COLUMN.09.12.2019.

Torzjieneel;

 

Zwaontjes, tval niej meej agge wirris nun nuuwe ‘èt!

 

Want kèmmun nuuwe kompjoettur en das wennuh…

 

Ammul aandurs, ammul vrèmd, ammul nuuw, ammul…

 

Nouw, tis wennuh wor, want staoddammul ergus aandurs

 

En tslaoddammul op aandurre plekkunnop, dus ist telkus

 

Naor wir waddaandurs zoekkuh, oew tekstuh, oew meels,

 

Totdaggedur mukkaast iebbul van wort, gek dus, in panniek!

 

Rustug nouw mar, zeej die van mein, geij zeg zelluf aalteij:

 

Aon wennuh motte, tkom van zelluf, strak gaoggut vaneijgus.

 

Nouw en strak witte niej beejtur… ja, zeej goeij praottuh mar

 

Eijgulluk zit zeijjur niej meej, mar ikke, en das aarrug zat!

 

Nouw twaar dus vandeweek wir guwwon un goeije ripputtiessie.

 

Kik, we kommuhdur wel, tgao strak guwwon wir goet meej en

 

Ondur leijding van Nanny, want, vinnik, tlwôp steejds beejtur

 

Ondur eure leijding, dus tkom vaneijgus goed in de KaaEsEej.

 

Reejjuh ommur vandeweek noggis lekkur teejgunnaon te gaon!

 

‘ouwdoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, ’t valt niet mee als je weer eens ’n nieuwe hebt.

 

Want ik heb ’n nieuwe computer en dat is wennen…

 

Allemaal anders, allemaal vreemd, allemaal nieuw, allemaal…

 

Nou, ’t is wennen hoor, want ’t staat allemaal ergens anders

 

En ’t slaat alles op andere plaatsen op, dus is het telkens

 

Naar wat anders zoeken, je teksten, je mails,

 

Totdat je er bijna iebel van wordt, gek dus, in paniek!

 

Rustig nou maar, zei die van mij, jij zegt zelf altijd: er

 

Aan wennen moet je, ’t komt vanzelf, straks gaat ’t vanzelf.

 

Nou en straks weet je niet beter… ja, ze heeft goed praten maar

 

Eigenlijk zit zéi er niet mee, maar ik, en dat is al erg zat!

 

Nou ’t was dus deze week weer gewoon ’n goeie repetitie.

 

Kijk, we komen er wel, ’t gaat straks gewoon weer goed, met en

 

Onder leiding van Nanny, want, vind ik, ’t loopt steeds béter

 

Onder haar leiding, dus ’t komt vanzelf goed in de KSE.

 

Reden om er deze week nog eens lekker tegenaan te gaan!

 

Houdoe,

 

ERKA.

 

 

 

COLUMN.02.12.2019.

 

\Zwaontjes, kbennur wir, mar tgieng niet zowwakkut wouw.

 

Want tgieng daor wel goet, mar meej muneijgun giengut niej.

 

Ammul proowbleejmun, want nun krwôn is afgebroowkuh!

 

Nouw en das, nao nun nuuwe kompjoettur, niej waor ik

 

En die van mein, égt op zaattun te waagtuh, want dah kos

 

Noggal wah deurroows ekstra deink, tog, nieddan, tzalwel!

 

Tog ooppik dat meej zal valluh, mar kben vandaog dus wel

 

Regstreejks naor de smoelluhsmit gewiest en morrege wir…

 

Akkut goet èm dan worrut dus resje duruijt, wortul durruijt,

 

Nouw en dan dus nun nuuwe of un ekstra taantje aonnut

 

En innut freem dakkal in munne monttèm, dast goeiekwôpste!

 

Nouw en dannist kiezun (…sik...) niej moeijulluk, deink tog.

 

Kommop, vurruijt, tgao wel goet kommuh, addoew aor mar…

 

Om dan verder te gaon ripputteerruh vurt Wienturkonsert.

 

Omdatta wir zoow is, want de teit gao snel en tis wir zoow

 

Reejdulluk snel vreijdag de dertiende (…!...) deesembur, tog?!

