COLUMN.04.02.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, vandeweek vrôôggun un paor fens aon mein

Waffur diejalekt ik scheijf want twaar soms aandurs.

Ak jirluk ben ist mjir Sprunduls dan Ettus wak schreijf.

Nauw dah kom soow: ôôs moeder kwaam van Etten

En ôôs vaodur is Sprundulleir, dus ik praot gemengt!

Nouw un paor vurbiltjus vant vurschil: ‘bosbessun’.

Tis beij ôôs: ‘klokkubbaaijuh’, en ‘rwooije bessun’

Reejdulluk bekent beij ôôs as ‘rwooije beejzies’, en

Aorbeijjun’ zèn beij ôôs ‘errubbeejzies’, om mar

Niej te spreejkun vant ‘padvindursven’ want das

Enkult bekent beij ôôs as ‘de klôôniej’, vant schètsun!

Nouw adde göllie musschient nog vurbeeldun wult of

Kreigt, dan giftur marris un paor op aon mein.

Of stel ze marris via mun giemeeladdres ‘ierrondur.

Om ze dan vur jöllie te vurtaollun, doek geirre wor!

Rèsteert: Tot in de Maai of de jaorvurgaoddurring.

Tottatwirris, 'oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, deze week vroegen ‘n paar fans aan mij

Wat voor dialect ik schrijf want ‘t was soms anders.

Als ik eerlijk ben is ‘t meer Sprundels dan Ettens.

Nou dat komt zo: Ons moeder kwam van Etten

En ons vader is Sprundellaar, dus ik praat gemengd!

Nu een paar voorbeeldjes van ‘t verschil: ‘bosbessen’

T’is bij ‘ons’ dus ‘klokkebaaijun’, en ‘rode bessen’

Redelijk bekend bij ons als ‘rwooije beejzies’, en

Aorbeijjun’ zijn bij ons ‘errebeezies’, om maar

Niet te spreken van ‘t ‘padvindersven’ want dat is

Enkel bekend bij ons als ‘de kloonie’, van’t schaatsen!

Nou als jullie misschien nog voorbeelden willen of

Krijgen, dan geef er maar eens ’n paar op aan mij.

Of stel ze maar eens via mijn gmailadres hieronder.

Om ze dan voor jullie te vertalen, doe ik graag hoor!

Resteert: Tot in Made of op de jaarvergadering.

Tot de volgende keer, Houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.28.01.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kzouw wellis wulluh weejtun,

Wurrom zèn weij aalteit zoow neejgatief!?

Ak nouw naor buijtun keik is wir pètweer.

Naodeinkunt waart veurugge weejk wientur,

En dawwaar wok niej goet want dur laag

Noggal wah snjeuw en da reej niet lekkur.

Toen, vande zoowmur, wart zoow waarrum,

Reejjun om te klaoggun: “Tis tog zóów jit…”

Alle boerrun zouwwun bleij zèn deur de reejgun.

Nouw en weij mar klaoggun, dagge niej durruijt

En naor buijtun kunt om te wandullun of fietsun!

Nouw, wah mein buttreft: tkomt zoow tkomt.

Keijk morregun wel oekke weer dat wir is.

Omdagge dur tog niks aon kunt doen, tog!?

Om, tlèk wel nun preejk, oew zeejgunningun

Reejdulluk mot tellen en daankun en ouwwun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik zou wel eens willen weten,

Waarom zijn wij altijd zo negatief?

Als ik nu naar buiten kijk is ‘t weer pètweer.

Nadenkend, was ‘t vorige week winterweer,

En dat was ook niet goed, want er lag

Nogal wat sneeuw en dat reed niet lekker.

Toen, vorige zomer, was het zo warm,

Reden om te klagen: “ ‘t Is toch zo heet…”

Alle boeren zouden blij zijn door de regen.

Nou, en wij maar klagen, dat je d’r niet uit

En naar buiten kunt om te wandelen of fietsen!

Nou, wat mij betreft: ’t Komt zoals het komt.

Kijk morgen wel wat voor weer het weer is.

Omdat je er toch niks aan kunt doen, toch!?

Om, het lijkt wel ’n preek, je zegeningen

Redelijk moet tellen en danken en behouden…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

 

COLUMN 21.01.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbenner wir, want kwaar wir effe weg.

