COLUMN.30.04.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, bedankt dadde göllie dur giesturrun wok waar.

Want tis vur Kriest nun mwôôije dag geworrun, de zondag!

Ammul goet gezongun en ammul jil aontoezjast meegedaon.

Nouw dawaar soms wellis aandurs, volgus ôôze Keejs dus.

En wierdur volgus mein volluijt en voldaon meejgedaon!

Nouw waddaandurs, want ‘eij, ôôze Keejs, von vandeweek

Tog damme meejt Kleine Kaffeej mar waddaon rommuldun!?

Reejjun ommum te laottun zien damme gin notjus aarrun…

Ammul goettenwel mar zondur notjus knaauwwut niej goet!!

Nouw en toen zeettie teejgun mein “Oeps, dah wiessik niej!”

En nouw kreeggik de zondag van zeijn ammul blaojkus meej

Niks dan notjus van en oowvur un Klein Kaffeej Aon Daovvun

Kik en die kreijde göllie de woensdag van meijn, addur bent…

Om dan meej te kunnun ziengun zoowwattiejut ‘eet bedoelt.

Og aldoende ljirde wir wellis wah, tog, niedan, zoowwisttog.

Reejjun tooppun dah Kriest de zondag tóg eej gunnoowtun.

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, bedankt dat jullie er gisteren ook waren.

Want ‘t is voor Chris ‘n mooie dag geworden, zondag!

Allemaal goed gezongen en heel enthousiast meegedaan.

Nou dat was soms wel eens anders, volgens onze Kees dus.

En nu werd er, volgens mij, voluit en voldaan meegedaan!

Nu eens wat anders, want hij, onze Kees, vond deze week

Toch, dat we met Het Kleine Café maar wat aanrommelden!?

Reden om ‘m te laten zien dat wij ‘geen nootjes’ hadden…

Alles goed en wel maar zonder nootjes knauwt ’t niet goed!!

Nou en toen zei hij tegen mij “Oeps, dat wist ik niet!”

En nou kreeg ik zondag van hem allemaal blaadjes met

Niks dan noten van en over ’n ‘Klein Café Aan De Haven’!!

Kijk en die krijgen jullie woensdag van mij, als je er bent…

Om dan mee te kunnen zingen zoals hij het heeft bedoeld.

Och al doende leer je weer ‘s wat toch, niet dan, zo is’t toch.

Reden om te hopen dat Chris zondag toch heeft genoten.

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.23.04.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbendurwir, kwaar effe weg, kmoes meej.

Want we waarrun naor Dalgarve, daor zèmmuh we

Aont fietsun en twandullun gewiest, meej mwooi weer.

Nouw gifta niks, is efkus weg, mar akdan tuis kom

En merruk dattur nuuwe kleeding is uitgerèkt, èkda

Nouw dus gummist en weettik niej wadde göllie ammel

Tog nog ammul gattèt, roskus, zjielètjus, jaskus…

Reejkun mar dakda wok weettun wöl, mar nouw mok

Ammul waagtun tot de woensdag vurdakkut weet…

Nouw en waagtun is moeijluk en zeejkur agge niet

En/of niej jimmul wit waorrop, waorveur en wurrum!

Nouw deinkkik inmidduls beij mun eigun: zummut mar

Klaor en duijdulluk, gewon blaauw blaauw laottun?

Of waarrut azuurblaauw, turkwaaze of ‘eejmulsblauw…

Og, ge mot mar zoow deinkun addouw ‘aor mar goet zit!

Reejjun dak deink: de woensdag weekkut lekkur wok!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, was effe weg, ik moest mee.

Want we waren naar de Algarve, daar zijn we

Aan ‘t fietsen en wandelen geweest, met mooi weer.

Nou geeft dat niks, ‘s effe weg, maar als ik dan thuis kom

En merk dat er nieuwe kleding is uitgereikt, heb ik dat

Nou dus gemist en weet ik niet wat jullie allemaal

Toch nog gekregen hebben, roosjes, giletjes, jasjes…

Reken maar dat ik dat ook weten wil, maar nu moet ik

Alsmaar wachten tot woensdag voordat ik het weet…

Nou, en wachten is moeilijk en zeker als je niet

En/of niet helemaal weet waaróp, waarvoor en waarom!

Nou denk ik inmiddels bij mezelf: zullen we het maar

Klaar en duidelijk, gewoon blauw blauw laten?

Of was het azuurblauw, turquoise of hemelsblauw…

Och, je moet maar zo denken als je haar maar goed zit!