 

‘ouwdoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, ik ben er weer, maar ’t ging niet zoals ik wilde.

 

Want ’t ging dáár wel goed, maar met m’n eigen ging ’t niet.

 

Allemaal problemen, want een kroon is afgebroken!

 

Nou en dat is, na ’n nieuwe computer, niet waar ik

 

En die van mij, ècht op zaten te wachten, want dat kost

 

Nogal wat euro’s extra, denk ik, toch, niet dan, ’t zal wel!

 

Toch hoop ik dat ’t mee zal vallen, maar ben vandaag dus wel

 

Rechtstreeks naar de tandarts geweest, en morgen weer…

 

Als ik ’t goed heb dan wordt ‘t dus restje er uit, wortel er uit,

 

Nou en dan dus ’n nieuwe of ’n extra tandje aan het

 

En in ‘t frame dat ik al in m’n mond heb, da’s ’t goedkoopste!

 

Nou en dan is ’t kiezen (…sic…) niet moeilijk, denk ik toch.

 

Kom op, vooruit, ’t gaat wel goedkomen, als je haar maar…

 

Om dan verder te gaan repeteren voor het Winterconcert.

 

Omdat dat weer zó is, want de tijd gaat snel en ’t is weer zo

 

Redelijk snel vrijdag de dertiende (…!...) december, toch?!

 

Houdoe,

 

ERKA.

 

COLUMN.18.11.2019.

 

Torzjieneel:

Zwaontjes, kèmmun zwaore weejk gat, tzaat niej meej, twaar kloowtuh!!

Want waarruh prowbleejmun meette kompjoettur, eij deejjut niemmur…

Akkum aon wouw zettuh dan deejjiejut niemjir, eij waar kappot dus.

Nouw ekdus nun nuuw gukkogt en die mot nouw klaorgemokt worre.

En dah buttjikkunt dak al mun gegeejvus enzoow oowvur mot zettuh…

Nóg wah kwaammur beij, durdamme wok nuuwe teeveekasjes van Ziggoow

Tuggulleijk gat èmmuh, èmmuhze wok mun kontrakt vurraandurt.

Reejdulluk gaaw gieng toen allus fouwt bij Ziggoow, gin inturnet mjir,

Al mun geejbees van Voowdaffoon vur munne tillefoown weg,  enzoowmjir.

Nouw kwaam dah, zeejje ‘ze’ van Ziggoow durdak mun kontrakt aar opgezeet  

En pas op jin deejsembur un nuuw aar…, das aarruzze alles mar stopgezet!

Nouw ooppik dattammul goet komt… en nouw zittik op mun ouw leptopke te

Kloojjuh meej doop dakkut ammul op de saait vant kôôr, ôôs kôôr, kreijg…

Om, meej aandurre woorduh te zeigguh: Got zeejgunne de greejp!

Og, tzal tog wel eij, koopput wel wor, want aandurs weettikkut wok niej!

Reejjuh dak nouw gwon zit te duijmuh, duim mar meej, vurrun goeije aflwop…..

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb ’n zware week gehad, ’t zat niet mee, zwaar klote!

Want we hadden problemen met de computer, hij deed ’t niet meer!

Als ik ‘m aan wilde zetten dan deed-ie ’t niet meer, hij was kapot dus.

Nou heb ik dus ’n nieuwe gekocht en die moet nu klaar gemaakt worden.

En dat betekent dat ik al m’n gegevens enzo moet over laten zetten.

Nog wat kwam er bij doordat we nieuwe teevee-kastjes van Ziggo

Tegelijk gekregen hebben, hebben ‘ze’ ook m’n contract veranderd.

Redelijk snel ging toen alles fout bij Ziggo, geen internet meer,

Al m’n GB’s van Vodaphone voor m’n telefoon wég en zo meer.

Nou kwam dat, zei Ziggo, doordat ik m’n contract had opgezegd…

En pas per 1 dec. ’n nieuw had, dus hadden ‘ze’ alles maar stopgezet!

