COLUMS.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

.                                                        

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMN. 13.06.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes ak dih zit tescheijvun eknet munnenauto ingelaoien.COLUMNSWant weij gaon morruggu vur driej weejku naort fraanse laant.

At ammul goet gaot tummienste, want tis waor weij naor toe wullen

Niks dan kwaoi weer wir, en nog, en al efkus, net as 'ier nouw.

En durrom zittikdih nouw de zondagaovont te schreijvun en

Nouw gaok vraogun aan Swies om dih morruggun op de saait

Te gaon zettun, want ik ben dan ondurwegen, en in denauto 

Raokkit van de weg en de kaort akdan gaoi zittun pennun!

Addugullie van de week gaot ziegun vurrut Zoowmurkonsert,

Nouw, dan zit ik waorscheinluk wok wel aonnun wentje wor.

En 'oowpunluk meej wah beejtur weer wir want dih weer...

Nouw, dah vurvilt jil snel, en dannis un wentje wir wel welkom.

Kloptog 'ei, nieddan, want meejjun wentje wende wel sneller,

Om dan wir snellur, lekkur wir meej goei weer wir, te fietsun.

Op en neer wir, un klimmukke 'ier un klimmukke daor, lekker!

Reejjun om tooppun dadduhgullie ut goet doet vandeweek.

Tottatwirris,

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling:

Zwaantjes, als ik dit zit tCOLUMNSe schrijven heb ik net m'n auto ingeladen.

Want wij gaan morgen voor drie weken naar het Franse land.

Als het allemaal goed gaat tenminste, want waar wij naar toe gaan,

Niks dan slecht weer weer, en al, en efkes, net als hier nu.

En daarom zit ik dit nu op zondagavond te schrijven en 

Nu ga ik vragen aan ons Wies om dit dan morgen op de site

Te gaan zetten want ik ben dan onderwegen, en in de auto.

Raak ik van de weg en de kaart als ik dan ga zitten pennen.

Als jullie van de week gaan zingen voor het Zomerconcert

Nou, dan zit ik waarschijnlijk ook wel aan 'n wijntje hoor.

En hopelijk met wat beter weer weer, want  dit weer...

Nou dat verveelt heel snel en dan is 'n wijntje heel welkom! 

Klopt toch he, niet dan, want met 'n wijntje wen je sneller.

Om dan weer sneller, met goei weer weer, weer te gaan fietsen.

Op en neer weer, klimmetje hier klimmetje daar, lekker!

Reden om te hopen dat jullie het goed doen vandeweek.

Tot de volgende keer,

   

 

 

 

 

 

 

COLUMN.06.06.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, addegöllie dih kunt leejzun, dan witte göllie twok.

Want kben vur’uist, kzit ergus aandurs, kzit niemmur op mun plek.

Aandurs wok, un bietje beejtur leejsbaordur mussgient, en:

Nouwwèk un eijgun plekske, un eijgun blatzeijde, un eijgun ingang.

En, oftta nouw vurruitgang is, dat mot dan in de toekomst nog

Naodur gaon bleijkun, want tzal vur jöllie en mein wennun zèn!

Tog ekkut wok nog vur mukkaor gekreejgun om nèffe mukkaor,

Reejgultje vur reejgultje te schreijvun en af te laottun drukkun.

Ammul vurt goeije doel, ammul vur de beejturre leesbaor’eit!

Nouw worrut aljin nof efkus wennen aon mukkaor en aon allus…

En dan vinnik dak nog efkus op vandeweek turrug mot kommen.

Niks mjir en niks miendur ist om de kraant oowpun te slaon en dan

Kees en Elvis te zien staon, grwots en wok nog klein veurrin en op.

Om nouw te zeiggun dattie dur goet op stong…, mar koop dattie nouw

Ok nog van dah beeld afkomt, want om daarmeej oowvur te bleivvun,

Regttuit: tzouwwun blammaoge zen tog, saomunwônnun meej zoowiets…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

COLUMN.30.05.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, Stuur vroeg mein om vurtaon op de leejdunpaagienna te gaon  staon.

Want twaar un proowbleem op de vurnuuwde saait, dagge mar jin burrigt ziet.