Waorsgeinluk hedde gölliejut wok wel gezien, tog?

Aar kommumtaor gukreejgun dassut niej ammul

Neiffe mukkaor leejzun konnun, mun kollummeke.

En kèm dus tjinnentaandur wir marris onder en  

Nao mukkaor gesgreejvun, zoowdat op de saait

Tog wir, vur sommugge, zöllie dus, te leejzun is.

Reejkun mar dak dogt, nouw worrikkut wir van

Al diej klaoggurs, mar….. zoowwas aalteit/dikkuls:

Nouw worde ‘ze’ niej, nouw vinnuzzut gwon gwon!

En das tog frustreerrunt, tog, of niej soms?

Nouw, kzal zèmme: kgaoij gwon deur, oftniksis!

Kik, tis inmidduls tweejduuzentenneejguntien,

Of aarde göllie dah nogniej in de gaottun?

Om niej te zeiggun, net oft niks is, tissoow 2020!

Reejjun om ôôs te reejalliezeerrun: ‘ei is zoow weg!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, want ik was ff weg.

Waarschijnlijk hebben jullie ‘t ook wel gezien, toch?

Als commentaar gekregen dat ‘ze’ ‘t niet allemaal

Naast elkaar lezen konden, mijn collumn-etje.

En ik heb een en ander weer maar eens onder en

Na of achter elkaar geschreven, zodat op de site

Toch weer, voor sommigen, ‘zij’ dus, te lezen is.

Reken maar dat ik dacht, nou hoor ik ’t weer van

Al die klagers, maar… zoals altijd/dikwijls:

Nu hoor je ‘ze’ niet, nou vinden ‘ze’ ’t gewoon!

En dat is frustrerend, toch, of niet soms?  

Nou, zal ‘ze’ hebben: ga gewoon dóór, of’t niks is!

Kijk, ’t is inmiddels tweeduizendennegentien,

Of hadden jullie dat nog niet ‘in de gaten’?

Om niet te zeggen, net of’t niks is, ’t is zo 2020!

Reden om ons te realiseren: hij is zo weg!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

 

COLUMN.07.01.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes: surreen, ingetwoggun, sfeervol en allert.

Want zoow ‘emmikkut ervaorrun, de zaotturdag.

Akkur zoow noggis oowvur naodogt, de lèste daogun,

Niks dan lof, ‘oew vurveejlunttut wok klienkt nouw.

Ennik gullwof date mjiste dur zoow oowvur dochten.

Nun mwooie afscheitsdag waarrut vur Dré, bedankt!

Tog issut vurvjillunt om zoow wir ut nuuwe jaor meej

Rasse schreejdun in te mottun gaon, wir un afscheit!

Ammaol, deinkkik, zullen we vinnun: Laot dit de leste

Nouw vant jaor wir mar zèn. Laottun wut ‘oowpun.  

En dus tog vannaf deejze plek: Ik weins jullie vurt

Nuuwe jaor jil veul gulluk, gezont’eit en veurspoed,

Koorpluzzier en muuziekaole vreugde, vur allummaol!

Om dan strak, as Kees vertrekt, un pluzzieruggur

Oowpulluk leuttuggur afscheit te kunnen vierrun.

Reejkun mar dammum da strak laottun merrukkun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes: Sereen, ingetogen, sfeervol en alert.

Want zo heb ik het ervaren, afgelopen zaterdag

Als ik er zo nog ‘s over na dacht, de laatste dagen,

Niets dan lof, hoe vervelend ’t nu ook klinkt.

En ik geloof dat de meesten er zo over dachten.

N’n mooie afscheidsdag was het voor Dré, bedankt!

Toch is ‘t vervelend om zo weer ’t nieuwe jaar met

Rasse schreden in te moeten gaan, weer ‘n afscheid!

Allemaal, denk ik, zullen we vinden: Laat dit ‘t laatste

Nu van dit jaar maar zijn. Laten we het hopen.

En dus toch vanaf deze plaats: Ik wens jullie voor ‘t

Nieuwe jaar heel veel geluk, gezondheid en voorspoed,

Koorplezier en muzikale vreugde, voor allemaal!

Om dan straks, als Kees vertrekt, ’n plezieriger

Openlijk leuker afscheid te kunnen vieren.

