COLUMN.10.07.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, trug van weggewiest, wierrik drek kriegul.

Want kèm gulleik gekeejkun naor, vant koor ôôs koor.

Akkut nouw gleik goet zaag hemmummuh wok kortjus.

Nouw stonnur naomulluk int Ettuskraantje/de Boowde,

En klieg niej, damme ôôs vieziettekaortje gaavvun…

Nouw, kweet vanniks, kèm nwooit zon kaortje gezien!

Tog gek want kouw wok ut argief vant koor beij…, en

Regttuit gezeet kwies niej datweij zukke kortjus aarrun!

Ammul goet en wel, waarrun goet gezongun zeej Kees.

Nouw, daor benk bleij om, want kwaardur zelluf niej,

En tóg gienggut goet, dus göllie kun mein dus gwon,

Nouw en dan, soms dus, gwon missun, das niej jirluk!

Kik gullukkug waardur veul volk aont lösturrun, leuk!

Ommus tis tog wir mwooij zoow in de piksjer te staon.

Om te konstatteerrun zuvvul suupporturs tèmmun.

Reejjun om nao de vukkaassie wir lekkur deur te gaon!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, terug van weggeweest, werd ik direct kriegelig.

Want ik heb gelijk gekeken naar en van ’t koor, ons koor.

Als ik het nu gelijk goed zag hebben we ook kaartjes.

Nou stond er namelijk in het Ettens Krantje/De Bode,

En ik lieg niet, dat we ons visitekaartje afgaven…..

Nou, ik weet van niets, ik heb nooit zo’n kaartje gezien!

Toch gek, want ik hou ook ’t archief van ’t koor bij…, en

Rechtuit gezegd ik wist niet dat wij zulke kaartjes hebben!

Allemaal goed en wel we hebben goed gezongen zei Kees.

Nou, daar ben ik blij om, want ik was er zelf niet bij,

En tóch ging het goed, dus jullie kunnen mij dus gewoon,

Nu en dan, soms dus, gewoon missen en dat is niet eerlijk!

Kijk gelukkig was er veel publiek aan't luisteren, dát is leuk!

Omdat, ’t is toch weer leuk om zo in de picture te staan.

Om te constateren zo veel supporters te hebben.

Reden om na de vakantie weer lekker dóór te gaan!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLOMN 6-7-2017

 

 

Zingend en zwaaiend hebben we het seizoen beëindigd

Weer een volle zaal met blije mensen            

Al vanaf het begin zat de stemming erin

Na binnenkomst een ontvangst met muziek uit onze jeugd

En warempel de heupjes kwamen meteen in beweging

Nu wilde Kees een kort programma, maar dat ging niet door

Tot de pauze moesten er van Bart nog een aantal nummers bij

Reden voor Kees om meer van het repertoire te selecteren

Allemaal in de pauze getrakteerd op een bitterbal en muziek

Na de pauze weer volop gezongen en gespeeld

En het ging volgens mij niet slecht of misschien wel goed

Na de vakantie zullen we dat horen van de maestro

Kees en Nelly wij wensen jullie een fijne vakantie

Ook natuurlijk voor iedereen een heerlijke tijd gewenst

Om na de vakantie weer lekker samen te werken aan ons

Repertoire. Dan zijn we blij dat we weer gaan beginnen

 

Eldek

Ziengend en zjoerend zen wut seizoen gestopt

Wir nun volle zaol mee blij volk

Al van enderenafaon lieput lekker

Nao ut binnekomme kreede ouwe liedjes van vroeger

En da kwaam daansend binne, los in deupe

Nou wouw Kees ut kort ouwe, mar da gieng ut nie worre

Tot aon de pauze moese er van Bart mieer gezonge worre

Reje vur Kees om nog wa op te zoeke

Ammel krede nun bitterbal en een muziekske wier gedraaid

Nao ut schoove wir volop zienge en speule

En ut ging volgus mijn nie slecht of wellicht wel goed

Nao de vakaantie whore we da wel van de maestro

Keeske en Nelleke maokter nu goeie vakaantie van

(W)Ok allemaol nu goeie tijd gewenst en laot mar waaie

Om nao de vakaantie wir saome te werke aon oons

Repertoire. Leutig om dan wir te begiene

 

Eldek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMN.19.06.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, tgieng best wel goet de zaotturdag, vonnik.

