COLUMN.24.09.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, twaar wirris gin fietsweer giesterruh.

Want twaaide en reejgunde reejgulmaotug en veul.

Alle fietsurs waarrun durtog daor int Strwôjjunnuis.

Niks mis meej daor, want twier muzziekbingoow!

En daddaarrie goet guddaon, dieje Sjaok, leuk!!

Nouw waar de gulluitsinstallaossie musschient

Tog niej aalteit in goeie vorm, dur wier tog wir 

Reejdulluk fannatiek meejgespult dur allummaol.

Attur iets, mein dus, teejgunviel waart taontal…

Nouw emme 83 leejjun en nog 25 doownateurs.

En dur waarrun, incluussief ekstra partnurs, mar

Niemjir dan 66 djilneejmurs, incluussief reejgulleirs!

Kik en dannist toowvurweejgun wèirt: wahdoemme

Oowvur un jaor meejjun/de fietstogt, nóg of niej!?

Og we laottunnut oowvur aon de jaorvurgaoddurring…

Rigten w’ôôs nouwwir op toptreejjun in Wôstur’out!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was weer ‘s geen fietsweer gisteren.

Want ‘t waaide en regende regelmatig en veel.

Alle fietsers waren er toch, daar, in ’t Strooienhuis.

Niks mis mee daar, want het werd muziekbingo!

En dat had hij goed voor mekaar, die Sjaak, leuk!!

Nou was de muziekinstallatie, daar, misschien

Toch niet altijd ‘in goeie vorm’, er werd toch weer

Redelijk fanatiek meegespeeld door allemaal.

Als er iets, mij dus, tegenviel was het aantal…

Nou hebben we 83 leden en nog 25 donateurs.

En er waren, inclusief nog extra partners, maar

Niet meer dan 66, inclusief de organisatoren.

Kijk en dan is’t ’t overwegen waard: wat doen we

Over een jaar met de/een fietstocht, nóg of niet!?

Och we laten het over aan de jaarvergadering…

Richten we ons nu op het optreden in Oosterhout!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.17.09.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, dawwaar schrikkuh vandeweek!

Want ôôze Kees wultur meej gaon stoppun…

Akkut goet worduh dan wulttie gaon reijzun.

Nouwwist gullukkug zun plan omdah strak pas,

En/of vanaf ‘alluf volgunt jaor te gaon doen.

Nouw dan kunnuh we, zeettie, rustug aon

Tog nun nuuwe dierriegent gaon zoekkun.

Reejdulluk vurrassunt, taommulluk jammur.

Ammul waarruh we, zoow zaak, tog wel

Noggal geschokt, vurrast, vandekaort dus!

En, ‘oemotta nouw, want vintur marris wir

Nun goeije zoowwas ‘eij, meej zun mwooije

Keijk op ôôs zjaonre, ôôs sort lietjus dus…

Og, zulde deinkuh, tzal wel wir lukkuh, want

Ok meej zeijn ist, nao Cor, gelukt, mar tog…

Reejjun tog, de toekomst tweijffulaagtug…!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, dat was schrikken deze week!

Want onze Kees wil er mee gaan stoppen…

Als ik ‘t goed hoorde dan wil hij gaan reizen.

Nu is het gelukkig z’n plan om dat straks pas,

En/of vanaf half volgend jaar te gaan doen.

Nou dan kunnen we, zei hij, rustig aan,

Toch ‘n nieuwe dirigent gaan zoeken.

Redelijk verrassend, tamelijk jammer.

Allemaal waren we, zo zag ik, toch wel

Nogal geschokt, verrast, van de kaart dus!

En, hoe moet dat nou, want vind maar weer

N’n goeie zoals hij, met zijn mooie

Kijk op ons genre, ons soort liedjes dus…

Och zul je denken, ’t zal wel weer lukken, want

Ook met hem is’t, na Cor, gelukt, maar toch…

Reden toch, om de toekomst twijfelachtig…!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.10.09.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaardur wirris ne kjir niej,

Want kwaar wirris naor de/nun kèmping.

