COLUMN.18.12.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes zelfs via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kwaamun

Wel un aontal kompliementun binnun, tistog gekkeij!?

Ammul tuvreejjun meinsun die vant koor, ôôs koor,

Nogwirris gunnoowtun ‘emmun: bedankt en mèrsie!

En nouw naort volgunt optreejjun, vanmiddag, dus.

Nouwwir meej alle bjintjus op de vloer en wir gwon

Tussaommun wir sirriejeus dur ‘beij’ zèn, oplettun en

Reejsoowluut naor onze Kees keijkun en lusturrun!

Aknouw opt jaor trugkeijk, dan mottik konstatteerrun

Niks mjir, niks miendur, we staondur wir/nog/goettop.

En dus mottun we nouw wir allun vurruit keijkkun,

Naor volgent jaor, naor de toekomst, vurrun groots

Koor en daormeej ‘ellupttut damme saommun zèn!

Om daormeej aon te twonnun damme aljin saommun,

Ok niej aljin dus, meejjôôs koor op de kaort bleijven.

Reejkun dus vur pragtugge daogen en mwoi 2018!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes zelfs via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kwamen

Wel ‘n aantal complimenten binnen, ’t is toch gek hè!?

Allemaal tevreden mensen die van ‘t koor, óns koor,

Nog weer eens genoten hebben: bedankt en merci!

En nu naar het volgend optreden, vanmiddag, dus.

Nu weer met de beentjes op de grond en weer gewoon  

Tezamen weer serieus er ‘bij’ zijn, opletten en

Resoluut naar onze Kees kijken en luisteren!

Als ik nu op ‘t jaar terugkijk, dan moet ik constateren

Niks meer, niks minder, we stáán er weer/nog/goed op.

En dus moeten we nu weer allen vooruit kijken,

Naar volgend jaar, naar de toekomst, voor een groots

Koor en daarmee helpt het dat we sámen zijn!

Om daarmee aan te tonen dat we alleen sámen,

Ook niet alleen dus, met ons koor op de kaart blijven!

Reken dus voor prachtige dagen en mooi 2018!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.11.12.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wah waarrut van ôôze Kees en zölliejje Kees,

Werkulluk buwwondurruswaordug om zondur toeffunnun

Alles priema te laottun vurlwôppun meejta Saailunt Naait!

Normaol worde wok uit de zaol nog wel gukkwek of zoow,

En gurroezzummoes wok, twaar nouw égtwel saaillunt!

Neejdurlaas gesproowkun:  ‘stil’ dus diej KaaEsEej-zaol.

Tis , zoowwôrdunnik van veul meinsuh wok van krietiesse,

Reejkunnunt oowvur twintug jaor, ut beste konsert wôôit!!

Ammul dus efkus op oewwe schouwur kloppuh, en dan wir

Naort volgende konsert, vur de KaaBeejOow, de mondag.

En daor wôk surriejjeus, wôk wir goet lusturrun, dur zèn!

Nouwwe tóg aont pluimmuh geejvun zèn: wok ut WeejEm

Kaa waar gewéldug, zaarrun ut puubliek gleik in de sfeer.

Ouwe lietjus van ôôze jonge teit, ze gaondurrin as koek.

Og, twaar buijtullaans mar konnun nog Enguls ziengun.

Reejjun noggis saommun te zèn de volgunde kjir? Tog!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, wat was het van onze Kees en hun Kees,

Werkelijk bewonderenswaardig om zonder te oefenen

Alles prima te laten verlopen met dat Silent Night!

Normaal hoor je ook uit de zaal nog wel gekwek en zo,

En geroezemoes ook, maar ‘t was nu echt wel ‘silent’!

Nederlands gesproken: ‘stil’ dus toen, die KSE-zaal.

T’is, zo hoorde ik van veel mensen, ook van kritische,

Rekenend over twintig jaar, het beste concert ooit!!

Allemaal dus even op je schouder kloppen en dan weer

Naar het volgende concert, voor de KBO, a.s. maandag.

En daar ook serieus zijn, weer goed luisteren, er zíjn!

Nu we toch aan het pluimen geven zijn: ook het WM

K was geweldig, hadden het publiek direct in de sfeer.

Oude liedjes van onze jonge tijd, gaan er in als koek.

