COLUMN.26.11.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie de kraant wok geleejzun?

Want wemmunnur wir un pensioownaadda beij!

Ammel goet geleejzun dasse dur nouw eindulluk,

Nao zuvveul jaorrun, de bruij aon ‘eet gegeejvun!?

En, wah denkte, zouw ze raot gaon weejttun

Nouw, meettur vreijje teit diejjint vurschiet ligt…

Tog wel vremt ‘eij, dattur nog meinssun zèn die

Ruijmschoowts naoddur veijvunsèstugste nog  

Aalteit aont waarruk zèn, wöllun of bleijvun.

Nouw koowp vur Dirrukje, want diejjist, dasse

Eijndulluk de rust gaot kreijgun diesse vurdient!

Nouw, en da wouwwik tog wel efkes gezeejt!!

Krasse meijdun ‘èmmun we liengs en regs in

Oôs koor zitten, tog, daor mottun we meej respekt

Of eerbiet en eegaars meej om bleijvun gaon.

Reejkun mar dasse dan nog lang meej gaon…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie de krant ook gelezen?

Want we hebben er weer een pensionada bij!

Allemaal goed gelezen dat ze er nu eindelijk,

Na zoveel jaren, de brui aan heeft gegeven!?

En, wat denk je, zou ze raad gaan weten

Nu, met haar vrije tijd die in ’t verschiet ligt…

Toch wel vreemd hè, dat er nog mensen zijn die

Ruimschoots na hun vijfenzestigste nog

Altijd aan het werk zijn, willen of blijven.

Nou, ik hoop voor Dirkje, want die is‘t, dat ze

Eindelijk de rust gaat krijgen die ze verdient!

Nou, en dat wilde ik toch wel even gezegd!!

Krasse meiden hebben we links en rechts in

Ons koor zitten, toch, daar moeten we met respect

Of eerbied en egards mee om blijven gaan.

Reken maar dat ze dan nog lang meegaan…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.19.11.2018.

Torzjieneel.

Zwaontjes, kèm wirris zittun klooijun.

Want kwulde nun foowtoow bij de tekst

Aonvullen op de saait bijtlèste nuuws.

Nouw, kben zon andur’alluf uur beejzug

En twul mar niej lukkun, dus staottur

Nouw zondur foowtoow, sjammur ‘eij!?

Tgaottur nouw snel aonkommun eij?

Rekun mar dammuddur wir un fjist van

Aont maokkun zèn, want Twienturkonsert

Naodurt meej rasse schreejjun en das feijn!

En das jil feijn, dus, want tis út konsert  

Nouw vant tjaor, tog, tbullangrèkste dus.

Kik en dus mottun we gekonsentreert zèn,

Om allus goet toeffunnun, te ripputteerrun!

Om strak, at zoowweittis, in topvorm te zèn.

Reejkun mar dammeda zèn, strak, tog!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb weer eens zitten klooien.

Want ik wilde een foto bij de tekst

Aanvullen op de site bij het laatste nieuws.

Nou, ik ben er anderhalf uur mee bezig

En ‘t wil maar niet lukken, dus ’t staat er

Nu zonder foto, is toch jammer hè!?

T’gaat er nu snel aankomen, hè?

Reken maar dat we er weer een feest van

Aan het maken zijn, want ‘t Winterconcert

Nadert met rassé schreden en dat is fijn!

En dat is heel fijn, dus, want ‘t is hét concert

Nu van het jaar, toch, ’t belangrijkste dus.

Kijk en dus moeten we geconcentreerd zijn,

Om alles goed te oefenen, te repeteren!

Om straks, als ’t zo ver is, in topvorm te zijn.

Reken maar dat we dat zijn, straks, toch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.05.11.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kkamt wir beejtur zien, tis gelukt!

Want kwaar goppurreert vôrugge weejk aon

Aljin mar mun liengse wôg, mar tis nouw

Net oftur un guddeintje oowpun guggaon is!

En daor benk jilbleij meej, want kzaaggut

Noggal guspikkult en waozug vanteveurrun.

Tis nouw dus aont liengse wôg veul beejtur.

Reejjun om veurlwoppug tevreejjun te zen.

Ammul, vandeweek, opletten meej bukkun,

Niej tillun, munne kop niej rwooi laottun

En/of bleijvun worrun, en vandeweek saovvus

Niej aagturt stuur van munne nouwtoow!

Kik en nouw nog un paor weejkun bleijvun

Oôgdruppellun en pillen slikken en dan

Oowpulluk taandurre wôg, dah worrik de 30ste.

Reejkunttur marrop dakkur vanaovut dus wir ben!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik kan’t weer beter zien, ’t is gelukt!

Want ik werd vorige week geopereerd aan

Alleen maar mijn linkse oog, maar ’t is nu

Net of er een gordijntje open gegaan is!

En daar ben ik heel blij mee, want ik zag ‘t

Nogal gespikkeld en wazig  van tevoren.

T’is nu dus aan ‘t linkse oog veel beter.

Reden om voorlopig tevreden te zijn.

Allemaal, deze week, opletten met bukken,

Niet tillen, m’n hoofd niet rood laten

En/of blijven worden, en deze week ’s avonds

Niet achter het stuur van mijn auto!

Kijk en nu nog ’n paar weken blijven

Ogen druppelen en pillen slikken en dan

Ook nog het andere oog, dat hoor ik de 30ste.

Reken er maar op dat ik er vanavond weer ben!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.29.10.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kzit ‘ier jil aljin surriejjeus te leejzun.

Want kèm/zit tuggulleijk meej driej russèptun.