Ak munne kollom geschreejvun ‘èm en geplaotst ‘èm op de saait dan ist dus

Niej meugelluk om un aandur berigt dur wok op te zetten zondur dat wegzakt...

En das vurt leejzun wah moeijlukkur dus, niej oowvurzigtulluk dus zoowgezeet.

Nouw gaokda nuttuurluk meejttie van de saait oowvurleggun, want dastbeste.

Tummienste da vinnik, dus zummuh vanmiddag is gaon bekeijkkun ‘oewenwah.

Reejjun om wirris efkus nao te deinkun oowvur wanogmjir dur ammul waar.

Ammul dus waar, twaar tog wel aarrug ‘eij, vandeweek, isttieje Kees dur wir.

Nouw waarttie mar jin week weg, vakkaanssie of zoow, dus waartiedurwirwel.

En nouw moessun we injins wir dah lietje gaon ziengun, witte wel daffan Riet.

Niks mis meej, mar veurugge week aarrun wafgesproowkun tniemmur te doen.

Kikkis, afspraok is afspraok, tog, nieddan, tmot tog niej gekkur worrun ‘eij!?

Om nun kjir te jinnundertuggun is tot daortoew, mar ellukke week opnuuw…!?

Onmeuggelluk om dan sirriejeus te bleijvun tog, Rietje, zaddoekkun of niej!

Reejjun om wir veurruit te keijkun naor de volgunde ripputtiessie, watdanwirris.

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

    

Vertaling:

Zwaantjes, als jullie dit kunnen lezen, dan weten jullie ’t ook.

Want ik ben verhuisd, ik zit ergens anders, ik zit niet meer op m’n plek.

Anders ook, een beetje beter leesbaarder misschien, en:

Nu heb ik ‘n eigen plaatsje, ’n eigen pagina, ’n eigen ingang.

En, of dat nu vooruitgang is, dat moet dan in de toekomst nog

Nader gaan blijken, want het zal voor jullie en mij wennen zijn!

Toch heb ik ‘t ook nog voor elkaar gekregen om naast elkaar

Regeltje voor regeltje te schrijven en af te laten drukken.

Allemaal voor het goeie doel, allemaal voor de betere leesbaarheid!

Nou wordt het alleen nog even wennen aan elkaar en aan alles…

En dan vind ik dat ik nog even op ‘van-de-week’ terug moet komen.

Niets meer en niets minder is ’t om de krant open te slaan en dan

Kees en Elvis te zien staan, groots en ook nog klein voorin en op.

Om nou te zeggen dat hij er goed op stond…, maar ik hoop dat hij nu

Ook nog van dat beeld afkomt, want om daarmee over te blijven,

Rechtuit: ’t zou ’n blamage zijn toch, samenwonen met zo iets…

Tot de volgende keer,

ERKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling:

Zwaantjes, het Bestuur vroeg mij om voortaan op de ledenpagina te gaan staan.

Want ‘t was ‘n probleem op de vernieuwde site, dat je maar een bericht ziet.

Als ik mijn column geschreven heb en geplaatst heb op de site dan is ’t dus

Niet mogelijk om ‘n ander bericht er ook op te zetten zonder dat ’t wegzakt…

En dat is voor het lezen wat moeilijker dus, niet overzichtelijk dus zogezegd.

Nou ga ik dat natuurlijk met ‘hun’ van de site overleggen, want dat is ’t beste.

Tenminste dat vind ik, dus zullen we vanmiddag ‘s gaan bekijken, hoe en wat.

Reden om weer eens even na te denken over wat er nog meer allemaal was.

Allemaal dus was, ‘t was toch wel erg hè van de week, is die Kees er weer,

Nou was hij maar een week weg, vakantie of zo, dus was hij er weer wel.

En nou moesten wij ineens wéér dat liedje zingen, weet je wel dat van Riet.

Niks mis mee, maar vorige week hadden we afgesproken ’t niet meer te doen.

Kijk ‘s afspraak is afspraak, toch, niet dan, ’t moet toch niet gekker worden hè!?

Om ’n kéér te eenendertigen, is tot daar aan toe, maar elke week opnieuw…!?

Onmogelijk om dan serieus te blijven toch, Rietje, zakdoek of niet!

Reden om weer vooruit te kijken naar de volgende repetitie, wat er dan weer is.

Tot de volgende keer,

ERKA.