KOOR

 

In koor zingen ze graag gezamenlijk

altijd in de juiste stemming.

Zelfs in E-mineur

blijven ze zingen in kleur.

In de maat, met maten,

mooie zacht gekraakte noten op de balken.

Amicaal voert de boventoon,

hun liefde voor muziek,

Smeedt vriendschapsbanden,

Smeert de stembanden

Een volle borst met adem,

Spanning op de larynx

Stemmen opgehoogd in de keel

Waar melodieën ingehouden dringen, drummen

De welving van de dirigent zijn hand,

twijfelt niet, crescendo !

Ze zingen in vrede,

Ze zingen vuurvast

Op toon,

La – mi – do -….

Doorgaan, altijd in koor

 

 

 

Torzjieneel:

Zwaontjes, tisjammur, mar ‘eejlaos, tisoowvur!

Want kgaojjur meej stoppuh, diwworttullèste.

Aalteij akkur meej buggon dogttik beij mun eijguh:

Nouwwirris lekkur schreijvuh vurt kôôr, MEIN kôôr!

En nouw worrut de lèste, want kben gestop beit kôôr!

Naode, of eijgunluk opttènt van de vurgaodurring,

Toen meijn duijdulluk wier ‘oetzaat meejtur vurtrek…

Reejjuh dak dogt: Verdur, mar niemmur meej mein.

Akkut nog kon vurraandurruh zouwwikkut doen, mar  

Nouw ist te laot, meijn vurtrouwwuh is wég, oowvur.

En durrom: Bedankt vur veule jaorruh van pluzzier.

Nwooijt waarrut saaij, nwooijt waarrut vurveejlunt.

Kik durris aalteit wellis wah, mar twaar oplosbaor.

Om nouw vast te stellen: Dis niemmur oplosbaor!

Om tog de weins uijt te spreejkuh: Tgao jöllie goet.

Roer regt, vurruijt, musschient zien we mukkaor…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ’t is jammer, maar helaas, ’t is over!

Want ik ga er mee stoppen, dit wordt de laatste.

Altijd als ik er mee begon dacht ik bij mezelf:

Nu weer ‘s lekker schrijven voor ’t koor, MIJN koor!

En nu wordt ‘t de laatste, want ik ben gestopt bij’t koor!

Na de, of eigenlijk op ’t eind van de vergadering,

Toen mij duidelijk werd hoe ’t zat met haar vertrek…

Reden dat ik dacht: Verder, maar niet meer met mij.

Als ik ’t nog veranderen kon zou ik het doen, maar

Nu is het te laat, mijn vertrouwen is weg, over.

En daarom: Bedankt voor vele jaren van plezier.

Nooit was het saai, nooit was het vervelend.

Kijk er is altijd wel eens wat, maar ’t was oplosbaar.

Om nu vast te stellen: Dit is niet meer oplosbaar!

Om tóch nog de wens uit te spreken: ’t Ga jullie goed.

Roer recht, vooruit, misschien zien we elkaar…

Houdoe,

ERKA.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie de zeuvunentwintigste septembur,

Want dan ist ôôs Kôôrrunfestieval, al in oew aggènda staon?!

Ammul goet noowteerrun dus eij, want dan mottuwwuddur,

Nouw dus, strak dus, ammul zèn, aonweejzug in vol ornaot!

En dus strak gin smoesjus “Kwaardur niej want twaar dus

Nouw dus, greijs sirkwiej wittewel, goeijekwôp effeweg dus!”

Tis nouw op teit guwwaorschuwt, ge wittut nouw al lang.

Reejjuh om dus avvast in oew aggènda te zettuh daggedur

Ammul bent, strak int Törrufschip, vur ôôs Koorrunfestieval!

Nouw zittuwze, van d’Organniezaossiekommissie, dus niej

En nwôôijt, vur niks te werrukke, want tmot un grwôt en

Niej te missuh festival worre van en vur ôôs en Ettuhleur.

Kik, aggut nouw nog niej wit, agge nouwdur strak tog nog

Oôijt nog niej beij bent, dan bende dus gin goei lit vant kôôr,

Oôs kôôr dus, daddussun Kôôrrunfestieval organniezeert.

Reejjuh ommut meejjun Wôftlettur te scheijvun…

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie de zevenentwintigste september,

Want dan is ’t óns Korenfestival, al in je agenda staan?!

Allemaal goed noteren dus hè, want dan moeten we er

Nu dus, straks dus, allemaal zijn, aanwezig in vol ornaat!

En dus straks geen smoesjes “Ik was er niet want ’t was dus

Nou dus, grijs circuit weet je wel, goedkoop even weg dus!”

T’is nu op tijd gewaarschuwd, je weet het nu al lang.

Reden om dus alvast in je agenda te zetten dat je er

Allemaal bent, straks in ’t Turfschip, voor óns Korenfestival!

Nou zitten ze, van de Organisatiecommissie, dus niet

En nooit, voor ‘niks’ te werken, want ’t moet ’n groot en

Niet te missen festival worden van en voor óns en Etten-Leur.

