COLUMN.29.01.2018

Torzjieneel:

Zwaontjes, kèm vandeweek wirris zittuh deinkuh.

Want tis end volgende mont vurgaodurring, en

Akkut goettèm gaonzut oowvur kljirrun ‘èmmun…

Niks mis meej, mar kiezzun tussen zwart en blaauw

En niks aandurs is mar un bietje kiezzun, tog?

Nouwwis mein keujs dan snel gummokt, want

Tworddan vur meijn zwart, want daor kunnun die

Reejdulluk mwôôije zjielletjes gwôn béij bleijvun!

Ammul zwarte broekun (wók de vrouwun) en wok

Nog zwarte bloezzun, meej vur de mannun ut strikske,

En vur de vrouwen nog die sjaol drop, dan klopput!

Nouw, vínník tummieste, zwart meej mwooi rwooi.

Kik, das tog niej ljilluk eij, blèfdaalteij tog mwooi!

Om efkus zoowmar un veurschotje te geejvun ‘ierdus.

Om guwwon mar efkus ammul oew hèrssus te laottun

Raottullen vúr de vurgaodurring en niej pas dróndur…..

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb deze week weer eens zitten denken.

Want het is eind volgende maand jaarvergadering, en

Als ik het goed heb gaan ze het over kleding hebben…

Niks mis mee, maar kiezen tussen zwart en blauw

En niets anders, is maar een béétje kiezen, toch?

Nou is mijn keus dan snel gemaakt, want

T’wordt dan voor mij zwart, want daar kunnen die

Redelijk mooie giletjes gewoon bij áán blijven!

Allemaal zwarte broeken (óók de vrouwen) en ook

Nog zwarte blouses, met voor de mannen ’t strikje,

En voor de vrouwen nog die sjaal er op, dán klopt ‘t!

Nou…, vind ik tenminste, zwart met mooi rood.

Kijk, da’s toch niet lelijk hè, blijft altijd mooi!

Om maar even zo maar ‘n voorschotje te geven, hier.

Om gewoon maar even allemaal je hersens te laten

Ratelen vóór de vergadering en niet pas tijdens….

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.22.01.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie dadwok gat, diej muzziek?

Want kwaar tog wel vurrast wor toenkkut kreejg.

Ammul goeffunt, ammul guproowbeert ut te ziengun?

Nouw tgaaf wel wat moeijte, mar dallaag niej aon,

En dur de afzendur wor, want dallig guwwon aon

Niks mjir of miendur dannaonnoew eijgun guzzieng!

Tog wel goet gedaon van ‘sWies, om ammul dieje

Rustgeejvunde muzziek te könnun bullösturrun, en  

Ammul, jimmul aljin, meej te gaon zittun te ziengun.

Nouw kben bunnuuwt oetta jöllie is buvallun, goet?

En nouw mottut de woensdag nuttuurluk jil goet en

Naor buwworrun gaon, want tkanniej vur niks…..

Kik, en das nouw, zowwak un veurugge kjir al zeej,

Oowvurduijdulluk saomenspel, vurbinding, int koor.

Om saomun vurruijt te kunnun, weijjur te kommun.

Reejjun dus vur de vlag uijt, vurt koor, ôôs koor!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie dat ook gehad, die muziek?

Want ik was toch wel verrast toen ik het kreeg.

Allemaal geoefend, allemaal geprobeerd ‘t te zingen?

Nou, het gáf wat moeite, maar dat lag niet áán,

En dóór de afzender hoor, want dat lag gewoon aan

Niks meer of minder dan aan je eigenste gezang!

Toch wel goed gedaan van s’Wies, om allemaal die

Rustgevende muziek te kunnen beluisteren, en

Allemaal, helemaal alleen, mee te gaan zitten zingen.

Nou, ik ben benieuwd hoe dat jullie is bevallen, goed?

En nu moet het woensdag natuurlijk heel goed en

Naar behoren gaan, want het kan niet voor niks…..

Kijk, en dat is nou, zoals ik ’n vorige keer al zei,

Overduidelijk samenspel, verbinding, in het koor.

Om samen vooruit te kunnen, verder te komen.

Reden voor de vlag uit, voor ’t koor, voor óns koor!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.15.01.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, trugkeijkunt op vandeweek, vinnik wakkal von.

Want tnuuwe jaor is nog mar net buggonnun of tbuggiendal.

