COLUMN.08.07.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, göllie ‘èt tog wok wel gukkeejjkuh giesterruh!?

Want we waarruh stiekkum weit gekommuh en tis wirris wa’

Aandurs dan al dah zienguh, tog, diej voetbalsturs!?

Nouw zittur dah wir op en kummuh aon de toer buggiennuh

En aont tennussuh, en, en, en…, want touw mar niej op…

Nouw moessik daorraon deinkuh toenk vanmorrugguh,

Toennet dus, aagtur munne kompjoettur kroowp om nun

Russènttulluke nuuwe kollum te gaon zittuh schreijvuh.

Ammul goet oewe vukkaassie durgukkommuh, of motte nog?

Nouw, beij mein zittuttur vurlwooppug efkus wel op, deink.

Efkus mussgient noggis un paor daogguh naor nuh kèmping.

Noarrun plèkske erruggus ‘ier in Neejdurlaant, mar vur de

Korte toekomst zittuttur verder niemmur in ommur op uijt te gaon

Of te vliegguh, want tkanwirwel vinnik, toef niej op, vinnik!

Om dan tuijs te gaon zittuh te waagtuh totdat de koorvakkaassie

Regttuit is afgullwoppuh en we wir kunnuh gaon ziengguh…!

‘Ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, jullie hebben toch ook wel gekeken gisteren?

Want we waren stiekem ver gekomen en ’t is weer eens wat

Anders dan al dat zingen, toch, die voetbalsters!?

Nu zit dat er weer op en kunnen we aan de tour beginnen

En aan ‘t tennissen, en, en, en…, want ’t houdt maar niet op…

Nou moest ik daar aan denken toen ik deze ochtend,

Toch net dus, achter m’n computer kroop om een

Recentelijk nieuwe column te gaan zitten schrijven.

Allemaal goed je vakantie doorgekomen. of moet je nog?

Nou, bij mij zit het er voorlopig even wel op, denk ik.

Even misschien nog ’n paar dagen naar ’n camping.

Naar ’n plekje ergens hier in Nederland, maar voor de

Korte toekomst zit het er verder niet in om er op uit te gaan

Of te vliegen, want ’t kan weer wel, ’t hoeft niet op, vind ik!

Om dan thuis te gaan zitten wachten totdat de koorvakantie

Rechtuit is afgelopen en we weer kunnen gaan zingen…!

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.01.07.2019

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbennurwir, ben wir jil’uids aongekommuh.

Wel meej de vaststelling dak niej ben aongekommuh!

At musschient onduijdulluk is: effe naodeinkuh dan ‘ei!

Nouw waarrik in Frankreijk, driej weejkkun, weit weg dus.

En ut jinnugste dakkur van oowvur gouwwuh ‘èm is

Nun leejguh portummunneej ennun gubblesseerduh naarrum.

Tis vurveejlunt, dieje regse naarrum, ze zeiguh dattie durt

Reejgulmaottug ‘èffuh meugulluk oowvurbullast is geworruh…

Akkur oowvur naodeink dan ist mein wel duijdulluk: tis van

Nils aandurs dus dan van dieje rwooije wein, diej waar priema

En dus ellukke dag wel un paor gunnoowmuh, en dus isttie

Nouw, dieje regse naarrum, oowvurbullast gurraokt, dus…

Kik, dur zèn dus veurdjilluh en naodjilluh aon/van vakkaassie!

Om nouw wir uijt te zien, nao de vakkaassie, jöllie wir te zien, 

Oowvur zon weejk of zes of zoow, of mussgient tussuhdeur?

Reejjuh om bunnuuwt te zèn naort Zoowmurkonsert: meel effe!

‘Ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, ben weer heelhuids aangekomen.

Wel met de vaststelling dat ik niet ben aangekomen!

Als het misschien onduidelijk is: even nadenken dan hè!

Nou was ik in Frankrijk, drie weken, ver weg dus.

En het enigste wat ik er van overgehouden heb is

N’n lege portemonnee en ‘n geblesseerde arm.

T’is vervelend, die rechtse arm, ze zeggen dat die door ‘t

Regelmatig heffen mogelijkerwijs overbelast is geworden…

Als ik er over nadenk dan is ’t mij wel duidelijk: ’t is van

Niets anders dus dan van die rode wijn, die was prima

En dus elke dag wel ’n paar genomen, en dus is-t-ie

Nu, die rechtse arm dus, overbelast geraakt, dus…

Kijk. Er zijn dus voordelen en nadelen aan/van vakantie!

Om nu weer uit te zien, na de vakantie, jullie weer te zien,

Over zo’n week of zes of zo, of misschien tussendoor?

Reden om benieuwd te zijn naar ’t Zomerconcert: mail even!

Houdoe,

ERKA.

COLUMN.03.06.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, bende göllie twiekent wok goet deurgukommuh?