Och, ’t was ‘buitenlands’, konden nog Engels zingen.

Reden nog ‘s sámen te zijn de volgende keer? Toch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.04.12.2017

Torzjieneel:

Zwaontjes, trillend zit ik ‘ier nouw wir te schreivun,

Want ze zèn nouw in de straot aont boeldoowzurrun.

At goet is zènzur in geslaogt om teijdug klaor te zein

Nouw zènze beejzug meej zon trilmussjien, ‘n klein.

En de buddoelling is dasse de boel goet plat reijjun,

Niks mjir of miendur, mar we voellunnut beijjun.

Tis morruggun Sienturklaossaovvut, durrom op reim,

Regstreejks uittut‘art, vant koor en of eijgun ‘heim’.

Allus en aljin mar vurt Juubbieleejumkonsert van strak,

Nog mar veijf nagjus slaoppun de zeejnuuwwun strak.

En mar ‘oowpun dat gaot meejttie vant WeeEmKaa,

Niks goeffunt meej zöllie, dus vurrassing, jaajaa!

Kik, noguhe kjir oeffunnun..? Njeut, niks ginnurraolle,

Of oew genaomt, saommuh gaommurvur: fiennaolle!

Offut proowgramma goettis, zeejkur, guzzult zelluf zien,

Reejjun meej vurtrouwwun tkonsert tegummoet te zien!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, trillend zit ik hier nou weer te schrijven,

Want ze zijn nou in onze straat aan het bulldozeren.

Als 't goed is zijn ze'r in geslaagd ijdig klaar te zijn

Nu zijn ze dus bezig met zo’n trilmachine, ’n klein,

En de bedoeling is dat ze de boel goed plat rijden,

Niets meer of minder, maar we voelen 't beiden.

T’is morgen Sinterklaasavond, dus daarom op rijm,

Rechtstreeks uit 't hart, van ’t koor en/of eigen ‘heim’.

Alles en alleen maar voor 't Jubileumconcert van ‘strak’,

Noch maar vijf nachtjes slapen, van de zenuwen strak.

En maar hopen dat 't goed gaat met hun van dat WMK,

Niets geoefend met hunnie, dus verrassing, jajaa!

Kijk, nog 'n keer oefenen…? Nee hoor, geen generale,

Of hoe ook genaamd, samen gaan we er voor: finale!

Of 't programma goed is, zéker, je zult ’t zelf ook zien,

Reden om met vertrouwen ’t concert tegemoet te zien!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.27.11.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaar weg, mar tog waarrikkur!

Want Swies aar mein durrop gezet vandeweek.

Aarrut stiekum de zaoturdag al guddaon/-schreejvun.

Nouw benk trouwus wel bunnuuwt oettwaar,

En oellang, en wiej, vandeweek op de raodiejoow!?

Nog om aon te worrun, goeije rukklaomme vur ôôs!?

Tog wel deink, want kweet toevallug wiet zouw doen…

Reejjun wok ommut inturvjoew vur in de kraant

Af te waagttun, want kweetwok wiedda guddaon eet.

Nouw dus wir de lèste lwôôtjus weejgun, maokkun,

En bekeijkun, want die zènt zwaorst tog aalteit, ‘ei!?

Nog ruijm jinnuh week en dan ist zowweit: ut konsert.

Kik, ‘ut’ mot eigunluk ‘UT’, zèn, want wôftletturs!

Om naodruk te leigun op tjeenentaandur, schreivdut

Ommus meej wôftletturs, zoow ekkut gulljirt, toen…

Reejjun ommur flienk teejgunaon te gaon, woensdag!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was wèg, maar toch was ik er!

Want ons Wies had mij er op gezet, vorige week.

Al stiekem zaterdags tevoren gedaan/-schreven.

Nou ben ik trouwens wel benieuwd hoe het was,

En hoe lang, en wie, deze week op de radio!?

Nog om áán te horen, goede reclame voor ons!?

Toch wel denk ik, weet toevallig wie ‘t zou doen…

Reden ook om het interview voor in de krant

Af te wachten, want ik weet wie dát gedaan heeft.

Nou dus weer de laatste lootjes wegen, maken,  

En bekijken, want die zijn ’t zwaarst toch altijd, hè!?

