COLUMN.09.04.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, aarde göllie da giesturrun wok?

Want ik dogt jist damme ergus in de rimboe

Aonkwaammun toenk aonreej naor de Moer…

Nouw en toen wierrut innjees tog wir asfalt

En waardur nun Kerruk en un plein en un kroeg!

Nouw en toen zaattun we tog goet, alwaarrut

Tog wir, vur ôôs, un klein poowdijum, zoowdak

Reejdulluk dikkuls meej mun boek en aarrummun

Ammul mar in de knoei zaat te staon, mar verdur

Nun goeije ziengmiddag daor vur Zin-in-Zang wor!

En kvon damme int algemjin goet zongun, mar

Nouw ist afwaagten tot de woensdag of ôôze

Kees da wok von, want dast bullangreikste, tog!?

Om dan wir vurruit te gaon keijkun naor de volgunde

Of daandurre kjir damme wir ‘uit’ mottun ziengun.

Regttuittut ‘art gesproowkun: kzieddur naor uit!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hadden jullie dat gisteren nou ook?

Want ik dacht eerst dat we ergens in de rimboe

Aankwamen toen ik aanreed naar de Moer…

Nou en toen werd het ineens toch weer asfalt

En was er een kerk en ’n plein en ’n kroeg!

Nou en toen zaten we toch goed, al was het

Toch weer, voor ons, ‘n klein podium, zodat ik

Redelijk dikwijls met m’n boek en m’n armen

Alsmaar in de knoei zat te staan. maar verder

N’n goeie zingmiddag daar voor Zin in Zang hoor!

En ik vond dat we in’t algemeen goed zongen, maar

Nou is het afwachten tot aanstaande woensdag of onze

Kees dat ook vond, want dat is’t belangrijkste, toch!?

Om dan weer vooruit te gaan kijken naar de volgende

Of de andere keer dat we weer ‘uit’ moeten zingen.

Recht uit ’t hart gesproken: ik zie er naar uit!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLLUMN.02.04.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaardur nog niej, mar ik bendur wel.

Want tis Paossen, kmoes gaon paosontbeijtun.

Ammul maantul- en fummielliebuzonjus, eij…

Niks mis meej wor, mar kaar eijgunluk uit,

En bij wulluh slaoppun, mar ja de pligt riep!

Nouw waarrun weij giesturrun wandullun int

Togwel mwoije en aalteit drukke Zouwtullaande.

Reejdulluk goei weer wir, ‘oewel dur onderweg

Ammul dreigunde wollukkun op ôôs afkwaammun.

Nouw aarrun weij dus gulluk dattie wollukkun

En buijjun naor Braobaant giengun en weij dus

Naor Zeejlaant, ge kunt mar treffun en mazzul

Kreijgun, mar ja, ge kreigt wagge vurdient, tog!?

Ondurweg bleejk trouwus dat wég, langur waar,

Om niej te zeiggun, véul langur, wel 3 km, dan trug!

Reejjun om te gaon tweiffullen aon goeggulmeps…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was er nog niet, maar ik ben er wel.

Want het is Pasen, ik moest gaan paasontbijten.

Allemaal mantel- en familiebesognes, nietwaar…

Niets mis mee hoor, maar ik had eigenlijk uit,

En bij willen slapen, maar ja, de plicht riep!

Nou waren wij gisteren wandelen in het

Toch wel mooie en altijd drukke Zoutelande.

Redelijk goed weer weer, hoewel er onderweg

Allemaal dreigende wolken op ons afkwamen.

Nu hadden wij dus het geluk dat die wolken

En buien naar Brabant dingen en wij dus

Naar Zeeland, je kunt ’t maar treffen en mazzel

Krijgen, maar ja, je krijgt wat je verdient, toch!?

Onderweg bleek trouwens dat ‘t wég, langer was,

Om niet te zeggen, véél langer, wel 3 km, dan terug!

Reden om te gaan twijfelen aan google-maps…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.26.03.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kèm jilt wéék zittuh zoekuh naorrun lietje.

Want ze vrôôgun vandeweek aon mein om de nuuwe,

Aongepaste versie durvan, mar ‘kaar aljin mar nunnouwe!

Nouw wôrrik alle nuuwe tèmmun, mar duddeejze aarrik niej.

En nouw, dogttik, nouw ekkun proowbleem, wammok nouw!?

Nouw en toen kreeggik un breenweef, un ‘eldur moowment.

Tissôôs Wies dieme uijt de braant kan ‘èlluppun, dogttik.

Reejjun om sWies te mééllun en ik kreejg gulleik reejjaksie!

