COLUMN.dd.27.03.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes twaar de woensdag wir ouwerwets lekker.

Want wemme goed geripputteert, kwaar saovus moeij!

Aalteit ak dan tuis kom zeet die van mein ‘Edde mjir op?’

Nouw, ak moeij ben nao de ripputtiessie leikkut wel of,

En dah mjinnik, ikkur jintje tuvveul op ‘èm, diejjenaovut.

Nouw is dah gullukkug niej, want dur zèn greinzun, ‘eij!?

Tog waarrut wirris lekkur ziengun, mwooi goeffut dus.

Reejjun wurrom ik uijt keik naor de volgunde optreejjus.

Akkut goettem in Dongen en daornaor naor Middulburrug.

Nouw en in Middulburrug mottut jil leutug zèn en grwôts.

En das nuttuurluk wawweij wel wullun, grwôts en geif.

Nouwwist al mwooij damme uijtgunwôddigt zèn daor,  

Kik, en dan ist dus wok nwôddug damme goet zèn daor!

Om niej te zeiggun: We mottun dur stáón, we motten daor

Ok laottun zien, worrun wasse in Braobaant wok kunnuh.

Reejjun om ok ammul goet aonweejzug te zèn, swoendags!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was de woensdag weer ouderwets lekker.

Want we hebben goed gerepeteerd was ’s avonds moe!

Als ik dan thuis kom zegt die van mij ‘Heb je teveel op?’

Nou, als ik moe ben na de repetitie lijkt het wel of,

En dat meen ik, ik er eentje teveel op heb, die avond.

Nou en dat is gelukkig niet, want er zijn grenzen, hè!?

Toch was ‘t weer ‘s lekker zingen, mooi geoefend dus.

Reden waarom ik uit kijk naar de volgende optredens.

Als ik ‘t goed heb in Dongen, EN daarna Middelburg.

Nou en in Middelburg moet ‘t heel leuk zijn en groots.

En dat is natuurlijk wat wij willen, groots en gaaf.

Nou is het al mooi dat we uitgenodigd zijn, daar,

Kijk, en dan is het ook nodig dat we goed zijn, daar!

Om niet te zeggen: We moeten er stáán, we moeten er

Ook laten zien en horen wat ze in Brabant ook kunnen.

Reden om ook allemaal aanwezig te zijn ’s woensdags!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.20.03.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, hedde göllie wok duitnwôdduging ghat?

Want weij gaon doedaggun de jinnuntwintugste mei!

Ammul goet guleejzun wamme gaon doedaggen?

Nouw, ikke wel, en nouw weettikkut nog niej nouw!

En dörrom vrôôggikkut aon jöllie, guwwitmar nwôôit.

Nouw ‘èk jin dieng ont’ouwwun: drie bitterballun.

Tisdus iets meej ballun deink, saomun daormeej  

Rollun, gwôôijun, kètsun of waddan wôk, daormeej…

Ammul goettenwel, mar kweet alteit gèirre waor ik

Nouw wir aon meej mot doen, nouw, strak, laottur.

En dus vrôôggikkut mar aon jöllie, of mok dan

Nouw eijgunluk bei zöllie van dorganniezaossie zèn?

Kik, en dus mok wir waagttun…, tot de woensdag.

Op, vur, tussen of naor de ripputtiessie: prangut…

Om niej te zeiggun: ut niej weejttun ist aarrugste!

Reejjun om meej spoanning uit te keijkkun naor…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie ook de uitnodiging gehad?

Want wij gaan doedaggen de eenentwintigste mei!

Allemaal goed gelezen wat we gaan doedaggen?

Nou, ik wel, en nou weet ik het nog niet, nou!

En daarom vroeg ik ‘t aan jullie, je weet maar nooit!

Nou heb ik een ding onthouden: drie bitterballen.

T’is dus iets met ballen denk ik, samen daarmee

Rollen, gooien, kaatsen of wat dan ook, daarmee…

Alles goed en wel, maar ik weet altijd graag waar ik

Nou weer aan mee moet doen, nu, straks, later.

En dus vroeg ik ’t maar aan jullie, of moet ik dan

Nou eigenlijk bij hunnie van de organisatie zijn?

Kijk, en dus moet ik weer wachten…, tot woensdag.

Op, voor, tussen of na de repetitie: prangend…

Om niet te zeggen: het niet weten is het ergste!

Reden om met spanning uit te kijken naar…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.13.03.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kzeejjut veurrugge week al, want ik

Waar toen naor Sprundul vur de Diejjalektunaovut.

