COLUMN.10.09.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaardur wirris ne kjir niej,

Want kwaar wirris naor de/nun kèmping.

Aalteit akdan ondur mun luifultje zit,

Niks te doen (meejjun wèntje) dan te zittun,

En das ellukke kjir, mok aon jöllie deinkun.

Naomulluk: Oegoet ikkut dannèm en dat  

Tog lekkur is om wirris ‘vrèmt’ te fietsun,

Reejgulmaottig wirris erruggus aandurs

Aon te schuijvun om teettun of aandurszins…

Niks mwoijjur dan op oew gummak te zèn

En om dur lekkur wirris uijt te zèn…, èfkus!

Nouw waarrun weij oppun weinkèmping,

Kik, das nuttuurluk niej teejgun dwôvvemans-

Oôrrun gezeet, want atturrun wèntje beij….

Og, ut greijze surkwiej waar wirris op pat,

Reejjun te deinkun: Waor èkkut aon vurdient!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was er weer ‘s ‘n keer niet,

Want ik was weer ‘s naar de/een camping.

Altijd als ik dan onder mijn luifeltje zit,

Niks te doen (met ‘n wijntje) dan te zitten,

En da’s elke keer, moet ik aan jullie denken.

Namelijk: Hoe goed ik ‘t dan heb en dat ‘t  

Toch lekker is om weer ‘s ‘vreemd’ te fietsen,

Regelmatig weer eens ergens anders

Aan te schuiven om te eten of anderszins…

Niks mooier dan op je gemak te zijn

En om er lekker weer ‘s uit te zijn…, even!

Nu waren wij deze keer op een wijncamping,

Kijk, da’s natuurlijk niet tegen dovemans-

Oren gezegd, want komt er ’n wijntje bij…

Och, ’t grijze circuit was weer eens op pad,

Reden te denken: Waar heb ik ’t aan verdiend!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.27.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, bende göllie wok zoow bunnuuwd?

Want tis de woensdag ôôs Zoowmurkonsert…

Ammul goet en wel, mar ‘oeveul volluk zouwwur

Nouw wirris oppaf kommun, zouwwut druk zèn!?

En ‘oe zouwwun ‘ze’ ôôs nuuwe pakskus vinnun?

Nouw, tzèn veul vraoggun in jinne kjir, mar

Tog benk bunnuuwd, want oowpunluk istur tog  

Reejdulluk genog en teijdug ‘tèng’ aon gegeejvun.

Ammul moeijluk soms om de kraant of de Boowde

Noggis en wirris en opnuuw te vinnun, te burreijkun

En waarrum te kreijgun om aondagt te formeerrun,

Noggis en opnuuw, want twaar vakkaanssieteit…

Kik en dan istur musschient niemant tuis van

Oôze suupporturs en aon’angurs en doownateurs?

Og, kdeink dattur genogt zullun kommun, kèmmur

Reejdulluk veul vurtrouwun in, dus tot de woensdag!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, zijn jullie ook zo benieuwd?

Want het is woensdag ons Zomerconcert…

Allemaal goed en wel, maar hoeveel ‘volk’ zou er

Nu weer eens op af komen, zou het druk zijn!?

En hoe zouden ‘ze’ onze nieuwe kleding vinden? 

Nou, ‘t zijn veel vragen in één keer, maar

Toch ben ik benieuwd, want hopelijk is er toch

Redelijk genoeg en tijdig bekendheid aan gegeven.

Allemaal moeilijk soms om de krant of de Bode

Nog ‘s en weer ‘s en opnieuw te vinden, te bereiken

En warm te krijgen om aandacht te formeren,

Nog ’s en opnieuw, want het was vakantietijd…

Kijk en dan is er misschien niemand thuis van

Onze supporters en aanhangers en donateurs?

Och, ik denk dat er genoeg zullen komen, ik heb er

Redelijk veel vertrouwen in, dus tot woensdag!!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.20.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hedde göllie ut wok al naogekeejkun?

Wah we mottun ziengun de volluggunde week.

