COLUMN 09.09.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kben opgelugt en munne broek ‘ang te lugten.

Want tgieng goet in de Noowbulleir, giesturruh, vonnik.

Ammul reejdulluk surriejeus beejzug en weinug fouwtjus.

Niks mis meej dus, aljin vonk tpoowdiejum opt poowdiejum

En meej oewwe rug naor de zaol miendur gusslaogt, gullukkug

Noowteerdun ‘ze’ ôôs daor niejjop, dah waar dus wir mazzul!

Tog vonk, toenk naor ‘uis gieng, iets frèms ondurweg.

Regt vur meijn, op de gront, zaaggik putdeksuls ligguh.

Ammul meej tekst: vuilwaotur, reejgunwaotur, riejjoowl.

Nouw vraoggik mun eijgun af:  ‘oemotta daor dus nouw?

En ‘oe wittut waottur waorttinmot, ‘oe wittut reejgunwaotur

Nouw dat in die punt mot en niej in diejennaandurre…..

Kik, dah zèn dus vandie vraogguh diejjoew leejvun mwooi

Of buzzondurs maokkuh, vurfraaijjuh, vurleejvundigguh!

Of ziekkut nouwwirris vurkjirt, benk te krieties ofzoow?

Reejkun mar dak bunnuuwt ben naor jöllie mjinning…

‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben opgelucht en m’n broek hangt te luchten.

Want ’t ging goed in de Nieuw Nobelaer, gisteren, vond ik.

Allemaal redelijk serieus bezig en weinig foutjes gemaakt.

Niks mis mee dus, alleen vond ik ’t podium op ‘t podium

En met de rug naar de zaal, minder geslaagd, gelukkig

Noteerden ‘ze’ ons daar niet op, dat was dus weer mazzel!

Toch vond ik, toen ik naar huis ging, iets vreemds onderweg.

Recht voor mij, op de grond, zag ik putdeksels liggen.

Allemaal met tekst: vuilwater, regenwater, riool.

Nou vraag ik mezelf af: Hoe moet dat daar dus nou?

En hoe weet ’t water waar ’t ín moet, hoe weet ‘t regenwater

Nou dat het in díe put moet en niet in die andere….

Kijk, dat zijn dus van die vragen die je leven mooi

Of bijzonders maken, verfraaien, verlevendigen!

Of zie ik ’t nou weer ’s verkeerd, ben ik te kritisch of zo?

Reken maar dat ik benieuwd ben naar jullie mening…

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.02.09.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis wir septembur, we zèn wir aon de gang!

Want de zondag, nao tweej ripputtiessies al, optreejjuh.

Al. want we zèn net aon de gang en we mottun gulleik

Nouwwal aon de bak, we mottuh naor de Noowbulleir.

En, nouw benk bunnuuwt wattáór aon de gang is, want

Niks èmmikkur van geleejzun in de kraant of guwwort

Tog van iemmant aandurs, dus kben bunnuuwt…..

Reejjuh wörrom ik dogt: wörrom waarrun weij niej

Ammul uijtgunnwoddugt beij Traonnun van van Koot!?

Niks van gwort, vroeggur wellis, iets van te grwot(!?).

En nouw zaaggik ut proowgramma van die Traonnun.

Nouw, dur waarrun wok koorrun die net zoow grwot zen.

Kik wurrom dan niejjis weij issun bellukke van zöllie?

Of zèmme niej welkom, zèmme te goet, zèmme…..

Of weettuh weijjut wok niej, vraoggun weijjut ôôs wok af?

Reekkuntur mar niejjop, dan vallut nwooit teejgun!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is weer september, we zijn weer aan de gang!

Want aanstaande zondag, na twee repetities al, optreden.

Al, want we zijn net aan de gang en we moeten gelijk

Nu al aan de bak, we moeten naar de Nieuwe Nobelaer.

En, nu ben ik benieuwd, wat daar aan de gang is, want

Niks heb ik er van gelezen in de krant of gehoord

Toch van iemand anders, dus ik ben benieuwd…

Reden waarom ik dacht: waarom waren wij niet

Allemaal uitgenodigd bij Tranen van van Cooth!?

Niks van gehoord, vroeger wel ‘s, iets van te groot(!?).

En nu zag ik het programma van die Tranen.

Nou, er waren ook koren bij die net zo groot zijn.

Kijk, waarom dan niet eens wij ’n telefoontje van hèn?

Of zijn we niet welkom, zijn we te goed, zijn we…..

Of weten wij het ook niet, vragen wij ons dat ook af?

Reken er maar niet op, dan valt ’t nooit tegen!

Houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.19.08.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis mukkaast zoowweit, tis zoow de jinnuntwintugste!

Want de woensdag ist zoowweit, we meuguh wir, tgaowwir los!

Ammul goettenwel, mar ik kreejg, vur targief, nuuwe lietjus.

