mjir zèn, vant Stuur ofzoow.

Nouw zalda wel kommun durt feijt dattur soms

Tog nog wellis wah gurreejgult mot worrun, zoowast

Russentulluk aonkommunt (Nao-)Zoowmurkonsert.

At niej vurraandurt wortta de neejgunnuntwintugste

Nouw van deejze mont, int Turrufschip doemmudda.

En de vraog: Bendur klaor vur, beij stem, in vorrum?

Niks mjir, niks miendur, want mar jinne ripputtiessie…

Kik en dan kumme laottun zien ‘oe goet damme zèn.

Omdat meej jinne ripputtiessie tóg goet mot klienkun!

Om ôôze suupporturs wirris bleij en gullukkug te zien.

Reejjun omdur ammul te zèn op djiste ripputtiessie!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, weten jullie nog dat het vakantie is?

Want ik zit hier nu te typen en dat is dus werken!?

Als ik het goed heb, dan ben ik misschien de enigste

Nog van 't koor die dat doet, of zijn er nog meer soms?

Eigenlijk zullen er wel meer zijn, van ’t Bestuur of zo,

Nou zal dat wel komen vanwege het feit dat er soms

Toch nog weleens wat geregeld moet worden, zoals ‘t

Recentelijk aankomend (Na-)Zomerconcert.

Als ‘t niet veranderdis dat de negenentwintigste

Nu van deze maand in ’t Turfschip doen we dat.

En de vraag is: Ben je’r klaar voor, bij stem, in vorm?

Niks meer, niks minder, want maar één repetitie…

Kijk en dán kunnen we laten zien hoe goed we zijn.

Omdat 't met één repetitie tóch goed moet klinken!

Om onze supporters weer eens blij, gelukkig te zien.

Reden om er allemaal te zijn op de eerste repetitie!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.30.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, driej weejkun geleejjun waarrut pas,

Want toen waar ôôs veurrugge afscheit, en

Aarrik as slotwoordje damme niej meej mukkaor

Naopraottun konnen, want twaar vakkaassie…

En nouw stonnun we dur tóg wir, beij zon afscheit…

Nog wel zoowveul waarrun dur: veur Nelly van Kees.  

Twaar afgelwôppun zaoturdag jil druk, goet dattur

Reejdulluk veul, wok van ôôs, waarrun, daddoe goet!

Allus bijjjin ‘ooppik nouw tog égt dat vurlwoppug  

Nouw égt de lèste kjir meej zoowwiets gewiest is.

En damme mukkaor gwon de 22-ste auwgustus wir

Normaol oppun ripputtiessie kunnun ontmoetun.

Kik en damme dan wir goet guddiessieplieneert zèn.

Om vurt Nazoowmurkonsert in vorrum te zèn.

Om ôôs in ôôs nuuwwe pakskus te prissenteerrun.

Reejdulluk feirre afspraok tog, niewwaor…, tòg!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, drie weken geleden was het pas,

Want toen was ons vorige afscheid, en

Als slotwoordje had ik toen dat we niet met elkaar

Ná konden praten, want het was vakantie…

En nu stonden we er tóch weer, bij zo’n afscheid…

Nog wel zo veel waren er: voor Nelly van Kees.

T’was afgelopen zaterdag heel druk, goed dat er

Redelijk veel, ook van ‘ons’, waren, dat doet goed!

Alles bijeen hoop ik nu toch écht dat het voorlopig

Nu écht de laatste keer met zoiets geweest is.

En dat we elkaar gewoon de 22e augustus weer

Normaal op ’n repetitie kunnen ontmoeten .

Kijk en dat we dan weer goed gedisciplineerd zijn.

Om voor het Nazomerconcert in vorm te zijn.

Om ons in onze nieuwe kledij te presenteren.

Redelijk faire afspraak toch, nietwaar…, tóch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.23.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, twee kollums geleejjun ist nog mar,

Waorrin ik schreejf dat nouwwel wel efkus kon

Amme wir iemants oowvurleijdun melddun…

Nouw ist wir zoowver: Nelly van Vugt, de vrouw

En steun van onze Kees, is tog nog onvurwags

Naor un kort ziekbed, zaotturdag oowvurleejjun…

Tis te gek vur woordun, mar heejlaaos, tiszoow!

Rillatief kort ‘èmmun w‘eur meuggun kennun.

Allummaol vonnun we ‘eur zon vroowlukke vrouw.

Nog tottut ent toe stonze aagtur ‘eurre Kees.

En stonnun weij paf van dur deurzettingskraagt.

Nouw, mar teej ‘eellaos niej meuggun ‘elpun...

Kik en nouw effe waagtun wannjir dur afscheit is

Om ’oowpunluk meejzunnallun daor beij te zèn.

Om ‘eur te buddaankun vur de steujnvur vur Kees en

Reejdulluk wah kôôrrun in en rond de Klundurt…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, twee columns geleden is het nog maar,

Waarin ik schreef dat het nu wel even kon

Als we iemands overlijden te melden hadden…

Nu is het weer zover: Nelly van Vugt, de vrouw

En steun van onze Kees, is toch nog onverwachts

Na een kort ziekbed, afgelopen zaterdag overleden.