Nog ruim één week en dan is ’t zover: het concert.

Kijk, ‘het’ moet eigenlijk ‘HET’, zijn, want hoofdletters!

Om nadruk te leggen op ‘t een of ander, schrijf je het

Om die reden met hoofdletters, zo dus geleerd, toen…

Reden om er weer flink tegenaan te gaan, woensdag!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

Column.20.11.2017

COLUMN.20.11.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kzeejjut vorige week allis: let op!

We kommun in de kraant en op de raoddiejoow!

Akkut goettep dan wortur vandeweek gepraot,

Naomus kraanten, BeejjEndeStem of de Boowde.

En dan kommun we de vreijdag op de raodiejoow,

Naorrik goet ginformeert ben op Loowkal Effem.

Tussun elluf en twolluf, regstreeks inturviejoew!

Regstreeks wok op de vierde deejsember ront,

Aarren ze gezeet, 16.50 uur int programma, leif!

Niks mis meej tog, vúr ôôs Juubieleejumkonsert.

En dan mar ‘oowpun dassammul gaon lusturrun.

Nouw mot me woknog vanttart van de woensdag.

Kees wor steeds strengur, vinnik, twor surriejeus!

Omdammennut Juubieleejumkonsert gaonèmmun,

Omdamme meej liefde en uittut tart mottun ziengun.

Reejjun ommur surriejeus teegunaon te gaon, gaon!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

Vertaling:

Zwaantjes, ik zei het vorige week al eens: let op!

We komen in de krant en op de radio!

Als ik ‘t goed heb dan wordt er deze week gepraat,

Namens de kranten, BNdeStem of De Bode.

En dan komen we aanstaan vrijdag op de radio,

Naar ik goed geïnformeerd ben op Local FM.

Tussen elf en twaalf, rechtstreeks interview!

Rechtstreeks ook de vierde december, rond,

Als gezegd, 16.50 uur in het programma, live!

Niks mis mee toch, voor óns Jubileumconcert.

En dan maar hopen dat men allen gaat luisteren.

Nu moet me ook nog van het hart van woensdag.

Kees wordt steeds strenger, vind ik, ’t word serieus!

Omdat we het Jubileumconcert gaan hebben,

Omdat we met liefde en uit het hart moeten zingen.

Reden om er serieus tegenaan te gaan, gaan!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.13.11.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, witte wat veurdjil is addoew straot

Wirris dur werrukzaom’eejdun geplaogt wort?

Aalteit muzziek, aalteit mar: “Skaai Reejdijoow”!

Normaol buggiennik om aagttuur meej mun

Eiguste kraantje en koffiej, mar mjisttal ist

Nouw al ‘alluf aagt, want om kwart oowvurt

Tuur van zeuvun ist al raok meejt geluit van

Raodijoows en ‘aomurs teejgun stjinnun en

Aalteit voldoende ‘arttop, want ze mottun ut

Nuttuurluk in de jille straot worrun dassullie

Errugge fens zèn van “Skaai Reejdijoow”!!!

Niks mis meej, mar zoow ‘art en zoow vroeg!?

Kik raoddijoow, muzziek, priema, in jirre!

Omdawwei die strak wok gubbruijkun wullen.  

Omdad’Oproep Braobaant ôôs aondaagt gift.

Reejjun om de vierde deejsember tontouwwun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, weet je wat het voordeel is als je straat

Weer eens door werkzaamheden geplaagd wordt?

Altijd muziek, altijd weer: “Sky Radio”…

Normaal begin ik zo om acht uur met m’n

Eigen krantje en koffie, maar meestal is het

Nu al half acht, want om kwart over

T’uur van zeven is’t al raak met ‘t geluid van 

Radio’s en hamers tegen stenen en

Altijd voldoende hardop, want ze moeten ‘t

Natuurlijk in de hele straat horen dat zij

Erge fans zijn van “Sky Radio”!!!

Niks mis mee, maar zo hard en zo vroeg…!?

Kijk radio, muziek, prima, in ere!

Omdat wij die straks ook gebruiken willen.

Omdat “Omroep Brabant” ons aandacht geeft.

Reden om de vierde december te onthouden!!

Tot de volgende keer,

ERKA.