Aljin: twaar wél dah lietje, mar dan meej zondur wôôrdun…,

Nouw en das moeijluk ‘ei, ziengun meej zonder wôôrdun!

En, tguvvollug waar dasset opnuuw gustuurtteet, dur meej dus!

Nouw Wies, ak jouw niej gattaar, dan aarrik niks gat…

Kik en das nouw ôôs kôôr, saommun zèmme staarruk, jin!!

Om, meej, en dur zoowwiets blèkt mar wir opnuuw en wirris

Oew bullangreijk uttis dagge op mukkaorre kunt reejkunnun!

Reejjun om de toekomst vant kôôr meej vurtrouwwun, enzo…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb deze week zitten zoeken naar ’n liedje.

Want ‘ze’ vroegen afgelopen woensdag aan mij om de nieuwe,

Aangepaste versie er van, maar ik had alleen maar een oude!

Nou hoor ik alle nieuwe te hebben, maar deze had ik niet.

En nou, dacht ik, nou heb ik ’n probleem, wat moet ik nou!?

Nou en toen kreeg ik een brainwave, een helder moment.

T’is ons Wies die me uit de brand kan helpen, dacht ik.

Reden om ‘ons’ Wies te mailen en ik kreeg gelijk reactie.

Alleen: ‘t was wél dat liedje, maar dan met zonder woorden…,

Nou en dat is moeilijk hè, zingen met zonder woorden!

En ’t gevolg was dat ze’t opnieuw gestuurd heeft, mét dus…

Nou Wies, als ik jou niet had gehad, dan had ik niks gehad…

Kijk en dat is nou óns koor, samen zijn we sterk, samen één!!

Om, met, en dóór zoiets blijkt maar weer opnieuw en weer

Of hoe belangrijk het is dat je op elkaar kunt rekenen!

Reden om de toekomst van ’t koor met vertrouwen, en zo…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.19.03.2018

Torzjieneel:

Zwaontjes, kben vurschokkun, van munne approowpoow…

Want kèm vandeweek, nettas göllie, de lietjusleist gat.

Ammul lietjus durraf, 9, en wok nog un paor, 3, vur’uist!

Nouw weettik dattur lietjus zèn dieme nwôôit ziengun,

En wok lietjus diemme aljin meejte Kèst ziengun, mar…

Nouw ziek datta lietje, van ’s Rietje, dur wok áf gaot!

Tis té gek vur woordun, tis té gek datta zoowmar kan!

Reejjun om te gaon vreejzun, om bang te gaon worrun.

Atta lietje wokkal vurdwènt, mottun we dan wok ammul

Nog gaon vreejzun dasse dur zèlluf wok de bruij aon

En de gjist aon gao geejvun, dur meej stopt, want

Nouw is ‘eur lietje durraf, waor motzut nog vur doen…

Keikkik naor ‘eur trouwe woggun, blient zèn ze niej,

Og, dan deinkkik beij mun eigun: Waor zèn ze nouw.

Og, dan deinkkik beij mun eigun: Wurrom 31 wôôk…

Reejjun om meej zun allun schaarrup te bleijvun…..

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben geschrokken, ik ben van m’n á propo…

Want ik heb deze week net als jullie de liedjeslijst gekregen.

Allemaal liedjes eraf, negen en ook ’n paar, drie, verhuisd!

Nou weet ik dat er liedjes zijn die we nooit meer zingen,

En ook liedjes die we alleen met de Kerst zingen, maar…

Nu zie ik dat dat liedje van ons Rietje er ook af gaat!

T’is te gek voor woorden, ’t is te gek dat dat zo maar kan!

Reden om te gaan vrezen, om bang te gaan worden.

Als dat liedje ook al verdwijnt, moeten we dan ook allemaal

Nog gaan vrezen dat ze er zelf ook de brui aan

En de geest aan gaat geven, er mee stopt, want

Nou is haar liedje er af, waar moet ze ’t nog voor doen…

Kijk ik naar haar trouwe ogen, blind zijn ze niet,

Och, dan denk ik bij m’n eigen: Waar zijn ze nou.

Och, dan denk ik bij m’n eigen: Wáárom 31 ook…

Reden om met z’n allen scherp te blijven……..

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.12.03.2018.

Torzjieneel;

Zwaontjes, niessunt en proestunt zittik ‘ier,

Want tis mondag en dus ist wirris zowweit!

Aon de slag meette kollum, vurt koor, ôôs koor!