Want al waar Bart niej aonweejzug, durwaarrundurzat!

Ammul aarrun ze dur beste bjinte veur en Kees waar

Nouw zellufs sprjikstalmjistur en daggieng aandurs, mar  

En dammaag wok wellis gezeet worrun, vurraandurring

Nouw van speijs, doet wondurrun, zeiggun ze aalteit.

Tog zaattie meej jin lietjes dur neiffe, maar weij niej!!

Reejjun om tog nog efkus te konstateerrun dattur vanôôs

Aalteit nog mjir waarrun dan van zöllie, mar ze waarrun

Nog aalteit jil aontoezjast, ze zongun zellufs soms meej,  

En ze zwaaijdun wok wellis en dah vurt greis surkwiej…

Nouw, oowvur greis surkwiej gesproowkun, ik bendur

Krap drie mondaoggun niej, want ik mot de stelling van

Oôs greijze surkwiej wog ‘ouwwun, kben dur effe niej,

Omdak meej die van mein wèg ben, dur tussunnuit dus.

Reejjun nouw jist mun boek vur de zaotturdag te vullun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t ging best goed afgelopen zaterdag vond ik.

Want al was Bart niet aanwezig, er waren ‘r maar zat!

Allemaal hadden ze 't beste beentje voor en Kees was

Nou zelfs spreekstalmeester en dat ging ánders, maar

En dat mag ook wel eens gezegd worden, verandering

Nou van spijs, doet wonderen, zeggen ze altijd.

Toch zat hij er bij een liedje ‘naast’, maar wij niet!!

Reden om toch nog even te constateren date er van ons

Altijd nog méér waren dan van hun, maar ze waren

Nog altijd heel enthousiast, ze zongen soms zelfs mee,

En ze zwaaiden ook weleens en dat voor 't grijs circuit!

Nou, over dat grijs circuit gesproken, ik ben er

Krap drie maandagen niet, want ik moet de stelling van

Ons grijze circuit hoog houden, ik ben d’r effe niet.

Omdat ik met mijn partner weg ben, er tussenuit dus.

Reden om nu eerst mijn boek voor zaterdag te vullen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.12.06.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, tston vurkjirt in De Bode, vant koor.

Want we mottun niej de 17-de en de 24-ste juuLLie,

Ammul ziengun, mar de 17-de en de 24-ste juuNNie!

Nouw, daswir regtgezet, daswir vurbjitturt, tklopwir.

En tkom vanneiggus goet ziedde wel addoew‘aor mar…

Nouw gaomme, tog wir oowvur Braobaant ziengun.

Tummieste wemme un nuuw lietje gat durroowvur.

Russènt vieltur jintje af, van Guustte waarda, marrun

Andur lietje, nuuw lietje, gaottur tog wir oowvur en

Nouw benk dus bunnuuwt of Bart dawwel mwooij vint.

Enkulle kjirren merruktunnik soms dannun Limburgur

Nogallis moeijluk oowvur Braobaant ziengun kan…

Kik en nouw leikkutmein dus zoow mwooij, damme

Ok wellis oowvur Limburg zouwwun gaon ziengun.

Omdawweij wellis buittun ôôs Proowvinssie ziengun.  

Reejkun mar dasse daddan daor mwooij zulle vinnun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, stond verkeerd in De Bode, van ’t koor.

Want we moeten niet de 17-de en de 24-ste juLi,

Allemaal zingen, maar de 17-de en de 24-ste juNi!

Nou, da’s weer rechtgezet, weer verbeterd, klopt weer.

En ‘t komt vanzelf weer goed zie je, als je haar maar…

Nou gaan we toch weer over Brabant zingen.

Tenminste, we hebben ‘n nieuw liedje erover gekregen.

Recent viel er een af, van Guus was dat, maar een

Ander liedje, nieuw liedje, gaat er toch weer over en

Nou ben ik dus benieuwd of Bart dat wel mooi vind.

Enkele keren merkte ik soms dat ’n Limburger

Nogal eens moeilijk over Brabant zingen kan…

Kijk en nu lijkt het mij dus zo mooi, dat we

Ook wel eens over Limburg zouden gaan zingen.

Omdat wij ook weleens buiten onze Provincie zingen,

Reken maar dat ze dat dan daar mooi zullen vinden!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.05.06.2017.

Torzjineel.