Nouw schrokkik mun eigguh lam, want we gaon enguls zienguh…

En dawwaar vur mein un vurrassing, want toenkis wég waar,  

Niej waar dus, vakkaassie ofzoow, ‘emmuhzut gezeejt dasse,  

Tummienste zoow zeejjuhzut, jin kjir int jaor vremd gaon…

Reejjuh dus dammuh strak ‘sumweir buttwien’ gaon zienguh!

Ammul goettenwel, mar op de saait stao damme aljin mar

Neejdurlaanse leejvunslietjus, en/of oud ‘ollaanse vannut

Egte poowpuulleire zjenre zulluh zienguh, en nouw dus…

Nouw, motdan de saait en/of ut klupreejgullumment niej

Komme te vurraandurruh, aon guppassust worruh, of niej?

Og we waagte gwon af oet zal gaon, mussgient vallut ammul

Ommus wir wel meej, want weij vant koor, kunnuh veul aon!

Reejkun mar dakkur naor uitziej, naor aonstaonde woensdag!!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is bijna zo ver, ’t is zo de eenentwintigste!

Want woensdag is ’t zo ver, we mogen weer, ’t gaat weer los!

Allemaal goed en wel, maar ik kreeg, voor ’t archief, nieuwe liedjes.

Nou schrok ik mezelf lam, want we gaan in ‘t Engels zingen!

En dat was voor mij een verrassing, want toen ik ’s weg was,

Niet er was dus, vakantie of zo, hebben ‘ze’ ’t gezegd dat ze

Tenminste zo zeiden ‘ze’ het, een keer in’t jaar vreemd gaan…

Reden dus dat we straks ‘somewhere between’ gaan zingen!

Allemaal goed en wel, maar op de site staat dat we alleen maar

Nederlandstalige Levensliedjes, en/of oud Hollandse van het

Echte populaire genre zullen zingen, en nu dus…

Nou, moet dan de site en/of het clubreglement niet

Komen te veranderen, aan gepast gaan worden, of niet?

Och we wachten af hoe ‘t zal gaan, misschien valt het allemaal

Ook wel weer mee, want wij van ’t koor, kunnen veel aan!

Reken maar dat ik er naar uitzie, naar aanstaande woensdag!!

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.12.08.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tmot niej gekker worruh, want tkan zoowmar!

Weij, ikke en die van meijn, waarruh aont fietsuh en weij

Aarrunnut plan om naor Nipsuh te fietsuh, fummielliebezoek.

Nouw en dan komde laast Scheif, en dan mottuh liengsaf

En laast Kier Rwajjal naor de Lange Schouw en dan deur  

Naor den ‘Oorrundonk, mar dan jist laast bos oowvur  

Tfietspad en naort Kuppellukkuh, waor ge kunt schaftuh.

Ritje gemokt zoowwas buschreejvuh en naort Kuppellukkuh.

Ammuh daor zittuh worrumme gestoort durrun tillefontje.

Nouwwist togwel aarrug ‘ei, dagguh in Bels aon de koffiej zit

En de vraog kreit “Wurrum kwaamde gölliej niej beij ôôs?”

Nöuw wiessuh weij niej dattie van van Nipsuh wokkal int Scheif

Koffiej gaot drienkuh, mar om dan efkus trug te reijjuh…

Og, zoow ziedduh dan mar wir waor ze vant koor ammul

Oowvur en deur en laast reijjuh vur de koffie en nuttuurluk

Reejdulluk wah (of veul) lekkurs dur beij, deink, tog….(?).

‘Oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t moet niet gekker worden, want ’t kan zo maar!

Wij, ik en die van mij, waren aan het fietsen en wij hadden

Al ‘t plan om naar Nispen te fietsen, op familiebezoek.

Nou en dan kom je langs Schijf en dan moet je linksaf

En langs Kir Royal naar de Lange Schouw en dan door

Naar D’n Horendonk, maar dan eerst langs het bos over

T’ fietspad en naar het kapelletje, waar je kunt rusten.

Ritje gemaakt zoals beschreven en naar het kapelletje

Als we daar zitten worden we gestoord door ’n telefoontje.

Nou is ’t toch wel erg hè, dat je in België aan de koffie zit

En de vraag krijgt “Waarom kwamen jullie niet bij ons?”

Nou wisten wij niet dat die van van Nispen ook al in’t Schijf

Koffie gaat drinken, maar om dan even terug te rijden…

Och, zo zie je dan maar weer waar ze van ’t koor allemaal

Over en door en langs rijden voor de koffie en natuurlijk

Redelijk wat (of veel) lekkers er bij, denk ik, toch…(?).

Houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.05.08.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, ‘oe zwaor ist kèmpingleejvun meej dees tempruttuur.

Want kwaar wir efkus weg meej de sleur’ut en twaar waarrum!

