COLLUMN.23.01.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, ‘kèm van Swies op mun donder gekreejgun.

Want ik mot kortur van stof zèn vurtaon tkonnur niej op!

Ak naomulluk schreijf wak wul, dan passuttur niej op…

Nouw eddurris jintje diejjis wah schreijft op de saait,

En dan kreidduh nóg kommuttaor, tis wok nwôôit goet.

Nouwwist, zo èk zelluf gumerrukt, niej makkulluk om

Tog wir gemoowtieveert te bleijvun, te zèn, te worrun.

Regs of liengssaf, vurruit of aagturruit, ge mot ommus

Aalteit oplettun wagge doet, wagge pent en wurrom!

Niks is mwôôijjur dan un mwôôij stukske in de pers

En/of op de saait, dus vurruijt mar wir, daor gaomme

Nog mar wir, want agge aaa zegt dan motte wok…

Kik de woensdag waarrut aandurs dan aandurs, want

Oônze Kees waardur niej en Bart stonnur nouw veur.

Og, twent, allus went, zellufs nun vent, wordunnik pas.

Reejjun worrom ik bunnuuwt ben oft nouw, wél past…!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb van ons Wies op m’n donder gekregen.

Want ‘kmoet korter van stof zijn voortaan, ’t kon er niet op!

Als ik namelijk schrijf wat ik wil, dan past het er niet op…

Nou heb je d’r eindelijk eentje die wat schrijft op de site,

En dan krijg je nog commentaar, ’t is ook nooit goed.

Nou is het, zo heb ik zelf gemerkt, niet gemakkelijk om

Toch weer gemotiveerd te blijven, te zijn, te worden.

Rechts of linksaf, vooruit of achteruit, je moet immers

Altijd opletten wat je doet, wat je pent en waarom!

Niks is mooier dan een mooi stukje in de pers

En/of op de site, dus vooruit maar weer, daar gaan we

Nog maar weer, want als je A zegt, dan moet je ook…

Kijk, woensdag, was het anders dan anders, want

Onze Kees was er niet en Bart stond er nu voor.

Och, het wend, zelf een vent, hoorde ik pasgeleden.

Reden waarom ik benieuwd ben of ’t nu wel past…!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLLUMN.16.01.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes kben vur de trouwe volgurs deejze kjir wahjiddur.

Want kmot maantulzurrug gaon doen kmot dus vroeg weg.

Ammul tlietje goed kunnen leejzun, tlietje, veurugge week?

Niks mis meej tog, mottog kunnen jinne kjir gin vurtaolling!?

En tog hèk nog kommuttaor gekreejgun, nao zón lange teit.

Nouw hèkkut niej kunnun leejzun, zeettur jintje, tston nouw

Tog niej int Neejdurlaans. Aarrug ‘ei, ur un Braobaanse!

Reejjun worrum ikkut ‘ier, strak, tog mar wir vurtaol, vurt

Aalteit goeije doel: tleesbaor maokkun vant, ôôs, diejallekt.

Nouw zaat en ston ik vandeweek wirris efkus nao te deinkun:

En dawwaar omdattur wir nuuwe leejjun beij kommun, en

Nogwel drie tuggulleijk, mar, en das mein waorre proowbljim:

Kikkis naor de leefteit, tzenner wir uittut greijze sirkwiej.

Om ôônze gummiddulde leefteit flienk omlaog te krikkuh, ist,

Omt zagjus uijt te drukkun niej buvvordurluk al zeikkut zelluf!

Reejjun wurrommik nogmarris zeig: de jeugd de toekomst!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben voor de trouwe volgers deze keer wat eerder.

Want ik moet mantelzorg gaan doen, ik moet dus vroeg weg.

Allemaal ‘t liedje goed kunnen lezen, ’t liedje van vorige week?

Niks mis mee toch, moet toch kunnen een keer geen vertaling!?

En toch heb ik nog commentaar gekregen, na zó ’n lange tijd.

Nou heb ik ‘t niet kunnen lezen, zei er eentje, ’t stond nou

Toch niet in ’t Nederlands. Erg hè en dat voor een Brabantse!

Reden waarom ik ‘t hier straks toch maar weer vertaal voor ‘t

Altijd goede doel: Het leesbaar maken van hét, óns, dialect.

Nou zat en stond ik deze week weer eens even na te denken:

En dat was omdat er weer nieuwe leden bij komen, en

Nog wel drie tegelijk, maar, en dat is mijn ware probleem:

Kijk ‘s naar de leeftijd, ’t zijn weer mensen uit ’t grijze circuit.

Om onze gemiddelde leeftijd flink omlaag te krikken, is dat,

Om ‘t zachtjes uit te drukken, niet bevorderlijk, al zeg ik ’t zelf!

Reden waarom ik nog maar ‘s zeg: aan de jeugd de toekomst!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLLUMN.09.01.2017.

