COLUMN.07.10.2019.

 

Torzjieneel:

 

Zwaontjus, de zaoterdag ist ‘Tiel’, gaode tog wok wel meej eij!?

 

Want die bus mot wel vol wor, wok oewe vent of vrouw ofzoow,

 

Ammul meuge ze meej, mar nuttuurluk jist ammul van/dur ôôs!

 

Nouw ekkis gukkeejkuh op die sait van ‘Tiel’, dur komme dur veul.

 

En wok ‘de Beejk’ komt, zaaggik, mar wok zellufs nog ‘ongemeld’…

 

Nouw, das vremd, tog, want ge moes oewweigguh inschreijvuh.

 

Tottun buppaolde daottum en tog komme dur wok die da niej

 

Regstreejks èmme guddaon, dah vink gek, vremd en wok raor!

 

Ammul op teit, want de bus waag niej en wok niej trug, mèskus!

 

Niemmur te laot zèn as in Wôstur’out, stattuh doedde mar jiddur!

 

En nouwwuttur tog oowvur èmmuh, zouwwut in Tiel wel goet en

 

Nog wah goeijekwôp zèn om te stattuh, want die van mein

 

Komdwok meej, at goei weer is zeejzuh, mééj un vriendin, dus….

 

Og, tzal wel meejvalluh tog, deink, ‘oowpik, ze mot mar gwon

 

Of aljin mar, naor en beij ôôs optreejjuh komme keijkkuh, tog!?

 

Reejjuh damme goet vur de dag mottuh komme de zaotturdag!

 

‘ouwdoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, aanstaande zaterdag is’t ‘Tiel’, je gaat toch ook mee hè!?

 

Want de bus moet wel vol hoor, óók je man of vrouw, ofzo,

 

Allen mogen ze mee, maar natuurlijk eerst allemaal van/door ons!

 

Nou heb ik ‘s gekeken op de site van ‘Tiel’, daar komen er veel.

 

En ook ‘De Beek’ komt, zag ik, maar ook zelfs nog ‘ongemeld’…

 

Nou, da’s vreemd, toch, want je moest jezelf inschrijven.

 

Tot ‘n bepaalde datum en toch komen er ook die dat niet

 

Rechtstreeks hebben gedaan, dat vind ik gek, vreemd en ook raar!

 

Allemaal op tijd, want de bus wacht niet en ook niet terug, meisjes!

 

Niet meer te laat zijn zoals in Oosterhout, stadten doe je maar eerder!

 

En nu we het er toch over hebben, zou het in Tiel wel goed en

 

Nog wat goedkoop zijn om te stadten, want die van mij

 

Komt ook mee, als ’t goei weer is, zei ze, mét ’n vriendin, dus…

 

Och, ’t zal wel meevallen toch, denk ik, hoop ik, ze moet maar gewoon

 

Of alleen maar naar ons en bij ons optreden komen kijken, toch!?

 

Reden dat we goed voor de dag moeten komen, aanstaande zaterdag!

 

Houdoe,

 

ERKA.

 

 

 

 

COLUMN.30.09.2019.

 


Torzjieneel:

 

Zwaontjes, ut reejgunde mukkaast niej in Wôstur’out!

 

Want wemme daor guzonguh en sRietje ‘eej mar  

 

Aljin jinne kjir dur trekkas aagturruijt motte zettuh!

 

Nouw en ze ston goet vur ôôs mar vur ôôs ston ze wok.

 

En das dubbul zulde zeigguh en dah klopt wok want

 

Niks mjir dan dah waarrut, ze ston vur ôôs mar telkus

 

Tog wok vurt kôôr dah vur ôôs moes zienguh, dus…

 

Reejdulluk goei kôôr wok, vonnik, mar smartlappuh zèn,

 

Akkut goet èm, Neejdurlaas en niej buijtunlaas…

 

Nouw zonguh ze ‘tuijs’, musgient dasse durrom zoow…

 

En nouw dus, meej ‘eur durveur, bei ôôs, wir oeffunnuh.