Ammul oew ‘eijguh schult, want ge doeggut zelluf, kunde zeigguh…

Nouw dan èddedus gulleijk, want ge doeggut oew eiggunnaon.

En dan komde trug en dan motte wir… plaantjus waottur geejven,

Nog wok wir alle blaorruh weg/opveejguh, want blaorkus, dur zènder

Tog wir jil veul áfguvalluh, deurt waarrummuh weer, wir, dus.

Reejdulluk mwooije acerbwoom èmme weij, meej jil veul rwooije.

Ammul, nouwja, mukkaast ammul, zènzedur áfgevalluh, en das

Nouw égt zônde, wanttut ston zoow mwooij, mar diej laagguh dus…

En dan mottuh, agguh vannoewe tuijn wult gunniettuh, die dan dus

Nouwwir drèk opruijmuh en afvoerruh…, en dan èddedaguddaon,

Kèkttefkus om en dan ziedde dagguh wir opnuuw mot bugiennuh

Omdattie blaorkus gwon bleijvuh valluh, tellekus opnuuw, en wir en…

Og, gekkunnouw wel bleijvuh zeurruh, tis tog zoow en tblèf zoow!

Reejjuh om strak gwon wirris op pad te gaon meejtiejje sleur’ut!!

‘Oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hoe zwaar is ‘t campingleven met deze temperatuur.

Want ik was weer even weg met de sleurhut en ’t was wárm!

Allemaal je eigen schuld, want je doet ’t zelf, kun je zeggen…

Nou dan heb je dus gelijk, want je doet het jezelf áán.

En dan kom je terug en dan moet je weer… plantjes water geven,

Nog ook weer alle bladeren weg/opvegen, want blaadjes, er zijn er

Toch weer heel veel áfgevallen, door het warme weer, weer, dus.

Redelijk mooie acerboom hebben we, met heel veel rode.

Allemaal, nou ja, bijna allemaal, zijn ze er áfgevallen en dat is

Nou écht jammer, want ’t stond zo mooi, maar die lágen dus…

En dan moet je, als je van je tuin wilt genieten, die dan dus…

Nu weer direct ópruimen en afvoeren…, en dan heb je dat gedaan,

Kijk je ’s even om en dan zie je dat je weer opnieuw moet beginnen

Omdat die blaadjes gewoon blíjven vallen, opnieuw, en weer, en…

Och, je kunt nou wel blíjven zeuren, ’t is tóch zo en ’t blíjft zo!

Reden om straks gewoon weer ‘s op pad te gaan met die sleurhut!!

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.15.07.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie wokkal vaort vant koor?

Want tis wir driej weejkuh geleejjuh inmidduls…

Ammut nog driej weejkug vol’ouwwuh dan ist oowvur!

Nouw en dan gaomme dur wir vol’uijt teejgunnaon,

En oeffunnuh vur de Koorrundag in de Nuuwe Noowbulleir.

Nouw weettik niej of diej Nuuwe Noowbulleir strak

Togwir Nuuwe Noowbulleir gao jittuh of worrut strak

Russenttulluk-Nuuwe-Noowbulleir, beij diejjuh nuuwbouw?

Ammul inturrèssaant, mar ik ben égt bunnuuwt oetta

Nouw strak zal gaon jittuh, want ge kun moeijluk

En makkulluk doen, mar tzal tog wir un aonspreejkunde

Nuuwe naom mottuh kreijguh, dieje nuuwbouw daor!

Kik, zumme un aonkeitte doen en saommuh vaststelluh

Oft nun nuuwe naom kreijt, dan dus ammul naor mein 

Opschreijvuh oettie nuuwe naom mot zèn, dan zal ikkut

Rap deurgeejvuh aon de Gummjinte, is dah wok wir klaor!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie ook al heimwee van ’t koor?

Want ‘t is weer drie weken geleden inmiddels…

Als we het nog drie weken volhouden dan is’t over!

Nou en dan gaan we er weer voluit tegenaan.

En oefenen voor de Korendag in de Nieuwe Nobelaer.

Nou weet ik niet of die Nieuwe Nobelaer straks

Toch weer Nieuwe Nobelaer gaat heten of wordt het

Recentelijk-Nieuwe-Nobelaer, bij die nieuwbouw?

Allemaal interessant, maar ik ben écht benieuwd hoe dat

Nou straks zal gaan heten, want je kunt moeilijk

En gemakkelijk doen, ’t zal tóch weer ‘n áánsprekende

Nieuwe naam moeten krijgen, die nieuwbouw dáár!

Kijk, zullen we een enquête doen en samen vaststellen 

Of het ’n nieuwe naam krijgt, dan dus allemaal naar mij

Opschrijven hoe die nieuwe naam moet zijn, dan zal ik ‘t

Rap doorgeven aan de Gemeente, is dat ook weer klaar!

Houdoe,

ERKA.