COLUMN.21.10.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, soms weettikut wok niemjir, soms ist moeijluk.

Want vandeweek kreejggik te worruh dattur wir jintje stopt.

Aljin gullukkug un soowpraon, mar gulleijk kommunnur,

Nogwel twee, nuuwe beit kôôr, ôôs kôôr, nun soowpraon

Ennun teejnor en naorrun teejnor zaattuhwuh wirris égt

Naor uijt te keijkuh, want mannuh, beit kôôr, ôôs kôôr, das

Tog égt wir wellis nwoddug, of wel wirris nwoddug, tóg?!

Regstreejks uittut verre binnunlaant, want tis un koppul, en  

Allubbei kommuhzuh vannuit Wostur’out, zouwwe zôôs

Nouw daor, pas nog, guwwort èmmuh, dasse nouw mééjjôôs

En saommuh mééjjôôs wulluh zienguh, pragtug tog, niedan?!

Nouw, kik, das dus vurruijtgang, we worruh steejts mjir un

Kôôr dah inturloowkaol is, want ze kommuh van verre naor ôôs!

Omdattur nouw van Doeven, Zundurt, Wostur’out en Ettuh en

Ok van de Leur beij ôôs zèn kommuh te zienguh, goetteij?!

Reejjuh om te deinkuh: Wurrom motta soms int Enguls…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, soms weet ik ‘t ook niet meer, soms is ’t moeilijk.

Want deze week kreeg ik te horen dat er weer eentje stopt.

Alleen gelukkig een sopraan, maar tegelijkertijd komen er,

Nog wel twee, nieuwelingen bij ‘t koor, ons koor, ‘n sopraan

En een tenor en naar een tenor zaten we weer eens écht

Naar uit te kijken, want mánnen, bij ‘t koor, óns koor, dat is

Toch écht weer wel eens nodig, of wel weer eens nodig, toch?!

Rechtstreeks uit het verre binnenland, want ’t is ’n koppel, en

Allebei komen ze vanuit Oosterhout, zouden ‘ze’ ons

Nou dáár, pas nog, gehoord hebben, dat ’ze’ nu mét ons

En sámen met ons willen zingen, prachtig toch, niet dan?!

Nou, kijk, dat is dus vooruitgang, we worden steeds meer ‘n

Koor dat interlokaal is, want ze komen van verre naar óns!

Omdat er nu van Hoeven, Zundert, Oosterhout en Etten en

Ook van de Leur bij ons zijn komen te zingen, goed hè?!

Reden om te denken: Waarom moet dat soms in ’t Engels…

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.14.10.2019.

Torzjienel:

Zwaontjes, ze weejtun daor in Tiel nouw wok wie weij zèn!

Want, vonnik, wèmme daor goet guzzonguh, meejzunnaolluh.

Aljin tweer waar wirrus niej goet, mar das daor schènbaor

Normaol, want ze zééjjuh teejgun mein “Das al zeuvuh jaor zoow”.

En, dah waar aont puubliek wok wel te zien, want weijnug…

Nouw waarruh dur daor volgus mein aljin mar lösturreirs van

Tog aljin mar die aandurruh kôôrruh die guzzonggun aarrun of

Regt naor ôôs moessuh zienguh, mar twaar dan wel goei puubliek!

Ammul goet op Nanny gelet en ammul goet naor Nanny gelösturt.

Nouw wierdur wellis gepraot, tussuhdeur, mar as Nanny wéés,

Ennur wah van zeej, waart wir stil, dus we gaon vurruijt en worruh

Nog beejtur, strak, amme nóg beejtur op mukkaor zèn ingespult.

Kik, diessieplienne werrukt, diessieplienne gif vurruijtgang… dus tóg!

Om nouw wir vurruijt te keijkkun en te ripputteerruh vur in de KSE.

Om strak, daor, wir te schitturruh, te laottuh worruh wie weij zèn!

Reejjuh om te deinkuh: Wurrom motta soms int Enguls…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ze weten daar in Tiel nu ook wie wij zijn!