Reden dat ik denk: de woensdag weet ik ’t lekker ook!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.09.04.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, aarde göllie da giesturrun wok?

Want ik dogt jist damme ergus in de rimboe

Aonkwaammun toenk aonreej naor de Moer…

Nouw en toen wierrut innjees tog wir asfalt

En waardur nun Kerruk en un plein en un kroeg!

Nouw en toen zaattun we tog goet, alwaarrut

Tog wir, vur ôôs, un klein poowdijum, zoowdak

Reejdulluk dikkuls meej mun boek en aarrummun

Ammul mar in de knoei zaat te staon, mar verdur

Nun goeije ziengmiddag daor vur Zin-in-Zang wor!

En kvon damme int algemjin goet zongun, mar

Nouw ist afwaagten tot de woensdag of ôôze

Kees da wok von, want dast bullangreikste, tog!?

Om dan wir vurruit te gaon keijkun naor de volgunde

Of daandurre kjir damme wir ‘uit’ mottun ziengun.

Regttuittut ‘art gesproowkun: kzieddur naor uit!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hadden jullie dat gisteren nou ook?

Want ik dacht eerst dat we ergens in de rimboe

Aankwamen toen ik aanreed naar de Moer…

Nou en toen werd het ineens toch weer asfalt

En was er een kerk en ’n plein en ’n kroeg!

Nou en toen zaten we toch goed, al was het

Toch weer, voor ons, ‘n klein podium, zodat ik

Redelijk dikwijls met m’n boek en m’n armen

Alsmaar in de knoei zat te staan. maar verder

N’n goeie zingmiddag daar voor Zin in Zang hoor!

En ik vond dat we in’t algemeen goed zongen, maar

Nou is het afwachten tot aanstaande woensdag of onze

Kees dat ook vond, want dat is’t belangrijkste, toch!?

Om dan weer vooruit te gaan kijken naar de volgende

Of de andere keer dat we weer ‘uit’ moeten zingen.

Recht uit ’t hart gesproken: ik zie er naar uit!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLLUMN.02.04.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaardur nog niej, mar ik bendur wel.

Want tis Paossen, kmoes gaon paosontbeijtun.

Ammul maantul- en fummielliebuzonjus, eij…

Niks mis meej wor, mar kaar eijgunluk uit,

En bij wulluh slaoppun, mar ja de pligt riep!

Nouw waarrun weij giesturrun wandullun int

Togwel mwoije en aalteit drukke Zouwtullaande.

Reejdulluk goei weer wir, ‘oewel dur onderweg

Ammul dreigunde wollukkun op ôôs afkwaammun.

Nouw aarrun weij dus gulluk dattie wollukkun

En buijjun naor Braobaant giengun en weij dus

Naor Zeejlaant, ge kunt mar treffun en mazzul

Kreijgun, mar ja, ge kreigt wagge vurdient, tog!?

Ondurweg bleejk trouwus dat wég, langur waar,

Om niej te zeiggun, véul langur, wel 3 km, dan trug!

Reejjun om te gaon tweiffullen aon goeggulmeps…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was er nog niet, maar ik ben er wel.

Want het is Pasen, ik moest gaan paasontbijten.

Allemaal mantel- en familiebesognes, nietwaar…

Niets mis mee hoor, maar ik had eigenlijk uit,

En bij willen slapen, maar ja, de plicht riep!

Nou waren wij gisteren wandelen in het

Toch wel mooie en altijd drukke Zoutelande.

Redelijk goed weer weer, hoewel er onderweg

Allemaal dreigende wolken op ons afkwamen.

Nu hadden wij dus het geluk dat die wolken

En buien naar Brabant dingen en wij dus

Naar Zeeland, je kunt ’t maar treffen en mazzel

Krijgen, maar ja, je krijgt wat je verdient, toch!?

Onderweg bleek trouwens dat ‘t wég, langer was,

Om niet te zeggen, véél langer, wel 3 km, dan terug!

Reden om te gaan twijfelen aan google-maps…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.26.03.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kèm jilt wéék zittuh zoekuh naorrun lietje.

Want ze vrôôgun vandeweek aon mein om de nuuwe,

Aongepaste versie durvan, mar ‘kaar aljin mar nunnouwe!

Nouw wôrrik alle nuuwe tèmmun, mar duddeejze aarrik niej.

En nouw, dogttik, nouw ekkun proowbleem, wammok nouw!?

