COLUMN.03.06.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, bende göllie twiekent wok goet deurgukommuh?

Want twaar waarrum, twaar drukkunt jit en wirris tuggaaw!

Ammul niks aon te doen, gummottut gwon laottuh gebeurruh.

Nouw kreejggik, en kreiggik wel mjir, wirris wah van Swies.

En dah buttjikkunt dan dak wirris wah mot gaon vurraandurruh.

Niks mis meej wor, mar wie doetta dan tellukkus wir, Swies of

Tog wir Nannie, die vin dattur iets aandurs mot klienkuh dan…

Reejjuh om aon te neejmun dassut jil surriejeus nimt ammul.

Aandurs gezeet: we mottuh oplettuh oezzut bedoelt en oetmot!

Niks mis meej, we moessuh dah toendurteit wok meej Kees

En nao Cor, wittut nog, ja de teit gao snel zieddutwel, tog!?

Nouw mottuh we wir gaon oeffunnug vurt Zoowmurkonsert.

Kik en das dan de lakmoesproef vur ôôs meej en vur Nannie.

Om niej te zeigguh: We gaondur wirris wah mwoijs van maokkuh!

Om vur de suupporturs, taandur puubliek en vur ôôszelluf nun

Ruijmschwôts gusslaogde naovut van te maokkuh int Törröfschip!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, zijn jullie het weekend ook goed doorgekomen?

Want ‘t was warm, ‘t was drukkend heet en weer ‘s te vlug!

Allemaal niks aan te doen, je moet ’t gewoon laten gebeuren.

Nou kreeg ik, en krijg ik wel meer, weer ‘s wat van ’s Wies.

En dat betekent dan dat ik weer wat moet gaan veranderen.

Niks mis mee hoor, maar wie doet dat telkens weer, ’s Wies of

Toch weer Nanny, die vind dat iets anders moet klinken dan…

Reden om aan te nemen dat ze ’t heel serieus neemt allemaal.

Anders gezegd: opletten hoe ze het bedoeld en hoe ’t moet!

Niks mis mee, we moesten dat toendertijd ook met Kees

En na Cor, weet je ‘t nog, ja de tijd gaat snel zie je wel, toch!?

Nu moeten we weer gaan oefenen voor het Zomerconcert.

Kijk en dat is dan de lakmoesproef voor ons met en voor Nanny.

Om niet te zeggen: We gaan er weer ’s wat moois van maken!

Om voor de supporters, ’t ander publiek én voor onszelf een

Ruimschoots geslaagde avond van te maken in ’t Turfschip!

Houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.27.05.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kzit de leste teit nogallis op de kèmping.

Wah buttjikkunt: fietsuh, wandulluh en deinkuh!

Ammul, dah fietsuh en wandulluh, dur Walgurruh.

Nouw, omdakkur nouw jimmul zit daor op die kèmping.

En dah deinkuh doekdan oowvur vanallus en nog wah.

Nouw zaattik vandeweejk te deinkuh aon oet strak gaot.

Tummiestuh strak oowvur un jaor of oowvur twee jaor!?

Reejkun mar datta vrèmt wor attiedur niemmur staot,

Attie gin veurzittur mjir zal zeijn, dieje Bart, en, wie

Nouw wie, zallum op gaon volguh, want dah mot wok!

En: edduddur allis aon gedogt, ist wah veur jouw!?

Nouw zouwwut mwoi zèn attur beij de volgunde,

Kommunduh jaorvurgaodurrung avvast iemant instapt,

Om un jaor meej te draajjuh meej Bart, om te ljirruh!?

Om strak, oowvur uijturluk andur’alluf jaor te weejuh:

Reejkun mar, wèmmuh dur wir jinne, tkoor tgao deur!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik zit de laatste tijd nogal ‘s op de camping.

Wat betekent: fietsen, wandelen en denken!

Allemaal, dat fietsen en wandelen, door Walcheren,

Nu, omdat ik er nou eenmaal zit, daar op die camping.

En dat denken doe ik dan over van alles en nog wat.

Nou zat in deze week te denken aan hoe het straks gaat.

Tenminste straks over een jaar of over twee jaar!?

Reken maar dat ’t vreemd wordt als hij er niet meer staat.

Als hij geen voorzitter meer zal zijn, die Bart, en, wie

Nou wie, zal hem op gaan volgen, want dat moet ook!

En: heb je er al eens aan gedacht, is ’t iets voor jou!?

Nou zou het mooi zijn als er bij de volgende,

Komende jaarvergadering alvast iemand instapt,

Om ’n jaar mee te draaien met Bart, om te leren!?

Om straks, over uiterlijk anderhalf jaar te weten:

Reken maar, we hebben er weer een, ’t koor gaat dóór!

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.20.05.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie wir goet afscheijt genoowmun van Kees?

Want kwaardur zelluf ‘eejlaos niej beij, want kaar BeeBeeHaaHaa.

Adde göllie tniej snapt, diej afkorting, dan hierbeij wat buttjikkunt:

Nouw tbuttjikkunt: Beejzug’eejden BuijttusHuijsHebbunt.