Nou hoop ik dat alles goed komt… en nu zit ik op m’n oud laptopje te

Klooien, met de hoop dat ik alles op de site van ’t koor, óns koor, krijg…

Om met andere woorden te zeggen: God zegene de greep!

Och ’t zal toch wel hè, ik hoop ‘t, want anders weet ik ’t ook niet!

Reden dat ik nu gewoon zit te duimen, duim maar mee, voor ’n goede afloop…

Houdoe,

ERKA.

COLUMN.11.11.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbennur wir, gwôn, op teit, wir as normaol dus.

Want kwaar wég en nouwwir trug, dus de woensdag wôk wir.

Ammul goet goeffunt vandeweek en un nuuw lit vurwelkomt.

Nouw worde wirris dak tog wel op de wogte bleif akkur is wel

En soms niej ben, mar ik wor zoow liengs en regs wellis wah!

Nouw noggis efkus oowvur die nuuwe leejjuh: Waor bleijvuh die

Tog wel brôdnwôddugguh nuuwe, liefst jonge, mannen tog?!

Reejjuh vurrun oproep, of ekstra aondagt, attur wirris wah   

Aondagt in de Boowde is/komt, toggis un poowging waogguh?

Niej geschoowtuh is aalteit mis, tog, nieddan, dan staommuh

En zienguh we mussgient strak in de KaaEsEej wel meej

Nog mjir voowluummuh, want meejtie paor mannuh teejgun

Kweetniej ‘oeveul mjir van de vrouwuh…, tis nouw jinnop vier

Of mussgient wel jinnop veif en das niej jirluk, vink, tog?!

Og, weij, die mannuh, mottuh dan mussgient gwôn wahdardur

Rettukkuttetturruh, strak en meej de ripputtiessies…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, gewoon, op tijd, als normaal dus.

Want ik was weg en nu weer terug, dus woensdag ook weer.

Allemaal goed geoefend deze week en ’n nieuw lid verwelkomt.

Nou hoor je weer ’s dat ik toch op de hoogte blijf als ik er wel

En soms niet ben, maar ik hoor zo links en rechts wel ’s wat!

Nou nog eens over die nieuwe leden: Waar blijven die

Toch wel broodnodige nieuwe, liefst jonge, mannen toch?!

Reden voor een oproep, of extra aandacht, als er weer ’s wat

Aandacht in de Bode is/komt, toch eens een poging wagen?!

Niet geschoten is altijd mis, toch, niet dan, dan staan we

En zingen we misschien straks in de KSE wel met

Nog meer volume, want met die paar mannen tegen

Kweet niet hoeveel meer van die vrouwen…, ’t is nu één-op-vier

Of misschien wel één-op-vijf en dat is niet eerlijk, vind ik, toch?!

Och, wij, die mannen, moeten dan misschien gewoon wat harder

Retteketetten, straks en met de repetities….

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.03.11.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbennur vandaog al, want kbennur morrugguh niej.

Want kben wirris wég, Roompot-aonbieding dus, dus lekker ff weg!

Akkur zoowwis oowvur naodeink, dan vraoggik mun eijgunnaf,

Nogwah nuuws ondur de zon, want kmot tog aont schreijvuh

En volguh bleijvun, want tkôôr, ôôs kôôr dus, mot bleijvun leejvun.

Niks mjir niks miendur, want aggurdur oowvur schreijft dan ist

Tog nog aonweejzug, ôôs kôôr, en kumme, zumme,  meejzunnalluh

Reejdulluk goet bleijvun zienguh, al dan niej meej soms wah

Algummjinne kriettiek, op- of aonmerkinguh, want wok dah worttur

Nog aalteit beij, mot kunnuh, mot bleijvuh, ammut mar oowpun

En jirluk bleijvuh speulluh en das dus mein buddoelling en durrom 

Noggis de vraog en/of vurzoek: Wah speultur, wah voelde, wah…  

Kik en amme dan meejzunnalluh daor oowpen en jirluk wir saomuh

Oowvur praottun, diskussiejirre, dan zènmuh dur nog, dan léévvut!