Aalteit akdan ondur mun luifultje zit,

Niks te doen (meejjun wèntje) dan te zittun,

En das ellukke kjir, mok aon jöllie deinkun.

Naomulluk: Oegoet ikkut dannèm en dat  

Tog lekkur is om wirris ‘vrèmt’ te fietsun,

Reejgulmaottig wirris erruggus aandurs

Aon te schuijvun om teettun of aandurszins…

Niks mwoijjur dan op oew gummak te zèn

En om dur lekkur wirris uijt te zèn…, èfkus!

Nouw waarrun weij oppun weinkèmping,

Kik, das nuttuurluk niej teejgun dwôvvemans-

Oôrrun gezeet, want atturrun wèntje beij….

Og, ut greijze surkwiej waar wirris op pat,

Reejjun te deinkun: Waor èkkut aon vurdient!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was er weer ‘s ‘n keer niet,

Want ik was weer ‘s naar de/een camping.

Altijd als ik dan onder mijn luifeltje zit,

Niks te doen (met ‘n wijntje) dan te zitten,

En da’s elke keer, moet ik aan jullie denken.

Namelijk: Hoe goed ik ‘t dan heb en dat ‘t  

Toch lekker is om weer ‘s ‘vreemd’ te fietsen,

Regelmatig weer eens ergens anders

Aan te schuiven om te eten of anderszins…

Niks mooier dan op je gemak te zijn

En om er lekker weer ‘s uit te zijn…, even!

Nu waren wij deze keer op een wijncamping,

Kijk, da’s natuurlijk niet tegen dovemans-

Oren gezegd, want komt er ’n wijntje bij…

Och, ’t grijze circuit was weer eens op pad,

Reden te denken: Waar heb ik ’t aan verdiend!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.27.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, bende göllie wok zoow bunnuuwd?

Want tis de woensdag ôôs Zoowmurkonsert…

Ammul goet en wel, mar ‘oeveul volluk zouwwur

Nouw wirris oppaf kommun, zouwwut druk zèn!?

En ‘oe zouwwun ‘ze’ ôôs nuuwe pakskus vinnun?

Nouw, tzèn veul vraoggun in jinne kjir, mar

Tog benk bunnuuwd, want oowpunluk istur tog  

Reejdulluk genog en teijdug ‘tèng’ aon gegeejvun.

Ammul moeijluk soms om de kraant of de Boowde

Noggis en wirris en opnuuw te vinnun, te burreijkun

En waarrum te kreijgun om aondagt te formeerrun,

Noggis en opnuuw, want twaar vakkaanssieteit…

Kik en dan istur musschient niemant tuis van

Oôze suupporturs en aon’angurs en doownateurs?

Og, kdeink dattur genogt zullun kommun, kèmmur

Reejdulluk veul vurtrouwun in, dus tot de woensdag!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, zijn jullie ook zo benieuwd?

Want het is woensdag ons Zomerconcert…

Allemaal goed en wel, maar hoeveel ‘volk’ zou er

Nu weer eens op af komen, zou het druk zijn!?

En hoe zouden ‘ze’ onze nieuwe kleding vinden? 

Nou, ‘t zijn veel vragen in één keer, maar

Toch ben ik benieuwd, want hopelijk is er toch

Redelijk genoeg en tijdig bekendheid aan gegeven.

Allemaal moeilijk soms om de krant of de Bode

Nog ‘s en weer ‘s en opnieuw te vinden, te bereiken

En warm te krijgen om aandacht te formeren,

Nog ’s en opnieuw, want het was vakantietijd…

Kijk en dan is er misschien niemand thuis van

Onze supporters en aanhangers en donateurs?

Och, ik denk dat er genoeg zullen komen, ik heb er

Redelijk veel vertrouwen in, dus tot woensdag!!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.20.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hedde göllie ut wok al naogekeejkun?

Wah we mottun ziengun de volluggunde week.