Want twaar waarrum, twaar drukkunt jit en wirris tuggaaw!

Ammul niks aon te doen, gummottut gwon laottuh gebeurruh.

Nouw kreejggik, en kreiggik wel mjir, wirris wah van Swies.

En dah buttjikkunt dan dak wirris wah mot gaon vurraandurruh.

Niks mis meej wor, mar wie doetta dan tellukkus wir, Swies of

Tog wir Nannie, die vin dattur iets aandurs mot klienkuh dan…

Reejjuh om aon te neejmun dassut jil surriejeus nimt ammul.

Aandurs gezeet: we mottuh oplettuh oezzut bedoelt en oetmot!

Niks mis meej, we moessuh dah toendurteit wok meej Kees

En nao Cor, wittut nog, ja de teit gao snel zieddutwel, tog!?

Nouw mottuh we wir gaon oeffunnug vurt Zoowmurkonsert.

Kik en das dan de lakmoesproef vur ôôs meej en vur Nannie.

Om niej te zeigguh: We gaondur wirris wah mwoijs van maokkuh!

Om vur de suupporturs, taandur puubliek en vur ôôszelluf nun

Ruijmschwôts gusslaogde naovut van te maokkuh int Törröfschip!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, zijn jullie het weekend ook goed doorgekomen?

Want ‘t was warm, ‘t was drukkend heet en weer ‘s te vlug!

Allemaal niks aan te doen, je moet ’t gewoon laten gebeuren.

Nou kreeg ik, en krijg ik wel meer, weer ‘s wat van ’s Wies.

En dat betekent dan dat ik weer wat moet gaan veranderen.

Niks mis mee hoor, maar wie doet dat telkens weer, ’s Wies of

Toch weer Nanny, die vind dat iets anders moet klinken dan…

Reden om aan te nemen dat ze ’t heel serieus neemt allemaal.

Anders gezegd: opletten hoe ze het bedoeld en hoe ’t moet!

Niks mis mee, we moesten dat toendertijd ook met Kees

En na Cor, weet je ‘t nog, ja de tijd gaat snel zie je wel, toch!?

Nu moeten we weer gaan oefenen voor het Zomerconcert.

Kijk en dat is dan de lakmoesproef voor ons met en voor Nanny.

Om niet te zeggen: We gaan er weer ’s wat moois van maken!

Om voor de supporters, ’t ander publiek én voor onszelf een

Ruimschoots geslaagde avond van te maken in ’t Turfschip!

Houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.27.05.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kzit de leste teit nogallis op de kèmping.

Wah buttjikkunt: fietsuh, wandulluh en deinkuh!

Ammul, dah fietsuh en wandulluh, dur Walgurruh.

Nouw, omdakkur nouw jimmul zit daor op die kèmping.

En dah deinkuh doekdan oowvur vanallus en nog wah.

Nouw zaattik vandeweejk te deinkuh aon oet strak gaot.

Tummiestuh strak oowvur un jaor of oowvur twee jaor!?

Reejkun mar datta vrèmt wor attiedur niemmur staot,

Attie gin veurzittur mjir zal zeijn, dieje Bart, en, wie

Nouw wie, zallum op gaon volguh, want dah mot wok!

En: edduddur allis aon gedogt, ist wah veur jouw!?

Nouw zouwwut mwoi zèn attur beij de volgunde,

Kommunduh jaorvurgaodurrung avvast iemant instapt,

Om un jaor meej te draajjuh meej Bart, om te ljirruh!?

Om strak, oowvur uijturluk andur’alluf jaor te weejuh:

Reejkun mar, wèmmuh dur wir jinne, tkoor tgao deur!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik zit de laatste tijd nogal ‘s op de camping.

Wat betekent: fietsen, wandelen en denken!

Allemaal, dat fietsen en wandelen, door Walcheren,

Nu, omdat ik er nou eenmaal zit, daar op die camping.

En dat denken doe ik dan over van alles en nog wat.

Nou zat in deze week te denken aan hoe het straks gaat.

Tenminste straks over een jaar of over twee jaar!?

Reken maar dat ’t vreemd wordt als hij er niet meer staat.

Als hij geen voorzitter meer zal zijn, die Bart, en, wie

Nou wie, zal hem op gaan volgen, want dat moet ook!

En: heb je er al eens aan gedacht, is ’t iets voor jou!?

Nou zou het mooi zijn als er bij de volgende,

Komende jaarvergadering alvast iemand instapt,

Om ’n jaar mee te draaien met Bart, om te leren!?

Om straks, over uiterlijk anderhalf jaar te weten:

Reken maar, we hebben er weer een, ’t koor gaat dóór!

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.20.05.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie wir goet afscheijt genoowmun van Kees?

Want kwaardur zelluf ‘eejlaos niej beij, want kaar BeeBeeHaaHaa.

