COLUMN.22.10.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaar giesturruh naor Bels

Want kmoes naor Leejoowpoltsburrug.

Ak bij Antwaarpuh afslôôg naor Luijk,

Nao de rieng dus, dan stongun daor

Einkelt en aljin mar bortjus mee “Werken”.

Nouw, ent waar zondag, dur wor beijna

Tog nerruggus gewerrukt, en tog stonne

Reejgulmaotig die bordjus “Werken”…

Ammul Belzen die mein vurbeij reejjun.

Naor Luijk wok, deink, mar wel tárt reejjun.

En ikke, as jinnugste, hiew mein aon de

Nouw dikkuls aongegeejvun laoge snel’eit…

Kik, volgus mein dogtun die Belzen dattur

Op zondag niej gewerrukt wort, en ik dogt

Ommus wel, want beij ôôs wor ‘sondags

Reejgulmaotig wél gewerrukt, gek ‘eij!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was gisteren naar België.

Want ik moest naar Leopoldsburg.

Als ik bij Antwerpen afsloeg naar Luik,

Na de ring dus, dan stonden daar allemaal

Enkel en alleen maar bordjes met “Werken”.

Nou, en het was zondag, er wordt bijna

Toch nergens gewerkt, en toch stonden

Regelmatig van die bordjes met “Werken”…

Allemaal Belgen die mij voorbij reden.

Naar Luik ook, denk ik, maar te snel reden.

En ik, als enigste, hield mij maar aan de

Nu dikwijls aangegeven verlaagde snelheid…

Kijk, volgens mij dachten die Belgen dat er

Op zondag niet gewerkt wordt, en ik dacht ‘t

Och arme wel, want bij ons wordt ’s zondags

Regelmatig wél gewerkt, gek hè!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.15.10.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kèm nouwal vaort, mar tduur nog lang.

Want tis pas Kèsmus opttentvantjaor, volgus mein.

Ammul oewwe Kèsmap meejbrengun zeejjun ze.

Nouw, kaarrum beij me en toen zeej Kees nog:

En hèddoew Kèsmap beij? En toen moessuh we…

Nouw en toen kwaammut beij mein: vaort en veul!

Tot un paor jaor geleejjun zongguh wut speejsieaol

Reejdulluk bukkènde “Kèskonsert in de KaaEsEej”.

Ammul wir lang geleejjun, want doemmunniemjir.

Nouw jeettuttut “Wienterkonsert in de KaaEsEej”.

En dah doemme de lèste jaorrun saommun meejt

Nogal bekende ‘WeeEmKaa’ uit de Klundurt, van

Kees, wok, mar durrom èk nouwwal vaort, want

Oemotta nouw, strak, attiedurniemmur is, beij ôôs?

Ok daorral reejkunning meej gouwun, durt Stuur?

Reejdulluk veul vraoggun dus nog, én mjir mannun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb al heimwee, maar ’t duurt nog even.

Want ‘t is pas Kerst op ‘t einde van ’t jaar, volgens mij.

Allemaal je Kerstmap meebrengen, zeiden ‘ze’.

Nou, ik had ‘m meegebracht en toen zei Kees nog:

En hebben jullie je Kerstmap bij? En toen moesten we…

Nou en toen kwam het bij mij: heimwee en veel!

Tot ‘n paar jaar geleden zongen we het speciaal

Redelijk bekende “Kerstconcert in de KSE”.

Allemaal weer lang geleden, want doen we niet meer.

Nu heet het: het “Winterconcert in de KSE”.

En dat doen we de laatste jaren samen met het

Nogal bekende ‘WMK’ uit Klundert, van

Kees, ook, maar daarom heb ik nu al heimwee, want

Oh hoe moet dat straks, als hij er niet meer is, bij ons?

Ook daar al rekening mee gehouden, door ’t Bestuur?

Redelijk veel vragen dus nog, én meer mannen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.08.10.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, waor mokkut nouw wirris oowvur èmmun?

Want tkan oowvur Pechtold weg, Max dietwir niej…

Aalteit nog oowvur tkoor, de nuuwjaorsrusepsie.