Aalteit kontroowleerrun ei, want guwwit mar nwooit!

Nouw denkte mussgient, waor eettiejut oowvur,

En turregt, mar waarruh al nun kjir die lietjes gat,

Nouw zon paor mondun geleejjun, en nouw wir…

Tisdus de guwwonste zaok van de weerrult ommut

Reejdulluk snel te kontroowleerrun, want guwwit…

Ammul nun goeije vakkaanssie gat, ammul tot rust?

Nouw, das belangreijk want we mottun dur dus gulleik

En snel dus, wir teejguhnaon, de volluggunde weejk.

Nouw vandeweek dus, efkus jil sirriejeus oeffunnun.

Kom dus ammaol, tis nwoddig, en wok oewweigun,

Om meej Bart te spreejkun: gedraoggun en lösturrun!

Om de aonweijziegingun van Kees goed te volgun, en

Rustig te bleijvun, want dan komdallus wir wel goet!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie het ook al nagekeken?

Wat we moeten gaan zingen volgende week.

Altijd controleren hè, want je weet maar nooit!

Nu denk je misschien: waar heeft-ie het over.

En terecht, maar we kregen al een keer die liedjes,

Nu zo’n paar maanden geleden, en nou weer…

T’is dus de gewoonste zaak van de wereld om ‘t

Redelijk snel te controleren, want je weet…

Allemaal ‘n goede vakantie gehad, allemaal tot rust?

Nou, dat is belangrijk want we moeten er dus direct

En snel dus, weer tegenaan de volgende week.

Nu, deze week dus, even heel serieus oefenen.

Kom dus allemaal, ’t is nodig, en ook jezelf

Om met Bart te spreken: goed gedragen en luisteren!

Om de aanwijzingen van Kees goed te volgen, en

Rustig te blijven, want dan komt alles wel goed!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.13.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie oeweigun al aongemelt?

Want tis de 23-ste september wir fietstogt vant kôôr.

Ammul meejdoen ‘ei, want kèm guwwort dassedur un

Nogal jille mwôôije rit van gummokt èmmun, dur

En laast slaans paoijkus en dreejvun en turraskus…

Nouw, da meude dus niej missun, en zèmmun

Togwok nog wah lekkurs teettun agge trugbent!

Reejdulluk, das wirris waddaandurs, de vakkaanssie

Aont deurkommun, uitzweejttun en kreujnun van de

Nogal jitte daogun en naagtun…, tis wok nwoit goet!?

En tog komt de jiste ripputtiessieaovont dur wir aon.

Nouw leikkut vinnik, oft zoowgaaw vurbeij is guggaon.  

Kik, musschient komt dah omdat zoow waarrum waar.

Of zouwwut guwwon zèn omdamme ouwer worrun

Ofzoow en dat daordeur lèkt ofttammul snellur gaot…

Reejjun omdur de volgunde wejk wir te zèn, te staan!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie jezelf al aangemeld?

Want t is de 23e September weer fietstocht van ’t koor.

Allemaal meedoen hè, want heb gehoord dat ‘ze’ er ‘n

Nogal hele mooie rit van gemaakt hebben, door  

En langs ‘s lands paadjes en dreven en terrasjes…

Nou, dat mag je dus niet missen, en ‘ze’ hebben

Toch ook nog wat lekkers te eten als je terug bent!

Redelijk, dat is weer ‘s wat anders, de vakantie

Aan het doorkomen, uitzweten en kreunen van de

Nogal hete dagen en nachten…, ’t is ook nooit goed!?

En toch komt de eerste repetitieavond er weer aan.

Nou lijkt het, vind ik, of ’t zo snel voorbij is gegaan.

Kijk, misschien komt dat omdat het zo warm was.

Of zou het gewoon zijn omdat we ouder worden

Ofzo en dat ‘t daardoor lijkt of ’t allemaal sneller gaat…

Reden om er volgende week weer te zijn, te stáán!

Tot de volgende keer,

ERKA.