COLUMN.13.01.2020.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie de zeuvunentwintigste septembur,

Want dan ist ôôs Kôôrrunfestieval, al in oew aggènda staon?!

Ammul goet noowteerrun dus eij, want dan mottuwwuddur,

Nouw dus, strak dus, ammul zèn, aonweejzug in vol ornaot!

En dus strak gin smoesjus “Kwaardur niej want twaar dus

Nouw dus, greijs sirkwiej wittewel, goeijekwôp effeweg dus!”

Tis nouw op teit guwwaorschuwt, ge wittut nouw al lang.

Reejjuh om dus avvast in oew aggènda te zettuh daggedur

Ammul bent, strak int Törrufschip, vur ôôs Koorrunfestieval!

Nouw zittuwze, van d’Organniezaossiekommissie, dus niej

En nwôôijt, vur niks te werrukke, want tmot un grwôt en

Niej te missuh festival worre van en vur ôôs en Ettuhleur.

Kik, aggut nouw nog niej wit, agge nouwdur strak tog nog

Oôijt nog niej beij bent, dan bende dus gin goei lit vant kôôr,

Oôs kôôr dus, daddussun Kôôrrunfestieval organniezeert.

Reejjuh ommut meejjun Wôftlettur te scheijvun…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie de zevenentwintigste september,

Want dan is ’t óns Korenfestival, al in je agenda staan?!

Allemaal goed noteren dus hè, want dan moeten we er

Nu dus, straks dus, allemaal zijn, aanwezig in vol ornaat!

En dus straks geen smoesjes “Ik was er niet want ’t was dus

Nou dus, grijs circuit weet je wel, goedkoop even weg dus!”

T’is nu op tijd gewaarschuwd, je weet het nu al lang.

Reden om dus alvast in je agenda te zetten dat je er

Allemaal bent, straks in ’t Turfschip, voor óns Korenfestival!

Nou zitten ze, van de Organisatiecommissie, dus niet

En nooit, voor ‘niks’ te werken, want ’t moet ’n groot en

Niet te missen festival worden van en voor óns en Etten-Leur.

Kijk, als je het nu nog niet weet, als je er nou straks toch nog

Ooit nog niet bij bent, dan ben je dus geen goed lid van ’t koor,

Ons koor dus, dat dus een Korenfestival gaat organiseren.

Reden om het met een Hoofdletter te schrijven….

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.06.01.2020.

Torzjieneel:

Zwaontjes, vurt geval dakkoew nog niej èm gesproowkuh:

Weij, ikke en die van meijn, weinsuh oew un jil gezont en

Aswok un muziekkaol nuuw jaor toew en alles wadde göllie

Naor ôôs, vur ôôs, aon ôôs toew, wok toeweinsuh vur 2020.

En aggut nog niej wies: da gel nuttuurluk wok vor die van jouw!

Nouw, we zittuh alwir mukkaast ‘alluf 2020 en we mottuh nouw

Tog nog vur de jiste kjir gaon ripputteerruh, want pas dunnagste!

Reejdulluk laot dus, meugguhwe nouwwir pas kommuh zienguh!

Ammul dus pruzènt, ammul dus vol goeije moet, ammul dus…

Nouw dan mar wir oowvur naor de guwwonne orde van de dag.

En das dus ammul wir goet oeffunnuh en ripputteerruh vur

Naor Velt’oowvun, naor de Seejniejoorrunekspoow, dus, de 18e!

Kik, en das dus wir guwwôn int ouwe ritme, guwwôn dus wir

Opnuuw en opnuuw diej lietjus durrin rammuh, want we mottuh

Ommus daor gèif vur de dag kommuh niewwaor, tmot klienkuh!

Reejje dammedur dus de woensdag ammul mottuh zèn!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, voor het geval dat ik je nog niet heb gesproken:

Wij, ik en die van mij, wensen je een heel gezond en

Alsook een muzikaal nieuw jaar toe en alles wat jullie

Naar ons, voor ons, naar ons toe, ook toewensen voor 2020.

En als je ‘t nog niet wist: dat geld van zelf ook voor die van jou!

Nou, we zitten alweer bijna half 2020 en we moeten nou

Toch nog voor de eerste keer gaan repeteren, want pas de 8e!

Redelijk laat dus mogen we nu weer pas komen zingen!

Allemaal dus present, allemaal vol goede moed, allemaal dus…

Nou en dan maar weer over naar de gewone orde van de dag.

En da’s dus allemaal weer goed oefenen en repeteren voor

Naar Veldhoven, naar de Senioren Expo, dus, de 18e!

Kijk en da’s dus weer gewoon in’t oude ritme, gewoon weer 

Opnieuw en opnieuw die liedjes er in rammen, want we moeten

Ook daar goed voor de dag komen nietwaar, ’t moet klinken!

Reden dat we er dus woensdag allemaal moeten zijn!

Houdoe,

ERKA.

COLUMN.30.12.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kèm vaort, want tiswir jil lang geleejjuh, tog?!

