Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie wir goet afscheijt genoowmun van Kees?

Want kwaardur zelluf ‘eejlaos niej beij, want kaar BeeBeeHaaHaa.

Adde göllie tniej snapt, diej afkorting, dan hierbeij wat buttjikkunt:

Nouw tbuttjikkunt: Beejzug’eejden BuijttusHuijsHebbunt.

En dah wul zèigguh: kwaar ergus aandurs, soms motte kiezzuh…

Nouw vonkkut wel jammur, maar zes fjisjus op jinne dag is tuvveul.

Tis durrom dakkur in de Klundurt meej jöllie niej beij waar.

Regttuijt bunnuuwt benk wel oet Tiettallieaons lietje guggaon is.

Ammul meejguzongguh, ut puubliek, dah ruffeijn daor in die zaol?

Niks mis meej, volgus meijn, moes lukkuh, tgao vaneijgus, tog!?

En nouw wir weijjur zondur ‘um, attiedur vandaog of morguh

Niej wir injins wir staootte staon, daor aagtur beij de bassuh.

Kèmmur un zwaorre kop meej in want gèttum niej zeejkur, Kees.

Om dan meej Snannie veurrôôs guwwon deur te gaon naar de

Oowvurruggus goeijuh toekomst vant koor, ôôs koor, saommuh.

Reejjuh omdur gwon wir vur te gáon, meej zunnalluh!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie weer goed afscheid genomen van Kees?

Want ik was er zelf helaas niet bij, want ik had BBHH,

Als jullie ‘t niet snappen, die afkorting, dan hierbij wat ’t betekent:

Nou het betekent: Bezigheden BuitensHuis Hebbend.

En dat wil zeggen: Ik was ergens anders, soms moet je kiezen.

Nou vond ik ‘t wel jammer, maar zes feestjes op één dag is teveel.

T’is daarom dat ik er in Klundert met jullie niet bij was.

Rechtuit benieuwd ben ik wel hoe ’t Italiaans liedje gegaan is.

Allemaal meegezongen, het publiek, dat refrein daar in die zaal?

Niks mis mee, volgens mij, ’t moest lukken, ’t gaat vanzelf, toch?

En nu weer verder zonder hem, als hij er vandaag of morgen

Niet weer ineens staat te staan, daar achter bij de bassen.

K’heb er ’n zwaar hoofd in, want je hebt hem niet zeker, Kees.

Om dan, met ons Nanny, vóór ons, gewoon door te gaan naar de

Overigens goede toekomst van ’t koor, óns koor, samen.

Reden om er gewoon weer voor te gáán, met z’n allen!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.