Nouw en toen kreeggik un breenweef, un ‘eldur moowment.

Tissôôs Wies dieme uijt de braant kan ‘èlluppun, dogttik.

Reejjun om sWies te mééllun en ik kreejg gulleik reejjaksie!

Aljin: twaar wél dah lietje, mar dan meej zondur wôôrdun…,

Nouw en das moeijluk ‘ei, ziengun meej zonder wôôrdun!

En, tguvvollug waar dasset opnuuw gustuurtteet, dur meej dus!

Nouw Wies, ak jouw niej gattaar, dan aarrik niks gat…

Kik en das nouw ôôs kôôr, saommun zèmme staarruk, jin!!

Om, meej, en dur zoowwiets blèkt mar wir opnuuw en wirris

Oew bullangreijk uttis dagge op mukkaorre kunt reejkunnun!

Reejjun om de toekomst vant kôôr meej vurtrouwwun, enzo…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb deze week zitten zoeken naar ’n liedje.

Want ‘ze’ vroegen afgelopen woensdag aan mij om de nieuwe,

Aangepaste versie er van, maar ik had alleen maar een oude!

Nou hoor ik alle nieuwe te hebben, maar deze had ik niet.

En nou, dacht ik, nou heb ik ’n probleem, wat moet ik nou!?

Nou en toen kreeg ik een brainwave, een helder moment.

T’is ons Wies die me uit de brand kan helpen, dacht ik.

Reden om ‘ons’ Wies te mailen en ik kreeg gelijk reactie.

Alleen: ‘t was wél dat liedje, maar dan met zonder woorden…,

Nou en dat is moeilijk hè, zingen met zonder woorden!

En ’t gevolg was dat ze’t opnieuw gestuurd heeft, mét dus…

Nou Wies, als ik jou niet had gehad, dan had ik niks gehad…

Kijk en dat is nou óns koor, samen zijn we sterk, samen één!!

Om, met, en dóór zoiets blijkt maar weer opnieuw en weer

Of hoe belangrijk het is dat je op elkaar kunt rekenen!

Reden om de toekomst van ’t koor met vertrouwen, en zo…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.19.03.2018

Torzjieneel:

Zwaontjes, kben vurschokkun, van munne approowpoow…

Want kèm vandeweek, nettas göllie, de lietjusleist gat.

Ammul lietjus durraf, 9, en wok nog un paor, 3, vur’uist!

Nouw weettik dattur lietjus zèn dieme nwôôit ziengun,

En wok lietjus diemme aljin meejte Kèst ziengun, mar…

Nouw ziek datta lietje, van ’s Rietje, dur wok áf gaot!

Tis té gek vur woordun, tis té gek datta zoowmar kan!

Reejjun om te gaon vreejzun, om bang te gaon worrun.

Atta lietje wokkal vurdwènt, mottun we dan wok ammul

Nog gaon vreejzun dasse dur zèlluf wok de bruij aon

En de gjist aon gao geejvun, dur meej stopt, want

Nouw is ‘eur lietje durraf, waor motzut nog vur doen…

Keikkik naor ‘eur trouwe woggun, blient zèn ze niej,

Og, dan deinkkik beij mun eigun: Waor zèn ze nouw.

Og, dan deinkkik beij mun eigun: Wurrom 31 wôôk…

Reejjun om meej zun allun schaarrup te bleijvun…..

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben geschrokken, ik ben van m’n á propo…

Want ik heb deze week net als jullie de liedjeslijst gekregen.

Allemaal liedjes eraf, negen en ook ’n paar, drie, verhuisd!

Nou weet ik dat er liedjes zijn die we nooit meer zingen,

En ook liedjes die we alleen met de Kerst zingen, maar…

Nu zie ik dat dat liedje van ons Rietje er ook af gaat!

T’is te gek voor woorden, ’t is te gek dat dat zo maar kan!

Reden om te gaan vrezen, om bang te gaan worden.

Als dat liedje ook al verdwijnt, moeten we dan ook allemaal

Nog gaan vrezen dat ze er zelf ook de brui aan

En de geest aan gaat geven, er mee stopt, want

Nou is haar liedje er af, waar moet ze ’t nog voor doen…

Kijk ik naar haar trouwe ogen, blind zijn ze niet,

Och, dan denk ik bij m’n eigen: Waar zijn ze nou.

Och, dan denk ik bij m’n eigen: Wáárom 31 ook…

Reden om met z’n allen scherp te blijven……..

Tot de volgende keer,

ERKA.