Kijk, als je het nu nog niet weet, als je er nou straks toch nog

Ooit nog niet bij bent, dan ben je dus geen goed lid van ’t koor,

Ons koor dus, dat dus een Korenfestival gaat organiseren.

Reden om het met een Hoofdletter te schrijven….

Houdoe,

ERKA.

 

Torzjieneel:

Zwaontjes, k’èmmur lang oowvur zittuh deinkuh, offikkur

Wah van moes zeiguh, aondagt aon moes besteejjuh.

Aon wattur vant wiekkent is gebeurt, geschiet, gewiest.

Niks vurrassundur dan te motte worruh dah Nanny

En de akkordiejoownistus in de klinsj ligguh en daddus

Nanny is opgestapt, dur de bruij aon ‘eejt gegeejvun!

Tis dakkur veul reejaksies oowvur en van ‘èm guwwort.

Reejjuh wurrommikkur tog wah van mot zeigguh, dus:

Ammul goettenwel, mar ut Stuur eej giesturruh,

Nogwel op ZONDAGAOVUT, vurgaoddurt en dus wul ik,

En meej mein ‘oowpulluk alle aandurre leejjun, diej

Naodurrunde uijtslag afwaagttuh, want ut Stuur eettur

Kompleejt zunne zondagsrust vur opgoffurt, dus dah

Oowpunt ut staantpunt datta vur gaot, vur dahweij

Oowvurral op vurruijt lwôppuh: rust is nouw gebooijjuh!

Reejje dak aljin zeig: buggulleijding sta ten dienste van…!!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb er lang over zitten denken, of ik er

Wat van moet zeggen, aandacht aan moet besteden.

Aan wat er dit weekend is gebeurd, geschied, geweest.

Niks verrassender dan te moeten horen dat Nanny

En de accordeonistes in de clinch liggen en dat dus

Nanny is opgestapt, er de brui aan heeft gegeven!

T’is dat ik er veel reacties over en van heb gehoord.

Reden waarom ik er toch wat van moet zeggen, dus:

Alles goed en wel, maar het Bestuur heeft gisteren,

Nogwel op ZONDAGAVOND, vergaderd en dus wil ik,

En mét mij hopelijk alle andere/overige leden, die

Naderende uitslag afwachten, want ‘t Bestuur heeft er

Kompleet z’n zondagsrust voor opgeofferd, dus dat

Opent het standpunt dat dát vóór gaat, voordat wij

Overal op vooruit gaan lopen: rust is nu geboden!

Reden da’k alleen zeg: begeleiding staat ten dienst van…!!

Houdoe,

ERKA.

Torzjieneel:

Zwaontjes, vurt geval dakkoew nog niej èm gesproowkuh:

Weij, ikke en die van meijn, weinsuh oew un jil gezont en

Aswok un muziekkaol nuuw jaor toew en alles wadde göllie

Naor ôôs, vur ôôs, aon ôôs toew, wok toeweinsuh vur 2020.

En aggut nog niej wies: da gel nuttuurluk wok vor die van jouw!

Nouw, we zittuh alwir mukkaast ‘alluf 2020 en we mottuh nouw

Tog nog vur de jiste kjir gaon ripputteerruh, want pas dunnagste!

Reejdulluk laot dus, meugguhwe nouwwir pas kommuh zienguh!

Ammul dus pruzènt, ammul dus vol goeije moet, ammul dus…

Nouw dan mar wir oowvur naor de guwwonne orde van de dag.

En das dus ammul wir goet oeffunnuh en ripputteerruh vur

Naor Velt’oowvun, naor de Seejniejoorrunekspoow, dus, de 18e!

Kik, en das dus wir guwwôn int ouwe ritme, guwwôn dus wir

Opnuuw en opnuuw diej lietjus durrin rammuh, want we mottuh

Ommus daor gèif vur de dag kommuh niewwaor, tmot klienkuh!

Reejje dammedur dus de woensdag ammul mottuh zèn!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, voor het geval dat ik je nog niet heb gesproken:

Wij, ik en die van mij, wensen je een heel gezond en

Alsook een muzikaal nieuw jaar toe en alles wat jullie

Naar ons, voor ons, naar ons toe, ook toewensen voor 2020.

En als je ‘t nog niet wist: dat geld van zelf ook voor die van jou!

Nou, we zitten alweer bijna half 2020 en we moeten nou

Toch nog voor de eerste keer gaan repeteren, want pas de 8e!

Redelijk laat dus mogen we nu weer pas komen zingen!

Allemaal dus present, allemaal vol goede moed, allemaal dus…

Nou en dan maar weer over naar de gewone orde van de dag.

En da’s dus allemaal weer goed oefenen en repeteren voor

Naar Veldhoven, naar de Senioren Expo, dus, de 18e!

Kijk en da’s dus weer gewoon in’t oude ritme, gewoon weer 

Opnieuw en opnieuw die liedjes er in rammen, want we moeten

Ook daar goed voor de dag komen nietwaar, ’t moet klinken!

Reden dat we er dus woensdag allemaal moeten zijn!

Houdoe,

ERKA.