COLUMN.27.02.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, twintug jaor Zwaonnuntraonnunkoor, tismewah!

Want tis vanttjaor, damme zoowlang bestaon, vannaf 1997!

Akkut goettèm dan mottuh wut vanttjaor dikkuls vierrun,

Naommulluk geleejzun op puppierkus van dorganniezaossie.

En dah buttjikkunt dus, damme vanttjaor, wel driej kjir,

Naoraonleijding van diej briefkus, nóggis mottun gaon fjistun…

Tis de vierde jannuuwwaorrie buggonnun meej die mwooije

Russepsie, meej vannallus en nogwah, dur en vur de leejjun.

Aonstaonde 21 meij gaomme doedagdoen, lekkur saommun.

Naodurraant, op de 10e septembur, ist wir lekkur ront fietssun.

En op de 19e noowvembur isttun juubbieleejjumkonsert!

Nouw staottur beijt juubbieleejjunkonsert wel ‘vurlwôppug’ beij,

Kik en das nouw eijgunluk wir zoow moeilluk, want wah mottun,  

Oowvur en weer, nouw meejtte vukkaanssieplenning doen!?

Of gaomme zoow laot niemmur weg, as greijssurkwiej zènde…

Rejjun dak deink: kikkis wahmoeijlluk dattis vur douwurrun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, twintig jaar Zwanentranenkoor, ‘t is me wat!

Want het is van’t jaar, dat we zo lang bestaan, vanaf 1997!

Als ik het goed heb dan moeten we het dit jaar dikwijls vieren,

Namelijk gelezen op die briefjes van de organisatie.

En dat betekent dus, dat we dit jaar, nog wel drie keer,

Naar aanleiding van die briefjes, nóg’s moeten gaan feesten…

T’is op de vierde januari al begonnen met die mooie

Receptie, met van alles en nog wat, door en voor de leden.

Aanstaande 21 mei gaan we doe-dag-doen, lekker samen.

Naderhand, op de 10e september, is’t weer lekker rond fietsen.

En op de negentiende november is er ’n jubileumconcert!

Nou staat er bij het jubileumconcert wel ‘voorlopig’ bij,

Kijk en dat is nou eigenlijk weer zo moeilijk, want wat moet je,

Over en weer, nou met de vakantieplanning gaan doen!?

Of gaan we zo laat niet meer weg, als grijs circuit zijnde…

Reden dat ik denk: kijk ’s hoe moeilijk ’t is voor ouderen…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.20.02.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kbendur wir, trug dus van weggewiest.

Want weij waarrun efkus weg, dus nouw wir trug.

Ammul goettenwel, mar twaar mwooij, twaar leuk.

Nouw wir dur teejgunnaon, want tis zoow den 8ste.

En nouw dan tog mar efkus oowvur zakkunrollurs.

Net toenk innun bus op Teejnurriffe wulde stappen,

Toen voeldennik iets aon mun bjin, keekkom, en

Rats mun portummunneej waar weg, foetsie dus!

Ammul trammullant, ammul pliessie gedoe en

Nog wok nog paskus blokkeerrun want aandurs…

Enzoow dus, beij mukkaor, zon twee daogun flut!

Nouw ist ammul wir goet, m’n reijbewijs trug en

Keijkun we vurtaon nóg beejttur uit en nog beejter

Oew geld opberruggun vurtaon, want das beejtur,

Oew geld oppun veijlugger plek aagtur slot en grendul!

Reejjun om bleij te zèn om trug te zèn beij jöllie, strak!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, terug dus weggeweest.

Want wij waren even weg, dus nu weer terug.

Allemaal goed en wel, maar ’t was mooi, ’t was leuk.

Nu weer er tegenaan, want het is zo weer de 8ste.

En nu dan toch maar even over zakkenrollers.

Net toen ik in ‘n bus op Tenerife wilde stappen,

Toen voelde ik iets aan m’n been, keek om, en

Rats m’n portemonnee was weg, foetsie dus!

Allemaal trammelant, allemaal politie goede en

Nog ook nog pasjes blokkeren want anders…

En zo dus, bij elkaar, zo’n twee dagen dus flut!

Nu is ’t allemaal weer goed, m’n rijbewijs terug en

Kijken we voortaan nog beter uit en nog beter

Ons geld opbergen voortaan, want dat is beter,

Ons geld op ‘n veiliger plek achter slot en grendel!