En dah wul zèigguh: kwaar ergus aandurs, soms motte kiezzuh…

Nouw vonkkut wel jammur, maar zes fjisjus op jinne dag is tuvveul.

Tis durrom dakkur in de Klundurt meej jöllie niej beij waar.

Regttuijt bunnuuwt benk wel oet Tiettallieaons lietje guggaon is.

Ammul meejguzongguh, ut puubliek, dah ruffeijn daor in die zaol?

Niks mis meej, volgus meijn, moes lukkuh, tgao vaneijgus, tog!?

En nouw wir weijjur zondur ‘um, attiedur vandaog of morguh

Niej wir injins wir staootte staon, daor aagtur beij de bassuh.

Kèmmur un zwaorre kop meej in want gèttum niej zeejkur, Kees.

Om dan meej Snannie veurrôôs guwwon deur te gaon naar de

Oowvurruggus goeijuh toekomst vant koor, ôôs koor, saommuh.

Reejjuh omdur gwon wir vur te gáon, meej zunnalluh!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie weer goed afscheid genomen van Kees?

Want ik was er zelf helaas niet bij, want ik had BBHH,

Als jullie ‘t niet snappen, die afkorting, dan hierbij wat ’t betekent:

Nou het betekent: Bezigheden BuitensHuis Hebbend.

En dat wil zeggen: Ik was ergens anders, soms moet je kiezen.

Nou vond ik ‘t wel jammer, maar zes feestjes op één dag is teveel.

T’is daarom dat ik er in Klundert met jullie niet bij was.

Rechtuit benieuwd ben ik wel hoe ’t Italiaans liedje gegaan is.

Allemaal meegezongen, het publiek, dat refrein daar in die zaal?

Niks mis mee, volgens mij, ’t moest lukken, ’t gaat vanzelf, toch?

En nu weer verder zonder hem, als hij er vandaag of morgen

Niet weer ineens staat te staan, daar achter bij de bassen.

K’heb er ’n zwaar hoofd in, want je hebt hem niet zeker, Kees.

Om dan, met ons Nanny, vóór ons, gewoon door te gaan naar de

Overigens goede toekomst van ’t koor, óns koor, samen.

Reden om er gewoon weer voor te gáán, met z’n allen!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.06.05.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wèmme afscheit genoowmun, ‘ei gieng/waar weg…

Weij aarruh vandeweejk gwon ripputtiessie en wah dènkte?

Ammul vurbaost, ammul vurrast, want ‘ei waardur gwon wir!

Nouw wiessik dattiedur zouw zèn as zeij durniej zouw zèn, nouw

En toen waarrut vandeweejk dus injins zoowweit: op vukkaassie!

Nouw deinkkik aalteit vukkaassie in mei en juunnie is aljin vurt

Tog aalteit zoow greijze sirkwiej, mar zeij is tog veul jongur…

Reejjuh om wirris ekstra goet op te lettuh want ‘eij doeggut

Aalteit wir aandurs dan zeij en oeffunninguh veuraf doettie niej.

Nouw, we zèndur durjin gekommuh, we kommuh vandeweejk

En die durnaor, gwon wir veur ‘eur te staon, om toeffunnuh.

Nouw vurt Zoowmurkonsert en al die aandurre optreejjus.

Kik en das nouw de soepplèsse vant koor, ôôs koor: aonpassuh!

Of: zoowguzzeejt proowfessieoowneel omgaon meej wiessulling!

Om ôôs niej te laottuh vurrassuh vur of dur wie daor wok staot.

Reejkun mar dammedur zèn opt moowment dat mot, tog…?!

Tottatwirris, ‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, we hebben afscheid genomen, hij ging/was wég…

Wij hadden deze week gewoon repetitie en wat denk je?

Allemaal verbaast, verrast, want hij was er gewoon weer!

Nou wist ik dat hij er zou zijn als zij er niet zou zijn, nou

En toen was het deze week ineens zover: op vakantie!

Nou denk ik altijd vakantie in mei of juni is alleen voor ‘t

Toch altijd zo grijze circuit, maar zij is toch veeeel jonger…

Reden om weer eens extra goed op te letten want hij doet ‘t

Altijd weer anders dan zij en oefeningen vooraf doet hij niet.

Nou, we zijn er doorheen gekomen, we komen deze week

En die daarna, gewoon weer voor háár te staan, om te oefenen.

Nu voor het Zomerconcert en al die andere optredens.

Kijk en da’s nou de souplesse van ’t koor, ons koor: aanpassen!

Of: zogezegd professioneel omgaan met áfwisseling!

Om ons niet te laten verrassen voor of door wie daar ook staat.

Reken maar dat we er zijn op het moment dat het moet, toch?!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.29.04.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hedde göllie de BNdeStem van vandaog al guzzien?

Want kèm gukkeejkun, mar ik kon niks vinnuh vant jirbuttwon…

Aljin un foowtoowke van de mart, die niej van Ettuh-leur waar!

Niks oowvurt gurriddurden jirbuttwon aagturt Gummjintunnuis.