Niks van daddallus, want kgaojjut èmmun oowvur niks.

En das moeijluk gunnogt, nérgus oowvur schreijvun!

Nouw merrukkik dak dan dus gwôn zit te tikkuh vur

Tog nog wah, want ge mot tog nog un oordjil vurmuh.

Reejgulregt un oordjil, want tmot niej gekkur worruh!

Ammul gemerrukt, vandeweek, dammedur wir drie

Nuuwe beij èmmun, wir alten, dus hek de vraog:

En waor bleijvun die nuuwe mannuh nouw, jonge liefst!

Nouw mot dus de vurrouwding tog in takt bleijvun, tog?

Kik atter zoowveul vrouwun zèn mottut mannunbestaant

Onvurweilt wôk opgekrikt worruh want aandurs zèn die

Onvurmeijdulluk in de miendurreit, das niej goet, vink.

Reejjun om ammul ront te keijkun naar ziengmannen!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, waar moet ik ‘t nou weer 's over hebben?

Want ‘t kan over Pechtold weg, Max die ’t weer niet…

Altijd nog over 't koor, over de nieuwjaarsreceptie.

Niks van dat alles, want ik ga het hebben over niks.

En da's al moeilijk genoeg, nérgens over schrijven!

Nou merk ik dat ik dan dus gewoon zit te tikken voor

Toch nog iets, want je moet toch ’n oordeel vormen.

Regelrecht ‘n oordeel, ‘t moet niet gekker worden!

Allemaal gemerkt, deze week, dat we er weer drie

Nieuwe bij hebben, weer alten, dus heb ik de vraag:

En waar blijven die nieuwe mannen nou, jonge liefst!

Nou moet de verhouding toch intact blijven, toch?

Kijk als er zoveel vrouwen zijn moet ‘t mannenbestand

Onverwijld ook opgekrikt worden want anders zijn die

Onvermijdelijk in de minderheid, da’s niet goed, vind ik

Reden om allemaal rond te zien naar zingende mannen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.01.10.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaar giesturrun naor de pussessie.

Want twaar, in Sprundel, wirris nun pussessie,

As vroegur, nettas toen wittewel, van de kerruk.

Nouw aarruzze, in Sprundel dus, int parruk

En naoste omgeejving, alles wirris opgeknapt.

Nouw, tzaagguttur wir goet uit, dus dammoes

Toen dus guvviert worrun, dus waddoeddedan!?

Reejgulregte nostalgiej, net as vroegur: pussessie!

Ammul in vol ornaot aagter de pusstoor aon.

Nouwwir as toen, jist daarmunnie, dan de bruitjus

En dan de pusstoor en guvvollug, ondert baldakeijn.

Naoguggaon dur afvaordugginguh van alle klups,

Koorrun, vurjinnuggiengun en schôôllun, enzoow.

Og, twaar wir jil mwooij, ouwurwets, as vroegur.

Of kende göllie dah niemjir…, niej kattoliek dus…

Regttuit ‘art: gullukkug doenzut nouw niemjir…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was gisteren naar de processie.

Want er was, in Sprundel, weer ‘s een processie.

Als vroeger, net als toen weet je wel, van de kerk.

Nou hadden ‘ze’, in Sprundel dus, in ‘t (kerk-)park

En naaste omgeving, alles weer eens opgeknapt.

Nou het zag er weer goed uit, dus dat moest

Toen dus gevierd worden, dus wat doe je dan!?

Regelrechte nostalgie, net als vroeger: processie!

Allemaal in vol ornaat achter de pastoor aan.

Nu weer, als toen, eerst de harmonie, dan de bruidjes

En dan de pastoor en gevolg, onder het baldakijn.

Ná gegaan door afgevaardigden van alle clubs,

Koren, verenigingen, de scholen, enzovoort

Och, ’t was weer heel mooi, ouderwets, als vroeger.

