COLUMN.23.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, twee kollums geleejjun ist nog mar,

Waorrin ik schreejf dat nouwwel wel efkus kon

Amme wir iemants oowvurleijdun melddun…

Nouw ist wir zoowver: Nelly van Vugt, de vrouw

En steun van onze Kees, is tog nog onvurwags

Naor un kort ziekbed, zaotturdag oowvurleejjun…

Tis te gek vur woordun, mar heejlaaos, tiszoow!

Rillatief kort ‘èmmun w‘eur meuggun kennun.

Allummaol vonnun we ‘eur zon vroowlukke vrouw.

Nog tottut ent toe stonze aagtur ‘eurre Kees.

En stonnun weij paf van dur deurzettingskraagt.

Nouw, mar teej ‘eellaos niej meuggun ‘elpun...

Kik en nouw effe waagtun wannjir dur afscheit is

Om ’oowpunluk meejzunnallun daor beij te zèn.

Om ‘eur te buddaankun vur de steujnvur vur Kees en

Reejdulluk wah kôôrrun in en rond de Klundurt…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, twee columns geleden is het nog maar,

Waarin ik schreef dat het nu wel even kon

Als we iemands overlijden te melden hadden…

Nu is het weer zover: Nelly van Vugt, de vrouw

En steun van onze Kees, is toch nog onverwachts

Na een kort ziekbed, afgelopen zaterdag overleden.

T’is te gek voor woorden, maar helaas, ’t is zo!

Relatief kort hebben we haar mogen kennen.

Allemaal vonden we haar zo’n vrolijke vrouw.

Nog tot het einde toe stond ze achter haar Kees.

En stonden wij paf van haar doorzettingskracht.

Nou, maar ’t heeft helaas niet mogen helpen…

Kijk en nu even wachten wanneer haar afscheid is

Om, hopelijk met z’n allen, daar bij te zijn.

Om haar te bedanken voor de steun voor Kees en  

Redelijk wat koren in en rond Klundert…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.16.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, aggut goet bukkèkt dan ziemme mukkaor

Wirris un tètje niej, jille teit, veifennun’alve weejk!

Ammul goettenwel mar de tweejjutwintugste auwgustus,

Nao de vakkaassie, komme we nouw pas beij mukkaorre,

Ent Stuur eej besloowtun omt uitgestelde zoowmurkonsert

Nouw te doen op de neejgunnentwintugste auwgustus… (

Tis deejfiennietief, dus schreivvut avast mar wir ergus op)

Reejjun om aon te neejmun daddôôze Kees ént Stuur,

Arstikke veul vurtrouwun in ôôs ‘èmmun want we kunnun

Nouw mar jinne weejk daorveur gaan ripputteerrun dus…

En das kort, ‘arstikke kort, mar nuttuurluk kummunnut!

Niks dan van die lietjus diemmennal gukkreejgun aarrun.

Kik en nouw èmmumme veifennun’alve weejk omttuis t’

Oeffunnun, uit te proowbeerrun, tkom vaneiggus goet!

Oeffunning baor keust zeiggun ze wellis: gaoddoewgang.

Reejjun om meej vurtrouwwun de vakkaassie in te gaon.

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, als je't nu goed bekijkt dan zien we elkaar

Weer eens 'n tijdje niet, ’n hele tijd, vijfeneenhalve week!

Allemaal goed en wel maar de 22-ste augustus,

Na de vakantie, komen we nu pas weer bij elkaar.

En ’t Bestuur besloot om’t uitgestelde Zomerconcert

Nu te organiseren op de negenentwintigste augustus… (

T’is definitief, dus schrijf het alvast maar weer ergens op)

Reden om aan te nemen dat onze Kees en het Bestuur,

Aardig veel vertrouwen in ons hebben, want we kunnen

Nou maar een week daarvoor gaan repeteren dus…

En dat is kort, aardig kort, maar natuurlijk kunnen we't!

Niets dan van die liedjes die we al opgekregen hadden.

Kijk en nu hebben we vijfeneenhalve week om ’t thuis te

Oefenen, uit te proberen, dus ’t komt vanzelf goed!

Oefening baart kunst, zeggen ze weleens: ga je gang.

Reden om met vertrouwen de vakantie in te gaan.

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.09.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, bedankt dadde göllie dur wok waarrun.

Want ut afscheit van Paula waar stemmug en surreen.

Ammul jil goet gekeejkun en gelösturt naor Kees.

