COLUMN.18.02.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, ‘ouwde göllie dur rjikkunning meej,

Want ze komt de woensdag vur de jiste kjir!

Akkut goet ‘em dan jitsuh Nannie, of Nanny.

Nouw, dassal dus aandurs én wennun worrun!  

En aonpassun, want nao jist Cor en ôôze Kees,

Nouw vurttjist un vrouw vur ôôs, want Dinneke,

Tog eijgunluk de jiste beij de start vant/ôôs koor,

Reejkun ik niej meej, dus nouw sirriejeus en égt!

Ammul dus netjus, geknipt, gewassun en gekapt,

Noggis goet gebekt wok, want tzal wennun worrun!

En, efkus vur de zeejkur’eit: vurraandurring van

Nun speis doeddeejttun, tog, dus oowpunluk ist en  

Kommut ammul goet vur ôôs en vurt kôôr, al zumme

Om effe duijdulluk te zèn, ôôze Kees gaon missun!

Og, eij kom tussendeur affuttoew nog wel efkus wor…

Reejjun ommur vandeweek te zèn, te staon, vur ‘eur!!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, houden jullie er rekening mee,

Want ze komt woensdag voor de eerste keer!

Als ik het goed heb dan heet ze Nanny of Nannie.

Nou, dat zal dus anders én wennen worden!

En aanpassen, want na Cor en onze Kees,

Nu voor ‘t eerst ‘n vrouw voor ons, want Dieneke,

Toch eigenlijk de eerste bij de start van’t /ons koor,

Reken ik niet mee, dus nou dus serieus en écht!

Allemaal dus netjes, geknipt, gewassen en gekapt,

Nog ‘s goed gebekt ook, want ’t zal wennen worden!

En, even voor de zekerheid: verandering van

N’ spijs doet eten, toch, dus hopelijk is het en

Komt ’t allemaal goed voor ons en ’t koor, al zullen we

Om even duidelijk te zijn, onze Kees gaan missen!

Och, hij komt tussendoor af en toe nog wel even hoor…

Reden om er deze week te zíjn en te stáán, voor haar!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

 

COLUMN.11.02.2019.

 

 

Torzjieneel:

Zwaontjes, hedde göllie ut deur gat van Bart dattie

Welligt, strak, gao stoppun…, meejt Stuur dan tog…

Ammul dus goet ront keijkun en naodeinkun oft

Niks vur jouw is, ommum op te volguh, strak, dus!?

En dan, strak, vurt jist, un vrouw mussgient aont Stuur?

Nouw, dan worrut zeejkur un kippun’ok int Stuur.

Tog, want nouw issie, Bart, dunNaon tog, in daddok?

Reejkundur göllie dur vast op, dattur wok un vrouw,

At deurgaot strak, en dassalwel, as dieriegent staot!?

Niks vrems aon, want de mjiste leejjun zènnal vrouw

En dus ist normaol wok dattur zoowveul vrouwwun

Nouw int Stuur en durveur staon, vur de mannun ist

Keijkun en lusturrun, want al èmmuh die mannun

Ok noggis de broek aon, die vrouwwun buppaollun

Oknog wellukke broek mannun aon meuggun, en oowja

Rietje, nuh Jaorvurgaodurring is om te vurgaodurren…

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie ‘t door gehad van Bart, dat hij

Wellicht, straks, gaat stoppen, met ‘t Bestuur dan toch…

Allemaal dus goed rond kijken en nadenken of het

Niks voor jou is, om hem op te volgen, straks, dus!?

En dan, straks, voor ‘t eerst, ’n vrouw aan ’t stuur.

Nou, dan wordt het zeker ‘n kippenhok in ’t Bestuur.

Toch, want nu is hij, Bart, de haan toch, in dat ‘hok’?

Rekenen jullie er alvast op, dat er ook nog een vrouw,

Als ’t doorgaat, straks, en dat zal wel, als dirigent staat!?

Niets vreemds aan, want de meeste leden zijn al vrouw

En dus is het normaal ook dat er zoveel vrouwen

Nu in ’t Bestuur en er voor staan, voor de mannen is het

Kijken en luisteren, want al hebben die mannen

Ook nog eens de broek aan, die vrouwen bepalen

Ook nog wélke broek die mannen aan mogen, en oh ja

Rietje, een Jaarvergadering is om te vergaderen…

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

 

 

 

COLUMN.04.02.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, vandeweek vrôôggun un paor fens aon mein

Waffur diejalekt ik scheijf want twaar soms aandurs.