Of kennen jullie dat niet meer…, niet katholiek dus…

Rechtuit ’t hart: gelukkig doen ‘ze’ ’t nu niet meer…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.24.09.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, twaar wirris gin fietsweer giesterruh.

Want twaaide en reejgunde reejgulmaotug en veul.

Alle fietsurs waarrun durtog daor int Strwôjjunnuis.

Niks mis meej daor, want twier muzziekbingoow!

En daddaarrie goet guddaon, dieje Sjaok, leuk!!

Nouw waar de gulluitsinstallaossie musschient

Tog niej aalteit in goeie vorm, dur wier tog wir 

Reejdulluk fannatiek meejgespult dur allummaol.

Attur iets, mein dus, teejgunviel waart taontal…

Nouw emme 83 leejjun en nog 25 doownateurs.

En dur waarrun, incluussief ekstra partnurs, mar

Niemjir dan 66 djilneejmurs, incluussief reejgulleirs!

Kik en dannist toowvurweejgun wèirt: wahdoemme

Oowvur un jaor meejjun/de fietstogt, nóg of niej!?

Og we laottunnut oowvur aon de jaorvurgaoddurring…

Rigten w’ôôs nouwwir op toptreejjun in Wôstur’out!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was weer ‘s geen fietsweer gisteren.

Want ‘t waaide en regende regelmatig en veel.

Alle fietsers waren er toch, daar, in ’t Strooienhuis.

Niks mis mee daar, want het werd muziekbingo!

En dat had hij goed voor mekaar, die Sjaak, leuk!!

Nou was de muziekinstallatie, daar, misschien

Toch niet altijd ‘in goeie vorm’, er werd toch weer

Redelijk fanatiek meegespeeld door allemaal.

Als er iets, mij dus, tegenviel was het aantal…

Nou hebben we 83 leden en nog 25 donateurs.

En er waren, inclusief nog extra partners, maar

Niet meer dan 66, inclusief de organisatoren.

Kijk en dan is’t ’t overwegen waard: wat doen we

Over een jaar met de/een fietstocht, nóg of niet!?

Och we laten het over aan de jaarvergadering…

Richten we ons nu op het optreden in Oosterhout!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.17.09.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, dawwaar schrikkuh vandeweek!

Want ôôze Kees wultur meej gaon stoppun…

Akkut goet worduh dan wulttie gaon reijzun.

Nouwwist gullukkug zun plan omdah strak pas,

En/of vanaf ‘alluf volgunt jaor te gaon doen.

Nouw dan kunnuh we, zeettie, rustug aon

Tog nun nuuwe dierriegent gaon zoekkun.

Reejdulluk vurrassunt, taommulluk jammur.

Ammul waarruh we, zoow zaak, tog wel

Noggal geschokt, vurrast, vandekaort dus!

En, ‘oemotta nouw, want vintur marris wir

Nun goeije zoowwas ‘eij, meej zun mwooije

Keijk op ôôs zjaonre, ôôs sort lietjus dus…

Og, zulde deinkuh, tzal wel wir lukkuh, want

Ok meej zeijn ist, nao Cor, gelukt, mar tog…

Reejjun tog, de toekomst tweijffulaagtug…!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, dat was schrikken deze week!

Want onze Kees wil er mee gaan stoppen…

Als ik ‘t goed hoorde dan wil hij gaan reizen.

Nu is het gelukkig z’n plan om dat straks pas,

En/of vanaf half volgend jaar te gaan doen.

Nou dan kunnen we, zei hij, rustig aan,

Toch ‘n nieuwe dirigent gaan zoeken.

Redelijk verrassend, tamelijk jammer.

Allemaal waren we, zo zag ik, toch wel

Nogal geschokt, verrast, van de kaart dus!

En, hoe moet dat nou, want vind maar weer

N’n goeie zoals hij, met zijn mooie

Kijk op ons genre, ons soort liedjes dus…

Och zul je denken, ’t zal wel weer lukken, want

Ook met hem is’t, na Cor, gelukt, maar toch…

Reden toch, om de toekomst twijfelachtig…!?

Tot de volgende keer,

ERKA.