Aalteit kontroowleerrun ei, want guwwit mar nwooit!

Nouw denkte mussgient, waor eettiejut oowvur,

En turregt, mar waarruh al nun kjir die lietjes gat,

Nouw zon paor mondun geleejjun, en nouw wir…

Tisdus de guwwonste zaok van de weerrult ommut

Reejdulluk snel te kontroowleerrun, want guwwit…

Ammul nun goeije vakkaanssie gat, ammul tot rust?

Nouw, das belangreijk want we mottun dur dus gulleik

En snel dus, wir teejguhnaon, de volluggunde weejk.

Nouw vandeweek dus, efkus jil sirriejeus oeffunnun.

Kom dus ammaol, tis nwoddig, en wok oewweigun,

Om meej Bart te spreejkun: gedraoggun en lösturrun!

Om de aonweijziegingun van Kees goed te volgun, en

Rustig te bleijvun, want dan komdallus wir wel goet!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie het ook al nagekeken?

Wat we moeten gaan zingen volgende week.

Altijd controleren hè, want je weet maar nooit!

Nu denk je misschien: waar heeft-ie het over.

En terecht, maar we kregen al een keer die liedjes,

Nu zo’n paar maanden geleden, en nou weer…

T’is dus de gewoonste zaak van de wereld om ‘t

Redelijk snel te controleren, want je weet…

Allemaal ‘n goede vakantie gehad, allemaal tot rust?

Nou, dat is belangrijk want we moeten er dus direct

En snel dus, weer tegenaan de volgende week.

Nu, deze week dus, even heel serieus oefenen.

Kom dus allemaal, ’t is nodig, en ook jezelf

Om met Bart te spreken: goed gedragen en luisteren!

Om de aanwijzingen van Kees goed te volgen, en

Rustig te blijven, want dan komt alles wel goed!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.13.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie oeweigun al aongemelt?

Want tis de 23-ste september wir fietstogt vant kôôr.

Ammul meejdoen ‘ei, want kèm guwwort dassedur un

Nogal jille mwôôije rit van gummokt èmmun, dur

En laast slaans paoijkus en dreejvun en turraskus…

Nouw, da meude dus niej missun, en zèmmun

Togwok nog wah lekkurs teettun agge trugbent!

Reejdulluk, das wirris waddaandurs, de vakkaanssie

Aont deurkommun, uitzweejttun en kreujnun van de

Nogal jitte daogun en naagtun…, tis wok nwoit goet!?

En tog komt de jiste ripputtiessieaovont dur wir aon.

Nouw leikkut vinnik, oft zoowgaaw vurbeij is guggaon.  

Kik, musschient komt dah omdat zoow waarrum waar.

Of zouwwut guwwon zèn omdamme ouwer worrun

Ofzoow en dat daordeur lèkt ofttammul snellur gaot…

Reejjun omdur de volgunde wejk wir te zèn, te staan!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie jezelf al aangemeld?

Want t is de 23e September weer fietstocht van ’t koor.

Allemaal meedoen hè, want heb gehoord dat ‘ze’ er ‘n

Nogal hele mooie rit van gemaakt hebben, door  

En langs ‘s lands paadjes en dreven en terrasjes…

Nou, dat mag je dus niet missen, en ‘ze’ hebben

Toch ook nog wat lekkers te eten als je terug bent!

Redelijk, dat is weer ‘s wat anders, de vakantie

Aan het doorkomen, uitzweten en kreunen van de

Nogal hete dagen en nachten…, ’t is ook nooit goed!?

En toch komt de eerste repetitieavond er weer aan.

Nou lijkt het, vind ik, of ’t zo snel voorbij is gegaan.

Kijk, misschien komt dat omdat het zo warm was.

Of zou het gewoon zijn omdat we ouder worden

Ofzo en dat ‘t daardoor lijkt of ’t allemaal sneller gaat…

Reden om er volgende week weer te zijn, te stáán!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.06.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, witte göllie nog dat vakkaanssie is?

Want kzittiernouw te tiepen en das dus waarruk!?