Want, vond ik, we hebben daar goed gezongen, met z’n allen.

Alleen ‘t weer was weer eens niet goed, maar dat is daar schijnbaar

Normaal, want men zei tegen mij “Dat is al zeven jaar zo”.

En, dat was aan het publiek ook wel te zien, want weinig…

Nou waren er daar volgens mij alleen maar luisteraars van

Toch alleen maar die andere koren die gezongen hadden of

Recht ná ons moesten zingen, maar ’t was dan wel goed publiek!

Allemaal goed op Nanny gelet en allemaal goed naar Nanny geluisterd.

Nou werd er wel eens gepraat, tussendoor, maar als Nanny wéés,

En er wat van zei, was het stil, dus we gaan voorruit en worden

Nog beter, straks, als we nóg beter op elkaar zijn ingespeeld.

Kijk, discipline werkt, discipline geeft vooruitgang… dus tóch!

Om nu weer vooruit te kijken en te repeteren voor in de KSE.

Om straks, daar, weer te schitteren, te laten horen wie wij zijn!

Reden om te denken: Waarom moet dat soms in ’t Engels…

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.07.10.2019.

 

Torzjieneel:

 

Zwaontjus, de zaoterdag ist ‘Tiel’, gaode tog wok wel meej eij!?

 

Want die bus mot wel vol wor, wok oewe vent of vrouw ofzoow,

 

Ammul meuge ze meej, mar nuttuurluk jist ammul van/dur ôôs!

 

Nouw ekkis gukkeejkuh op die sait van ‘Tiel’, dur komme dur veul.

 

En wok ‘de Beejk’ komt, zaaggik, mar wok zellufs nog ‘ongemeld’…

 

Nouw, das vremd, tog, want ge moes oewweigguh inschreijvuh.

 

Tottun buppaolde daottum en tog komme dur wok die da niej

 

Regstreejks èmme guddaon, dah vink gek, vremd en wok raor!

 

Ammul op teit, want de bus waag niej en wok niej trug, mèskus!

 

Niemmur te laot zèn as in Wôstur’out, stattuh doedde mar jiddur!

 

En nouwwuttur tog oowvur èmmuh, zouwwut in Tiel wel goet en

 

Nog wah goeijekwôp zèn om te stattuh, want die van mein

 

Komdwok meej, at goei weer is zeejzuh, mééj un vriendin, dus….

 

Og, tzal wel meejvalluh tog, deink, ‘oowpik, ze mot mar gwon

 

Of aljin mar, naor en beij ôôs optreejjuh komme keijkkuh, tog!?

 

Reejjuh damme goet vur de dag mottuh komme de zaotturdag!

 

‘ouwdoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, aanstaande zaterdag is’t ‘Tiel’, je gaat toch ook mee hè!?

 

Want de bus moet wel vol hoor, óók je man of vrouw, ofzo,

 

Allen mogen ze mee, maar natuurlijk eerst allemaal van/door ons!

 

Nou heb ik ‘s gekeken op de site van ‘Tiel’, daar komen er veel.

 

En ook ‘De Beek’ komt, zag ik, maar ook zelfs nog ‘ongemeld’…

 

Nou, da’s vreemd, toch, want je moest jezelf inschrijven.

 

Tot ‘n bepaalde datum en toch komen er ook die dat niet

 

Rechtstreeks hebben gedaan, dat vind ik gek, vreemd en ook raar!

 

Allemaal op tijd, want de bus wacht niet en ook niet terug, meisjes!

 

Niet meer te laat zijn zoals in Oosterhout, stadten doe je maar eerder!

 

En nu we het er toch over hebben, zou het in Tiel wel goed en

 

Nog wat goedkoop zijn om te stadten, want die van mij

 

Komt ook mee, als ’t goei weer is, zei ze, mét ’n vriendin, dus…

 

Och, ’t zal wel meevallen toch, denk ik, hoop ik, ze moet maar gewoon

 

Of alleen maar naar ons en bij ons optreden komen kijken, toch!?

