COLUMN.22.05.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, aggedur niej waar, wittut vanneigus niej!

Weij waarrun dur wel en weij weejtunnut dus wel.

Agge meejgedaon aar dan wiesttut, weij nouw wel.

Nouw waarrun dur mar zat en diej weettunnut wel.

En nouw zitte göllie, diettur niej waarrun, nuttuurluk

Naor oew eigun te keijkun en staark nao te deinkun:

Tsjongge, wawwaardanouw, dak nouw niej weet!?

Ruimte in oew leejvun, kreejatievieteit, geniettun!

Ammul steejkwoordun vur dieje mwooije Doedag.

Nouw zaagggik dur zellufs jintje meej meijne naom.

En kemmur nog mjir, veul mwooijurre gezien, die dag.

Niks mjir, niks miendur, mar twaar mwooi om te be-,

Keijkun op Doedag, oewweij zoow kreejatief doende

Om kunnen gaon meej nun kwast en waotturvaarruf!

Om gewéldugge klompun te vaarruvvun, op de Doedag.

Reejjun om te zeiggun: gèwwah gemiest op Doedag!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, als je er niet was weet je ’t vanzelf niet!

Wij waren er wel en wij weten het nou dus wel.

Als je meegedaan had dan wist je ‘t ook, wij nou wel.

Nou waren er genoeg present en die weten ’t ook wel.

En nou zitten jullie, die er niet waren, natuurlijk

Naar jezelf te kijken en heel sterk na te denken:

Tsjongge, wat was dat nou, dat ik het niet weet!?

Ruimte in je leven, creativiteit, genieten!

Allemaal steekwoorden voor die mooie Doedag.

Nou zag ik er zelfs eentje met mijn naam er op.

En ik heb er nog meer, veel mooiere gezien, die dag.
Niks meer, niks minder, maar ’t was mooi om te be-
Kijken op Doedag, hoe wij zo creatief doende
Om kunnen gaan met een kwast en waterverf!
Om gewéldige klompen te verven, op de Doedag.
Reden om te zeggen: je hebt wat gemist op Doedag!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.16.05.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, ‘kèmmun proowbleem un grwot proowbleem!

Want toenk van de week vurtrok waarrik aljin en nouw,

Akkut goet lees bènk meej zun tweejjun volgus de kraant!

Nouw waarrik, meej die van mein, wirris naor de kèmping.

En da waar dijjaor vur de jiste kjir, dus twaar wir wennun.

Naodak tuijskwaam ginggik dus de kraantun wir leejzun.

Toenk daddeej, laas ik dak vanalles geschreejvun aar,

Reejjun wurromk snel de foowtoows gieng bekeijkun…

Alles wak von waarrun foowtoows vannunaandurre ikke.

Nouw waarrikkut dus niej maar dieje jinne aandurre wel!

En zoow istur emmik bugreejpun nog jintje in Etten-Leur!

Nouw das best moeijluk want dikkuls vraogun zaon mein:

Kikkis bende geij da diej ditte of datte geschreejvun eet!?

Og deinkkik dan wellis asse mar weejttun dakkur er ben,

Of weejttun daddikkut niej ben, want dan benkur nog!

Reejkun mar dakkur de woensdag wir gwon ben, dus!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb ‘n probleem, een groot probleem!

Want toen'k van de week vertrok was ik alleen en nu,

Als ik't goed lees nu met z’n tweeën volgens de krant!

Nou was ik met die van mij weer eens naar de camping.

En ‘t was dit jaar voor d’eerste keer, dus weer wennen.

Nadat ik thuiskwam ging ik dus de kranten weer lezen.

Toen ik dat deed las ik dat ik van alles geschreven had,

Reden waarom ik toen snel de foto’s ging bekijken…

Alles wat ik toen vond waren foto’s van een andere ik.

Nu was ik het dus niet, maar die ene andere wel!

En zo is er, heb ik begrepen, nog eentje in Etten-Leur!

Nou, dat is best moeilijk want dikwijls vragen ze aan mij:

Kijk eens, ben jij dat die dit of dat geschreven heeft!?

Och denk ik dan wel ‘s, als ze maar weten dat ik er ben,

Of weten dat ik het niet ben, want dan ben ik er nog!

Reken maar dat ik er woensdag weer gewoon ben, dus!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.08.05.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kèm net de liedjes wir uit munne map gholt.