Ammel vur doowpurraossie van morruggun.

Nouw mot ik dan dus goppurreert worrun

En das aon mun wôg, ut lingse, mar tis

Nouw un proowbljim waknouw neejmun mot.

Tweej druppuls tugguleik énnun pilleke…

Reejdulluk duijdulluk, tog, waarrut niej

Atte russeptun aandurs zèn dannopput fleske…

Nouw dan mar jist efkus naor dappoowteek.

En ‘oowpulluk weejtun zöllie vantoewwentwah!?

Nouw dan dus jist munne kollum mar afwerkuh.

Kommik musschient nog ammel op teit te weejtun

Oft ammul nog goet komt vur morruggun, en

Of morruggun doowpurraossie wok goet komt, mar

Reejkuntur mar op dakkur de woensdag niej zèn…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik zit hier heel alleen serieus te lezen.

Want ik heb/zit gelijktijdig met drie recepten.

Allemaal voor de operatie van morgen.

Nou moet ik dan dus geopereerd worden.

En dat is aan mijn oog, het linker, maar het is

Nu een probleem wát ik nou nemen moet.

Twee druppels tegelijk én een pilletje…

Redelijk duidelijk, toch, ware het echter niet

Als dat de recepten anders zijn dan op ‘t flesje…

Nou, dan dus maar eerst even naar de apotheek.

En hopelijk weten ‘ze’ van het hoe en van ’t wat!?

Nou dan dus eerst maar m’n column afwerken.

Kom ik misschien nog allemaal op tijd te weten

Of het allemaal nog goed komt voor morgen, en

Of dan morgen de operatie ook goed komt, maar

Reken er maar op dat ik er woensdag niet ben…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.22.10.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaar giesturruh naor Bels

Want kmoes naor Leejoowpoltsburrug.

Ak bij Antwaarpuh afslôôg naor Luijk,

Nao de rieng dus, dan stongun daor

Einkelt en aljin mar bortjus mee “Werken”.

Nouw, ent waar zondag, dur wor beijna

Tog nerruggus gewerrukt, en tog stonne

Reejgulmaotig die bordjus “Werken”…

Ammul Belzen die mein vurbeij reejjun.

Naor Luijk wok, deink, mar wel tárt reejjun.

En ikke, as jinnugste, hiew mein aon de

Nouw dikkuls aongegeejvun laoge snel’eit…

Kik, volgus mein dogtun die Belzen dattur

Op zondag niej gewerrukt wort, en ik dogt

Ommus wel, want beij ôôs wor ‘sondags

Reejgulmaotig wél gewerrukt, gek ‘eij!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was gisteren naar België.

Want ik moest naar Leopoldsburg.

Als ik bij Antwerpen afsloeg naar Luik,

Na de ring dus, dan stonden daar allemaal

Enkel en alleen maar bordjes met “Werken”.

Nou, en het was zondag, er wordt bijna

Toch nergens gewerkt, en toch stonden

Regelmatig van die bordjes met “Werken”…

Allemaal Belgen die mij voorbij reden.

Naar Luik ook, denk ik, maar te snel reden.

En ik, als enigste, hield mij maar aan de

Nu dikwijls aangegeven verlaagde snelheid…

Kijk, volgens mij dachten die Belgen dat er

Op zondag niet gewerkt wordt, en ik dacht ‘t

Och arme wel, want bij ons wordt ’s zondags

Regelmatig wél gewerkt, gek hè!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.15.10.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kèm nouwal vaort, mar tduur nog lang.

Want tis pas Kèsmus opttentvantjaor, volgus mein.

Ammul oewwe Kèsmap meejbrengun zeejjun ze.

Nouw, kaarrum beij me en toen zeej Kees nog:

En hèddoew Kèsmap beij? En toen moessuh we…

Nouw en toen kwaammut beij mein: vaort en veul!

Tot un paor jaor geleejjun zongguh wut speejsieaol

Reejdulluk bukkènde “Kèskonsert in de KaaEsEej”.

Ammul wir lang geleejjun, want doemmunniemjir.

Nouw jeettuttut “Wienterkonsert in de KaaEsEej”.

En dah doemme de lèste jaorrun saommun meejt

Nogal bekende ‘WeeEmKaa’ uit de Klundurt, van

Kees, wok, mar durrom èk nouwwal vaort, want

Oemotta nouw, strak, attiedurniemmur is, beij ôôs?

Ok daorral reejkunning meej gouwun, durt Stuur?

Reejdulluk veul vraoggun dus nog, én mjir mannun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb al heimwee, maar ’t duurt nog even.

Want ‘t is pas Kerst op ‘t einde van ’t jaar, volgens mij.

Allemaal je Kerstmap meebrengen, zeiden ‘ze’.

Nou, ik had ‘m meegebracht en toen zei Kees nog:

En hebben jullie je Kerstmap bij? En toen moesten we…

Nou en toen kwam het bij mij: heimwee en veel!

Tot ‘n paar jaar geleden zongen we het speciaal

Redelijk bekende “Kerstconcert in de KSE”.

Allemaal weer lang geleden, want doen we niet meer.

Nu heet het: het “Winterconcert in de KSE”.

En dat doen we de laatste jaren samen met het

Nogal bekende ‘WMK’ uit Klundert, van

Kees, ook, maar daarom heb ik nu al heimwee, want

Oh hoe moet dat straks, als hij er niet meer is, bij ons?

Ook daar al rekening mee gehouden, door ’t Bestuur?

Redelijk veel vragen dus nog, én meer mannen!

Tot de volgende keer,

ERKA.