Reden om blij te zijn om terug te zijn bij jullie, straks!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.06.02.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kbendur tweej weejkun niej, kben wég.

Want kmot meej, meejttie van mein, efkus durruit.

Aarrug ‘ei, tmot, ge kuntur niej buijttun, ‘ei!?

Normaol zouwwikkur wel zèn, tis guwwônte.

En guwwôntus zendur om in staant touwwun.

Niks mjir dan roettienne, gwôn vastug’eit, tog?

Togôôppik dak efkus niej gemist wor, dadde göllie

Reejdulluk gwôn deur kunt meej vurgaoddurrun en

Aandurs meej de ripputtiessies, want tmot gwon.

Niks mjir, niks miendur, want strak in mèirt mottur

En zöldur wir mottun staon vur d’Anbaarriggurs.

Nouw mottik wok nog efkus vraoggun ofde göllie

Kien en slim, is nao wolt deinkun oowvur de jeugd.

Oftewel ‘oe kömme nuuwwe jongurrun werruvvun.

Omdak vin damme flienk oud aont worrun zèn…

Reejjun of daor is efkus beij stil te gaon staon!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er twee weken niet, kben weg.

Want ik moet mee, met die van mij, even er uit.

Altijd erg hè, ‘t moet, je kunt er niet buiten hè!?

Normaal zou ik er wel zijn, ’t is immers gewoonte.

En gewoontes zijn er om in stand te houden.

Niets meer dan routine, gewoon vastigheid, toch?

Toch hoop ik dat ik even niet gemist wordt, dat jullie

Redelijk gewoon door kunnen met vergaderen en

Anders met repetities, want het moet gewoon.

Niets meer, niets minder, want in maart moet je

En zul je er weer moeten staan voor de Anbargers.

Nou moet ik ook nog even vragen of jullie.

Kien en slim, eens na wilt denken over de jeugd.

Oftewel hoe kunnen we nieuwe jongeren werven.

Omdat ik vind dat we flink oud aan ’t worden zijn…

Reden om daar eens even stil bij te gaan staan!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.30.01.2017.

Torzjineel:

Zwaon tjes, kèm zittuh oefunnun vandeweek.

Want oft klèndur kon munne tekst ‘ierveur.

Aalteit akkut klaor aar, dant waarrut telang.

Niks dan ellende, niks aandurs dan ommullus.

En tellukkus moes Swies de boel wir reddun.

Nouw ist volgus mein gulleegun aont formaot,

Tis de beeltgrwôtte vant scherrum van oewe

Russente of ouwe kompjoettur of leptop dus.

Aalteit as ik beij mein keek wart goet, mar

Nét klaor of Swies belde dat bei‘eur fout zaat!

En dan ikke mar wir prutssun of vurkleijnnun.

Nouw ‘ooppik dat nouw wir goet is wor Wies.

Kèm gin zin om allus wir opnuuw te gaon

Ombouwwun, vurprutssun, of te vurnuuwun.

Omdak soms wôôk nog wellis waddaandurs

Regt te zettun ‘èm, of te reejalliezeerrun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb zitten oefenen deze week,

Want of het kleiner kon mijn tekst hiervoor.

Altijd als ik het klaar had, dan was het te lang.

Niets anders dan ellende, niets dan ongemak.

En telkens moest Wies de boel weer redden.

Nou is ‘t volgens mij gelegen aan ‘t formaat.

T’is de beeldgrootte van het scherm van je

Recente of oude computer of laptop dus.

Altijd als ik bij mij keek was ’t goed, maar

Net klaar of Wies belde dat ’t bij haar fout zat!

En ik maar weer prutsen of weer verkleinen.

Nou hoop ik dat ’t nu weer goed is hoor Wies!

K’heb geen zin om alles weer opnieuw te gaan

Ombouwen, verprutsen of te vernieuwen.

Omdat ik ook nog weleens wat anders

Recht te zetten heb, of te realiseren…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLLUMN.23.01.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, ‘kèm van Swies op mun donder gekreejgun.

Want ik mot kortur van stof zèn vurtaon tkonnur niej op!

Ak naomulluk schreijf wak wul, dan passuttur niej op…

Nouw eddurris jintje diejjis wah schreijft op de saait,

En dan kreidduh nóg kommuttaor, tis wok nwôôit goet.

Nouwwist, zo èk zelluf gumerrukt, niej makkulluk om

Tog wir gemoowtieveert te bleijvun, te zèn, te worrun.