 

Reden dat we goed voor de dag moeten komen, aanstaande zaterdag!

 

Houdoe,

 

ERKA.

 

 

 

 

COLUMN.30.09.2019.

 


Torzjieneel:

 

Zwaontjes, ut reejgunde mukkaast niej in Wôstur’out!

 

Want wemme daor guzonguh en sRietje ‘eej mar  

 

Aljin jinne kjir dur trekkas aagturruijt motte zettuh!

 

Nouw en ze ston goet vur ôôs mar vur ôôs ston ze wok.

 

En das dubbul zulde zeigguh en dah klopt wok want

 

Niks mjir dan dah waarrut, ze ston vur ôôs mar telkus

 

Tog wok vurt kôôr dah vur ôôs moes zienguh, dus…

 

Reejdulluk goei kôôr wok, vonnik, mar smartlappuh zèn,

 

Akkut goet èm, Neejdurlaas en niej buijtunlaas…

 

Nouw zonguh ze ‘tuijs’, musgient dasse durrom zoow…

 

En nouw dus, meej ‘eur durveur, bei ôôs, wir oeffunnuh.

 

Nouw vur Tiel, meette bus, dus ammul meej gaon ‘eij!

 

Kôôr eettun bus bustelt, die mot vol, aandurs kost gelt!

 

Og, efkus nog oowvur Wôstur’out: we zonguh best goet.

 

Og en die paor kleijne fouwtjus van ôôs, die vielluh

 

Reejdulluk weg beij en vurt puubliek, dus óp naor Tiel!

 

‘oudoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, ‘t regende bijna niet in Oosterhout!

 

Want we hebben daar gezongen en ons Rietje heeft maar

 

Alleen die ene keer haar trekkast achteruit moeten zetten.

 

Nou en ze stond goed voor ons maar voor ons stond ze ook.

 

En dat is dubbel zul je zeggen en dat klopt ook want

 

Niks meer dan dat was het, ze stond voor ons maar telkens

 

Toch ook voor het koor dat vóór ons moest zingen, dus…

 

Redelijk goed koor ook, vond ik, maar smartlappen zijn,

 

Als ik ‘t goed heb, Nederlands, en niet buitenlands…

 

Nou zongen zij ‘thuis’ , misschien dat ze daarom zo…

 

En nu dus, met haar er voor, bij ons, weer oefenen.

 

Nu voor Tiel, met de bus, dus allemaal mee gaan hè!

 

Koor heeft ‘n bus besteld, die moet vol, anders kost ’t geld!

 

Och, even nog over Oosterhout: we zongen best goed.

 

Och, en die paar kleine foutjes van ons, die vielen

 

Redelijk weg bij en voor ’t publiek, dus op naar Tiel!

 

Houdoe,

 

ERKA.

 

 

 

 

COLUMN.30.09.2019.

 


Torzjieneel:

 

Zwaontjes, ut reejgunde mukkaast niej in Wôstur’out!

 

Want wemme daor guzonguh en sRietje ‘eej mar  

 

Aljin jinne kjir dur trekkas aagturruijt motte zettuh!

 

Nouw en ze ston goet vur ôôs mar vur ôôs ston ze wok.

 

En das dubbul zulde zeigguh en dah klopt wok want

 

Niks mjir dan dah waarrut, ze ston vur ôôs mar telkus

 

Tog wok vurt kôôr dah vur ôôs moes zienguh, dus…

 

Reejdulluk goei kôôr wok, vonnik, mar smartlappuh zèn,

 

Akkut goet èm, Neejdurlaas en niej buijtunlaas…

 

Nouw zonguh ze ‘tuijs’, musgient dasse durrom zoow…

 

En nouw dus, meej ‘eur durveur, bei ôôs, wir oeffunnuh.

 

Nouw vur Tiel, meette bus, dus ammul meej gaon ‘eij!

 

Kôôr eettun bus bustelt, die mot vol, aandurs kost gelt!

 

Og, efkus nog oowvur Wôstur’out: we zonguh best goet.