 

Nouw vur Tiel, meette bus, dus ammul meej gaon ‘eij!

 

Kôôr eettun bus bustelt, die mot vol, aandurs kost gelt!

 

Og, efkus nog oowvur Wôstur’out: we zonguh best goet.

 

Og en die paor kleijne fouwtjus van ôôs, die vielluh

 

Reejdulluk weg beij en vurt puubliek, dus óp naor Tiel!

 

‘oudoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, ‘t regende bijna niet in Oosterhout!

 

Want we hebben daar gezongen en ons Rietje heeft maar

 

Alleen die ene keer haar trekkast achteruit moeten zetten.

 

Nou en ze stond goed voor ons maar voor ons stond ze ook.

 

En dat is dubbel zul je zeggen en dat klopt ook want

 

Niks meer dan dat was het, ze stond voor ons maar telkens

 

Toch ook voor het koor dat vóór ons moest zingen, dus…

 

Redelijk goed koor ook, vond ik, maar smartlappen zijn,

 

Als ik ‘t goed heb, Nederlands, en niet buitenlands…

 

Nou zongen zij ‘thuis’ , misschien dat ze daarom zo…

 

En nu dus, met haar er voor, bij ons, weer oefenen.

 

Nu voor Tiel, met de bus, dus allemaal mee gaan hè!

 

Koor heeft ‘n bus besteld, die moet vol, anders kost ’t geld!

 

Och, even nog over Oosterhout: we zongen best goed.

 

Och, en die paar kleine foutjes van ons, die vielen

 

Redelijk weg bij en voor ’t publiek, dus op naar Tiel!

 

Houdoe,

 

ERKA.

 

 

 

 

COLUMN.30.09.2019.

 


Torzjieneel:

 

Zwaontjes, ut reejgunde mukkaast niej in Wôstur’out!

 

Want wemme daor guzonguh en sRietje ‘eej mar  

 

Aljin jinne kjir dur trekkas aagturruijt motte zettuh!

 

Nouw en ze ston goet vur ôôs mar vur ôôs ston ze wok.

 

En das dubbul zulde zeigguh en dah klopt wok want

 

Niks mjir dan dah waarrut, ze ston vur ôôs mar telkus

 

Tog wok vurt kôôr dah vur ôôs moes zienguh, dus…

 

Reejdulluk goei kôôr wok, vonnik, mar smartlappuh zèn,

 

Akkut goet èm, Neejdurlaas en niej buijtunlaas…

 

Nouw zonguh ze ‘tuijs’, musgient dasse durrom zoow…

 

En nouw dus, meej ‘eur durveur, bei ôôs, wir oeffunnuh.

 

Nouw vur Tiel, meette bus, dus ammul meej gaon ‘eij!

 

Kôôr eettun bus bustelt, die mot vol, aandurs kost gelt!

 

Og, efkus nog oowvur Wôstur’out: we zonguh best goet.

 

Og en die paor kleijne fouwtjus van ôôs, die vielluh

 

Reejdulluk weg beij en vurt puubliek, dus óp naor Tiel!

 

‘oudoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, ‘t regende bijna niet in Oosterhout!

 

Want we hebben daar gezongen en ons Rietje heeft maar

 

Alleen die ene keer haar trekkast achteruit moeten zetten.

 

Nou en ze stond goed voor ons maar voor ons stond ze ook.

 

En dat is dubbel zul je zeggen en dat klopt ook want

 

Niks meer dan dat was het, ze stond voor ons maar telkens

 

Toch ook voor het koor dat vóór ons moest zingen, dus…

 

Redelijk goed koor ook, vond ik, maar smartlappen zijn,

 

Als ik ‘t goed heb, Nederlands, en niet buitenlands…

 

Nou zongen zij ‘thuis’ , misschien dat ze daarom zo…

 

En nu dus, met haar er voor, bij ons, weer oefenen.