Regs of liengssaf, vurruit of aagturruit, ge mot ommus

Aalteit oplettun wagge doet, wagge pent en wurrom!

Niks is mwôôijjur dan un mwôôij stukske in de pers

En/of op de saait, dus vurruijt mar wir, daor gaomme

Nog mar wir, want agge aaa zegt dan motte wok…

Kik de woensdag waarrut aandurs dan aandurs, want

Oônze Kees waardur niej en Bart stonnur nouw veur.

Og, twent, allus went, zellufs nun vent, wordunnik pas.

Reejjun worrom ik bunnuuwt ben oft nouw, wél past…!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb van ons Wies op m’n donder gekregen.

Want ‘kmoet korter van stof zijn voortaan, ’t kon er niet op!

Als ik namelijk schrijf wat ik wil, dan past het er niet op…

Nou heb je d’r eindelijk eentje die wat schrijft op de site,

En dan krijg je nog commentaar, ’t is ook nooit goed.

Nou is het, zo heb ik zelf gemerkt, niet gemakkelijk om

Toch weer gemotiveerd te blijven, te zijn, te worden.

Rechts of linksaf, vooruit of achteruit, je moet immers

Altijd opletten wat je doet, wat je pent en waarom!

Niks is mooier dan een mooi stukje in de pers

En/of op de site, dus vooruit maar weer, daar gaan we

Nog maar weer, want als je A zegt, dan moet je ook…

Kijk, woensdag, was het anders dan anders, want

Onze Kees was er niet en Bart stond er nu voor.

Och, het wend, zelf een vent, hoorde ik pasgeleden.

Reden waarom ik benieuwd ben of ’t nu wel past…!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLLUMN.16.01.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes kben vur de trouwe volgurs deejze kjir wahjiddur.

Want kmot maantulzurrug gaon doen kmot dus vroeg weg.

Ammul tlietje goed kunnen leejzun, tlietje, veurugge week?

Niks mis meej tog, mottog kunnen jinne kjir gin vurtaolling!?

En tog hèk nog kommuttaor gekreejgun, nao zón lange teit.

Nouw hèkkut niej kunnun leejzun, zeettur jintje, tston nouw

Tog niej int Neejdurlaans. Aarrug ‘ei, ur un Braobaanse!

Reejjun worrum ikkut ‘ier, strak, tog mar wir vurtaol, vurt

Aalteit goeije doel: tleesbaor maokkun vant, ôôs, diejallekt.

Nouw zaat en ston ik vandeweek wirris efkus nao te deinkun:

En dawwaar omdattur wir nuuwe leejjun beij kommun, en

Nogwel drie tuggulleijk, mar, en das mein waorre proowbljim:

Kikkis naor de leefteit, tzenner wir uittut greijze sirkwiej.

Om ôônze gummiddulde leefteit flienk omlaog te krikkuh, ist,

Omt zagjus uijt te drukkun niej buvvordurluk al zeikkut zelluf!

Reejjun wurrommik nogmarris zeig: de jeugd de toekomst!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben voor de trouwe volgers deze keer wat eerder.

Want ik moet mantelzorg gaan doen, ik moet dus vroeg weg.

Allemaal ‘t liedje goed kunnen lezen, ’t liedje van vorige week?

Niks mis mee toch, moet toch kunnen een keer geen vertaling!?

En toch heb ik nog commentaar gekregen, na zó ’n lange tijd.

Nou heb ik ‘t niet kunnen lezen, zei er eentje, ’t stond nou

Toch niet in ’t Nederlands. Erg hè en dat voor een Brabantse!

Reden waarom ik ‘t hier straks toch maar weer vertaal voor ‘t

Altijd goede doel: Het leesbaar maken van hét, óns, dialect.

Nou zat en stond ik deze week weer eens even na te denken:

En dat was omdat er weer nieuwe leden bij komen, en

Nog wel drie tegelijk, maar, en dat is mijn ware probleem:

Kijk ‘s naar de leeftijd, ’t zijn weer mensen uit ’t grijze circuit.

Om onze gemiddelde leeftijd flink omlaag te krikken, is dat,

Om ‘t zachtjes uit te drukken, niet bevorderlijk, al zeg ik ’t zelf!

Reden waarom ik nog maar ‘s zeg: aan de jeugd de toekomst!

Tot de volgende keer,

ERKA.