Want ze motten wir uit de konsertmap in de guwwonne…

Akda zoow doei, dan mok tog wir deinkun aon giesturrun.

Nouw waarrut best wel goet daor, wemme goed gezongun.

En dur waarrun dur best veul van ôôs en das goet, mar

Nouw mokkut tog èmmun oowvur zöllie’s organniezaossie.

Twaar strak gorganniezeert, dus liepput fout meejt ruilen.

Ruilen van koor dus, twiessullun zoowgezeet, tjeen duraf,

Aandur durrop en daggaonniej zondur wiessulteit, tog…!?

Nouwwaarrut vurvolg dat jimmul uitliep, dattur ingukkort

En miendur gezonggun moog worrun en das niej goet!

Nie jirluk, want dur waarrundur diej gwon deurgiengun.

Kik en weij iewwun ôôs aont vurzoek van dorganniezaossie.

Om jirluk te zèn, vink dah goet, mar dan ámmaol doen!

Og, twaar tog guzzellug, en Nelly van Kees waar dur wok,

Reejjun zaaggik om eur steuntjus en knuffuls te geejvun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb net de liedjes weer uit m’n map gehaald.

Want ze moeten weer uit de concertmap in de gewone…

Als ik dat zo doe, dan moet ik toch weer denken aan gisteren.

Nou was het best wel goed daar, we hebben goed gezongen.

En er waren er best wel veel van ons en dat is goed, maar

Nu moet ik het toch hebben over de organisatie van hen.

T’was strak georganiseerd, dus liep het fout met het ruilen.

Ruilen van koor dus, ‘t wisselen zogezegd, de ene eraf,

Andere er op en dat gaat niet zonder wisseltijd, toch…!?

Nu was het gevolg dat het helemaal uit liep, dat er ingekort

En minder gezongen mocht worden en dat is niet goed!

Niet eerlijk, want er waren koren die gewoon doorgingen.

Kijk en wij hielden ons aan het verzoek van de organisatie.

Om eerlijk te zijn, vind ik dat goed, maar dan allemaal doen!

Och, ’t was toch gezellig, en Nelly van Kees was er ook,

Reden zag ik om haar steuntjes en knuffels te geven!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.01.05.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, heddut gezien, alwir twee dur beij!

Want ut ‘eet Zeine Maajjusteit wir be’aogt om

Awwir tweej van ôôze leejjun te meejdajjeerun!

Nouw waarrun ut Nel en Toos die vurrast zèn.

En weij nuttuurluk wok, mar wak gek von waar

Nouw, dah wasse vur ôôs koor wok nog deejjun,

Tog niejjis vurnoemt geworrun in d‘uldugging!

Reejjun daddier nog efkus te doen: Nel en Toos,

Allebeij bedankt vur wagge wok vurt koor deej!

Noggis waddaandurs, komde göllie tog wok nog  

Efkus naor de Doeddag vant/ôôs koor de 21e !?

Nouw emmun ‘ze’ van de fjistkummissie zoow dur

Klienkunde best gedaon vur de fjistjus vant jaor.

Om vant fjistjaor un mwooij jaor te maokun, en

Om ze nouw te laottun ‘zittun’, dur tuis te blijven…

Reejkun mar datta jimmul niej leuttug is vur zöllie!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, heb je het gezien, alweer twee er bij!

Want ‘t heeft Zijne Majesteit weer behaagd om

Alweer twee van onze leden te medailleren!

Nu waren het Nel en Toos die verrast werden.

En wij natuurlijk ook, maar wat ik gek vond was

Nou, dat wat ze voor ons koor ook nog deden

Toch niet is vernoemd geworden in de huldiging!

Reden dat hier nog even te doen: Nel en Toos,

Allebij bedankt wat jullie voor ‘t/ons koor deden!

Nog weer ‘s wat anders, komen jullie toch ook nog

Even naar de Doedag van het/ons koor de 21e !?

Nou hebben ‘ze’ van de feestcommissie zó hun

Klinkende best gedaan voor de feestjes van’t jaar.

Om van’t feestjaar een mooi jaar te maken, en

Om ze nou te laten ‘zitten’, door thuis te blijven…

Reken maar dat dat helemaal niet leuk is voor hen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.24.04.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kèm vandeweek is zitten keijkun op de saait.

Want kvon dak weijnug reejjaksie kreeg op mun oproep.

Akkut goet zaag dan waarrun dur vandemont mar un bietje!

