Torzjieneel:

Zwaontjes, göllie dogt nuttuurluk: die is nogniej wakkur!?

Want tis Nuuwjaor, twaar laot, twier laot, tisnogvroeg…

Ammul waor, mar kdogt bei muneigun: staarruk zèn en

Nouw durruit, tvoorbjilt geejvun, dur stáón die jiste dag!

En dan dus aon jöllie ammul die beste weinsun uitdjillun.

Nouw die èk al zoowveul gat vanmorruggun, tkanniejjop!

Tog leujtug wor, dassaonnoew deinkun, dassammul wir

Reejdulluk snel durbeij waarrun, om mein, jöllie en ôôs,

Ammul vant koor, de beste weinsun te stuurrun vur 2018!

Niks dan goeis, ammul goeie gezont’eit enzoow, niks dan!

En nóg mjir goeie muuziek maokkun meej zunnallun, int

Nuuwe jaor: dat koor wir fris en vroowluk gao zörgun en

Keijkun naor, en werkun aon, un nuuw deejsennium  

Om oowvur tien jaor te kunnun zeiggun: we zèndurnog!

Om oowvur tien jaor te kunnun zeiggun: ‘ier zèmmuwwir!

Reejjun om te zeiggun aon ammul: tot de woensdag ‘eij!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, jullie dachten natuurlijk: die is nog niet wakker!?

Want ‘t is Nieuwjaar, ‘t was laat, ’t werd laat, ’t is nog vroeg…

Allemaal waar, maar ik dacht bij mezelf: sterk zijn en

Nu er uit, het voorbeeld geven, er stáán die eerste dag!

En dan dus aan jullie allemaal de beste wensen uitdelen.

Nou, die heb ik al zóveel gehad vanmorgen, ’t kan niet op!

Toch leuk hoor, dat ‘ze’ aan je denken, dat ‘ze’ allemaal weer

Redelijk snel er bij waren, om mij, om jullie en om ons,

Allemaal van ‘t koor, de beste wensen te sturen voor 2018!

Niks dan goeds, allemaal goede gezondheid enzo, niets dan!

En nog meer goede muziek maken met z’n allen, in het

Nieuwe jaar: dat het koor weer fris en vrolijk gaat zorgen en

Kijken naar, en werken aan, een nieuw decennium

Om over tien jaar te kunnen zeggen: we zijn er nog!

Om over tien jaar te kunnen zeggen: hier zijn we weer!

Reden om te zeggen tegen allemaal: tot woensdag hè!?

Tot de volgende keer,

ERKA.