Nouw mok wel wir opkrabbullun, want Bart zeej:

Er zèn wir nuuwe leejjun diej motte inschreijvun…

Nouw en dan motte nog un boek vur wirrun alt…

Tissut waarruk dah roept, ut koor dah roept, jaja!

Reejdulluk gaoggut inmidduls, mar kwaar niej

Aljin buggreejppik vandeweek, twaarrunnur veul.

Nouw ‘ooppik dassammul un bietje opgeknapt zèn,

En niej ammul de rest aonsteejkun, want zèmme

Nog weijjur van ‘uis, en tis zoow wir aagt appril…

Kik, das nouw tveurdjil van zon grwôtte klub:

Oowvurleejvun doennur aalteit wir wel un paor.

Om dan ‘oestunt en proestunt en niessunt wir

Rap vurruit te deinkun: tis zoowwir woensdag…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, niessend en proestend zit ik hier,

Want het is maandag en dus is’t weer zover!

Aan de slag met de column, voor ’t koor, ons koor!

Nou moet ik wel opkrabbelen, want Bart zei:

Er zijn weer nieuwe leden, die moet je inschrijven…

Nou en dan moet er nog ‘n boek voor weer ’n alt…

T’is ‘t werk dat roept, ’t koor dat roept, jaja!

Redelijk gaat het inmiddels, maar ik was niet

Alleen begreep ik, deze week, ’t waren en velen.

Nu hoop ik dat ze allemaal ‘n beetje opgeknapt zijn,

En niet allemaal de rest aansteken, want zijn we

Nog verder van huis, en ’t is zo weer acht april…

Kijk, dat is nou het voordeel van zo’n grote club:

Overleven doen er altijd weer wel een paar.

Om dan hoestend en proestend en niesend weer

Rap vooruit te denken: ’t is zo weer woensdag…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.05.03.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kweet efkus niej waorrikkut oowvur mot ‘emmun.

Want de vurgaodurring liep ‘normaol’, de kleejding is ‘ront’, en

At goettis komtur wok wir un fietstogt, dus twor wir un gwon jaor.

Nouw viel me toenk ‘ier buggon te schreijvun wel op dattal mèirt is!

En tog mottut jaor nog buggiennun vinnik, want ut jiste optreejun

Nouw vantjaor, mot wok nog kommun, mar tjiste nuuw lietje is

Toggal binnen, daor kreiggik un jil apart gevoel van binnen van…

Reejkun mar dattur nog mjir kommun, want Sjaok zeejda, tog!?

Ammul dus wir vurruijt keijkun ammul dus wir schaarrup zen, want

Nog mjir nuuwe lietjes buttjikkunt oppoew kwievief zèn, oplettun!

En, oow ja, dur mot me tóg nog wah vant ‘art, van mein ‘art:

Naomulluk un woord van dank aon ‘Enk Aorts want diejjis gestopt.

Kik, ‘eijjeet jil veul vurt koor, ôôs koor, gedaon, dus dammaag

Ok wellis gezeet worrun, tis jammur dattie niemmur kan wattie wul.

Omdassun gestelt’eit ut niemmur toelaot: ‘Enk, jil veul bedankt!

Reejjun dasse meette vurgaodurring dur wok aondagt vur aarrun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik weet even niet waar ik het over moet hebben.

Want de vergadering verliep ‘normaal’, de kleding is ‘rond’, en

Als ‘t goed is komt er weer ‘n fietstocht dus ‘t wordt ‘n gewoon jaar.

Nou viel me toen ik hier begon te schrijven wel op dat ‘t al maart is!

En toch moet het jaar nog beginnen vind ik, want ’t eerste optreden

Nu dit jaar, moet ook nog komen, maar ’t eerste nieuwe liedje is

Toch al binnen, daar krijg ik ’n heel apart gevoel van binnen van…

Reken maar dat er nog meer komen, want Jack zei dat, toch!?

Allemaal dus weer vooruit kijken allemaal dus weer scherp zijn want

Nog meer nieuwe liedjes betekent op je qui-vive zijn, opletten!

En, oh ja, er moet me tóch nog wat van ’t hart, van mijn hart:

Namelijk ’n woord van dank aan Henk Aerts want die is gestopt.

Kijk, hij heeft veel voor het koor, ons koor, gedaan, dus dat mag

Ook wel’s gezegd worden ’t is jammer dat hij niet meer kan wat hij wil.

Omdat z’n gesteldheid ’t niet meer toelaat: Henk heel erg bedankt!

Reden dat ‘ze’ bij de vergadering er ook aandacht voor hadden!

Tot de volgende keer,

ERKA.