En niks oowvur ôôs konsert, vur zöllie, meejttur muddollies!

Nouw, vonnik, waardur meej ôôs konsert niks mis meej, mar

Tog vonnik de keujze van de lietjus niej zoow gullukkug, mar die

Reejgultaante vant Oowranjekommiettee von damme diej lietjus

Aagturmukkaor moessuh zienguh, ‘eur keujs waar niej meinne…

Nouw vonnik tog dah son jirbuttwon vúrrut Gummjintunnuis mot,

En ópput bordès dan de gurriddurdun in volle gloorrie, meej dan

Nog die toespraok van de Burgumjistur ent vendulzwaaijjuh!

Kik dan doedde jir aon die meinsuh die zoow veul vurt volk, vur

Oôs dus, guddaon èmmuh en durrom gurriddurt zèn, dán ist af!

Om tot slot te zeigguh dah weij, volgus ut volk dattur daor waar,

Reejdulluk, jil goet zellufs, guzzongguh ‘èmmuh, waorvan aktuh!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie BNdeStem van vandaag al gezien?

Want ik heb gekeken, maar ik kon niets vinden van ’t eerbetoon…

Alleen ‘n fotootje van de markt, die niet van Etten-Leur was!

Niets over ‘t geridderden eerbetoon achter ’t Gemeentehuis.

En niets over ons concert, voor hen, met hun medailles!

Nou vond ik, was er met ons concert niks mis mee, maar

Toch vond ik de keuze van de liedjes niet zo gelukkig, maar die

Regeltante van het Oranjecomité vond dat we die liedjes

Achter elkaar moesten zingen, haar keuze was niet de mijne…

Nu vind ik toch dat zo’n eerbetoon vóór ‘t Gemeentehuis moet,

En óp het bordes dan de geridderden in volle glorie, met dan

Nog die toespraak van de Burgemeester en ‘t vendelzwaaien!

Kijk, dan doe je eer aan die mensen die zo veel voor ’t volk, voor

Ons dus, gedaan hebben en daarom geridderd zijn, dán is ’t áf!

Om tot slot te zeggen dat wij, volgens ’t publiek dat daar was,

Redelijk, heel goed zelfs, gezongen hebben, waarvan akte!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.15.04.2019.

 

COLUMN.15.04.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wah mok nouw, ‘ier vanaf mun terras, jist doen?

Want kzit op de kèmping, aagter munne koffie en mun puuzzul.

Akkut goet aar zette ik jist koffie en pakte toen mun puzzelboekske.

Naodeinkunt durroowvur, deejjik jist munne puuzzul, en toen pas…

Er waar dus efkus teit te doen, want mun koffiewaottur moes

Nog koowkun, dus waardur jist un puuzzul en toen pas koffie!

Tis tog aarrug ‘eij, dagge daoroowvur oew eijguh druk mot maokkuh!?

Regttuit gezeejt dus eijgunluk niks gin drukte, niks gin pligtpleejginguh.

Ammul omdak op de kèmping zit, in/bij mun kèrruvennuke, te niksuh.

Niks dan doen wagge leujtug vint, gèirre doet: waandulluh en fietsuh!

En göllie oew eijgun uijtsloowvun, poetsuh, ‘akkuh en reijvun int tuintje.

Naor oew tuintje keijkun ennut schwonmaokkuh, bodschappuh doen…

Kik durris dus un jil grwot égt vurschil tussuh wulluh, kunnuh en meuguh: 

Onteejgunzeiggulluk is dah de kèmping, int zonnukkuh ondur oew luijfultje.

Om dan dur aagtur te kommuh dagge wir naor ‘uis mot, want tis dus 

Reejdulluk snel wir woensdag en dan ist wir ripputtiessie vant koor…

Tottatwirris,’oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, wat moet ik nou, hier vanaf m’n terras, eerst doen,

Want ik zit op de camping, op m’n terras, achter m’n koffie en m’n puzzel.

Als ik ‘t goed heb zette ik eerst koffie, pakte toen m’n puzzelboekje.

Nadenkend daarover deed ik dus eerst een puzzel en toen pas…

Er was dus even tijd te doen, want m’n koffiewater moest…

Nog koken, dus was er eerst een puzzel en toen pas koffe

T’is dus erg hè, dat je jezelf daarover druk moet maken.

Rechtuit gezegd dus niks geen drukte, niks geen plichtplegingen.

Allemaal dus omdat ik op de camping zit, bij m’n caravan, te niksen.

Niks doen dan wat je leuk vind, graag doet: wandelen en fietsen

En jullie jezelf uitsloven, poetsen, hakken en rijven in het tuintje.

Naar je tuintje kijken, het schoonzetten en boodschappen doen.

Kijk er is dus echt ‘n groot verschil tussen willen, kunnen en mogen.

Ontegenzeggelijk is dat de camping, in ’t zonnetje, onder je luifeltje

Om er dan achter te komen dat je weer naar huis moet, want ‘t is

Redelijk snel woensdag en dan is ’t weer repetitie van ’t koor…

Tot de volgende keer, houdoe,

 

ERKA.