Want kèm jöllie allang niemmur guzzien en das nouw: vaort!

Ammul wennuh, denkte, mar tval niej meej wor, zoowlang!

Nouw gaomme gullukkug volgunde weejk wir ripputteerruh.

En damottwok want we mottuh de achttiende wir optreejjuh.

Nouw mottun we dan naommulluk naort Wôstuh, Velt’oowvuh.

Tis daor Seejniejoorruh-ekspoow, ekspoow vur ouwe meinsuh.

Reejdulluk zukke as weij dus…, op leefteit dus, ruijm boowvun,

As de mjiste tog, boowven de sestug, mar attur teejgunwoordug

Nouw nun nuuwe beij komt van sestug dan zeigguh we

En deinkun we: das un jongkie, die kom pas keijkkuh…

Niks mis meej wor, want we mottuh nuuw bloed èmmuh.

Kik en dan nog ut liefst mannuh, want die zendur jil weijnug!

Oproep dus: Komtturbeij mannuh, wij vurwaagtuh jöllie meej

Oowpun aarmuh, meej liefde en pluzzier, we zien jöllie geire!

Reejjuh dat deink: zouwwe ‘ze’ buijttunnut koor didwôk leejzun?!

‘oudoew,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb heimwee, want ’t is weer lang geleden, toch?!

Want ik heb jullie al lang niet meer gezien en da’s nou: heimwee!

Allemaal gewenning denk je, maar ’t valt niet mee hoor, zo lang.

Nou gaan we gelukkig volgende week weer repeteren,

En dat moet ook want we moeten de achttiende weer optreden.

Nou moeten we dan namelijk naar het oosten, naar Veldhoven.

T’is daar “Senioren Expo”, expo voor oude mensen.

Redelijk zulke als wij dus…, op leeftijd dus, ruim boven de,

Als de meesten toch, boven de zestig, maar als er tegenwoordig

Nou een nieuw lid bij komt van zestigplus dan zeggen we

En denken we: dat is een jonkie, die komt pas kijken…

Niks mis mee hoor, want we moeten nieuw bloed hebben.

Kijk en dan het liefst mannen, want die zijn er heel weinig!

Oproep dus: Kom er bij, mannen, wij verwachten jullie met

Open armen, met liefde en plezier, we zien jullie gaarne!

Reden dat ik denk: zouden ‘ze’ buiten ’t koor dit ook lezen?!

Houdoe,

ERKA.

COLUMN.23.12.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, toenk nog jong waar, waart normaol.

We giengun aalteij naor de Naagmis, want tis

Alwir Kèsmus, dus Kèsnaagt, dus Naagmis,dus.

Nouw, dassur ammul niemmjir, das dus vurbeij.

En das dus, volgus mein, vurgoet, vur aalteij…

Nouw waarrunnur beij ôôs int durrup vroegur

Tog nun pustoor en zellufs twee kappullaonnuh!

Reejdulluk snel naodak vur’uist ben waarrunnur

Aljin nog mar nun pastor en gin kappullaons mjir.

Nouw ofta aon mein laag…, kdeinkkut niej, mar,

En das wèl waor, nouwwisttur aljin nog nun diest.

Nouw komtda omdamme ginne kerruk mir èmmuh.

Kik en tog gaommuh dan meejsunalle daornaortoe.

Om te lösturruh naor de Kerrukzwervurs en nun pastor.

Om dan daornaor, meejsunnalle, nao te zittuh meej

Reejdulluk veul lekkurs teettun, én un borrultje…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, toen ik nog jong was, was het normaal.

We gingen altijd naar de Nachtmis, want het is

Alweer Kerstmis, dus Kerstnacht, dus Nachtmis dus.

Nou, dat is er allemaal niet meer, dat is dus voorbij.

En dat is dus, volgens mij, voorgoed, voor altijd…

Nou waren er bij ons in het dorp vroeger

Toch nog één pastoor en zelfs twee kapelaans!

Redelijk snel nadat ik verhuisd ben, waren er

Alleen nog maar een pastoor en geen kapelaans meer.

Nou of dat aan mij lag…, ik denk ’t niet, maar,

En dat is wél waar, nu is er alleen nog ’n dienst.

Nou komt dát omdat we geen kerk meer hebben.

Kijk en toch gaan we dan, met z’n allen, daar naar toe.

Om te luisteren naar de Kerkzwervers en ’n pastor.

Om dan, daarna, met z’n allen, ná te zitten met

Redelijk veel lekkers te eten, én ’n borreltje…

Houdoe,

ERKA.

Column.16.12.2019

Torzjieneel:

Zwaontjes, al bukommuh vant, van ôôs, wienturkonsert?!

Want twaar goet, vonnik, twaar priema, vonnik en göllie?

Ammul goet gullösturt en gukkeejkuh naor Nanny en ammul

Noggis jil goet guddiessieplieneert guzonguh, vonnik,.

Ent puubliek wok, wordunnik, van zöllie, vant puubliek dus!