Ak jirluk ben ist mjir Sprunduls dan Ettus wak schreijf.

Nauw dah kom soow: ôôs moeder kwaam van Etten

En ôôs vaodur is Sprundulleir, dus ik praot gemengt!

Nouw un paor vurbiltjus vant vurschil: ‘bosbessun’.

Tis beij ôôs: ‘klokkubbaaijuh’, en ‘rwooije bessun’

Reejdulluk bekent beij ôôs as ‘rwooije beejzies’, en

Aorbeijjun’ zèn beij ôôs ‘errubbeejzies’, om mar

Niej te spreejkun vant ‘padvindursven’ want das

Enkult bekent beij ôôs as ‘de klôôniej’, vant schètsun!

Nouw adde göllie musschient nog vurbeeldun wult of

Kreigt, dan giftur marris un paor op aon mein.

Of stel ze marris via mun giemeeladdres ‘ierrondur.

Om ze dan vur jöllie te vurtaollun, doek geirre wor!

Rèsteert: Tot in de Maai of de jaorvurgaoddurring.

Tottatwirris, 'oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, deze week vroegen ‘n paar fans aan mij

Wat voor dialect ik schrijf want ‘t was soms anders.

Als ik eerlijk ben is ‘t meer Sprundels dan Ettens.

Nou dat komt zo: Ons moeder kwam van Etten

En ons vader is Sprundellaar, dus ik praat gemengd!

Nu een paar voorbeeldjes van ‘t verschil: ‘bosbessen’

T’is bij ‘ons’ dus ‘klokkebaaijun’, en ‘rode bessen’

Redelijk bekend bij ons als ‘rwooije beejzies’, en

Aorbeijjun’ zijn bij ons ‘errebeezies’, om maar

Niet te spreken van ‘t ‘padvindersven’ want dat is

Enkel bekend bij ons als ‘de kloonie’, van’t schaatsen!

Nou als jullie misschien nog voorbeelden willen of

Krijgen, dan geef er maar eens ’n paar op aan mij.

Of stel ze maar eens via mijn gmailadres hieronder.

Om ze dan voor jullie te vertalen, doe ik graag hoor!

Resteert: Tot in Made of op de jaarvergadering.

Tot de volgende keer, Houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.28.01.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kzouw wellis wulluh weejtun,

Wurrom zèn weij aalteit zoow neejgatief!?

Ak nouw naor buijtun keik is wir pètweer.

Naodeinkunt waart veurugge weejk wientur,

En dawwaar wok niej goet want dur laag

Noggal wah snjeuw en da reej niet lekkur.

Toen, vande zoowmur, wart zoow waarrum,

Reejjun om te klaoggun: “Tis tog zóów jit…”

Alle boerrun zouwwun bleij zèn deur de reejgun.

Nouw en weij mar klaoggun, dagge niej durruijt

En naor buijtun kunt om te wandullun of fietsun!

Nouw, wah mein buttreft: tkomt zoow tkomt.

Keijk morregun wel oekke weer dat wir is.

Omdagge dur tog niks aon kunt doen, tog!?

Om, tlèk wel nun preejk, oew zeejgunningun

Reejdulluk mot tellen en daankun en ouwwun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik zou wel eens willen weten,

Waarom zijn wij altijd zo negatief?

Als ik nu naar buiten kijk is ‘t weer pètweer.

Nadenkend, was ‘t vorige week winterweer,

En dat was ook niet goed, want er lag

Nogal wat sneeuw en dat reed niet lekker.

Toen, vorige zomer, was het zo warm,

Reden om te klagen: “ ‘t Is toch zo heet…”

Alle boeren zouden blij zijn door de regen.

Nou, en wij maar klagen, dat je d’r niet uit

En naar buiten kunt om te wandelen of fietsen!

Nou, wat mij betreft: ’t Komt zoals het komt.

Kijk morgen wel wat voor weer het weer is.

Omdat je er toch niks aan kunt doen, toch!?

Om, het lijkt wel ’n preek, je zegeningen

Redelijk moet tellen en danken en behouden…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

 

COLUMN 21.01.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbenner wir, want kwaar wir effe weg.