Akkut goettep dan benk musschient de jinnugste

Nog vant kôôr diettadoet, of zèndur nog mjir soms?

Eijgunluk zullundur wel mjir zèn, vant Stuur ofzoow.

Nouw zalda wel kommun durt feijt dattur soms

Tog nog wellis wah gurreejgult mot worrun, zoowast

Russentulluk aonkommunt (Nao-)Zoowmurkonsert.

At niej vurraandurt wortta de neejgunnuntwintugste

Nouw van deejze mont, int Turrufschip doemmudda.

En de vraog: Bendur klaor vur, beij stem, in vorrum?

Niks mjir, niks miendur, want mar jinne ripputtiessie…

Kik en dan kumme laottun zien ‘oe goet damme zèn.

Omdat meej jinne ripputtiessie tóg goet mot klienkun!

Om ôôze suupporturs wirris bleij en gullukkug te zien.

Reejjun omdur ammul te zèn op djiste ripputtiessie!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, weten jullie nog dat het vakantie is?

Want ik zit hier nu te typen en dat is dus werken!?

Als ik het goed heb, dan ben ik misschien de enigste

Nog van 't koor die dat doet, of zijn er nog meer soms?

Eigenlijk zullen er wel meer zijn, van ’t Bestuur of zo,

Nou zal dat wel komen vanwege het feit dat er soms

Toch nog weleens wat geregeld moet worden, zoals ‘t

Recentelijk aankomend (Na-)Zomerconcert.

Als ‘t niet veranderdis dat de negenentwintigste

Nu van deze maand in ’t Turfschip doen we dat.

En de vraag is: Ben je’r klaar voor, bij stem, in vorm?

Niks meer, niks minder, want maar één repetitie…

Kijk en dán kunnen we laten zien hoe goed we zijn.

Omdat 't met één repetitie tóch goed moet klinken!

Om onze supporters weer eens blij, gelukkig te zien.

Reden om er allemaal te zijn op de eerste repetitie!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.30.07.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, driej weejkun geleejjun waarrut pas,

Want toen waar ôôs veurrugge afscheit, en

Aarrik as slotwoordje damme niej meej mukkaor

Naopraottun konnen, want twaar vakkaassie…

En nouw stonnun we dur tóg wir, beij zon afscheit…

Nog wel zoowveul waarrun dur: veur Nelly van Kees.  

Twaar afgelwôppun zaoturdag jil druk, goet dattur

Reejdulluk veul, wok van ôôs, waarrun, daddoe goet!

Allus bijjjin ‘ooppik nouw tog égt dat vurlwoppug  

Nouw égt de lèste kjir meej zoowwiets gewiest is.

En damme mukkaor gwon de 22-ste auwgustus wir

Normaol oppun ripputtiessie kunnun ontmoetun.

Kik en damme dan wir goet guddiessieplieneert zèn.

Om vurt Nazoowmurkonsert in vorrum te zèn.

Om ôôs in ôôs nuuwwe pakskus te prissenteerrun.

Reejdulluk feirre afspraok tog, niewwaor…, tòg!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, drie weken geleden was het pas,

Want toen was ons vorige afscheid, en

Als slotwoordje had ik toen dat we niet met elkaar

Ná konden praten, want het was vakantie…

En nu stonden we er tóch weer, bij zo’n afscheid…

Nog wel zo veel waren er: voor Nelly van Kees.

T’was afgelopen zaterdag heel druk, goed dat er

Redelijk veel, ook van ‘ons’, waren, dat doet goed!

Alles bijeen hoop ik nu toch écht dat het voorlopig

Nu écht de laatste keer met zoiets geweest is.

En dat we elkaar gewoon de 22e augustus weer

Normaal op ’n repetitie kunnen ontmoeten .

Kijk en dat we dan weer goed gedisciplineerd zijn.

Om voor het Nazomerconcert in vorm te zijn.

Om ons in onze nieuwe kledij te presenteren.

Redelijk faire afspraak toch, nietwaar…, tóch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.