Adde göllie tniej snapt, diej afkorting, dan hierbeij wat buttjikkunt:

Nouw tbuttjikkunt: Beejzug’eejden BuijttusHuijsHebbunt.

En dah wul zèigguh: kwaar ergus aandurs, soms motte kiezzuh…

Nouw vonkkut wel jammur, maar zes fjisjus op jinne dag is tuvveul.

Tis durrom dakkur in de Klundurt meej jöllie niej beij waar.

Regttuijt bunnuuwt benk wel oet Tiettallieaons lietje guggaon is.

Ammul meejguzongguh, ut puubliek, dah ruffeijn daor in die zaol?

Niks mis meej, volgus meijn, moes lukkuh, tgao vaneijgus, tog!?

En nouw wir weijjur zondur ‘um, attiedur vandaog of morguh

Niej wir injins wir staootte staon, daor aagtur beij de bassuh.

Kèmmur un zwaorre kop meej in want gèttum niej zeejkur, Kees.

Om dan meej Snannie veurrôôs guwwon deur te gaon naar de

Oowvurruggus goeijuh toekomst vant koor, ôôs koor, saommuh.

Reejjuh omdur gwon wir vur te gáon, meej zunnalluh!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie weer goed afscheid genomen van Kees?

Want ik was er zelf helaas niet bij, want ik had BBHH,

Als jullie ‘t niet snappen, die afkorting, dan hierbij wat ’t betekent:

Nou het betekent: Bezigheden BuitensHuis Hebbend.

En dat wil zeggen: Ik was ergens anders, soms moet je kiezen.

Nou vond ik ‘t wel jammer, maar zes feestjes op één dag is teveel.

T’is daarom dat ik er in Klundert met jullie niet bij was.

Rechtuit benieuwd ben ik wel hoe ’t Italiaans liedje gegaan is.

Allemaal meegezongen, het publiek, dat refrein daar in die zaal?

Niks mis mee, volgens mij, ’t moest lukken, ’t gaat vanzelf, toch?

En nu weer verder zonder hem, als hij er vandaag of morgen

Niet weer ineens staat te staan, daar achter bij de bassen.

K’heb er ’n zwaar hoofd in, want je hebt hem niet zeker, Kees.

Om dan, met ons Nanny, vóór ons, gewoon door te gaan naar de

Overigens goede toekomst van ’t koor, óns koor, samen.

Reden om er gewoon weer voor te gáán, met z’n allen!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.06.05.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wèmme afscheit genoowmun, ‘ei gieng/waar weg…

Weij aarruh vandeweejk gwon ripputtiessie en wah dènkte?

Ammul vurbaost, ammul vurrast, want ‘ei waardur gwon wir!

Nouw wiessik dattiedur zouw zèn as zeij durniej zouw zèn, nouw

En toen waarrut vandeweejk dus injins zoowweit: op vukkaassie!

Nouw deinkkik aalteit vukkaassie in mei en juunnie is aljin vurt

Tog aalteit zoow greijze sirkwiej, mar zeij is tog veul jongur…

Reejjuh om wirris ekstra goet op te lettuh want ‘eij doeggut

Aalteit wir aandurs dan zeij en oeffunninguh veuraf doettie niej.

Nouw, we zèndur durjin gekommuh, we kommuh vandeweejk

En die durnaor, gwon wir veur ‘eur te staon, om toeffunnuh.

Nouw vurt Zoowmurkonsert en al die aandurre optreejjus.

Kik en das nouw de soepplèsse vant koor, ôôs koor: aonpassuh!

Of: zoowguzzeejt proowfessieoowneel omgaon meej wiessulling!

Om ôôs niej te laottuh vurrassuh vur of dur wie daor wok staot.

Reejkun mar dammedur zèn opt moowment dat mot, tog…?!

Tottatwirris, ‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, we hebben afscheid genomen, hij ging/was wég…

Wij hadden deze week gewoon repetitie en wat denk je?

Allemaal verbaast, verrast, want hij was er gewoon weer!

Nou wist ik dat hij er zou zijn als zij er niet zou zijn, nou

En toen was het deze week ineens zover: op vakantie!

Nou denk ik altijd vakantie in mei of juni is alleen voor ‘t

Toch altijd zo grijze circuit, maar zij is toch veeeel jonger…

Reden om weer eens extra goed op te letten want hij doet ‘t

Altijd weer anders dan zij en oefeningen vooraf doet hij niet.

Nou, we zijn er doorheen gekomen, we komen deze week

En die daarna, gewoon weer voor háár te staan, om te oefenen.

Nu voor het Zomerconcert en al die andere optredens.

Kijk en da’s nou de souplesse van ’t koor, ons koor: aanpassen!

Of: zogezegd professioneel omgaan met áfwisseling!

Om ons niet te laten verrassen voor of door wie daar ook staat.

Reken maar dat we er zijn op het moment dat het moet, toch?!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.