Reken maar dat we dat straks laten merken…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

 

COLUMN.31.12.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, plotsulling, injis, vurschrikkun, te gaaw…

Want tis égt schrikkun wor, agge zon burrigt krijt.

Allumaol wiessun we dat niessoow goet gieng meej Dré,

Niemant aar tog vurwaagt dat zoow gaaw zouw gaon.

En nouw gaommunnum missun, zun greinzunde woggun,

Nun schitturring in diej woggun, zun kugje attie

Tussuddeur aondagt wouw of oew ergus op attendeerde.

Regttuittart reageerdunnie zonder op te wullen vallun.

Aalteit aonweejzug, aalteit allert op kleijne diengustus.

Nouw voelde dat prikske in oewe rug niemmer, nao

En/of veur un opmerking, zagjus, aagtur oewwe rug…

Nouw mot zun fummielie aljin weijjur, dawwor moeijluk.

Kik daor is ut gemis grwottur dan beij ôôs, dieppur!

Oôze opdraagt ist ommur te zèn vur Annie, zun vrouw,

Opregtte steun te zèn, asse wir naort kôôr komt, strak.

Reejkun mar dasse dah dán nwôddug eet…..

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, plotseling, ineens, verschrikkelijk, te vlug…

Want ‘t is écht schrikken hoor, als je zo’n bericht krijgt.

Allemaal wisten we dat ‘t niet zo goed ging met Dré,

Niemand had echter verwacht dat ‘t zo snel zou gaan.

En nu gaan we ‘m missen, z’n grijnzende ogen,

N’n schittering in die ogen, z’n kuchje als hij

Tussendoor aandacht wilde of je ergens op attendeerde.

Recht uit ‘t hart reageerde hij zonder op te willen vallen.

Altijd aanwezig, altijd alert op van die kleine dingetjes.

Nu voel je straks dat prikje in je rug niet meer, na

En/of voor ’n opmerking, zachtjes, achter je rug…

Nu moet zijn familie alleen verder, dat wordt moeilijk.

Kijk, dáár is het gemis groter dan bij ons, dieper!

Onze opdracht is’t om er te zijn voor Annie, z’n vrouw.,

Oprechte steun zijn als ze weer naar ’t koor komt, straks.

Reken maar dat ze dat dan nodig heeft…..

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.17.12.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, we motten wir, we gaon naor Agmaol!

Want ik kwaam mun leisje teejgun meette lietjus.

Ammul lietjus diemme tog reejdulluk goet kunnun.

Niks mis meej tog: Laast die kleijne deur, ‘oog daor

En laast dah deurke, om dan de ligjes aon te doen…

Nouw twaar wir un jil gedoei om de lietjus dur uit

Te doen en wir nuuwe durrin, want das ‘oetmot.

Reejgulmaotug optreejjun buttjikkunt dus wok wir

Ammul wir nuuwe lietjus in de zwarte map doen.

Nouw en dah noemmun zuddus twiessullun van  

En twiessullen trug atwir vurbeij is, en dah mot

Noggal sukkuur want aandurs staodde vurschut

Kommunde ripputtiessie, want dan zittun ze wir…

Og, tleejvun van un zanger of vannun koor gao

Ok niej oowvur roowzun, dus oplettun wir marris!

Reejkun mar damme daor in Agmaol durwir zèn!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, we moeten weer, we gaan naar Agtmaal!

Want ik kwam mijn lijstje tegen met de liedjes.

Allemaal liedjes die we toch redelijk goed kennen.

Niks mis mee toch: Langs die kleine deur, hoog daar

En langs dat deurtje, om dan de lichtjes aan te doen…

Nou, het was weer ‘n heel gedoe om de liedjes er uit

Te doen en weer nieuwe er in, want da’s hoe ’t moet.

Regelmatig optreden betekent dus ook weer

Allemaal weer nieuwe liedjes in de zwarte map doen.

Nou, en dat noemen ze dus het wisselen van

En ‘t wisselen terug als ’t weer voorbij is en dat moet

Nogal secuur want anders sta je ‘voor schut’

Komende repetitie, want dan zitten ze weer…

Och, ’t leven van ’n zanger of van ’n koor gaat

Ook niet over rozen, dus opletten weer maar eens!

Reken maar dat we daar in Agtmaal er weer zíjn!!

Tot de volgende keer,

ERKA.