 

Og en die paor kleijne fouwtjus van ôôs, die vielluh

 

Reejdulluk weg beij en vurt puubliek, dus óp naor Tiel!

 

‘oudoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, ‘t regende bijna niet in Oosterhout!

 

Want we hebben daar gezongen en ons Rietje heeft maar

 

Alleen die ene keer haar trekkast achteruit moeten zetten.

 

Nou en ze stond goed voor ons maar voor ons stond ze ook.

 

En dat is dubbel zul je zeggen en dat klopt ook want

 

Niks meer dan dat was het, ze stond voor ons maar telkens

 

Toch ook voor het koor dat vóór ons moest zingen, dus…

 

Redelijk goed koor ook, vond ik, maar smartlappen zijn,

 

Als ik ‘t goed heb, Nederlands, en niet buitenlands…

 

Nou zongen zij ‘thuis’ , misschien dat ze daarom zo…

 

En nu dus, met haar er voor, bij ons, weer oefenen.

 

Nu voor Tiel, met de bus, dus allemaal mee gaan hè!

 

Koor heeft ‘n bus besteld, die moet vol, anders kost ’t geld!

 

Och, even nog over Oosterhout: we zongen best goed.

 

Och, en die paar kleine foutjes van ons, die vielen

 

Redelijk weg bij en voor ’t publiek, dus op naar Tiel!

 

Houdoe,

 

ERKA.

 

 

 

 

COLUMN.16.09.2019.

 

Torzjieneel:

 


Z
waontjes, bende göllie al uijtgeschôôfd vande zwaontjusdoedag!?

 

Want twaar guzellug, tog, eij, goet gedaon van dorganiezaossie.

 

Ammul, nou ja, ammul, want de fietsurs ‘èmmuh niej meej

 

Noggalwah dienguh meej meuguh doen, en, kaar zoow geire

 

Efkus nog wölle bolluh meejtie balluh van dah koersbalklupke…

 

Nouw waardur gullukkug nog wel un apparte fles vur die

 

Tig fietsurs, dus dah waar danwirwel wir meejgunnoowmuh!

 

Regttuit gezeejt: twaar un mwooijuh togt vur de fietsurs!

 

Ammul wirris guwwiest waork aandurs nwooijt kom, frèmde

 

Nog onbekende wegguskus naor plekkuh waorrik aandurs,

 

En mjirmaolluh zellufs, kom of kwaam of reej of fietsstuh!

 

Naor jin klein fouwtje int roettuhboek kwaammuh we wir

 

Kloek en bukkwaom, en op teit, trug in de mwooije Linde.

 

Om daor lekkur nao te kletsuh, nog wah te vurtaolluh, en

 

Om dannog un paor lekkurruh krukèttuh te vurorburruh.

 

Reejkun mar dammeda tvolgunt jaor wok wir wel wulluh…

 

‘oudoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, zijn jullie allen al uitgerust van de Zwaantjesdoedag!?

 

Want ‘t was gezellig toch, en, goed gedaan door de organisatie.

 

Allemaal, nou ja, allemaal, want de fietsers hebben niet met

 

Nogal wat dingen mee mogen doen, en, ik had toch zo graag 

 

Even nog willen bollen met die ballen van dat koersbalclubje…

 

Nou was er gelukkig nog wel een aparte fles voor die 

 

Tig fietsers, dus dat was dan weer wel méégenomen!

 

Rechtuit gezegd: ‘t was ‘n mooie tocht voor de fietsers!

 

Allemaal geweest waar ik anders nooit kom, vreemde

 

Nog onbekende weggetjes naar plekken waar ik anders,

 

En meerdere malen zelfs, kom of kwam of reed of fietste!

 

Na een heel klein foutje in’t routeboek kwamen we weer

 

Kloek en bekwaam, en op tijd, terug in de mooie Linde.

 

Om daar lekker na te kletsen, nog wat te vertalen, en

 

Om dan nog ’n paar lekkere croquetten te verorberen.

 

Reken maar dat we dat ’t volgend jaar ook weer wel willen…

 

Houdoe,

 

ERKA.