Nouw ‘eet die saait naomulluk un telmesjientje durrop staon,

En dah telddop ‘oeveulttur keijkkun op de saait vant koor.

Nogwel pur dag, pur week, pur mont en ammul in toowtaol.

Tottenmet giesturrun waarrun dur vandemont ‘ondurttwintig!

Reejjun wurrom dak dah naokeejk waar omdak toen vur

Anne un oproep gedaon aar om oew mjinning te geejvun.  

Nao reejjaksie konnik die dan deurstuurrun naor ‘eur…

En ik zaag daddôônze ruim tagguttug leejjun in driej weejkun

Nog mar fjirtug kjir pur week is keijkun op de saait of kollum…

Kik en dan vraoggik munneiggun af waor doen ‘Ènk, Wies,   

Of Runneej ut dan ammul vur, of benk nouw te pessiemisties…

Of is dun ‘èlft van de leejjun jinkjir per weejk tog veul…, mar

Reejkunttur mar gwôn op dasse tog gwôn deurgaon wor!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb deze week eens zitten kijken op de site.

Want ik vond dat ik weinig reactie kreeg op mijn oproep.

Als ik het goed zag dan waren er deze maand maar weinig!

Nou heeft de site er namelijk een telmachientje op staan,

En dat telt op hoeveel er kijken op de site van het koor.

Nog wel per dag, per week, per maand en alles bij elkaar.

Tot en met gisteren waren er deze maand honderdtwintig!

Reden waarom dat ik dat nakeek was omdat ik toen voor

Anne een oproep gedaan had om je mening te geven.

Na jullie reacties kon ik die dan doorsturen naar haar…

En ik zag dat onze ruim tachtig leden in drie weken tijd

Nog maar veertig keer p/week ’s kijken op site of column…

Kijk en dan vraag ik mezelf af waar doen Henk, Wies,

Of René ‘t dan allemaal voor, of ben ik nou te pessimistisch…

Of is de helft van de leden een keer p/week toch veel…, maar

Reken er maar op dat ze toch gewoon doorgaan hoor!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.18.04.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kwaar beejzig meej marmer, staol en 

Wok steen, en kvon data niej kan, dah vurgaon!

Aalteit beij nuuwe teksten dan lees ik die dus deur,

Nét vurdakkut gaoij ziengun, want weejtun is kunnun!

En dus vonnik data niej kan, want kèm, totnogtoew,

Nwôôit meejgemokt, staol vurgaon, dus klopt da daor

Tekstuuweel niej jimmul, wattaor staot, tog, istniej dan?

Regttuit gezeejt: mokkut wok noggis zien van marmer!

Akkut goet ‘èb, efkus waddaandurs, waar ’sAnne dur

Nouw vurt lest, en dah vinnik jil jammer, niej vur Rietje

En de rest van die mèskus, mar kvin dasse beij ôôs

Nog langur mot bleijvun, ze wôrttur gwon beij, vinnik!

Kommop dus, roeppun teejgun ‘eur dasse trug mot.

Of oowvur ‘n paor weejkun, of gleik, want kdeink dasse

Ok deejze kollums leest, en dus musschient ‘èllupttut!

Reejjun wurrom ik vol ‘oowp en vurwagting vurruit keik…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was bezig met marmer, staal en ook

Wel nog steen en ik vond dat ‘t niet kan, dat vergaan!

Altijd bij nieuwe teksten, dan lees ik die dus dóór,

Net voordat ik ‘t ga zingen, want wéten is kúnnen!

En dus vond ik dat ‘t niet kan, want ik heb, tot nu toe,

Nooit meegemaakt, staal vergaan, dus klopt dat daar

Tekstueel niet gans, wat daar staat, toch, is ’t niet dan?

Rechtuit gezegd: moet ik ‘t ook nog ’s zien van marmer!

Als ik ‘t goed heb, even wat anders, was ons Anne er

Nu voor ’t laatst en dat vind ik jammer, niet voor Rietje

En de rest van de meisjes, maar ik vind dat ze bij ons

Nog langer moet blijven, ze hoort er gewoon bij, vind ik!

Kom op dus, roepen tegen haar dat ze terug moet.

Of over ‘n paar weken, of direct, want ik denk dat ze

Ook deze columns leest, dus misschien helpt het!

Reden waarom ik vol hoop en verwachting vooruit kijk…

Tot de volgende keer,

ERKA.