Nuttuurluk waarruh dur wel un paor kleijne vurgissinkjus,

Tog ‘eeggut puubliek daor weijnug van meejgat en das un 

Reejgulregt kompliement vur ôôs, vurt ôôs kôôr en vur Nanny!

Akkut goet bullösturt èm vant puubliek vonnuhzut WeeEmKaa

Nouw wok wir jil goet, mar veul vantzellufde van aandurre

En vurgaonde jaorruh, mar die èvvurgriens bleijvunnut goet doen!

Nouw, kben bunnuuwt oewe nouw tnuuwe jaor wir ingaon.

Kik, want tis int nuuwe jaor dur wir gulleijk teejgunaon, want

Oowvur un paor weejkun mottun we naor Velt’oowvuns ekspoow.

Omdan de tweejuntwintugste ôôze nuuwjaorsbeijinkomst tèmmuh!

Reejjuh ommur wirris flienk teejgunaon te gaon, strak dus…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, al bekomen van het, van ons, Winterconcert?

Want ’t was goed, vond ik, ’t was prima, vond ik en jullie?

Allemaal goed geluisterd en gekeken naar Nanny en allemaal

Nog eens goed gedisciplineerd gezongen, vond ik.

En van ’t publiek ook, hoorde ik, van hèn, van het publiek dus!

Natuurlijk waren er wel een paar kleine vergissinkjes,

Toch heeft ’t publiek daar weinig van mee gehad en da’s een

Regelrecht compliment voor ons, voor ’t koor en voor Nanny!

Als ik ’t goed beluisterd heb van ’t publiek, vonden ze het WMK

Nu ook weer heel goed, maar veel van ’t zelfde van andere

En voorgaande jaren, maar die evergreens blijven ’t goed doen!

Nou, ik ben benieuwd hoe we nu het nieuwe jaar weer ingaan.

Kijk, want het is in ’t nieuwe jaar er weer gelijk tegenaan, want

Over ’n paar weken moeten we naar Veldhovens Senioren Expo.

Om dan de 22e onze nieuwjaarsbijeenkomst te hebben.

Reden om er weer eens flink tegenaan te gaan, straks dus…

Houdoe,

ERKA.

COLUMN.09.12.2019.

Torzjieneel;

 

Zwaontjes, tval niej meej agge wirris nun nuuwe ‘èt!

 

Want kèmmun nuuwe kompjoettur en das wennuh…

 

Ammul aandurs, ammul vrèmd, ammul nuuw, ammul…

 

Nouw, tis wennuh wor, want staoddammul ergus aandurs

 

En tslaoddammul op aandurre plekkunnop, dus ist telkus

 

Naor wir waddaandurs zoekkuh, oew tekstuh, oew meels,

 

Totdaggedur mukkaast iebbul van wort, gek dus, in panniek!

 

Rustug nouw mar, zeej die van mein, geij zeg zelluf aalteij:

 

Aon wennuh motte, tkom van zelluf, strak gaoggut vaneijgus.

 

Nouw en strak witte niej beejtur… ja, zeej goeij praottuh mar

 

Eijgulluk zit zeijjur niej meej, mar ikke, en das aarrug zat!

 

Nouw twaar dus vandeweek wir guwwon un goeije ripputtiessie.

 

Kik, we kommuhdur wel, tgao strak guwwon wir goet meej en

 

Ondur leijding van Nanny, want, vinnik, tlwôp steejds beejtur

 

Ondur eure leijding, dus tkom vaneijgus goed in de KaaEsEej.

 

Reejjuh ommur vandeweek noggis lekkur teejgunnaon te gaon!

 

‘ouwdoe,

 

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertaling:

 

Zwaantjes, ’t valt niet mee als je weer eens ’n nieuwe hebt.

 

Want ik heb ’n nieuwe computer en dat is wennen…

 

Allemaal anders, allemaal vreemd, allemaal nieuw, allemaal…

 

Nou, ’t is wennen hoor, want ’t staat allemaal ergens anders

 

En ’t slaat alles op andere plaatsen op, dus is het telkens

 

Naar wat anders zoeken, je teksten, je mails,

 

Totdat je er bijna iebel van wordt, gek dus, in paniek!

 

Rustig nou maar, zei die van mij, jij zegt zelf altijd: er

 

Aan wennen moet je, ’t komt vanzelf, straks gaat ’t vanzelf.

 

Nou en straks weet je niet beter… ja, ze heeft goed praten maar

 

Eigenlijk zit zéi er niet mee, maar ik, en dat is al erg zat!

 

Nou ’t was dus deze week weer gewoon ’n goeie repetitie.

 

Kijk, we komen er wel, ’t gaat straks gewoon weer goed, met en

 

Onder leiding van Nanny, want, vind ik, ’t loopt steeds béter

 

Onder haar leiding, dus ’t komt vanzelf goed in de KSE.

 

Reden om er deze week nog eens lekker tegenaan te gaan!

 

Houdoe,

 

ERKA.