Awwir un nuuw lit, de woensdag komtur wir jintje, nun alt.

Nouwwaart un soowpraon, dus duitwas, de groei, buggient.

En amme zoow deurgaon, dan worrut strak wír naor de

Neejguntug leejjun, mar ‘oew zittut meej vurjongun, van

Togwel un koor meejjun leefteit van noggal reejdulluk

Ruijm zeujvuttug-plus…, mar: ‘alleejlujjah, diej van nouw

Alleejlujjah, bies, leek wel wah miendur, dus ist vurjonggun

Nouw eijndulluk gestart, buggonnun, aon de gang gegaon?

En nouw benk dus bunnuuwt watdiej alt van de woensdag

Nouw wir zal zèn, un jonkkie noggis, of wir un ouwe t…. ..?

Kik, vurruitzien is ruggeerrun (of ist aandurssom?), dus

Omt koor leejvunt touwwun, mottun we driengunt vurjongun,

Omt koor toekomst te geejvun…, ‘koopput, want ik ben zelluf

Reejdulluk poowzietief oowvur de toekomst vant koor, ôôs koor!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, terugkijkend op deze week, vind ik wat ik al vond.

Want ’t nieuwe jaar is nog maar net begonnen of ’t begint al.

Al weer ’n nieuw lid en woensdag komt er weer een, ’n alt.

Nu was het een sopraan, dus de uitwas, de groei, begint.

En als we zo doorgaan, dan wordt het straks weer naar de

Negentig leden, maar hoe zit het met het verjongen, van

Toch wel een koor met een leeftijd van nogal redelijk,

Ruim zeventig-plus…, maar: hallelujah, die nieuwe van nu

Alleluja, bis, die leek wel wat minder, dus is het verjongen

Nou eindelijk gestart, begonnen, aan de gang gegaan?

En nou ben ik dus benieuwd wat die alt van a.s. woensdag

Nu weer zal zijn, ’n jonkie weer, of weer ’n ouwe t…. ..?

Kijk, vooruitzien is regeren (of is ’t andersom?), dus

Om ’t koor levend te houden, moeten we dringend verjongen,

Om ’t koor toekomst te geven…, ik hoop ‘t, want ik ben zelf

Redelijk positief over de toekomst van het koor, ons koor!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.08.01.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, durris gin beejtur buggien dannun goei!

Want twaar un goei buggien vandeweek, de resepsie.

Ammul leejjun die wah deejjun of liettun zien wasse

Nog ammul kunnen ennof doen naost ut, ôôs koor.

En dawwaar veul: un Limburgur die liet worrun dattie

Noggal wah vaort eet naor zun proowvinssie, of

Tig mèskus die twônden ‘oe pollunnèze te lwôppun,

Reejdulluk wah leejjun meej ‘obbies en nun zangur,

Al mar zun best doent diejjalektlietje te ziengun mar  

Noggal wier oowvurstemt dur de zaol diet torzjieneel

En niks dán bleef ziengun waordeur de kloew wegviel.

Niks dan vurbinding niks dan soamun’ang twôndun we!

Kik: En das nouw ut koor, ôôs koor, weij meejzunnallun!

Om daormeej aon twônnun dur te staon, dur te zèn!

Óp: Saomun wirrun juubieleejjum, ut veifentwintugste!

Reejjun omdur wir teejgunnaon te gaon meejzunnallun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, er is geen beter begin dan een goed begin!

Want ‘t was ‘n goed begin deze week, de receptie.

Allemaal leden die wat deden of lieten zien wat ze

Nog allemaal kunnen en/of doen naast ’t koor, óns koor.

En dat was veel: ‘n Limburger die liet horen dat hij

Nogal wat heimwee heeft naar zijn provincie, of

Tig meisjes die lieten zien hoe je polonaise moet lopen..,

Redelijk wat leden met hobby’s en ook nog ’n zanger

Al maar z’n best doende ’n dialect-liedje te zingen, maar

Nogal werd overstemd door ‘de zaal’ die het origineel

En niets dan dát bleef zingen waardoor de clou wég viel…

Niets dan verbinding, niets dan samenhang toonden we!

Kijk: En dat is nou ’t koor, óns koor, wíj met z’n allen!

Om daarmee aan te tonen dat we er stáán, er zíjn!

Óp: Sámen naar weer een jubileum, ‘t vijfentwintigste!

