COLLUMN.09.01.2017.

Vandeweek waart nuuwjaorsrussepsie vant koor, ôôs koor. Naomus mein eej jin van de buhjirrdurs van de saait meijn beidraogge daorveur veurgeleejzun, neije, zellufs gezongun. Nouw waarttie wah vurkouwwun, dus musschient zen niej alle notjus goet deurgukkommun, dus veur diegjinne die vinnen dassut beejttur kunnun ziengun ‘ier de tekst, kunnun zut zelluf prubeerrun. (Mar wok omdattur meinssun waarrun diej naor aflwop vrôôggun om die tekst, hekkum ‘iernaor nog marris njirgepent): 

 

TWINTUG JAOR VANTJAOR.

Is er ergus un guhheijm akkoord

Nog nwoijt gespult, nog nwoijt gewort

Mar geij denktog niej, dakkut‘ier,

Gao zeiggun!? (Gao zeiggun!?)

Gin vurraoi, nog nwoijt gedaon,

Gin ge’eim vur’aol, nog nwoit vurzeet,

Wor nouw wir wiejtzéét ‘iernouw: AMMUHOELLA.

Ammuhoella, ammuhoella, ammuhoella,

ammuhoehoehoehoella!

  

Mein gullwôf tog staark, waorris mein ‘oowp,

Tvurtrouwwun gao meej mein op de lwôp,

Waor vinnik dan de waorreit:

Gaoggut zeiggun!! (Gaoggut zeiggun!!)

Zoowveul vurraat, zoowveul vurwaagt,

waorrik wok zoek, ik vin gin lef,

gwor niks mir uit mein mont:

AMMUHOELLA!

Ammuhoella, ammuhoella, ammuhoella,

ammuhoehoehoehoella!

 

Musschiennissurtog wél wah nuuws,

Mar waddik ljir uijttelk burrigt,

Wat damme nouw, ommennom,

Gaon zeiggun!? (Gaon zeiggun!?)

Issut feijn wah geij buddoelt

Offut nuuws waor geij oew beejttur beij voelt,

Ja wor de waor’eit in mein liet:

TWINTUG JAORRUN!

Twintugjaorrun, twintugjaorrun, twintugjaorrun, )

twintugjaor busstaon weij vantjaor!                   ) 2x

 

 

… en kèmmur, deejze kjir, ekspres gin vurtaoling beij gezet!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

ps: arceerrun, koowpiejjeerrun, plakkun.

 

 

 

COLUMN.02.01.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, tnuuw jaor is wir begonnun, start vant juubbuljaor!

Weij, ikke en die van mein, weinsun jöllie ammaol un goei,

Arstikke leutug nuuw jaor, meej veul liefs, lekkurs, aordugs,

Niks dan goei nuuws, goeie gezont’eit en meej weijnug leet.

En dah daonstaonde woensdag de leste begraoffunnis vant

Nuuw jaor zal zèn, want wemmunnur al zat gat de leste teit!

Tmot vurruit nouw, tgao vurruit nouw, want tjuubbuljaor

Reejkunt oppôôns, te begiennun meej de woensdagaovont.

Ammul gestrikt, gedast, meet beste goei goet aon dur zèn.

Niks mjir, niks miendur dan de start van tjuubbuljaor, tog!?

En dammedur un jil lekkur en leutug jaor van gaon maokkun.

Normaolgesproowkun motta, jöllie kennunde, wel lukkun.

Kik, un poowzietief ingestelt lit, stao vur un, ôns, mwooij koor.

Ommus, zon kaas laottun we ôôs niej ontgaon, want vur

Ommus wir wah fjisjus zen weij ammul in, staomme in de reij.

Reejjun wurrom ik 2017 jil poowzietief tegemoet gaoi zien!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t nieuwe jaar is begonnen, start van’t jubeljaar!

Wij, ik en mijn partner, wensen jullie allemaal een goed,

Allerleukst nieuw jaar, met veel liefs, lekkers, aardigs,

Niets dan goed nieuws, goede gezondheid en weinig leed.

En dat aanstaande woensdag de laatste begrafenis van’t

Nieuwe jaar is want we hebben'r al zat gehad de laatste tijd!

T’moet vooruit nu, het gaat vooruit nu, want ‘t jubeljaar

Rekent op ons, te beginnen aanstaande woensdagavond.

Allemaal gestrikt en gedast, met ‘t beste goed aan, er zijn.

Niets meer, niets minder, dan de start van ’t jubeljaar toch!?

En dat we er een heel lekker en leuk jaar van gaan maken.

Normaal gesproken moet dat, jullie kennende, wel lukken.

Kijk, ’n positief ingesteld lid, staat voor een, óns, mooi koor.