Aalteit, de jiste mondag van mèirt, is daddaor.

Nouw èmmikkut daor gat oowvur nun pustoor.

En wel nun pustoor van aodul, waarrut, diemme daor

Noggis gat èmmun, in de middun dertuggur jaorrun.

Tisdus in Sprundul, dakkut vurtelttèm dattie, Ut Saske,

Reejgulregt ut Lokkurtven digt eet laottun gwôijjun!

Aalteit giengun de jongus én mèskus daor zwemmun.

Nouw, dah kon dus niej, vonnie, gemengt zwemmun!

En dus ‘eettie dus de mannun van de steun, schopke

Nao schopke ut Lokkertven digt laottun gwôôijjun!

Kik en un paor jaor geleejjun èmmun ze meej grwôt,

Oftewel ‘zwaor mattriejjaol’, ut Lokkertven vur muljoennun,

Oowpun gemôkt, nouw kanda wel, gemengt zwemmun!

Reejgulregte kappiettaolsvurniettugging isdaddus, tog…!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik vertelde het vorige week al, want ik

Was toen naar Sprundel voor de Dialectenavond.

Altijd, de eerste maandag van maart, is dat daar.

Nou heb ik daar gesproken over een pastoor,

En wel ‘n pastoor van adel, was het, die we daar

Nog ‘s gehad hebben, in de midden dertiger jaren

T’is dus in Sprundel, dat ik’t vertelde, dat hij, ‘t Saske,

Regelrecht het Lokkerven dicht heeft laten gooien!

Altijd gingen de jongens en meisjes daar zwemmen.

Nou, dat kon dus niet, vond hij, gemengd zwemmen!

En dus heeft hij, de mannen van de bijstand, schopke

Na schopke het Lokkerven helemaal dicht laten gooien!

Kijk, en ’n paar jaar geleden nu, hebben ze met groot

Oftewel ‘zwaar materiaal’, ’t Lokkerven voor miljoenen,

Open gemaakt, nu kan dat weer, gemengd zwemmen!

Regelrechte kapitaalsvernietiging is dat dus, toch…!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.06.03.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kèm vaort, kmis jöllie, tis lang geleejjun…

Want toenk vurtrok waarrut nog feejbruuwwaorrie en

Akkut goettem ist nouw al meirt, de zesde inmidduls!

Nouw benk bleij dat dus de woensdag wir ziengun is,

En wel geleik optreejjun vur d’Anbaarrug buwwonnurs.

Nouw ek nog un aandur proowbleem, want kmot nouw

Tog vannaovut naor Sprundul, mun opgroeidurrup.

Reejkunnun daor op de Diejjalektunaovont op mein   

Aodullukke-pustoor-diettur-in-Sprundul-is-gewiest-vurraol.

Nouw ekkut nuttuurluk al wel klaor, da vurraol, mar tog…

En dur kommun daor mjir meinssun praottun oowvur

Neejdurlaanse diejjalektun, int biezondur Braobaanse!

Kik, kben bunnuuwt oetta gaot, mar kouwwoe op de

Ôôgte, klets jöllie naodurraant wir wel wirris beij wor.

Om dan tooppun damme de woensdag goet ziengun en

Regttuit un suukses zèn en worrun daor, int Anbaarrug!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, heimwee, k’mis jullie, ’t is lang geleden…

Want toen ik vertrok was het nog ruim in februari en

Als ik het goed heb is het nu al mart, de 6e inmiddels!

Nu ben ik blij dat aanstaande woensdag weer zingen is,

En wel gelijk ‘n optreden dus voor de Anbarg-bewoners.

Nou heb ik nog een ander probleem, want ik moet nou

Toch vanavond naar Sprundel, mijn eigen opgroei-dorp.

Rekenen daar op de Sprundelse Dialectenavond op mijn

Adellijke-pastoor-die-er-geweest-is-in-Sprundel-verhaal.

En er komen daar nog meer mensen praten over de

Nederlandse dialecten, in het bijzonder de Brabantse!

Kijk, ben benieuwd hoe dat gaat, houd jullie natuurlijk

Op de hoogte, klets jullie naderhand weer wel ‘s bij hoor.

Om dan te hopen dat we de woensdag goed zingen en

Rechtuit een succes zijn en worden daar in ’t Anbarg!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.27.02.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, twintug jaor Zwaonnuntraonnunkoor, tismewah!