Ons kôôr gaotdus gwôn deur meej ripputteerruh, zienguh, en meej

Reejgulmaottih, affentoew, soms dus, tussen de reejgultjus deur…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er vandáág, want ik ben er morgen niet.

Want ik ben weer eens weg, Roompot-aanbieding dus, dus ff weg!

Als ik er zo eens over ná denk, dan vraag ik mezelf af,

Nog wat nieuws onder de zon, want ik moet toch aan ’t schrijven

En volgen blijven, want ‘t koor, óns koor dus, moet blijven leven.

Niks meer, niks minder, want als je d’r over schrijft dan is ‘t

Tóch nog aanwezig, ons koor, en kunnen, zullen we, met z’n allen

Redelijk goed blijven zingen, al dan niet met soms wat

Algemene kritiek, op- of aanmerkingen, want ook dat hoort er

Nog altijd bij, moet kunnen, moet blijven, als we ’t maar open

En eerlijk blijven spelen en dát is mijn bedoeling en daarom

Nog eens de vraag en/of verzoek: Wat speelt er, wat voel je, wat…

Kijk en als we dan met z’n allen daar open en eerlijk weer sámen

Over praten, discussiëren, dan zijn we er nog, dan lééft ‘t!

Ons koor gaat dus gewoon door met repeteren, zingen, en met

Regelmatig, af en toe, soms dus, tussen de regeltjes door…

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.28.10.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kèmmun foutje gemôkt in mun kollum, vurrugge weejk!

Want kèm/ben/waar wah vurgeejtun beij daonduijding van die

Aandurre plaotsuh waor ammul leejjuh van ôôs vandaonkommuh.

Naommulluk Bossunwôôt, kreeggur fènmeel oowvur en toenkkut

Efkus gieng kontroowleerrun zaaggik dak wôknog Teijke vurgaat!

Nouw ist dus wel duijdulluk dawweij un jil inturloowkaol kôôr zèn!

Tog, nieddan, tmaag dus ‘iermeej wel jil duijdulluk guworruh zèn.

Reejjuh ommis te vraogguh: Addegöllie is vraoggun ‘èt, opmerkinguh,

Aonmerkinguh, kriettiek, ofwaddanwok, gemeut dus meelluh eij?!

Nort onderstaonde iemeeladres: wagge wok kweijt wult, tis welkom!

En wok aggis iets wult laottun bu’aandulluh of te bespreejkuh.

Nouw benk trouwus bleij dattur wir un paor nuuwe leejjuh waarruh

Kommuh keijkkuh en nouw wok mappuh gekreejgun èmmuh

Om meej te zienguh, t’oeffunnuh, te proowbeerruh oft klikt meej

Oôs, meejt kôôr, meej ôôs koor, tZwaonnuntraonnunkôôr, dus.

Reejjuh om te deinkuh: Wurrom motta soms int Enguls…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb ‘n fout gemaakt in mijn column van vorige week!

Want ik ben/was/had wat vergeten bij de aanduiding van die

Andere plaatsen waar allemaal leden van ons vandaan komen.

Namelijk Bosschenhoofd, kreeg er fanmail over en toen ik het

Even ging controleren zag ik dat ik ook St.Willebrord vergat!

Nu is ‘t dus wel duidelijk dat wij ’n heel interlokaal koor zijn!

Toch, niet dan, ‘t mag dus hiermee wel heel duidelijk geworden zijn.

Reden om ‘s te vragen: Als jullie ‘s vragen hebben, opmerkingen,

Aanmerkingen, kritiek, of wat dan ook, je mag dus mailen hè?! 

Naar ‘t onderstaande emailadres: wat je ook kwijt wilt, ’t is welkom!

En ook als je eens iets wilt laten behandelen of laten bespreken.

Nou ben ik trouwens blij dat er weer een paar nieuwe leden waren

Komen kijken en nu ook muziekmappen gekregen hebben

Om mee te zingen, te oefenen, te proberen of ’t klikt met

Ons, met het koor, met óns koor, ’t Zwanentranenkoor, dus.

Reden om te denken: Waarom moet dat soms in ’t Engels…

Houdoe,

ERKA.