Omdat, zo’n kans laten we ons niet ontgaan, want voor

Ook weer wat feestjes zijn wij allemaal ín, staan we in de rij.

Reden waarom ik 2017 heel positief tegemoet zal gaan zien!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.27.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, tellekus at Kèsmus is mokkur aon deinkun.

Want Zoowpoe zeej aalteit naot kèsdieneej, élluk jaor.

Asse klaor waar: “Edde goet geettun göllie ammaol?

Nouw dan kunde bulluh scheittun!” Twaar tradiessie.

En dus ‘ouwwun we daddur elluk jaor mar opnuuw in!

Nouw waar Zoowpoe toggal nun krasse want zwier 96!

Twaar aalteit beit kaortun: Niej ommus speulen ‘eij!

Reejjun dawweij ‘eur dan aalteit in de gaottun ‘iewwun.

Aalteit, want ze speulde zo ommus (vals) atmar kon!

Nouw de Kest is goet vurlwôppun, nouw die kiloows nog.

En dan óp naort juubieleejumjaor, ôôs 21-ste jaor.

Niks mis meej dur zendur mar zat dietniej gaolt ‘èmmun!

Kik, en das nouw net de kraagt vant koor, van ôôs koor:

Omzien naor fouwtun, vuruitkeijkun naor de toekomst.

Omzien naor fouwtun, bespreejkun, zaant turoowvur dus.

Reejjun wurrommik jil poowzietief uitkeijk naor nuuwjaor!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes telkens als‘t Kerstmis is moet ik'r aan denken.

Want ons Opoe zei altijd, na het Kerstdiner, élk jaar.

Als ze klaar was: “Hebben goed gegeten jullie allemaal?

Nou dan kun je bullen (oud goed) kakken!” ’t Was traditie.

En dus houden we dat er elk jaar maar weer opnieuw in!

Nou was ons Opoe toch nogal ’n krasse, ze werd 96 jaar.

T’was altijd bij het kaarten: ‘Niej ommus speulen hè!’

Reden waarom wij haar dan altijd in de gaten hielden.

Altijd, want ze speelde zo ‘ommus’ (vals) als ’t maar kon!

Nou, de Kerst is goed verlopen, nu die kilo’s nog er af.

En dan op naar het jubileumjaar, ons 21-ste jaar.

Niks mis mee, zijn er maar zat die‘t niet gehaald hebben!

Kijk, en dat is nou net de kracht van het koor, óns koor:

Omzien naar fouten en vooruitkijken naar de toekomst.

Omzien naar fouten, bespreken en zand er over dus.

Reden waarom ik heel positief uitkijk naar ‘n nieuw jaar!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN 19.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, kben beejzig meejjun oowvurzigt vant jaor,

Want de jaorwiessullung kom d’aorrug digturbeij.

Akkut goettèm dannist de neejguntiende kjir damme

Nuuwjaor vierrun meet koor, want volgunt jaor zemme

En bleijvun we jin jaor langur dus twintug jaor saommun!

Noggal wah vur ‘n korkuh daddin De Zwaon begon meej

Tog gulleijk al zon 35 leejjun, meej jin akkordiejoownist.

Reejdulluk snel liep daddop, intussun zittun we woggur.

Akkut trouwus naolees int juubieleejumboekste veif jaor,

Nouw dan waarrun we al in 1977 opgericht, tiepfouwtje…

En, kèmmur noggis oowvur naogedogt, twintug jaor al!

Nouw, zen mar zat koorrun in Ettunleur diet niej aoldun!

Kèk mar int boekske van de Gummjinte van un paor jaor

Of mjir jaorrun geleejjun wellukke nouw ammul weg zèn!

Om dus vurt koor poowziettief teinduggun mee de weins:

Reejdulluk lol leut en guzzontheit vur Kèssemus en 2017!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben bezig met een overzicht van ’t jaar.

Want de jaarwisseling komt erg snel dichterbij.

Als ik ‘t goed heb dan is ’t de negentiende keer dat we

Nieuwjaar vieren met ‘t koor, want volgend jaar zijn we

En blijven we een jaar langer dus twintig jaar samen!

Nogal wat voor een koor dat in De Zwaan begon met

Toch gelijk al zo’n 35 leden, mét één accordeonist.

Redelijk snel liep dat op, intussen zitten we veel hoger.

Als ik ‘t trouwens nalees in’t jubileumboekje van vijf jaar,

Nou dan waren we al in 1977 opgericht, typ-foutje…

En, ik heb er nog eens over nagedacht, twintig jaar al!

Nu zijn er diverse koren in Etten-Leur die ‘t niet haalden!