Vandeweek waart nuuwjaorsrussepsie vant koor, ôôs koor. Naomus mein eej jin van de buhjirrdurs van de saait meijn beidraogge daorveur veurgeleejzun, neije, zellufs gezongun. Nouw waarttie wah vurkouwwun, dus musschient zen niej alle notjus goet deurgukkommun, dus veur diegjinne die vinnen dassut beejttur kunnun ziengun ‘ier de tekst, kunnun zut zelluf prubeerrun. (Mar wok omdattur meinssun waarrun diej naor aflwop vrôôggun om die tekst, hekkum ‘iernaor nog marris njirgepent): 

 

TWINTUG JAOR VANTJAOR.

Is er ergus un guhheijm akkoord

Nog nwoijt gespult, nog nwoijt gewort

Mar geij denktog niej, dakkut‘ier,

Gao zeiggun!? (Gao zeiggun!?)

Gin vurraoi, nog nwoijt gedaon,

Gin ge’eim vur’aol, nog nwoit vurzeet,

Wor nouw wir wiejtzéét ‘iernouw: AMMUHOELLA.

Ammuhoella, ammuhoella, ammuhoella,

ammuhoehoehoehoella!

  

Mein gullwôf tog staark, waorris mein ‘oowp,

Tvurtrouwwun gao meej mein op de lwôp,

Waor vinnik dan de waorreit:

Gaoggut zeiggun!! (Gaoggut zeiggun!!)

Zoowveul vurraat, zoowveul vurwaagt,

waorrik wok zoek, ik vin gin lef,

gwor niks mir uit mein mont:

AMMUHOELLA!

Ammuhoella, ammuhoella, ammuhoella,

ammuhoehoehoehoella!

 

Musschiennissurtog wél wah nuuws,

Mar waddik ljir uijttelk burrigt,

Wat damme nouw, ommennom,

Gaon zeiggun!? (Gaon zeiggun!?)

Issut feijn wah geij buddoelt

Offut nuuws waor geij oew beejttur beij voelt,

Ja wor de waor’eit in mein liet:

TWINTUG JAORRUN!

Twintugjaorrun, twintugjaorrun, twintugjaorrun, )

twintugjaor busstaon weij vantjaor!                   ) 2x

 

 

… en kèmmur, deejze kjir, ekspres gin vurtaoling beij gezet!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

ps: arceerrun, koowpiejjeerrun, plakkun.

 

 

 

COLUMN.02.01.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, tnuuw jaor is wir begonnun, start vant juubbuljaor!

Weij, ikke en die van mein, weinsun jöllie ammaol un goei,

Arstikke leutug nuuw jaor, meej veul liefs, lekkurs, aordugs,

Niks dan goei nuuws, goeie gezont’eit en meej weijnug leet.

En dah daonstaonde woensdag de leste begraoffunnis vant

Nuuw jaor zal zèn, want wemmunnur al zat gat de leste teit!

Tmot vurruit nouw, tgao vurruit nouw, want tjuubbuljaor

Reejkunt oppôôns, te begiennun meej de woensdagaovont.

Ammul gestrikt, gedast, meet beste goei goet aon dur zèn.

Niks mjir, niks miendur dan de start van tjuubbuljaor, tog!?

En dammedur un jil lekkur en leutug jaor van gaon maokkun.

Normaolgesproowkun motta, jöllie kennunde, wel lukkun.

Kik, un poowzietief ingestelt lit, stao vur un, ôns, mwooij koor.

Ommus, zon kaas laottun we ôôs niej ontgaon, want vur

Ommus wir wah fjisjus zen weij ammul in, staomme in de reij.

Reejjun wurrom ik 2017 jil poowzietief tegemoet gaoi zien!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t nieuwe jaar is begonnen, start van’t jubeljaar!

Wij, ik en mijn partner, wensen jullie allemaal een goed,

Allerleukst nieuw jaar, met veel liefs, lekkers, aardigs,

Niets dan goed nieuws, goede gezondheid en weinig leed.

En dat aanstaande woensdag de laatste begrafenis van’t

Nieuwe jaar is want we hebben'r al zat gehad de laatste tijd!

T’moet vooruit nu, het gaat vooruit nu, want ‘t jubeljaar

Rekent op ons, te beginnen aanstaande woensdagavond.

Allemaal gestrikt en gedast, met ‘t beste goed aan, er zijn.

Niets meer, niets minder, dan de start van ’t jubeljaar toch!?

En dat we er een heel lekker en leuk jaar van gaan maken.

Normaal gesproken moet dat, jullie kennende, wel lukken.

Kijk, ’n positief ingesteld lid, staat voor een, óns, mooi koor.

Omdat, zo’n kans laten we ons niet ontgaan, want voor

Ook weer wat feestjes zijn wij allemaal ín, staan we in de rij.