Waorsgeinluk hedde gölliejut wok wel gezien, tog?

Aar kommumtaor gukreejgun dassut niej ammul

Neiffe mukkaor leejzun konnun, mun kollummeke.

En kèm dus tjinnentaandur wir marris onder en  

Nao mukkaor gesgreejvun, zoowdat op de saait

Tog wir, vur sommugge, zöllie dus, te leejzun is.

Reejkun mar dak dogt, nouw worrikkut wir van

Al diej klaoggurs, mar….. zoowwas aalteit/dikkuls:

Nouw worde ‘ze’ niej, nouw vinnuzzut gwon gwon!

En das tog frustreerrunt, tog, of niej soms?

Nouw, kzal zèmme: kgaoij gwon deur, oftniksis!

Kik, tis inmidduls tweejduuzentenneejguntien,

Of aarde göllie dah nogniej in de gaottun?

Om niej te zeiggun, net oft niks is, tissoow 2020!

Reejjun om ôôs te reejalliezeerrun: ‘ei is zoow weg!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, want ik was ff weg.

Waarschijnlijk hebben jullie ‘t ook wel gezien, toch?

Als commentaar gekregen dat ‘ze’ ‘t niet allemaal

Naast elkaar lezen konden, mijn collumn-etje.

En ik heb een en ander weer maar eens onder en

Na of achter elkaar geschreven, zodat op de site

Toch weer, voor sommigen, ‘zij’ dus, te lezen is.

Reken maar dat ik dacht, nou hoor ik ’t weer van

Al die klagers, maar… zoals altijd/dikwijls:

Nu hoor je ‘ze’ niet, nou vinden ‘ze’ ’t gewoon!

En dat is frustrerend, toch, of niet soms?  

Nou, zal ‘ze’ hebben: ga gewoon dóór, of’t niks is!

Kijk, ’t is inmiddels tweeduizendennegentien,

Of hadden jullie dat nog niet ‘in de gaten’?

Om niet te zeggen, net of’t niks is, ’t is zo 2020!

Reden om ons te realiseren: hij is zo weg!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

 

COLUMN.07.01.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes: surreen, ingetwoggun, sfeervol en allert.

Want zoow ‘emmikkut ervaorrun, de zaotturdag.

Akkur zoow noggis oowvur naodogt, de lèste daogun,

Niks dan lof, ‘oew vurveejlunttut wok klienkt nouw.

Ennik gullwof date mjiste dur zoow oowvur dochten.

Nun mwooie afscheitsdag waarrut vur Dré, bedankt!

Tog issut vurvjillunt om zoow wir ut nuuwe jaor meej

Rasse schreejdun in te mottun gaon, wir un afscheit!

Ammaol, deinkkik, zullen we vinnun: Laot dit de leste

Nouw vant jaor wir mar zèn. Laottun wut ‘oowpun.  

En dus tog vannaf deejze plek: Ik weins jullie vurt

Nuuwe jaor jil veul gulluk, gezont’eit en veurspoed,

Koorpluzzier en muuziekaole vreugde, vur allummaol!

Om dan strak, as Kees vertrekt, un pluzzieruggur

Oowpulluk leuttuggur afscheit te kunnen vierrun.

Reejkun mar dammum da strak laottun merrukkun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes: Sereen, ingetogen, sfeervol en alert.

Want zo heb ik het ervaren, afgelopen zaterdag

Als ik er zo nog ‘s over na dacht, de laatste dagen,

Niets dan lof, hoe vervelend ’t nu ook klinkt.

En ik geloof dat de meesten er zo over dachten.

N’n mooie afscheidsdag was het voor Dré, bedankt!

Toch is ‘t vervelend om zo weer ’t nieuwe jaar met

Rasse schreden in te moeten gaan, weer ‘n afscheid!

Allemaal, denk ik, zullen we vinden: Laat dit ‘t laatste

Nu van dit jaar maar zijn. Laten we het hopen.

En dus toch vanaf deze plaats: Ik wens jullie voor ‘t

Nieuwe jaar heel veel geluk, gezondheid en voorspoed,

Koorplezier en muzikale vreugde, voor allemaal!

Om dan straks, als Kees vertrekt, ’n plezieriger

Openlijk leuker afscheid te kunnen vieren.

Reken maar dat we dat straks laten merken…

Tot de volgende keer,

ERKA.