 

Nu voor Tiel, met de bus, dus allemaal mee gaan hè!

 

Koor heeft ‘n bus besteld, die moet vol, anders kost ’t geld!

 

Och, even nog over Oosterhout: we zongen best goed.

 

Och, en die paar kleine foutjes van ons, die vielen

 

Redelijk weg bij en voor ’t publiek, dus op naar Tiel!

 

Houdoe,

 

ERKA.

 

 

 

 

COLUMN.16.09.2019.

 

Torzjieneel:

 


Z
waontjes, bende göllie al uijtgeschôôfd vande zwaontjusdoedag!?

 

Want twaar guzellug, tog, eij, goet gedaon van dorganiezaossie.

 

Ammul, nou ja, ammul, want de fietsurs ‘èmmuh niej meej

 

Noggalwah dienguh meej meuguh doen, en, kaar zoow geire

 

Efkus nog wölle bolluh meejtie balluh van dah koersbalklupke…

 

Nouw waardur gullukkug nog wel un apparte fles vur die

 

Tig fietsurs, dus dah waar danwirwel wir meejgunnoowmuh!

 

Regttuit gezeejt: twaar un mwooijuh togt vur de fietsurs!

 

Ammul wirris guwwiest waork aandurs nwooijt kom, frèmde

 

Nog onbekende wegguskus naor plekkuh waorrik aandurs,

 

En mjirmaolluh zellufs, kom of kwaam of reej of fietsstuh!

 

Naor jin klein fouwtje int roettuhboek kwaammuh we wir

 

Kloek en bukkwaom, en op teit, trug in de mwooije Linde.

 

Om daor lekkur nao te kletsuh, nog wah te vurtaolluh, en

 

Om dannog un paor lekkurruh krukèttuh te vurorburruh.

 

Reejkun mar dammeda tvolgunt jaor wok wir wel wulluh…

 

‘oudoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, zijn jullie allen al uitgerust van de Zwaantjesdoedag!?

 

Want ‘t was gezellig toch, en, goed gedaan door de organisatie.

 

Allemaal, nou ja, allemaal, want de fietsers hebben niet met

 

Nogal wat dingen mee mogen doen, en, ik had toch zo graag 

 

Even nog willen bollen met die ballen van dat koersbalclubje…

 

Nou was er gelukkig nog wel een aparte fles voor die 

 

Tig fietsers, dus dat was dan weer wel méégenomen!

 

Rechtuit gezegd: ‘t was ‘n mooie tocht voor de fietsers!

 

Allemaal geweest waar ik anders nooit kom, vreemde

 

Nog onbekende weggetjes naar plekken waar ik anders,

 

En meerdere malen zelfs, kom of kwam of reed of fietste!

 

Na een heel klein foutje in’t routeboek kwamen we weer

 

Kloek en bekwaam, en op tijd, terug in de mooie Linde.

 

Om daar lekker na te kletsen, nog wat te vertalen, en

 

Om dan nog ’n paar lekkere croquetten te verorberen.

 

Reken maar dat we dat ’t volgend jaar ook weer wel willen…

 

Houdoe,

 

ERKA.

 

 

COLUMN 09.09.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kben opgelugt en munne broek ‘ang te lugten.

Want tgieng goet in de Noowbulleir, giesturruh, vonnik.

Ammul reejdulluk surriejeus beejzug en weinug fouwtjus.

Niks mis meej dus, aljin vonk tpoowdiejum opt poowdiejum

En meej oewwe rug naor de zaol miendur gusslaogt, gullukkug

Noowteerdun ‘ze’ ôôs daor niejjop, dah waar dus wir mazzul!

Tog vonk, toenk naor ‘uis gieng, iets frèms ondurweg.

Regt vur meijn, op de gront, zaaggik putdeksuls ligguh.

Ammul meej tekst: vuilwaotur, reejgunwaotur, riejjoowl.