Kijk maar in ‘t boekje van de Gemeente van ’n paar jaar

Of meer jaren geleden, welke er nu allemaal weg zijn!

Om dus voor ’t koor positief te eindigen met de wens:

Redelijk veel lol en gezondheid voor Kerstmis en 2017!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.12.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, agge zowas ikke wellis mor reejjageerrun op

Wattur is gebeurt, dan ‘aarde vandeweek un makkie.

Allus zaat vol iedurjin in de auwla van de KSE waar

Nuttuurluk un bietje gespannun want zouwt goet gaon?

En das nuttuurluk normaol, want twee zukke koorrun,

Nouw, daor zit noggal vurschil in steil en uitvoerring!

Tog giengut goet, twaar wel aandurs, ut vurschil waar

Reejdulluk frappaant, want ge mottut marris bedeinkun,

Agge naor ‘OowWenDeSeents’ injis ‘Stille Naagt’ wort…

Nogwa aandurs waar agge die mannun zaag zweejvun

En dan ôôs jil zagjus ziet deinnun, vurschil mottur zèn.!

Noggiets nao ‘BettelHiem’ opt scherm in de zaol gewort:

Kende geij dá lietje oowvur Betlee’em? Isdaddun nuuw?

Og twaar wir un priema Wienturkonsert, wei tevreejjun,

Ok zöllie vant WeeEmKaa én bullangreijkur Ut Puubliek!

Reejjun vandeweek is lekkur nao praottun en ziengun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, als je, zoals ik, weleens moet reageren op

Wat er is gebeurt, dan had je deze week ’n makkie.

Alles zat vol, iedereen in de aula van de KSE was

Natuurlijk een beetje gespannen want zou ‘t goed gaan?

En dat is natuurlijk normaal, want twee zulke koren

Nou, daar zit nogal verschil in, in stijl en uitvoering!

Toch ging het goed, ‘t was wel anders, het verschil was

Redelijk frappant, want je moet maar eens bedenken,

Als je na ‘OhWhenTheSaints’ ineens ‘Stille Nacht’ hoort…

Nog iets anders was het als je die mannen zag zweven

En ons dan heel zachtjes ziet deinen, verschil moet er zijn!

Nog iets: Na‘BattleHymn’ op’t scherm, in de zaal gehoord:

Ken jij dát liedje over Betlehem? Is dat een nieuw liedje?

Och het was een prima Winterconcert, wij waren tevreden

Ook zij van het WMK, en belangrijker nog: ’t publiek!

Reden om deze week ’s lekker na praten en ziengen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.05.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, kzit ‘ier jil aljin vurt koor te scheijvun,

Want tis Sienturklaos en ik mot dan tog reijmun.

Ammul vur tkoor oftur niks aandurs is aon daant,

Nog op de weerult, dant koor of nun muuziekaant.

En vandeweek wier efkus leutig gezongun daor,  

Nun zeejkurre Theeja en Bart, waerrun fèftug jaor, 

Tog, waarrun ze getrouwt, meej mukkaorre zöllie.

Reejjun dus om efkus saomun te ziengun vur hullie.

At klaor waar moessun we gleik wir deur, want ‘eej,

Nouw ist zoow wir tWienturkonsert in de KaaEsEej.

En dus mottur gurripputteert worrun, vurt de leste

Notjus, puntjes en sliengurkus, van en vur tbeste

Konsert damme gaon maokkun, kommunde neejgunde!

Om meej die van de Klundert, van Kees sun WeeEmKaa,

Oôze suupporturs en sponzoorrun as de wiedduweergaa!

Reejkun mar damme assertief en gekonsentreert zèn!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, k’zit hier heel alleen voor ’t koor te schrijven,

Want ‘t is Sinterklaas en ik moet dan toch rijmen.

Allemaal voor ‘t koor of er niets anders is aan de hand,

Nog op de wereld, dan ‘t koor of een muzikant.

En deze week werd even leuk gezongen daar,

N’n zekere Thea en Bart, waren vijftig jaar,

Toch, waren ze getrouwd, met elkaar, zullie.

Reden dus om even samen te zingen voor hunnie.

Als ‘t klaar was moesten we gelijk weer door, want hé,

Nou is het zo weer het Winterconcert in de K.S.E.

En dus moet er gerepeteerd worden, voor de laatste,

Nootjes, puntjes en slingertjes, van en voor ’t gaafste

Koncert dat we gaan maken, komende negende!

Om met die uit de Klundert, van Kees z’n W.M.K.,

Onze supporters en sponsoren als de wiedeweerga!

Reken maar dat we assertief en geconcentreerd zijn!!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

Meer artikelen...

  1. COLUMNS