Want tis vanttjaor, damme zoowlang bestaon, vannaf 1997!

Akkut goettèm dan mottuh wut vanttjaor dikkuls vierrun,

Naommulluk geleejzun op puppierkus van dorganniezaossie.

En dah buttjikkunt dus, damme vanttjaor, wel driej kjir,

Naoraonleijding van diej briefkus, nóggis mottun gaon fjistun…

Tis de vierde jannuuwwaorrie buggonnun meej die mwooije

Russepsie, meej vannallus en nogwah, dur en vur de leejjun.

Aonstaonde 21 meij gaomme doedagdoen, lekkur saommun.

Naodurraant, op de 10e septembur, ist wir lekkur ront fietssun.

En op de 19e noowvembur isttun juubbieleejjumkonsert!

Nouw staottur beijt juubbieleejjunkonsert wel ‘vurlwôppug’ beij,

Kik en das nouw eijgunluk wir zoow moeilluk, want wah mottun,  

Oowvur en weer, nouw meejtte vukkaanssieplenning doen!?

Of gaomme zoow laot niemmur weg, as greijssurkwiej zènde…

Rejjun dak deink: kikkis wahmoeijlluk dattis vur douwurrun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, twintig jaar Zwanentranenkoor, ‘t is me wat!

Want het is van’t jaar, dat we zo lang bestaan, vanaf 1997!

Als ik het goed heb dan moeten we het dit jaar dikwijls vieren,

Namelijk gelezen op die briefjes van de organisatie.

En dat betekent dus, dat we dit jaar, nog wel drie keer,

Naar aanleiding van die briefjes, nóg’s moeten gaan feesten…

T’is op de vierde januari al begonnen met die mooie

Receptie, met van alles en nog wat, door en voor de leden.

Aanstaande 21 mei gaan we doe-dag-doen, lekker samen.

Naderhand, op de 10e september, is’t weer lekker rond fietsen.

En op de negentiende november is er ’n jubileumconcert!

Nou staat er bij het jubileumconcert wel ‘voorlopig’ bij,

Kijk en dat is nou eigenlijk weer zo moeilijk, want wat moet je,

Over en weer, nou met de vakantieplanning gaan doen!?

Of gaan we zo laat niet meer weg, als grijs circuit zijnde…

Reden dat ik denk: kijk ’s hoe moeilijk ’t is voor ouderen…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.20.02.2017.

Torzjineel:

Zwaontjes, kbendur wir, trug dus van weggewiest.

Want weij waarrun efkus weg, dus nouw wir trug.

Ammul goettenwel, mar twaar mwooij, twaar leuk.

Nouw wir dur teejgunnaon, want tis zoow den 8ste.

En nouw dan tog mar efkus oowvur zakkunrollurs.

Net toenk innun bus op Teejnurriffe wulde stappen,

Toen voeldennik iets aon mun bjin, keekkom, en

Rats mun portummunneej waar weg, foetsie dus!

Ammul trammullant, ammul pliessie gedoe en

Nog wok nog paskus blokkeerrun want aandurs…

Enzoow dus, beij mukkaor, zon twee daogun flut!

Nouw ist ammul wir goet, m’n reijbewijs trug en

Keijkun we vurtaon nóg beejttur uit en nog beejter

Oew geld opberruggun vurtaon, want das beejtur,

Oew geld oppun veijlugger plek aagtur slot en grendul!

Reejjun om bleij te zèn om trug te zèn beij jöllie, strak!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, terug dus weggeweest.

Want wij waren even weg, dus nu weer terug.

Allemaal goed en wel, maar ’t was mooi, ’t was leuk.

Nu weer er tegenaan, want het is zo weer de 8ste.

En nu dan toch maar even over zakkenrollers.

Net toen ik in ‘n bus op Tenerife wilde stappen,

Toen voelde ik iets aan m’n been, keek om, en

Rats m’n portemonnee was weg, foetsie dus!

Allemaal trammelant, allemaal politie goede en

Nog ook nog pasjes blokkeren want anders…

En zo dus, bij elkaar, zo’n twee dagen dus flut!

Nu is ’t allemaal weer goed, m’n rijbewijs terug en

Kijken we voortaan nog beter uit en nog beter

Ons geld opbergen voortaan, want dat is beter,

Ons geld op ‘n veiliger plek achter slot en grendel!

Reden om blij te zijn om terug te zijn bij jullie, straks!

Tot de volgende keer,

ERKA.