Nouw vraoggik mun eijgun af:  ‘oemotta daor dus nouw?

En ‘oe wittut waottur waorttinmot, ‘oe wittut reejgunwaotur

Nouw dat in die punt mot en niej in diejennaandurre…..

Kik, dah zèn dus vandie vraogguh diejjoew leejvun mwooi

Of buzzondurs maokkuh, vurfraaijjuh, vurleejvundigguh!

Of ziekkut nouwwirris vurkjirt, benk te krieties ofzoow?

Reejkun mar dak bunnuuwt ben naor jöllie mjinning…

‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben opgelucht en m’n broek hangt te luchten.

Want ’t ging goed in de Nieuw Nobelaer, gisteren, vond ik.

Allemaal redelijk serieus bezig en weinig foutjes gemaakt.

Niks mis mee dus, alleen vond ik ’t podium op ‘t podium

En met de rug naar de zaal, minder geslaagd, gelukkig

Noteerden ‘ze’ ons daar niet op, dat was dus weer mazzel!

Toch vond ik, toen ik naar huis ging, iets vreemds onderweg.

Recht voor mij, op de grond, zag ik putdeksels liggen.

Allemaal met tekst: vuilwater, regenwater, riool.

Nou vraag ik mezelf af: Hoe moet dat daar dus nou?

En hoe weet ’t water waar ’t ín moet, hoe weet ‘t regenwater

Nou dat het in díe put moet en niet in die andere….

Kijk, dat zijn dus van die vragen die je leven mooi

Of bijzonders maken, verfraaien, verlevendigen!

Of zie ik ’t nou weer ’s verkeerd, ben ik te kritisch of zo?

Reken maar dat ik benieuwd ben naar jullie mening…

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.02.09.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis wir septembur, we zèn wir aon de gang!

Want de zondag, nao tweej ripputtiessies al, optreejjuh.

Al. want we zèn net aon de gang en we mottun gulleik

Nouwwal aon de bak, we mottuh naor de Noowbulleir.

En, nouw benk bunnuuwt wattáór aon de gang is, want

Niks èmmikkur van geleejzun in de kraant of guwwort

Tog van iemmant aandurs, dus kben bunnuuwt…..

Reejjuh wörrom ik dogt: wörrom waarrun weij niej

Ammul uijtgunnwoddugt beij Traonnun van van Koot!?

Niks van gwort, vroeggur wellis, iets van te grwot(!?).

En nouw zaaggik ut proowgramma van die Traonnun.

Nouw, dur waarrun wok koorrun die net zoow grwot zen.

Kik wurrom dan niejjis weij issun bellukke van zöllie?

Of zèmme niej welkom, zèmme te goet, zèmme…..

Of weettuh weijjut wok niej, vraoggun weijjut ôôs wok af?

Reekkuntur mar niejjop, dan vallut nwooit teejgun!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is weer september, we zijn weer aan de gang!

Want aanstaande zondag, na twee repetities al, optreden.

Al, want we zijn net aan de gang en we moeten gelijk

Nu al aan de bak, we moeten naar de Nieuwe Nobelaer.

En, nu ben ik benieuwd, wat daar aan de gang is, want

Niks heb ik er van gelezen in de krant of gehoord

Toch van iemand anders, dus ik ben benieuwd…

Reden waarom ik dacht: waarom waren wij niet

Allemaal uitgenodigd bij Tranen van van Cooth!?

Niks van gehoord, vroeger wel ‘s, iets van te groot(!?).

En nu zag ik het programma van die Tranen.

Nou, er waren ook koren bij die net zo groot zijn.

Kijk, waarom dan niet eens wij ’n telefoontje van hèn?

Of zijn we niet welkom, zijn we te goed, zijn we…..

Of weten wij het ook niet, vragen wij ons dat ook af?

Reken er maar niet op, dan valt ’t nooit tegen!

Houdoe,

ERKA.