Nouw, zon afscheit tjikkunt de baant die weij meej  

En vur mukkaorre ‘emmun, bedankt, ik deink dah

Nouw Paula, assut gezien en guwort eet, tuvreejjun is!

Tog issut nouw vakkaanssie, tog ziemme mukkaorre

Reejdulluk lang efkus niej, dus we kunnen wok niej

Ammul noggis naopraottun, steujn zoekkun bei mukkaor.

Nouw, en das dus wörrom ikkut tog nog efkes benoem.

En oowpulluk ist vurlwoppug de lèste waarvan we

Nouw wir afscheit van ‘emmun genoowmun, tkan wirwel…

Kik en de tweejjuntwintugste auwgustus ziemme mukkaor

Ok wir trug, en das tog nog wir gauwwur dan gedenkt wor.

Om dan mar te sluijttun meej de beste vakkaanssieweinsun.

Reejjun meej Paula te zeiggun: Uttis ut ziengun, niejjut liet!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, bedankt dat jullie er ook waren.

Want het afscheid van Paula was stemmig en sereen.

Allemaal heel goed gekeken en geluisterd naar Kees.

Nou, zo’n afscheid tekent de band die wij met

En voor elkaar hebben, bedankt, ik denk dat

Nu Paula, als ze ‘t gezien en gehoord heeft, tevreden is!

Toch is ‘t nu vakantie, toch zien we elkaar

Redelijk lange tijd even niet, dus we kunnen ook niet

Allemaal nog ’s ná praten, steun zoeken bij elkaar.

Nou en dat is dus waarom ik ’t toch nog even benoem.

En hopelijk is ’t voorlopig de laatste waarvan we

Nu weer afscheid van hebben genomen, ’t kán weer wel…

Kijk en de tweeëntwintigste augustus zien we elkaar

Ook weer terug en da’s toch sneller dan je denkt hoor!

Om dan maar te sluiten met de beste vakantiewensen.

Reden mét Paula te zeggen: ‘t Is het zingen, niet ‘t lied!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.02.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbennur wir, kben trug, kwaar op vakkaassie.

Wemmunnut goetgat, kben tuvreejjun, twaar goei weer.

Ammul goet en wel, mar kaar vurt weer nie wég’oevengaon!

Niks dan goei weer ‘ier mar bij ôôs daor wok, en das niej…

En nouwwir oowvur naor de gwonne gang van zaokkun dus.

Naort Zoowmurkonsert buvvobbult, de woensdag dus.

Tis dan ôôs dubbuut, tjiste meej/in ôôs nuuwwe pakskus.

Reejdulluk nuuwsgierrug benk wassur van zulle vinnun…

Ammul netjus int zwart, ammul netjus meejjun zwarte map!

Nouw mar afwaagttun wellukke lietjes Kees laot ziengun,

En das un vurrassing want veivvuntwintug gat, die kumme

Nwooit vanzunleejvun gezongun kreijgun op jinne naovut!

Kik, en das nouw wir ôôs koor, want vol meej vurrassingun.

Om oowvur vurnuuwwingun mar niej te praottun, want

Ok daor gaoggut meej deur: wir twee nuuwe vrouwen.

Reejdulluk bunnuuwt: jonge of musschient wel jil jonge…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, ik ben terug, ik was op vakantie.

We hebben het goed gehad, ben tevreden, ’t was goed weer.

Allemaal goed en wel maar had voor ‘t weer niet hoeven gaan!

Niets dan goed weer hier maar bij ons daar ook en da’s niet…

En nu weer over naar de gewone gang van zaken dus.

Naar het Zomerconcert bijvoorbeeld, woensdag aanstaande.

T’is dan ons debuut, ‘t eerste met/in onze nieuwe kledij.

Redelijk nieuwsgierig ben ik wat ‘ze’ er van zullen vinden…

Allemaal netjes in’t zwart, allemaal netjes ’n zwarte map!

Nu maar afwachten welke liedjes Kees zal laten zingen.

En da’s ’n verrassing: 25 liedjes gekregen, die kunnen we

Nooit van z’n leven gezongen krijgen op één avond!

Kijk, en da’s nou weer ons koor, want vol met verrassingen.

Om over vernieuwingen maar niet te spreken, want

Ook daar gaat ’t maar door: weer twee nieuwe vrouwen.

Redelijk benieuwd: jonge of misschien wel heeeel jonge…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.28.05.2018.

COLUMN.28.05.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbendurwir, kwaar effe weg en strak wir.