Zwaontjes, waddiss leejvun vannun columnist zwaor!

Want kben net tuis, kem de kèrruvèn uitgeruimt, den

Auwtoow wir binnen gezet en nouw zittik al wir ‘ier!

Nouw mok zeiggun dakkut goettem gat op de kèmping.

En dawwaar in Vlissingun, das vlak beij Middulburrug.

Nouw en dakwaam goettuit want weij moessen daor

Tog zèn om te ziengun daor, vurt VOLkoorrun.

Reejkun mar dakkur wok waar daor en veul meej mein!

Ammul goet ôôs best gedaon, twaar aljin jammur van

Nun gallum in dieje kerruk, twaar net of weij niej goet

En niej gulleik zongun, mar da kwaam dur dieje gallum!

Niks mwoojjur dan ‘Elke Roows’, ‘oewweij da zongun!

Kik zoowwist ziengun nouw bedoelt, zoowwist ziengun

Om niej te zeiggun lekker om te doen, genieten waarrut!

Om nouwwir vurruit te keijkun naor de volgunde zieng-

Rontjus diemme gaon geejvun in De Liende vur de KBO.

Tottatwirris,

ERKA, en buddankt Wies vurt vurvanggun!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, wat is het leven van een columnist zwaar!

Want ik ben net thuis, ik heb de caravan uitgeruimd, de

Auto weer binnen gezet en nu zit ik alweer hier!

Nou moet zeggen dat ik ’t goed had op de camping.

En dat was in Vlissingen, dat is vlakbij Middelburg,

Nou, en dat kwam goed uit want wij moesten daar

Toch zijn om te zingen daar voor ’t VOLkoren.

Reken maar dat ik er ook was daar en velen met mij!

Allemaal goed ons best gedaan, ’t was alleen jammer van

N’n galm in die kerk, het was net of wij niet goed

En niet gelijk zongen, maar dat kwam door die galm!

Niks mooier dan ‘Elke Roos’, hoe wij dat zongen!

Kijk zo is het zingen nou bedoelt, zo is het zingen

Om niet te zeggen lekker om te doen, genieten was ‘t!

Om nu weer vooruit te kijken naar de volgende zing-

Rondjes die we gaan geven in De Linde voor de KBO.

Tot de volgende keer.

ERKA, en bedankt Wies voor het vervangen!

 

Colomn 30-5-2017

Zeker ist da we wir gèrre gaon zienge in Middelburg

Want oefene  doen we iedere week wok nie vur niks

Allemaol  naor ut zieeuwse laand en ut waoter

Natuurluk ziengt dat daor vaneigus goed, toch?

En Rene is wir marrus op vakaantie, groeoot gelijk

Nouw vroog ie om ut effe over te neme op de site. Ak wou

Tis nie dakkut gewent ben om zukke dienge te doen

Rauwweg gezeet stik moeiluk

Altij gwoeoon  gaon zitten en waagte watter in oewe kop komt

Nie altij eve makkeluk, mar ak wir un deuntje gaai speule

En ik kom in de traone van de zwaone teregt

Nie dak zelf gao zitte janke, mar dan

Kan ut zo mar zen dak inspraotie krijg, nie dus

Overgeve en gewoeoon durgaon en mar waagte op ut lampke

Of ut aon gaot of nie. En wir verrekte blij zen als

Rene wir van de kemping naor ruis komt

Eldek

Zeker is dat we graag gaan zingen in Middelburg

We oefenen tenslotte ieder week niet voor niets

Allemaal lekker naar Zeeland en de zee

Natuurlijk gaat het zingen daar vanzelf, toch?

En Rene is weer eens op vakantie, hij heeft groot gelijk

Nu vroeg hij om de site even over te nemen. Op vrijwillige basis

T Is niet dat dit mijn ding is

Ruwweg gezegd, best moeilijk

Altijd gewoon gaan zitten en wachten tot er iets in je opkomt

Niet altijd gemakkelijk, maar als ik een liedje ga spelen

En ik kom in de sfeer van de tranen van Zwanen terecht

Niet dat ik zelf ga huilen, maar dan

Kan het zomaar gebeuren dat ik inspiratie krijg, niet dus

Overgeven en gewoon doorgaan en wachten op het lampje

Of het uit of aangaat. En weer blij zijn als

Rene weer van de camping thuis komt

Eldek