T’is te gek voor woorden, maar helaas, ’t is zo!

Relatief kort hebben we haar mogen kennen.

Allemaal vonden we haar zo’n vrolijke vrouw.

Nog tot het einde toe stond ze achter haar Kees.

En stonden wij paf van haar doorzettingskracht.

Nou, maar ’t heeft helaas niet mogen helpen…

Kijk en nu even wachten wanneer haar afscheid is

Om, hopelijk met z’n allen, daar bij te zijn.

Om haar te bedanken voor de steun voor Kees en  

Redelijk wat koren in en rond Klundert…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.16.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, aggut goet bukkèkt dan ziemme mukkaor

Wirris un tètje niej, jille teit, veifennun’alve weejk!

Ammul goettenwel mar de tweejjutwintugste auwgustus,

Nao de vakkaassie, komme we nouw pas beij mukkaorre,

Ent Stuur eej besloowtun omt uitgestelde zoowmurkonsert

Nouw te doen op de neejgunnentwintugste auwgustus… (

Tis deejfiennietief, dus schreivvut avast mar wir ergus op)

Reejjun om aon te neejmun daddôôze Kees ént Stuur,

Arstikke veul vurtrouwun in ôôs ‘èmmun want we kunnun

Nouw mar jinne weejk daorveur gaan ripputteerrun dus…

En das kort, ‘arstikke kort, mar nuttuurluk kummunnut!

Niks dan van die lietjus diemmennal gukkreejgun aarrun.

Kik en nouw èmmumme veifennun’alve weejk omttuis t’

Oeffunnun, uit te proowbeerrun, tkom vaneiggus goet!

Oeffunning baor keust zeiggun ze wellis: gaoddoewgang.

Reejjun om meej vurtrouwwun de vakkaassie in te gaon.

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, als je't nu goed bekijkt dan zien we elkaar

Weer eens 'n tijdje niet, ’n hele tijd, vijfeneenhalve week!

Allemaal goed en wel maar de 22-ste augustus,

Na de vakantie, komen we nu pas weer bij elkaar.

En ’t Bestuur besloot om’t uitgestelde Zomerconcert

Nu te organiseren op de negenentwintigste augustus… (

T’is definitief, dus schrijf het alvast maar weer ergens op)

Reden om aan te nemen dat onze Kees en het Bestuur,

Aardig veel vertrouwen in ons hebben, want we kunnen

Nou maar een week daarvoor gaan repeteren dus…

En dat is kort, aardig kort, maar natuurlijk kunnen we't!

Niets dan van die liedjes die we al opgekregen hadden.

Kijk en nu hebben we vijfeneenhalve week om ’t thuis te

Oefenen, uit te proberen, dus ’t komt vanzelf goed!

Oefening baart kunst, zeggen ze weleens: ga je gang.

Reden om met vertrouwen de vakantie in te gaan.

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.09.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, bedankt dadde göllie dur wok waarrun.

Want ut afscheit van Paula waar stemmug en surreen.

Ammul jil goet gekeejkun en gelösturt naor Kees.

Nouw, zon afscheit tjikkunt de baant die weij meej  

En vur mukkaorre ‘emmun, bedankt, ik deink dah

Nouw Paula, assut gezien en guwort eet, tuvreejjun is!

Tog issut nouw vakkaanssie, tog ziemme mukkaorre

Reejdulluk lang efkus niej, dus we kunnen wok niej

Ammul noggis naopraottun, steujn zoekkun bei mukkaor.

Nouw, en das dus wörrom ikkut tog nog efkes benoem.

En oowpulluk ist vurlwoppug de lèste waarvan we

Nouw wir afscheit van ‘emmun genoowmun, tkan wirwel…

Kik en de tweejjuntwintugste auwgustus ziemme mukkaor

Ok wir trug, en das tog nog wir gauwwur dan gedenkt wor.

Om dan mar te sluijttun meej de beste vakkaanssieweinsun.

Reejjun meej Paula te zeiggun: Uttis ut ziengun, niejjut liet!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, bedankt dat jullie er ook waren.

Want het afscheid van Paula was stemmig en sereen.

Allemaal heel goed gekeken en geluisterd naar Kees.

Nou, zo’n afscheid tekent de band die wij met

En voor elkaar hebben, bedankt, ik denk dat

Nu Paula, als ze ‘t gezien en gehoord heeft, tevreden is!

Toch is ‘t nu vakantie, toch zien we elkaar

Redelijk lange tijd even niet, dus we kunnen ook niet

Allemaal nog ’s ná praten, steun zoeken bij elkaar.

Nou en dat is dus waarom ik ’t toch nog even benoem.

En hopelijk is ’t voorlopig de laatste waarvan we

Nu weer afscheid van hebben genomen, ’t kán weer wel…

Kijk en de tweeëntwintigste augustus zien we elkaar

Ook weer terug en da’s toch sneller dan je denkt hoor!

Om dan maar te sluiten met de beste vakantiewensen.

Reden mét Paula te zeggen: ‘t Is het zingen, niet ‘t lied!

Tot de volgende keer,

ERKA.