Waarde göllie wok in Klundert aont glundurrun?

Ammul goetgemutst dus, want twaar lekker weer en

Noggis goet gezongun wok, vinnik ent puubliek wok.

Ent puubliek gieng bij ôôs zellufs daansun, dus…

Nouw gaomme vandeweek vast oeffunnun vur de

Togt naor Middulburg en vurt Zoowmurkonsert!

Reejdulluk spannunt, of zitte göllie dur niej meej?

Ammul goet in vorrum, ammul goet beij stem, dus

Nouw mottut wok wir goet gaon, zeejkur tkonsert!

En wittut nog: we gaon dan in ôôs nuuwe pakskus.

Nouw das wok spannunt, want ‘oew zulluzzut vinnun!?

Kik, oeffunning baort kunst, mar tuunnieforrum…

Of zalt gwon wennun worre, dur gwon eijgus aon en

Om worrun, og, tzal wir wel meejvallun, twor gwon.

Reejjun om de toekomst meej zin in te gaon, tog!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ps: bennur strak in juunnie niej…

 

Vertaling:

Zwaantjes, ben er weer, ik was even weg en straks weer.

Waren jullie ook in Klundert aan het glunderen?

Allemaal goedgemutst dus, want ‘t was lekker weer en

Nog eens goed gezongen ook, vind ik en’t publiek ook.

En het publiek ging bij ons zelfs dansen, dus…

Nou gaan we deze week vast alvast oefenen voor de

Tocht naar Middelburg en voor het Zomerconcert!

Redelijk spannend, of zitten jullie er niet mee?

Allemaal goed in vorm, allemaal goed bij stem, dus

Nu moet het ook weer goed gaan, zeker het concert!

En weet je het nog: we gaan dan in onze nieuwe pakjes.

Nou, dat is ook spannend, want hoe zullen ze ’t vinden!?

Kijk oefening baart kunst, maar het uniform…

Of zal ‘t gewoon wennen worden, er gewoon eigen aan en

Om worden, och, ’t zal weer wel meevallen, ’t wordt gewoon.

Reden om de toekomst met zin in te gaan, toch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

Ps: ik ben er straks in juni niet…

COLUMN.07.05.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wèmme ze, we kunnunnutnouw oefunnun!

Want vandeweek kreejgun we, diettur waarrun, ze.

Agger niej waar dan kreidde ze nun volgende kjir wel.

Nouw kummunnôôs niemmur vurschuijlun aagtur de tekst,

En mottun wunnut volgus die notjus gaon ziengun.

Nouw, kben bunnuuwt oetta nouw gaot klienkun, en,

Tmot nouw, kèmmut gezien, nog duijdulluk worrun wie

Regttuit ziengt en wiettie wôgge of laoge notjus ziengt!

Ammul dus, strak, ammut wirris gaon ziengun, schaarrup

Naor Kees keijkun, zoowdamme niej vur schut staon

En/of vur joowkur, atta Durrup wirris aon dorde komt…

Nouw de dondurdag ammul op teit beij de bus zèn, `ei!

Kik, we mottun naor Groesbeejk, mottunnur op teit zèn.

Ommur daor meejjôôs beste bjintje veur te gaon staon.

Om zöllie daor te laottun worrun (en zien) wie weij zèn.

Reejjun om strak in Groesbeek allèrt te zèn en te bleijvun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes we hebben ze we kunnen het nu oefenen!

Want afgelopen woensdag kregen we, die er waren, ze.

Als je er niet was dan krijg je ze ‘n volgende keer wel.

Nu kunnen we ons niet meer verschuilen achter de tekst,

En moeten we het volgens die nootjes gaan zingen.

Nou, ik ben benieuwd, hoe dat nu gaat klinken, en,

T’moet nu, ik heb het gezien, nog duidelijk worden wie

Rechtuit zingt en wie de hoge of lage nootjes zingt!

Allemaal dus, straks, als we weer 's gaan zingen, scherp

Naar Kees kijken, zo dat we niet voor schut staan

En/of voor joker als dat Dorp weer’s aan de orde komt…

Nu, donderdag allemaal op tijd bij de bus zijn, hè!

Kijk we moeten naar Groesbeek, moeten er op tijd zijn.

Om er daar met ons beste beentje vóór te gaan staan.

Om hun daar te laten horen (en zien) wie wij zijn.

Reden, straks in Groesbeek alert te zijn en te blijven!

Tot de volgende keer,

ERKA.