Reden om er weer eens tegenaan te gaan met z’n allen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.01.01.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, göllie dogt nuttuurluk: die is nogniej wakkur!?

Want tis Nuuwjaor, twaar laot, twier laot, tisnogvroeg…

Ammul waor, mar kdogt bei muneigun: staarruk zèn en

Nouw durruit, tvoorbjilt geejvun, dur stáón die jiste dag!

En dan dus aon jöllie ammul die beste weinsun uitdjillun.

Nouw die èk al zoowveul gat vanmorruggun, tkanniejjop!

Tog leujtug wor, dassaonnoew deinkun, dassammul wir

Reejdulluk snel durbeij waarrun, om mein, jöllie en ôôs,

Ammul vant koor, de beste weinsun te stuurrun vur 2018!

Niks dan goeis, ammul goeie gezont’eit enzoow, niks dan!

En nóg mjir goeie muuziek maokkun meej zunnallun, int

Nuuwe jaor: dat koor wir fris en vroowluk gao zörgun en

Keijkun naor, en werkun aon, un nuuw deejsennium  

Om oowvur tien jaor te kunnun zeiggun: we zèndurnog!

Om oowvur tien jaor te kunnun zeiggun: ‘ier zèmmuwwir!

Reejjun om te zeiggun aon ammul: tot de woensdag ‘eij!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, jullie dachten natuurlijk: die is nog niet wakker!?

Want ‘t is Nieuwjaar, ‘t was laat, ’t werd laat, ’t is nog vroeg…

Allemaal waar, maar ik dacht bij mezelf: sterk zijn en

Nu er uit, het voorbeeld geven, er stáán die eerste dag!

En dan dus aan jullie allemaal de beste wensen uitdelen.

Nou, die heb ik al zóveel gehad vanmorgen, ’t kan niet op!

Toch leuk hoor, dat ‘ze’ aan je denken, dat ‘ze’ allemaal weer

Redelijk snel er bij waren, om mij, om jullie en om ons,

Allemaal van ‘t koor, de beste wensen te sturen voor 2018!

Niks dan goeds, allemaal goede gezondheid enzo, niets dan!

En nog meer goede muziek maken met z’n allen, in het

Nieuwe jaar: dat het koor weer fris en vrolijk gaat zorgen en

Kijken naar, en werken aan, een nieuw decennium

Om over tien jaar te kunnen zeggen: we zijn er nog!

Om over tien jaar te kunnen zeggen: hier zijn we weer!

Reden om te zeggen tegen allemaal: tot woensdag hè!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.24.12.2017.

Torzjieneel:

Zwaontjes, waor waarde göllie vandeweek?

Want onze Kees deej aljin mar lietjes doen

As ‘nuuwe’ nummers die we allang niemmur

Noggis goeffunt aarrun, vanèndurrunaffaon…

En dawwaar soms laggun, soms kloptuddur

Niks van, twaar langgeleejjun dammutdeejjun!

Tisdus volgunt jaor veul oeffunnun, zeettie!

Reejjun ommur vandaog al te zèn, want

At morruggun niej meejzit zittut teejgun, dus

Nouwwal, want at morruggun dus niej lukt,  

Entzit teejgun, vurgeettikkut musschient wel…

Nouw dus vanaf mein prettugge daoggun meej

Kèsmus, en de jaorwiessulling zat’eit meej maotte!

Om vast te stellun dak nwooijt aljin drienk, mar

Ommus aalteit meej maottun, dus da zitwel goet.

Reejjun ommur toggal gewiest te zèn, vandaog!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, waar waren jullie deze week?

Want onze Kees deed alleen maar liedjes

Als ‘nieuwe’ nummers die we allang niet meer

Nogeens hadden geoefend, van voren af aan!

En dat was soms lachen, soms klopte er

Niks van, ’t was lang geleden dat we ‘t deden!

T’is dus voor volgend jaar veel oefenen, zei hij!

Reden om er vandaag al te zijn, want

Als ’t morgen niet mee zit, zit ’t tegen, dus

Nu al, want als het morgen niet lukt,

En het zit tegen, vergeet ik het misschien wel…

Nu dus, vanaf deze plaats, prettige dagen met

Kerstmis en de jaarwisseling zatheid met mate!

Om vast te stellen dat ik nooit alleen drink, maar

Ommers altijd met maten, dus dat zit wel goed.

Reden om er toch al geweest te zijn vandaag!

Tot de volgende keer,

ERKA.