Reden waarom ik 2017 heel positief tegemoet zal gaan zien!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.27.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, tellekus at Kèsmus is mokkur aon deinkun.

Want Zoowpoe zeej aalteit naot kèsdieneej, élluk jaor.

Asse klaor waar: “Edde goet geettun göllie ammaol?

Nouw dan kunde bulluh scheittun!” Twaar tradiessie.

En dus ‘ouwwun we daddur elluk jaor mar opnuuw in!

Nouw waar Zoowpoe toggal nun krasse want zwier 96!

Twaar aalteit beit kaortun: Niej ommus speulen ‘eij!

Reejjun dawweij ‘eur dan aalteit in de gaottun ‘iewwun.

Aalteit, want ze speulde zo ommus (vals) atmar kon!

Nouw de Kest is goet vurlwôppun, nouw die kiloows nog.

En dan óp naort juubieleejumjaor, ôôs 21-ste jaor.

Niks mis meej dur zendur mar zat dietniej gaolt ‘èmmun!

Kik, en das nouw net de kraagt vant koor, van ôôs koor:

Omzien naor fouwtun, vuruitkeijkun naor de toekomst.

Omzien naor fouwtun, bespreejkun, zaant turoowvur dus.

Reejjun wurrommik jil poowzietief uitkeijk naor nuuwjaor!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes telkens als‘t Kerstmis is moet ik'r aan denken.

Want ons Opoe zei altijd, na het Kerstdiner, élk jaar.

Als ze klaar was: “Hebben goed gegeten jullie allemaal?

Nou dan kun je bullen (oud goed) kakken!” ’t Was traditie.

En dus houden we dat er elk jaar maar weer opnieuw in!

Nou was ons Opoe toch nogal ’n krasse, ze werd 96 jaar.

T’was altijd bij het kaarten: ‘Niej ommus speulen hè!’

Reden waarom wij haar dan altijd in de gaten hielden.

Altijd, want ze speelde zo ‘ommus’ (vals) als ’t maar kon!

Nou, de Kerst is goed verlopen, nu die kilo’s nog er af.

En dan op naar het jubileumjaar, ons 21-ste jaar.

Niks mis mee, zijn er maar zat die‘t niet gehaald hebben!

Kijk, en dat is nou net de kracht van het koor, óns koor:

Omzien naar fouten en vooruitkijken naar de toekomst.

Omzien naar fouten, bespreken en zand er over dus.

Reden waarom ik heel positief uitkijk naar ‘n nieuw jaar!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN 19.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, kben beejzig meejjun oowvurzigt vant jaor,

Want de jaorwiessullung kom d’aorrug digturbeij.

Akkut goettèm dannist de neejguntiende kjir damme

Nuuwjaor vierrun meet koor, want volgunt jaor zemme

En bleijvun we jin jaor langur dus twintug jaor saommun!

Noggal wah vur ‘n korkuh daddin De Zwaon begon meej

Tog gulleijk al zon 35 leejjun, meej jin akkordiejoownist.

Reejdulluk snel liep daddop, intussun zittun we woggur.

Akkut trouwus naolees int juubieleejumboekste veif jaor,

Nouw dan waarrun we al in 1977 opgericht, tiepfouwtje…

En, kèmmur noggis oowvur naogedogt, twintug jaor al!

Nouw, zen mar zat koorrun in Ettunleur diet niej aoldun!

Kèk mar int boekske van de Gummjinte van un paor jaor

Of mjir jaorrun geleejjun wellukke nouw ammul weg zèn!

Om dus vurt koor poowziettief teinduggun mee de weins:

Reejdulluk lol leut en guzzontheit vur Kèssemus en 2017!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben bezig met een overzicht van ’t jaar.

Want de jaarwisseling komt erg snel dichterbij.

Als ik ‘t goed heb dan is ’t de negentiende keer dat we

Nieuwjaar vieren met ‘t koor, want volgend jaar zijn we

En blijven we een jaar langer dus twintig jaar samen!

Nogal wat voor een koor dat in De Zwaan begon met

Toch gelijk al zo’n 35 leden, mét één accordeonist.

Redelijk snel liep dat op, intussen zitten we veel hoger.

Als ik ‘t trouwens nalees in’t jubileumboekje van vijf jaar,

Nou dan waren we al in 1977 opgericht, typ-foutje…

En, ik heb er nog eens over nagedacht, twintig jaar al!

Nu zijn er diverse koren in Etten-Leur die ‘t niet haalden!

Kijk maar in ‘t boekje van de Gemeente van ’n paar jaar

Of meer jaren geleden, welke er nu allemaal weg zijn!

Om dus voor ’t koor positief te eindigen met de wens:

Redelijk veel lol en gezondheid voor Kerstmis en 2017!

Tot de volgende keer,

ERKA.